Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kjøp av kart og eiendomsinformasjon

Sakshaug, Marit Tveit Endret:29.11.2021 12:07

​Eiendomsmeglerpakke

Kart‐ og eiendomsinformasjon ved salg av eiendom leveres via selvbetjente nettportaler, som administreres av ulike formidlere. For bestilling av megleropplysninger benyttes en av formidlingsløsningene i listen nedenfor:


Eier du en bolig oppført før 1998?
Ofte er det manglende opplysninger i bygningsregisteret og i kommunens arkiv for eldre bygninger. Hvis du ønsker at opplysningene for din bolig skal oppdateres kan du fylle ut følgende skjema:

Skjemaet sendes til post@ovre-eiker.kommune.no. Merk e-posten med "Registrering av manglende opplysninger for min bolig".

Situasjonskartpakke

Ved søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven krever kommunen at det bestilles situasjonskartpakke som skal benyttes i søknadsprosessen. Bestilling av situasjonskartpakke gjøres via bestillingsskjema og leveres eller sendes til kommunens servicesenter. Situasjonskartpakken er gebyrbelagt etter vedtatte satser, og skal utleveres av kommunen i løpet av fem virkedager. Situasjonskartpakken inneholder:

 • Oppdatert og bekreftet situasjonskart
 • Arealplankart med bestemmelser (reguleringsplan, bebyggelsesplan eventuelt kommuneplan)
 • Teknisk kart med vann- og avløpsledninger
 • Naboliste

Retningslinjer for situasjonskartpakken:

 • Det skal bestilles én pakke per eiendom
 • Situasjonskartpakken har en gyldighet på 2 år fra utlevert dato, og følger eiendommen
 • Situasjonskartpakke skal bestilles for følgende tiltak:
  • Bruksendring av type bygningsendring, f.eks. fra hytte til enebolig
  • Nybygg
  • Tilbygg/påbygg/ombygging/underbygg
  • Arealoverføring
  • Oppretting av ny matrikkelenhet
  • Tiltak utendørs, f.eks. terrengendring
  • Rivning OG oppføring av nytt bygg
  • Dispensasjon i kombinasjon med ovennevnte tiltak
 • Du trenger ikke å bestille situasjonskartpakke for rene rivningssaker, VA-ledninger, rehabilitering av eller nye skorsteiner, dispensasjoner, meldingssaker unntatt søknadsplikt, eller for søknadspliktige tiltak innvendig som f.eks. bruksendring fra bod til soverom.

Nabovarsling
Fra 01.01.2021 kan du velge om du ønsker naboliste tilsendt som del av situasjonskartpakken, eller om du vil varsle digitalt. Bestiller du naboliste i situasjonskartpakken vil du få tilsendt listen og skjema for nabovarsling sammen med de øvrige
dokumentene i pakken. Dersom du velger å sende nabovarsel digitalt, er du selv ansvarlig for å lage nabolisten. Elektronisk nabovarsel kan bestilles via løsningen til Norkart. Profesjonelle søkere kan også benytte seg av løsningen til Ambita. Digital nabovarsling sendes via Altinn. 

Du kan lese mer om digitale løsninger for byggesaker på direktoratets hjemmesider.

Trenger du kun naboliste, og ikke full situasjonskartpakke? Da kan du selv fylle ut skjema for nabovarsel på DiBK sine nettsider. Alternativt kan du bestille naboliste via løsningen til Norkart, eller ta kontakt med oss. Merk at både Norkart og kommunen tar betalt for tjenesten med å produsere naboliste.

Digitale FKB-data til plan-, prosjekterings- og dokumentasjonsarbeid

Uttrekk av kartdata for mindre områder på sosi-format bestilles via bestillingsskjema for situasjonskartpakke.

Kartutskrift, skanning og kopiering av kart og tegninger fra storformatskriver

Utskrift av kommunale kart kan gjøres via kommunens karttjeneste kommunekart.

Ved behov utover ovenstående kartløsning, er det mulig å bestille kartutskrifter fra kommunens kart- og geodatabaser, samt skanning/kopiering av kart og tegninger m.m. Bestillinger leveres på forespørsel etter betalingssatser fastsatt i kommunens gebyrregulativ.

Eksempler på hva som kan finnes av digitale kart- og geodatabaser er tekniske kart, markslagskart, plankart, ortofoto (flybilder) og ulike temadatasett. Utskrift av kartdata på papir er basert på kommunens foreliggende datasett og standard tegneregler, uten behov for bearbeiding eller tilrettelegging.

Opprettet: 12.10.2018 09:19