Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kjøp av kart og eiendomsinformasjon

Sakshaug, Marit Tveit Endret:17.03.2020 13:03

​Eiendomsmeglerpakke

Kart‐ og eiendomsinformasjon ved salg av eiendom leveres via selvbetjente nettportaler, som administreres av ulike formidlere. For bestilling av megleropplysninger benyttes en av formidlingsløsningene i listen nedenfor:

Situasjonsplanpakke

Ved søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven krever kommunen at det bestilles situasjonsplanpakke som skal benyttes i søknadsprosessen. Siden denne pakken inneholder naboliste til bruk i søknadsprosessen, kan kommunen i ht. matrikkelloven, kreve identifisering av formålet samt identifisering av den som bestiller.

Situasjonsplanpakken vil inneholde:

  • Oppdatert og bekreftet situasjonskart
  • Arealplankart med bestemmelser (reguleringsplan, bebyggelsesplan eventuelt kommuneplan)
  • Teknisk kart med vann- og avløpsledninger
  • Liste over berørte naboer/gjenboere til bruk i søknadsprosessen

Bestilling av situasjonsplanpakke gjøres via bestillingsskjema og leveres eller sendes til kommunens servicesenter. Situasjonsplanpakken er gebyrbelagt etter vedtatte satser, og skal utleveres av kommunen i løpet av fem virkedager.

Digitale FKB-data til plan-, prosjekterings- og dokumentasjonsarbeid

Uttrekk av kartdata for mindre områder på sosi-format bestilles via bestillingsskjema for situasjonsplanpakke.

Kartutskrift, skanning og kopiering av kart og tegninger fra storformatskriver

Utskrift av kommunale kart kan gjøres via kommunens karttjeneste kommunekart.

Ved behov utover ovenstående kartløsning, er det mulig å bestille kartutskrifter fra kommunens kart- og geodatabaser, samt skanning/kopiering av kart og tegninger m.m. Bestillinger leveres på forespørsel etter betalingssatser fastsatt i kommunens gebyrregulativ.

Eksempler på hva som kan finnes av digitale kart- og geodatabaser er tekniske kart, markslagskart, plankart, ortofoto (flybilder) og ulike temadatasett. Utskrift av kartdata på papir er basert på kommunens foreliggende datasett og standard tegneregler, uten behov for bearbeiding eller tilrettelegging.

​Dokumenter

Gebyrregulativ

Opprettet: 12.10.2018 09:19