Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kjøp av kart og eiendomsinformasjon

Sakshaug, Marit Tveit Endret:23.02.2021 12:59

​Eiendomsmeglerpakke

Kart‐ og eiendomsinformasjon ved salg av eiendom leveres via selvbetjente nettportaler, som administreres av ulike formidlere. For bestilling av megleropplysninger benyttes en av formidlingsløsningene i listen nedenfor:

Situasjonskartpakke

Ved søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven krever kommunen at det bestilles situasjonskartpakke som skal benyttes i søknadsprosessen. Bestilling av situasjonskartpakke gjøres via bestillingsskjema og leveres eller sendes til kommunens servicesenter. Situasjonskartpakken er gebyrbelagt etter vedtatte satser, og skal utleveres av kommunen i løpet av fem virkedager.

Situasjonskartpakken inneholder:

  • Oppdatert og bekreftet situasjonskart
  • Arealplankart med bestemmelser (reguleringsplan, bebyggelsesplan eventuelt kommuneplan)
  • Teknisk kart med vann- og avløpsledninger
  • Naboliste - valgfritt fra 2021

Nabovarsling
Fra 01.01.2021 kan du velge om du ønsker naboliste tilsendt som del av situasjonskartpakken, eller om du vil varsle digitalt. Bestiller du naboliste i situasjonskartpakken vil du få tilsendt listen og skjema for nabovarsling sammen med de øvrige
dokumentene i pakken. Dersom du velger å sende nabovarsel digitalt, er du selv ansvarlig for å lage nabolisten. Elektronisk nabovarsel kan bestilles via løsningen til Norkart. Profesjonelle søkere kan også benytte seg av løsningen til Ambita. Digital nabovarsling sendes via Altinn. 

Du kan lese mer om digitale løsninger for byggesaker på direktoratets hjemmesider.

Digitale FKB-data til plan-, prosjekterings- og dokumentasjonsarbeid

Uttrekk av kartdata for mindre områder på sosi-format bestilles via bestillingsskjema for situasjonskartpakke.

Kartutskrift, skanning og kopiering av kart og tegninger fra storformatskriver

Utskrift av kommunale kart kan gjøres via kommunens karttjeneste kommunekart.

Ved behov utover ovenstående kartløsning, er det mulig å bestille kartutskrifter fra kommunens kart- og geodatabaser, samt skanning/kopiering av kart og tegninger m.m. Bestillinger leveres på forespørsel etter betalingssatser fastsatt i kommunens gebyrregulativ.

Eksempler på hva som kan finnes av digitale kart- og geodatabaser er tekniske kart, markslagskart, plankart, ortofoto (flybilder) og ulike temadatasett. Utskrift av kartdata på papir er basert på kommunens foreliggende datasett og standard tegneregler, uten behov for bearbeiding eller tilrettelegging.

Opprettet: 12.10.2018 09:19