Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kjøp av kart og eiendomsinformasjon

Sakshaug, Marit Tveit Endret:05.12.2022 12:22

​Eiendomsmeglerpakke

Kart‐ og eiendomsinformasjon ved salg av eiendom leveres via selvbetjente nettportaler, som administreres av ulike formidlere. For bestilling av megleropplysninger benyttes en av formidlingsløsningene i listen nedenfor:


Situasjonskartpakke

Ved søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven krever kommunen at det bestilles situasjonskartpakke som skal benyttes i søknadsprosessen. Bestilling av situasjonskartpakke gjøres via dette bestillingsskjema . Ferdig utfylt skjema leveres eller sendes til kommunens servicesenter. Situasjonskartpakken leveres i løpet av fem virkedager. 

Situasjonskartpakken er gyldig i to år og inneholder:

  • Oppdatert situasjonskart
  • Arealplankart med bestemmelser (reguleringsplan, bebyggelsesplan og kommuneplan)
  • Teknisk kart med vann- og avløpsledninge
  • Naboliste*
*Fra 2021 kan du velge om du vil ha nabolisten som en del av situasjonskartpakken, eller om du vil varsle digitalt. Dersom du velger å sende naboliste digitalt, er du selv ansvalig for å lage nabolisten. Digitale tjenester for privatpersoner og profesjonelle søkere finner du på direktoratet for byggkvalitet sin hjemmeside.

Du trenger ikke å bestille situasjonskartpakke når du søker om VA-ledninger, rehabilitering av eller nye skorsteiner, dispensasjon, riving eller søknadspliktige tiltak innvendig som f.eks. bruksendring fra bod til soverom.Situasjonskartpakke er heller ikke nødvendig ved meldingssaker unntatt søknadsplikt. Er du usikker på om du må bestille situasjonskartpakke, ta kontakt med byggesaksavdelingen. 


Digitale FKB-data til plan-, prosjekterings- og dokumentasjonsarbeid

Uttrekk av kartdata for mindre områder på sosi- eller dxf-format bestilles også via bestillingsskjema for situasjonskartpakke.

Kartutskrift, skanning og kopiering av kart og tegninger

Utskrift av kart kan gjøres via kommunens karttjeneste kommunekart.
Det er også mulig å bestille kartutskrifter fra kommunens kart- og geodatabaser, samt skanning/kopiering av kart og tegninger m.m. 

Gebyr

Ovenstående tjenester er gebyrbelagte og faktureres etter betalingssatser fastsatt i kommunens gebyrregulativ. 

Opprettet: 12.10.2018 09:19