Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Konsesjonsforhold

Grøner, Cathrine Endret:27.10.2022 13:25

Registrering av konsesjonsfrihet / dokumentasjon for konsesjonsforhold.

Har du ervervet fast eiendom kan det hende du må fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Ved tinglysing av en eiendomsoverdragelse må man enten:

  • søke om konsesjon hos kommunen, eller
  • fylle ut en egenerklæring om konsesjonsfrihet, eller
  • dokumentere at det ikke er nødvendig å fremlegge vedtak om konsesjon eller fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet etter bestemmelsene i forskrift om konsesjonsfrihet § 3.

Det er kommunen som er konsesjonsmyndighet for eiendomsoverdragelser etter konsesjonsloven, og som vil føre kontroll av opplysningene som er gitt i egenerklæringsskjemaet, LDIR-360B. Kartverket er pålagt å kontrollere at de som blir tinglyst som nye eiere eller bruksrettshavere har sitt konsesjonsforhold i orden.

Fremgangsmåten for å dokumentere konsesjonsforholdet ble endret fra 18. april 2017, for å legge til rette for elektronisk tinglysing. Følgende fremgangsmåte skal benyttes for å dokumentere konsesjonsforholdet:

  • Egenerklæring om konsesjonsfrihet eller søknad om konsesjon sender du til kommunen.
  • Kommunen registrerer opplysningene fra skjemaet, eller utfallet av konsesjonssøknaden i matrikkelen.
  • Kommunen melder tilbake til deg når opplysningene er registrert i matrikkelen.
  • Når du har fått tilbakemelding fra kommunen kan du sende skjøtet / hjemmelsdokumentet til tinglysing hos Kartverket. Konsesjonskontrollen blir gjort automatisk mot opplysningene kommunen har registrert i matrikkelen.

I noen tilfeller er det ikke mulig for kommunen å registrere opplysninger om konsesjonsforholdet elektronisk i matrikkelen. Det vil gjelde følgende situasjoner:

  • Arealoverføring mellom eiendommer.
  • Etablering av varig bruksrett, over 10 år, jf. konsesjonslova § 3
  • Hjemmelsoverføring til person uten norsk fødselsnummer.

I slike tilfeller vil kommunen returnere egenerklæringsskjemaet om konsesjonsfrihet eller konsesjonsvedtaket til deg. Dokumentasjonen må ligge ved skjøtet / hjemmelsdokumentet når du sender saken til tinglysing.

Kriterier
​Se kartverket sine nettsider for når det er nødvendig med egenerklæring om konsesjonsfrihet eller vedtak om konsesjon.

Ansvarlig enhet        

 

Søknadsskjemaer

Søknadskjemaer finner du her.

Lovpraksis

Konsesjonsloven
Rundskriv M-3/2017

Opprettet: 13.07.2018 16:23