Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Situasjonsplanpakke

Grøner, Cathrine Endret:26.07.2018 17:27

Ved søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven krever kommunen at det bestilles situasjonsplanpakke som skal benyttes i søknadsprosessen. Situasjonsplanpakken bestilles på eget bestillingsskjema, og pga. at man i denne pakken også får utlevert naboliste til bruk i søknadsprosessen, kan kommunen i ht. matrikkelloven, kreve identifisering av formålet samt identifisering av den som bestiller.

Beskrivelse 

Ved søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven skal det bestilles situasjonsplanpakke.

Situasjonsplanpakken vil inneholde:

  • Oppdatert og bekreftet situasjonskart med høydereferanse til terrengkotene, samt tilstøtende naboer/gjenboere
  • Arealplankart med bestemmelser (reguleringsplan, bebyggelsesplan eventuelt kommuneplan)
  • Teknisk kart med vann- og avløpsledninger
  • Liste over berørte naboer/gjenboere til bruk i søknadsprosessen

Bestilling av situasjonsplanpakke gjøres via bestillingsskjema og leveres eller sendes til kommunens servicesenter. Situasjonsplanpakken er gebyrbelagt etter vedtatte satser, og skal utleveres av kommunen i løpet av fem virkedager.

Målgruppe

​Tiltakshavere/søkere som skal sende søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven §§ 20-3 og 20-4.

Kriterier

​Det må foreligge tilfredsstillende legitimasjon og registrering der loven krever dette.

Siden utlevering av nabolister er utlevering av personopplysninger, skal det kun skje utlevering til personer som har et formål i samsvar med matrikkelloven § 30, og utleveringssaken skal registreres.

  • Identifisering av formål
  • Identifisering av personen som krever utlevering
  • Arkivering av utlevering

Firmaer skal også registreres. Er det flere personer i firmaet som skal motta personopplysninger, må alle legitimeres og registreres

Pris

​Pris for tjenesten er fastsatt i gebyrreglementet for Øvre Eiker kommune. Kommunen fakturerer for oppmålingsgebyret og krever forskuddsvis betaling i ht. Gebyrregulativet

Søknadsveiledning

Bestilling av situasjonsplanpakke gjøres via bestillingsskjema og leveres deretter i kommunens servicesenter. Ved utlevering av nabolister kan servicesenteret kreve identifisering av formålet. Videre kan servicesenteret kreve legitimasjon fra den som bestiller. Bestilling av firma må også verifiseres.

Ved innsendelse av søknad om tiltak må alle tre kartproduktene, situasjonskart, vann-og avløpskart og arealplankart m/bestemmelsene vedlegges. Omsøkte tiltak skal tegnes inn på situasjonskartet.

Søknadsmottaker

​Post: Øvre Eiker kommune, Postboks 76, 3301 Hokksund

Besøksadresse: Rådhuset, Stasjonsgata 24, 3300 Hokksund

E-post:  post@ovre-eiker.kommune.no

Søknadsbehandling

​Behandlingstid:

I løpet av 5 virkedager.

Opprettet: 12.07.2018 17:16