Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Adressetildeling

Nordset, Caroline Endret:27.10.2022 14:11

Kommunene er landets ansvarlige adressemyndighet og har ansvaret for en oversiktlig og entydig adressering.

 Før kommunen tildeler eller endrer veiadresse, skal den som er registrert eier eller fester informeres og få mulighet til å uttale seg. Kommunen tildeler adressen så snart det er behov for den og senest sammen med igangsettingstillatelsen for byggetiltaket. Det er kommunen som fastsetter adressenavnet. Skrivemåten avklares etter reglene i lov om stadnamn.

Offisiell adresse skal tildeles bygninger som brukes til bolig- eller fritidsformål, til næringsvirksomhet eller til offentlig eller publikumsrettet virksomhet. Adressen skal om mulig tilknyttes den veien eller gaten eiendommen har godkjent adkomst fra. Kommunen kan også tillegge andre eiendommer eller lokaler offisiell adresse hvis dette er hensiktsmessig.

Pris
Tjenesten er ikke gebyrbelagt. 

Klagemulighet
Når vedtaksbrev er sendt ut har de som blir berørt av adressetildelingen anledning til å klage. Klageretten er begrenset til hvilken gate, vei eller liknende en bygning eller eiendom skal ha adresse til, og feil tildelt adressenummer eller bruksenhetsnummer. Navnet på veien/området kan ikke klages på.

Opprettet: 24.09.2013 09:40