Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Adressetildeling

Nordset, Caroline Endret:31.08.2018 12:01
Kommunen er landets ansvarlige adressemyndighet, og har ansvaret for en oversiktlig og entydig adressering.
 
Før kommunen tildeler eller endrer veiadresse, skal den som er registrert eier eller fester informeres og få mulighet til å uttale seg. Kommunen tildeler adressen så snart det er behov for den og senest sammen med igangsettingstillatelsen for byggetiltaket.

Det er kommunen som fastsetter adressenavnet. Skrivemåten avklares etter reglene i lov om stadnamn.

Offisiell adresse skal tildeles bygninger som brukes til bolig- eller fritidsformål, til næringsvirksomhet eller til offentlig eller publikumsrettet virksomhet. Adressen skal om mulig tilknyttes den veien eller gaten eiendommen har godkjent adkomst fra. Kommunen kan også tillegge andre eiendommer eller lokaler offisiell adresse hvis dette er hensiktsmessig. For eksempel kan kommunen tildele eller endre adresse:

  • når man skal endre adkomstveier
  • når kommunen har gjort en feil
  • når man skal oppføre nye bygg
  • når det er vanskelig å finne fram til en adresse

Gebyr

Tjenesten er ikke gebyrbelagt. Kommunen kan ikke kreve gebyr for adressetildeling.

Søknadsmottaker

Post: Øvre Eiker kommune, Postboks 76, 3301 Hokksund
Besøksadresse: Rådhuset, Stasjonsgt. 24, 3300 Hokksund
E-post: post@ovre-eiker.kommune.no

Klagemulighet

Etter matrikkelloven § 21 har de som blir berørt av adressetildelingen anledning til å uttale seg. Uttaleretten er ifølge merknaden til matrikkelforskriften § 50 7. ledd knyttet til hvilken veg adresseobjektet skal knyttes til, og eventuelt hvilket adressenummer enheten skal ha. En eventuell uttalelse må være grunngitt og undertegnet, og sendes til kommunen innen tre uker etter mottatt varselbrev. Etter fristens utløp sendes et offisielt adressevedtak.

Når vedtaksbrev er sendt ut har de som blir berørt av adressetildelingen anledning til å klage. Ifølge matrikkelforskriften § 22 er denne klageretten begrenset til hvilken gate, vei eller liknende en bygning eller eiendom skal ha adresse til, og feil tildelt adressenummer eller bruksenhetsnummer. Navnet på veien/området kan ikke klages på. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen.

Opprettet: 24.09.2013 09:40