Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Plassering av tiltak

Grøner, Cathrine Endret:27.04.2022 13:15

Ved godkjent byggetiltak etter plan- og bygningsloven er det i de fleste tilfeller et krav at plassering og beliggenhetskontroll skal utføres av et godkjent oppmålingsforetak.

Ved godkjent byggetiltak etter plan- og bygningsloven er det i de fleste tilfeller et krav at plassering og beliggenhetskontroll skal utføres av et godkjent oppmålingsforetak.

Øvre Eiker kommune, Geodataavdelingen har sentral godkjenning for å utføre slike oppgaver. Dette er et fritt tjenestevalg slik at andre utførende kan også velges.

Kriterier

​Det må foreligge tillatelse fra kommunen etter plan- og bygningsloven. Der grenser mot naboer er usikre kan det være aktuelt å klarlegge disse gjennom en oppmålingsforretning før plassering av tiltaket. (Se beskrivelse for oppmålingsforretning).

Gebyr   

Gebyrreglement for Øvre Eiker kommune. 16.1 Tjenestepriser ved plassering av tiltak inkl. beliggenhetskontroll. Gebyrregulativet        

 

Bestilling

Oppmåling/ stikking bestilles fra Geodataavdelingen. Rettes fortrinnsvis direkte til landmålere: 

Utførsel

Landmåler innhenter nødvendige opplysninger fra byggesaksbehandlingen. Avtale om oppmåling gjøres med tiltakshaver/utførende.

Grovstikking med høydeangivelse gjøres ved oppstart. Etter utgraving skal plassering finstikkes eller kontrolleres. Plassering skal godkjennes før støp. Avvik som måtte oppstå skal behandles raskt.

Beliggenhetskontroll skal være utført før ferdigattest kan gis. Målingene skal dokumenteres og lagres.

 

Tiltak skal stikkes iht. kommunalt vedtak og norm for plassering og beliggenhetskontroll. Rask og fleksibel behandling. Oppmålingsarbeidene utføres i samsvar med Geodatanormen: Plassering og beliggenhetskontroll. Se spesielt punkt B.3 om plasserings toleranse og B.4 om stikningskontroll.

​Ansvarlig enhet        


Opprettet: 12.07.2018 17:06