Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Sammenslåing

Grøner, Cathrine Endret:27.10.2022 13:25

Eier du to eller flere matrikkelenheter (eiendommer) i samme kommune, kan du kreve å få dem sammenslått til én eiendom med ett gårds- og bruksnummer. Fester du to festegrunner (med hvert sitt festenummer) på samme gårds- og bruksnummer, kan du kreve å få dem sammenslått til ett festenummer.

Søknadsbehandling
Sammenslåing av eiendommer er regulert av matrikkelloven § 18 og matrikkelforskriften § 43.

Sammenslåing av eiendommer krever normalt at eiendommene grenser til hverandre, men det er også adgang til for eksempel å slå sammen to eiendommer som ligger på hver sin side av en vei. Eiendommene må i tillegg ha samme eier, og det må ikke foreligge heftelser som medfører prioritetskonflikt mellom panthavere. Det er hjemmelshaverens ansvar å bringe dette i orden. 

Sammenslåing av festegrunn kan bare skje hvis festekontraktene er likelydende og festegrunnene ligger på samme grunneiendom.

Hvis en sammenslåing kan føre til forhold som er i strid med reguleringsbestemmelser, kan kommunen nekte å gjennomføre sammenslåing.

Les mer på kartverket sine sider Sammenslåing av eiendommer | Kartverket.no

Søknadsskjema
Skjema: Krav om sammenslåing | Kartverket.no
Skjema sendes til: Øvre Eiker kommune, Postboks 76, 3301 Hokksund eller post@ovre-eiker.kommune.no

Pris
Matrikkelføring og tinglysing av sammenslåing er ikke gebyrbelagt. Utstedelse av matrikkelbrev etter sammenslåing faktureres med kr. 175.

Klagemulighet
Du kan klage hvis kommunen avviser sammenslåingen.

Opprettet: 12.07.2018 17:12