Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Øvre Eiker kommunale eiendom KF

  Endret:11.03.2019 13:02
Kommunestyret vedtok i 21.februar 2018 å organisere kommunens eiendomsforvaltning, drift og vedlikehold som et kommunalt foretak (KF). 20.juni valgte kommunestyret følgende styre:

  • George H. Fulford, styreleder
  • Kari Solberg Økland, nestleder
  • Atle Terum
  • Lars Joakim Tveit
  • Jorund Rønning Indrelid
I tillegg er Erik Schenk valgt som styremedlem av og blant de ansatte. Foretaket (heretter kalt ØEKE) opprettes formelt fra 1.1.2019. Styret er godt i gang med sitt forberedende arbeid og den viktigste oppgaven nå er å rekruttere en daglig leder. Alle ansatte som i dag er tilknyttet bygningsdrift, vedlikehold og renhold beholder sitt ansettelsesforhold med samme vilkår.


Hva gjør foretaket?

ØEKE skal i tillegg til å drifte og vedlikeholde kommunens formålsbygg (sykehjem, skoler, barnehager, rådhus etc.) også forestå utleie av byggene. Byggene skal leies ut til frivillige lag og foreninger, Øvre Eiker kommune og private aktører.

Inntil videre foretas utleie av bygg av kommunens administrasjon som i dag.

 Aktuelt fra Øvre Eiker Kommunale Eiendom KF

Overføringer av eiendommer til Øvre Eiker kommunale eiendom KF

​Øvre Eiker kommunale eiendom KF blir operativt fra april 2019. Se hvilke bygg som flyttes over til det nye kommunale foretaket. (31.01.2019)

Daglig leder i ØEKE er ansatt

​Gunn Edvardsen (44 år) er ansatt som daglig leder i det nye foretaket Øvre Eiker kommunale eiendom KF (ØEKE). Hun er utdannet økonom og bosatt i Ringerike kommune. (11.01.2019)


Opprettet: 20.12.2018 17:18