Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Rett til å fremme forslag

Grøner, Cathrine Endret:26.07.2018 17:35

En reguleringplan lages for å vise utnyttelsen alle forskjellige​typer områder i kommunen​.

Beskrivelse

Planene skal utarbeides etter gjeldende kommuneplan, og kan omfatte ett eller flere formål, f.eks.byggeområder, landbruksområder, offentlige trafikkområder, friområder mv.

Plan- og bygningsloven (PBL) angir to typer reguleringer:
områderegulering (PBL § 12-2) og detaljregulering (PBL 12-3). Områderegulering utarbeides av kommunen selv.​​​

Kriterier

  • Detaljregulering skal følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel. Den utarbeides eventuelt også etter krav i en vedtatt områderegulering

  • Forslagsstiller skal legge til rette for medvirkning fra de som vil bli berørt av planen, slik som barn og unge

  • Risiko- og sårbarhetsanalyse skal utarbeides for alle planer som gjelder utbygging 

  • For enkelte planer vil det være krav om konsekvensutredning. Det må i så fall utarbeides et eget planprogram som skal sendes på høring og fastsettes av kommunen før planforslaget utarbeides

Utbygging må være satt i gang senest fem år etter at planen er vedtatt. Denne fristen kan etter søknad forlenges med to år om gangen.

Søknadsveiledning

Du må ta opp planspørsmålet i et møte med kommunen før du kan sette i gang planarbeidet. Som forslagsstiller skal du kunngjøre oppstart av planarbeidet i minst en avis som er alminnelig lest på stedet og gjennom elektroniske medier. Når planutkastet er utarbeidet i samsvar med kommunens krav, oversender du det til kommunen. Kommunen overtar saken når planforslaget er vedtatt sendt på høring.

 
 Opprettet: 13.07.2018 16:17