Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Priser og gebyrer

Leversby, Solveig Endret:05.01.2022 07:41

​Hvordan beregnes gebyrene?

Vann- og avløpstjenestene er 100 % finansiert gjennom gebyrene, dvs. at alle kostnader vi har skal dekkes gjennom det du og andre betaler i VA-gebyrer. Kommunestyret fastsetter størrelsen på VA-gebyrene i forbindelse med behandlingen av budsjettet. Dette skjer normalt i kommunestyrets møte i desember hvert år. Det er ikke lov å ta inn mer i gebyr enn det som faktisk blir brukt. I løpet av en periode på fem år skal kostnadene være de samme som inntektene. Et eventuelt underskudd et år, må dekkes inn gjennom et like stort overskudd senere. Dersom tjenestene går med overskudd blir dette overført til selvkostfond som tilbakeføres driftsbudsjettet.

Se prisliste for vann og avløp

Faktureringsplan

Første termin m/avregning fra foregående år, forfaller 01.mars 
Andre termin forfaller 01. juli
Tredje termin forfaller 01. november

Ønsker du å spare på vannforbruket?

  • Kontrollavles vannmåleren jevnlig

  • Vann hagen din om kvelden (gir mindre fordampning)

  • Stopp dryppende vannkraner og toaletter - 1 dråpe pr. sek. = 1 600 liter/år

Opprettet: 23.10.2013 14:41