Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Prosjekt - Loesmoen

Bjørnebo, Frøydis Endret:20.12.2021 09:35

​Informasjon om utbedring av vann- og avløpsanlegget på Loesmoen i Øvre Eiker kommune 

Øvre Eiker kommune arbeider med å legge nye vann- og avløpsledninger, da eksisterende ledninger ikke tilfredsstiller krav til styrke, tetthet og bortledningssikkerhet. Planlagt utførelse er august 2021, og planlagt ferdigstillelse høsten 2023.

Kommunen ønsker med dette å informere alle berørte grunneiere om planlagt gjennomføring og hvordan prosjektet vil berøre private grunneiere, særlig eiere av private stikkledninger. 

På grunn av nasjonale føringer for pandemi vil det ikke bli avholdt åpent informasjonsmøte. 


Hva arbeidene omfatter og lokaliseringen

Det er hovedsakelig Loesmoveien, Travbaneveien, Myrakroken og deler av Myraveien hvor ledningene skal oppgraderes. I tillegg skal det etableres ny vannledning og gang- og sykkelvei langs Drammensveien fra Teigen til Knerten barnehage som binder eksisterende gang- og sykkelvei sammen. Det er anlagt en midlertidig vei over fotballbanen, som skal være der til arbeidet på hele Loesmoen er ferdig, samt at stier for gående er oppgradert. 

Gravearbeider 

Prosjektet vil innebære gravearbeider med tilhørende anleggstrafikk. Aktiv Veidrift AS er valgt som utførende entreprenør for oppdraget. Fremkommeligheten vil til tider være redusert. Øvre Eiker kommune har et høyt fokus på ulykkesforebygging i anleggsperioden og vil aktivt drive koordineringsarbeid med tanke på trygg skolevei og øvrig sikkerhet. Kommunen vil i samarbeid med entreprenør finne løsninger som minimerer ulempene i anleggstiden samtidig som arbeidet skal kunne gjennomføres så rasjonelt som mulig.
Status per 20.12.2021:
Travbaneveien blir fortsatt stengt for gjennomgjøring og arbeidsområde vil bevege seg fra kryss med Granmoveien mot kryss med Loesmoveien. Private grunneiere blir kontaktet av entreprenør som kommer med varsel før de graver forbi avkjørsler. Vinkelveien er nå åpnet for gjennomkjøring mot Travbaneveien.
Undergangen ved Finneveien er stengt, og er planlagt ferdig innen sommeren 2022.


Bygningsbesiktigelse og vibrasjonsmåling 

Informasjon om bygningsbesiktigelse og vibrasjonsmåling finner du her.

Ytterligere informasjon

Tidsplan for gjennomføring er vist i faseplan. Adkomstforhold og stengte veier vil fortløpende bli informert om på kommunens hjemmeside under Vegmeldinger
Aktiv veidrift vil sette ut informasjonstavler som fortløpende oppdateres. Disse vil være plassert på følgende steder:
- Bussholdeplass ved Teigen
- Joker butikk
- Innkjøring til riggområde/omkjøringsvei 
- Kryss Travbaneveien - Loesmoveien
- Kryss Travbaneveien - omkjøringsvei 

Ønsker du informasjon eller kontakt med kommunens representant for anlegget, oppfordres du til å gjøre det via tjenesten "Meld en feil". Klikk her for å gå til tjenesten. Alternativt kan det sendes epost til post@ovre-eiker.kommune.no , merk eposten med "anlegg Loesmoen".

Informasjon om håndtering av private stikkledninger og samtykkeskjema til utfylling som blir berørt av arbeidet finner du her. 


Kontaktinformasjon til entreprenør 
Aktiv Veidrift AS v/ Prosjektleder Daniel Dziuba,

Ved akutte hendelser utenfor arbeidstid, kan man ringe vakttelefonen til Aktiv veidrift AS på tlf nr 916 45 650.


Kart over berørt område - Loesmoen del 2


Opprettet: 25.11.2020 14:22