Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Prosjekt - Frognes

Bjørnebo, Frøydis Endret:16.02.2022 09:43

Øvre Eiker kommune planlegger å å legge nye vann- og avløpsledninger, da eksisterende ledninger ikke tilfredsstiller krav til styrke, tetthet og bortledningssikkerhet. Planlagt utførelse er 2022, og planlagt ferdigsstillelse 2024.

Det er hovedsakelig Frognesveien, Frogneskroken og Prestegårdsjordet som skal graves opp for legging av nye vann- og avløpsledninger. Overflatevann/drenering skal separeres fra spillvann i eget ledningsnett for å imøtekomme myndighetskrav, samtidig som tiltaket vil frigjøre kapasitet for spillvannshåndtering i kommunen.

Omfattende gravearbeider 

Prosjektet vil innebære omfattende gravearbeider og tilhørende anleggstrafikk. Fremkommeligheten inne i boligområdet vil til tider være redusert. Øvre Eiker kommune har et høyt fokus på ulykkesforebygging gjennom anleggsperioden og vil aktivt drive koordineringsarbeid med tanke på trygg skolevei og øvrig sikkerhet. Sammen med entreprenør, vil vi finne løsninger som minimerer ulempene i anleggstiden samtidig som arbeidet skal kunne gjennomføres så rasjonelt som mulig.
Gjennomføringen, adkomstforhold og stengt vei vil bli planlagt og informert om når det nærmere oppstart av anleggsarbeidet.

Planer for gjennomføringen, adkomstforhold og stengt vei vil bli fortløpende informert om nærmere til berørte eiendommer. Ved stengt vei /omkjøring på kommunale veier, legges det ut på kommunens hjemmeside under Vegmeldinger
For å melde feil, gjøres det under Meld en feil på kommunens hjemmeside.

Informasjon om håndtering av private stikkledninger, samt samtykkeskjema til utfylling til de som blir berørt av arbeidet finner du her. 


Dokumenter:

Kart over berørt område
Opprettet: 17.03.2021 13:56