Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Prosjekt - Knivedalen

Bjørnebo, Frøydis Endret:29.06.2022 14:08

​Informasjon om utbedring av vann- og avløpsanlegget i Knivedalen, Øvre Eiker kommune 

Øvre Eiker kommune arbeider med å legge nye vann- og avløpsledninger i området, da eksisterende ledninger ikke tilfredsstiller krav til styrke, tetthet og bortledningssikkerhet. Planlagt oppstart er august 2022, og planlagt ferdigstillelse sommeren 2023.

Hva arbeidene omfatter og lokaliseringen

Hovedledningene skal oppgraderes på strekningen fra jernbaneundergangen og opp hele Knivedalen til Ringeriksveien
Største delen av prosjektet, vil bli utført med gravefrie løsninger, samt noen punktgravinger. Aktiv Veidrift AS og Kjeldaas AS er valgt som utførende entreprenører for oppdraget. Fremkommeligheten kan bli noe redusert, og det vil bli lysregulering. Øvre Eiker kommune har et høyt fokus på ulykkesforebygging i anleggsperioden og vil aktivt drive koordineringsarbeid med tanke på trygg skolevei og øvrig sikkerhet. Kommunen vil i samarbeid med entreprenør finne løsninger som minimerer ulempene i anleggstiden samtidig som arbeidet skal kunne gjennomføres så rasjonelt som mulig.

Bygningsbesiktigelse og vibrasjonsmåling 

De berørte eiere vil bli direkte kontaktet om bygningsbesiktigelse og vibrasjonsmåling.

Ønsker du informasjon eller kontakt med kommunens representant for anlegget, oppfordres du til å gjøre det via tjenesten "Meld en feil". Klikk her for å gå til tjenesten. Alternativt kan det sendes epost til post@ovre-eiker.kommune.no , merk eposten med "anlegg Knivedalen".

Kontaktinformasjon til entreprenør  
Aktiv Veidrift AS v/ Prosjektleder Daniel Dziuba,

Ved akutte hendelser utenfor arbeidstid, kan man ringe vakttelefonen til Aktiv veidrift AS på tlf nr 916 45 650.Opprettet: 29.06.2022 09:12