Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Vann

Leversby, Solveig Endret:06.12.2019 15:12

Øvre Eiker kommunale vannverk har to hovedvannkilder og en reservevannkilde. Ser du etter vannmåleravlesning, klikk her

Skotselv, Hokksund og Ormåsen, forsynes med vann fra Hovedvannkilde 1, Grunnvannsverk Strømbo. Grunnvannsanlegget består av syv brønner som pumper vannet opp i et samlebasseng. Brønnene leverer vann av så høy kvalitet at rensetiltak er unødvendig. Vannet ”luftes” for å øke oksygeninnholdet. Det tilsettes en liten mengde natriumsilikat, i første rekke for å høyne ph-verdien og slik redusere begroing på ledningsnettet.

Vestfossen og Darbu, forsynes fra Hovedvannkilde 2, Eikern. Vannet taes her opp fra 40 meters dybde, ca. en km utenfor Sandsbukta. Også denne vannkilden har vann av så høy kvalitet at ytterligere rensing er unødvendig. Dette vannet gjennomgår tilnærmet samme behandling som vannet fra Grunnvannsverk Strømbo. I tillegg behandles vannet med UV-bestråling og klortilsetting.

Kommunens reservevannkilde er Kolbrekkvann som tidligere var hovedvannkilde.

Informasjon om vannets hardhet finnes under lenkene til vannkvalitet på høyre side.

 

Opprettet: 23.10.2013 14:42