Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Vann

Leversby, Solveig Endret:08.07.2021 17:56

Øvre Eiker kommunale vannverk har to hovedvannkilder og en reservevannkilde.
Ser du etter vannmåleravlesning, klikk her

Skotselv og Hokksund forsynes med vann fra hovedvannkilde 1, Grunnvannsverk Strømbo. Grunnvannsanlegget består av syv brønner som pumper vannet opp i et samlebasseng. Brønnene leverer vann av så høy kvalitet at rensetiltak er unødvendig. Vannet "luftes" for å øke oksygeninnholdet. Det tilsettes en liten mengde natriumsilikat, i første rekke for å høyne ph-verdien og slik redusere begroing på ledningsnettet.

Vestfossen, Darbu, og Ormåsen, forsynes fra hovedvannkilde 2, Eikern. Vannet hentes opp fra 40 meters dybde, ca. en km utenfor Sandsbukta. Også denne vannkilden har vann av så høy kvalitet at ytterligere rensing er unødvendig. Dette vannet gjennomgår tilnærmet samme behandling som vannet fra Grunnvannsverk Strømbo. I tillegg behandles vannet med UV-bestråling og klortilsetting. Kommunens reservevannkilde er Kolbrekkvann som tidligere var hovedvannkilde. I tillegg er ledningsnettet sammenkoblet med ledningsnettet i Drammen, slik at det er mulig å utveksle vann mellom kommunene dersom det er behov. Vannverket har en dialog med Mattilsynet angående funnene som er gjort i fisk i Eikeren. Vannverket leverer trygt drikkevann som tilfredsstiller kravene i drikkevannsforskriften.  

Opprettet: 23.10.2013 14:42