Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Demenskoordinator

  Endret:19.09.2022 10:32

​​Øvre Eiker kommune arbeider kontinuerlig for å sikre og forbedre tilbudet til personer med demens og deres pårørende, og følger rådene fra den nasjonale demensplan 2025. Dagens tilbud til denne gruppen er pårørendeskole, dagsenter, hjemmetjenester, hjelpemidler, avlastningstiltak og institusjonsplass. 

Hva er demens?

Demens er en fellesbenevnelse for flere hjernesykdommer som oftest opptrer i høy alder og fører til en kognitiv svikt. Det viktigste kjennetegnet på demenssykdom er hukommelsessvikt. Alzheimers er et eksempel på en slik sykdom. Les mer om demens på Helsedirektoratets egen informasjonsside om demens, veiviser demens. Selve utredningen av demens starter hos fastlegen som også henviser videre ved behov. 

Demenskoordinator

Øvre Eiker kommune har egen demenskoordinator. Hun arbeider for å sikre gode tjenester til personer med demens og deres pårørende og bidrar til å gjennomføre basal demensutredning i hjemmet etter henvisning fra fastlegen. Har du spørsmål om demens eller ønsker råd og veiledning, kan du sjekke følgende nettside: veiviser demens  og / eller kontakte kommunens demenskoordinator. Hun er tilgjengelig på epostadresse: Marlene.Grunwald-Berlin@ovre-eiker.kommune.no samt på sms til telefonnr. 469 40 198. Det er også mulig å legge igjen beskjed i resepsjonen på Eikertun (tlf. 32 70 18 00). Demenskoordinator kan tilby samtaler og veiledning. 


Hjelpemidler

Det finnes ulike hjelpemidler som kan lette hverdagen for personer med demens og deres pårørende, for eksempel kalender/klokke som kan hjelpe de som snur på døgnet, tidsbryter på komfyr, mulighet for bruk av GPS, digital medisindispenser m.m.

Nasjonalforeningens Demenslinje - er et tilbud som er åpent for alle med spørsmål om demens. Er du pårørende til en person med demens, eller er du bekymret for om du begynner å bli dement, kan du ringe eller kontakte Nasjonalforeningen for folkehelsens demenslinje på telefon 23 12 00 40.

Pårørendeskole

Øvre Eiker kommune tilbyr kurs for pårørende. Kurset avholdes årlig og går over 6 uker, 1 dag pr. uke. Temaene varierer fra gang til gang, og ulike foredragsholdere snakker blant annet om medikamentell behandling, juridisk rådgivning, kommunikasjon, tekniske hjelpemidler, møte med hjelpeapparatet, alt relatert til problematikk rundt demens. Deltakerne deles opp i samtalegrupper for å knytte kontakt med andre i samme situasjon.

​​

Kontakt

Demenskoordinator Marlene Ludvigsen Grünwald-Berlin

Send en e-post til Marlene

Tlf. (sms):

469 40 198 

Lenker

Nasjonal demensplan 2025

Opprettet: 23.01.2014 13:26