Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Demenskoordinator

  Endret:05.01.2022 08:09

​​Øvre Eiker kommune arbeider kontinuerlig for å sikre og forbedre tilbudet til personer med demens og deres pårørende. Dagens tilbud til denne gruppen er pårørendeskole, dagsenter, hjemmetjenester, hjelpemidler, avlastningstiltak, institusjonsplass og heldøgns-bemannet botilbud.

Hva er demens?

Demens er en fellesbenevnelse for flere hjernesykdommer som oftest opptrer i høy alder og fører til en kognitiv svikt. Det viktigste kjennetegnet på demenssykdom er hukommelsessvikt. Alzheimers er et eksempel på en slik sykdom. Les mer om demens på Helsedirektoratets egen informasjonsside om demens. Selve utredningen av demens starter hos fastlegen. I de fleste tilfeller vil fastlegen selv foreta det meste av utredningen og videre henvise ved behov. 

Demenskoordinator

Øvre Eiker kommune har egen demenskoordinator. Hun arbeider for å sikre gode tjenester til personer med demens og deres pårørende. Har du spørsmål om demens eller ønsker råd og veiledning, kan du ringe kommunens demenskoordinator. Hun er tilgjengelig på telefon hver torsdag. 

Demenskoordinatorens oppgaver er blant annet:

• Samtaler og veiledning
• Hjemmebesøk
• Arrangere pårørendeskole
• Ha oversikt over tilbudene til personer med demens i kommunen
• Arbeide for differensiere / tilpasse tilbud for personer med demens
• Ha tett samarbeid med hjemmetjenesten, tjenestekontoret, sykehjemslegene og fastlegene i kommunen
• Veiledning og undervisning av helsepersonell
• Videreutvikle kommunens demensplan

Hjelpemidler

Det finnes ulike hjelpemidler som kan lette hverdagen for rammede og pårørende, for eksempel kalender/klokke som kan hjelpe de som snur på døgnet og tidsbryter på komfyr. På nettsiden til Almas hus (Oslo kommunes velferdsteknologiske senter) kan du få inspirasjon til forenkling av hjemmet. Ta kontakt med kommunens demenskoordinator for en drøfting av hvilke muligheter som finnes.
Nasjonalforeningens Demenslinje - er et tilbud som er åpent for alle med spørsmål om demens. Er du pårørende til en person med demens, eller er du bekymret for om du begynner å bli dement, kan du ringe eller kontakte Nasjonalforeningen for folkehelsens demenslinje på telefon 23 12 00 40.

Pårørendeskole

Øvre Eiker kommune tilbyr kurs for pårørende. Temaene varierer fra gang til gang, og ulike foredragsholdere snakker blant annet om medikamentell behandling, juridisk rådgivning, kommunikasjon, tekniske hjelpemidler, møte med hjelpeapparatet, alt relatert til problematikk rundt demens. Deltakerne deles opp i samtalegrupper for å knytte kontakt med andre i samme situasjon.

​​

Kontakt

Demenskoordinator Marlene Ludvigsen Grünwald-Berlin

Send en e-post til Marlene

Tlf.: 469 40 198 (torsdager, kl. 08-15)

Lenker

Nasjonal demensplan 2020

Opprettet: 23.01.2014 13:26