Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Langtidsplass

  Endret:14.09.2018 11:47

Eikertun helsehus har i tillegg til demensavdelingen, langtidsplasser på somatisk avdeling. Denne avdelingen er for personer med behov for helsehjelp i større utstrekning enn det som kan tilbys av våre tjenester i hjemmet. 

Somatisk langtidsavdeling består av tre enheter.
Det er viktig for oss at hver enkelt bruker blir ivaretatt på en god måte og blir møtt med respekt, at hver bruker får medbestemmelsesrett over sin egen hverdag og at vi bidrar til en trygg og meningsfylt tilværelse.

Du selv eller en pårørende kan søke om langtidsplass til deg. Hvis en pårørende skal søke for deg, er det viktig at det blir lagt ved en fullmakt fra deg sammen med søknaden. For å få innvilget langtidsopphold må det fattes et vedtak fra kommunen basert på en samlet vurdering av søkers helsetilstand. Hvis det blir vurdert at søker har alvorlig helsesvikt som gjør at man ikke kan bo i egen bolig, enten på grunn av sykdom eller funksjonshemning, vil man bli innvilget plass på somatisk avdeling på Eikertun helsehus.

Opprettet: 22.11.2013 13:56