Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Eikertun helsehus

  Endret:21.11.2018 13:19

​​​​Eikertun helsehus ligger i Hokksund og ble åpnet i 1938, men har historie helt tilbake til 1885. Frem til 2015 het stedet Eikertun sykehjem, inntil det nye bygget med kortids- og langtidsavdeling, samt legevakt, ble åpnet i 2016. Eikertun-hh-Grøner

I 1885 ble gården Sjøl kjøpt og samme år ble den gjort om til Fattiggården, som var en arbeidsanstalt. Det var dårlige kår på Fattiggården, og mange så på gården mer som en straffeanstalt. I 1893 bedret det seg noe, da Fattiggården ble til Ekers pleiehjem, og ny bestyrer ble fast ansatt. I 1936 ble det vedtatt  å bygge nytt gamlehjem, og i 1938 stod Eikertun ferdig med plass til 38 beboere. I 1968 ble kapasiteten utvidet til 65 plasser, hvorav 43 av disse var sykehjemsplasser. I 1982 ble Eikertun Alders- og sykehjem innviet med en totalkapasitet på 130 plasser. Per dags dato har Eikertun helsehus 94 sykehjemsplasser.

Eikertun helsehus er mer enn et ordinært sykehjem. Hos oss finner du aktiviteter, ikke bare for våre beboere, men også for kortidsbrukere og besøkende. Noe som gjør at mange av Øvre Eiker kommunes innbyggere har en tilknytning til oss.
På Eikertun helsehus ønskes du velkommen av oss og alle våre frivillige aktører. Hos oss vil du finne en god atmosfære, stor trivsel blant beboere og brukere, og et sted som viser stor raushet for hverandre. Vi er stolte av vårt arbeid for å skape en god dag sammen med alle de som bruker Eikertun helsehus.

På Eikertun helsehus, har vi mange med spesialutdanning og høyt kompetansenivå, og vi er opptatt av å sikre kontinuerlig kompetanseutvikling blant vårt personale. Vi har fokus på tverrfaglig samarbeid mellom sykepleiere, helse- og fagarbeidere, assistenter, vernepleiere, fysio – og ergoterapeuter og våre sykehjemsleger.
Eikertun helsehus har i alt 94 plasser som er fordelt mellom:

  • Langtidsplasser
  • Korttidsplasser
  • Avlastningsplasser
  • Heldøgnsrehabilitering
  • Kommunale akutte døgnplasser (KAD)
  • Trygghetsplasser
  • Plasser på lindrende enhet.

Vi har i tillegg til dette to grupper med dagtilbud og en koselig kafé på Eikertun. Se mer på Kafé Eikertun

 Kartutsnitt fra Google


 

 

 

Kontaktinformasjon

32 70 18 00

E-post: resepsjon.eikertun@ovre-eiker.kommune.no

Besøksadresse

Chr. IV's vei 25, Hokksund

Søknad 

For å søke om helse- og omsorgstjenester, bruk følgende skjema:

Søknadsskjema Helse og omsorg​

Informasjon til søknad om våre tjenester

Opprettet: 11.09.2013 15:50