Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Ledsagerbevis

Grøner, Cathrine Endret:27.03.2023 08:00

Ledsagerbeviset er et kort som utstedes til den funksjonshemmede.

​Ledsagerbeviset skal gi den funksjonshemmedes ledsager fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangement samt visse transportmidler. Ledsagerbeviset gir fysisk og psykisk funksjonshemmede muligheten til å ta med en ledsager på fritids- og kulturarrangementer, uten å betale for denne.

Alle som på grunn av en fysisk eller psykisk funksjonshemming er avhengig av å ha med seg en ledsager, når de skal delta på kultur- og fritidsarrangementer, kan søke om å få ledsagerbeviset. Husk å vedlegge passbilde.

Tanken bak er at de som er avhengig av ledsager, skal slippe å betale for to når de er ute. Slik at de kan delta på fritids- og kulturarrangementer på lik linje med funksjonsfriske. Selve ledsagerbeviset er et kort med navn og bilde, utstedt til den funksjonshemmede. På kortet opplyses det at vedkommende er avhengig av å ha med seg ledsager.

Ved å vise fram ledsagerbeviset vil ledsageren gå gratis, men den funksjonshemmede betaler ordinær billett. Ledsagerbeviset skal kunne brukes på alle steder som har akseptert ordningen. Også utenfor den kommunen du bor i. Du kan ikke kreve å få bruke det på steder som ikke har godkjent ordningen. De stedene hvor kortet kan benyttes, er merket.

I Øvre Eiker kan kortet foreløpig benyttes på flg. steder:

I tillegg har Øvre Eiker kommune fått en egen avtale med NSB. De med ledsagerbevis kan kjøpe togbilletter med 50% rabatt for ledsager på alle tog mellom Kongsberg- Eidsvoll og Hokksund - Hønefoss. Billettene må kjøpes ved Kongsberg, Vestfossen eller Hokksund stasjoner. For andre strekninger innrømmes det 50% rabatt på grønne avganger og 30% på hvite avganger

 Kriterier

​Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden, og ordningen er ikke avhengig av om vedkommende mottar trygdeytelser. 

Det er ingen øvre eller nedre aldersgrense for å få ledsagerbevis, dersom behovet er dokumentert. For barn under skolealder må det dokumenteres at barnet har et større ledsagerbehov enn det som hadde vært tilfelle dersom barnet ikke hadde en funksjonsnedsettelse, og at det derfor påløper ekstrautgifter, sammenlignet med jevnaldrende som deltar på samme type aktiviteter. Det betyr at det er barn med et særlig omfattende assistansebehov som til vanlig vil kunne tildeles ledsagerbevis helt fra småbarnsalder av. 

Høy alder alene er ikke nok til å kvalifisere for ordningen. For alle aldersgrupper er det en forutsetning at det foreligger en funksjonsnedsettelse som oppfyller varighetsvilkåret satt i formålsbestemmelsen for ordningen (punkt 1 om “Formål”).

 Pris

Ledsagerbevis er gratis.  

Søknadsveiledning 

Du kan kontakte servicesenteret i kommunen, tlf. 32251000, for å få hjelp til å søke om ledsagerbevis
 

Søknadsskjema

Søknadsvedlegg

Søknaden skal vedlegges passfoto.
Hvis du søker via skjermdialog må du sende passfoto i posten til kommunen, og merke konvolutten "Ledsagerbevis".

​Husk legeattest .

Søknadsmottaker

​Øvre Eiker kommune

Postadresse:
Stasjonsgata 24
3300 Hokksund

Søknadsbehandling

Vi innhenter eventuelt uttalelse om ditt behov for ledsager fra lege, helseinstitusjon eller kommunens helse- og omsorgstjeneste. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket.

Klagemulighet

Vedtak om å innvilge eller avslå søknad om ledsagerbevis blir å anse som et enkeltvedtak. Dette vedtaket kan i henhold til Forvaltningslovens § 28, 2. ledd påklages til klagenemnda i kommunen. Klagen sendes Øvre Eiker kommune, rådhuset, 3300 Hokksund.

Lovpraksis

​Dette er ikke en lovpålagt tjeneste.


Kontakt oss

Øvre Eiker kommune


Postadresse
Stasjonsgt. 24
3300 Hokksund

Besøksadresse
Rådhuset, Stasjonsgt. 24
3300 Hokksund

Telefon
32251000

Fax
32251090

E-post
servicesenteret@ovre-eiker.kommune.no


Opprettet: 13.07.2018 13:35