Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Trivsels- og mestringssenteret

  Endret:05.06.2023 12:56

Dagsenteret på Eikertun Helsehus er en sosial tilrettelagt tjeneste hvor du møter andre innbyggere fra ditt nærmiljø. Hit kommer innbyggere fra hele kommunen. Dagsenteret tilrettelegger for at du kan være aktiv i ulike aktiviteter som fremmer hverdagsmestring og trivsel, slik at du i størst mulig grad kan bevare eller styrke din deltakelse i hverdagslige gjøremål. Alle aktiviteter skjer i fellesskap med andre innbyggere og har til hensikt å styrke livskvalitet.

Aktuelle aktiviteter i dagsenterdagen er treningstilbud i gruppe, gåturer i nærmiljø, lesestund, bevegelse til musikk eller samlingsstunden under måltidene. Dagsenterets lokaler er innbydende og gir muligheter for aktivitet og trivsel. Tjenesten er et tilrettelagt aktivitetstilbud for personer med demenssykdom eller som er under utredning av kognitiv svikt. Dagsenteret gir også et tilrettelagt aktivitetstilbud til personer som trenger støtte for å opprettholde aktivitet og sosialt fellesskap. 

Dagsenteret har åpent på dagtid hverdager, mandag til fredag. Transport til og fra dagsenteret tilrettelegges ved behov og ledig plass. Noen kommer til Dagsenteret selv, andre blir kjørt eller benytter TT-kort. Det er fastsatte kriterier for tildeling av plass ved dagsenteret. Hvis innbyggeren ikke lengre fyller kriteriene, kan tilbudet avsluttes og alternativt tilbud/tjeneste vurderes. 

Om hørsel og syn og hjelpemidler på dagsenteret

Alle som gjester Dagsenteret oppfordres til å benytte kjente ganghjelpemidler, hørselshjelpemidler og/eller synshjelpemidler hvis dette allerede er på plass før oppstart på dagsenteret. Å høre og se påvirker i hvor stor grad du klarer å engasjere deg i samtaler og påvirker din egen trivsel. Hos oss bruker mange hjelpemidler for syn, hørsel, ganghjelpemidler, proteser osv. Dagsenteret har rullatorer tilgjengelig, som vi tilpasser ved ankomst. Dagsenteret er tilrettelagt for rullestolbrukere. 

Hvordan søker jeg om plass?

For å bli vurdert for vedtak om plass på dagsenteret, må du sende søknad til Øvre Eiker kommune. Søknad fås ved henvendelse til Øvre Eiker kommune eller ved å følge linkene på denne siden. Søknad er også mulig å hente på Servicesenteret rett på innsiden av hovedinngangen på Rådhuset eller i resepsjonen på Eikertun helsehus.

Hva koster det meg å delta på dagsenteret?

Pris justeres årlig 1.1. og egenbetaling for dagtilbud fastsettes årlig av kommunestyret. 

"Åpen time" etter avtale med Dagsenteret

Dersom du er nysgjerrig på hvordan det ser ut hos oss, vil bli litt kjent med hvordan dagsenterdagen forløper og noen av oss som jobber her, kan du kontakte oss for å avtale en tid for "Åpen time". Ring Dagsenteret på tlf. 909 89 385 mellom kl. 08.00 - 14.00 hverdager for nærmere avtale. Sammen finner vi en dag som passer. På "Åpen time" blir du møtt av en eller to miljøarbeider som informerer om tilbudet og viser deg senteret. Til orientering har vi ikke flere besøkende  på "Åpen time" i samme tidsrom, men det kan være flere miljøarbeidere tilstede i lokalene grunnet driftsoppgaver. Det gis muligheter for samtale i stille omgivelser dersom det er ønskelig og avtales i forkant. Du er velkommen til å møte med pårørende eller andre nærkontakter. 

 

 

Skjema

For å søke om gruppetilbud, bruk følgende skjema:

Søknadsskjema Helse- og omsorgstjenester (skjermdialog)

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester (utskriftsvennlig versjon)

Informasjonsskriv til søknad om våre tjenester

Fullmakt


 Kontakt

Tjenesteleder for Trivsels- og mestringssenteret er Gry Cora Christensen Nordahl (klikk på navnet for å sende en e-post).

 

Opprettet: 25.09.2013 13:40