Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Dagsenter senior

  Endret:14.09.2018 10:49

 Dagavdelingen ved Eikertun består av 2 grupper; Erindringsgruppen og Sosial gruppe. Vårt fokus er mestring, muligheter og mening.

Erindringsgruppen 

- er et tilrettelagt dagtilbud for hjemmeboende personer med demenssykdom, eller som er under utredning for demens. Gruppen har 7 plasser, og har åpent  5 dager pr uke (mandag til fredag). Målsetningen med dagtilbudet er å gi personer med demens økt livskvalitet gjennom trivsel, trygghet og individuelt tilpassede aktiviteter slik at man får mulighet til å kunne bo hjemme lengst mulig. En annen viktig målsetning med tilbudet er å gi avlastning til pårørende på dagtid.

Det er fastsatte kriterier for tildeling av plass ved erindringsgruppen. Når brukeren ikke lengre fyller kriteriene, kan tilbudet avsluttes, og alternativt tilbud/tjeneste vurderes.

Sosial gruppe 

- er et servicetilbud til eldre hjemmeboende uten alternative tilbud med behov for sosial samvær og aktivisering. Tjenesten er ikke lovpålagt. Målsetningen for dette dagtilbudet  er å gi et sosialt tilbud og et tilbud om aktivitet som kan øke livskvaliteten for hjemmeboende eldre. Gruppen har 6 plasser, og har åpent 5 dager pr uke (mandag til fredag). 

Kriteriene for dagavdelingens sosiale gruppe er under utarbeidelse/evaluering.

Søknad om dagtilbudet fås ved henvendelse til Øvre Eiker kommune, og søknadene behandles fortløpende ut fra kommunens kriterier og ledig kapasitet.

Egenbetaling for dagtilbud fastsettes årlig av kommunestyret.

 

 

Skjema

Søknadsskjema Helse og omsorg

Informasjon til søknad om våre tjenester

 Kontakt

Avdelingsleder for dagavdelingen er Wenche-Lill Aakre - klikk her for å sende en e-post.

 

Opprettet: 25.09.2013 13:40