Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Trivsels- og mestringssenteret

  Endret:16.06.2022 14:35

Dagavdelingen ved Eikertun består av 2 grupper; Erindringsgruppen og Sosial gruppe. Vårt fokus er mestring, muligheter og mening.

Koronavirus: Dagtilbudet ved Trivsels- og mestringssenteret på Eikertun opprettholder inntil videre en redusert drift i sine lokaler adskilt fra beboerne på helsehuset.

Erindringsgruppen 

- er et tilrettelagt dagtilbud for hjemmeboende personer med demenssykdom, eller som er under utredning for demens. Gruppen har 7 plasser, og har åpent  5 dager pr uke (mandag til fredag). Målsetningen med dagtilbudet er å gi personer med demens økt livskvalitet gjennom trivsel, trygghet og individuelt tilpassede aktiviteter slik at man får mulighet til å kunne bo hjemme lengst mulig. En annen viktig målsetning med tilbudet er å gi avlastning til pårørende på dagtid.

Det er fastsatte kriterier for tildeling av plass ved erindringsgruppen. Når innbyggeren ikke lengre fyller kriteriene, kan tilbudet avsluttes, og alternativt tilbud/tjeneste vurderes.

Sosial gruppe 

- er et servicetilbud til eldre hjemmeboende uten alternative tilbud med behov for sosial samvær og aktivisering. Tjenesten er ikke lovpålagt. Målsetningen for dette dagtilbudet  er å gi et sosialt tilbud og et tilbud om aktivitet som kan øke livskvaliteten for hjemmeboende eldre. Gruppen har 6 plasser, og har åpent 5 dager pr uke (mandag til fredag). 

Kriteriene for dagavdelingens sosiale gruppe er under utarbeidelse/evaluering.

Søknad om dagtilbudet fås ved henvendelse til Øvre Eiker kommune, og søknadene behandles fortløpende ut fra kommunens kriterier og ledig kapasitet.

Egenbetaling for dagtilbud fastsettes årlig av kommunestyret.

 

 

Skjema

For å søke om gruppetilbud, bruk følgende skjema:

Søknadsskjema Helse- og omsorgstjenester (skjermdialog)

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester (utskriftsvennlig versjon)

Informasjonsskriv til søknad om våre tjenester

Informasjonsskriv om abonnementsordning

 Kontakt

Tjenesteleder for Trivsels- og mestringssenteret er Gry Cora Christensen Nordahl (klikk på navnet for å sende en e-post).

 

Opprettet: 25.09.2013 13:40