Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Veien mot sunnere valg

Støstad, Laila-K Endret:10.01.2017 20:40

Frisklivssentralen har et bredt spekter av tilbud som er tilrettelagt for å bedre fysisk og psykisk helse. Et av disse tilbudene er rettet mot de som ønsker å endre kosthold. – Skal kostholdsendringene vare over tid, ligger løsningene i de små forandringene, sier Ellen hos Frisklivssentralen.​

​KostholdsendringerEllen er ansatt i Frisklivssentralen Aktiv Eiker

Frisklivssentralen tilbyr aktivitetsgrupper, tematimer, individuell veiledning og ulike kurs. Deltakere som ønsker å oppnå kostholdsendringer får muligheten til å gjøre dette gjennom individuelle kostholdssamtaler, tematimer eller kostholdskurs.

- Frisklivssentralens kostholdskurs passer for alle som har et reelt ønske om å oppnå sunnere levevaner. Vårt mål som veiledere er ikke at deltakerne skal oppnå stor vektreduksjon. Vi ønsker at de skal oppnå et sunnere kosthold som over tid kan bidra til en sunnere livsstil og på sikt en gradvis vektreduksjon dersom det er ønskelig, sier Ellen Aure Skogedal, fysioterapeut og frisklivsveileder hos Aktiv Eiker.
Nye deltakere trenger ikke ha forkunnskaper om kosthold for å søke hjelp fra Frisklivssentralen. Men, du må ha et sterkt ønske å endre livsstil. - Vi er støttespillere, veiledere og heier deltakerne frem fra sidelinjen. Likevel er det de selv som må stå i det og jobbe med endringene.

Individuell veiledning

Den individuelle veiledningen består av motiverende samtaler. Veileder vil i samarbeid med deltaker kartlegge hvor i endringsprosessen vedkommende befinner seg. Frisklivssentralen legger i utgangspunktet opp til en startsamtale, en midtveissamtale og en avslutningssamtale for sine deltakere. Utover dette trenger noen av deltakerne øvrig tilpasning av tilbudet. - Det er ulikt fra person til person hvilken fase de starter i, men vi prøver å benytte verktøy som passer den enkelte. Samtalene tar utgangspunkt i deltakerens ønsker og behov. Deres motivasjon og egen tro på endring er avgjørende for å lykkes,sier Skogedal.
Hun mener løsningen på en kostholdsendring som skal vare over tid, ligger i de små forandringene. Prosessen starter med enkle grep, eller det deltakeren er mest motivert for å ta tak i.

- Når vi har jobbet med samtaler og oppfølging over tid og ser at små endringer har blitt nye vaner, kan vi sette nye mål og tiltak, eller legge til ytterligere små endringer. Eksempler på endringer kan være å forandre måltidsrytmer, spise grovere brød, endre porsjonsstørrelse, bytte ut brus med vann eller begrense snop til en dag i uka, forteller Skogedal.

Kostholdskurs

Et kostholdskurs går over fem til seks uker, med en samling per uke.Eksempel på sunt kosthold Hver av samlingene varer to timer og består av både teori og praksis. I den praktiske delen lærer deltakerne hvordan de kan ta i bruk kunnskapen de tilegner seg i løpet av kurset, i egen hverdag. Skogedal forklarer at praktiske oppgaver kan være å lage et sunt måltid sammen, gå i butikken for å se på varedeklarasjon eller blindteste grovhetsskalaen i ulike typer brød, fettinnhold i dressinger/dip osv.
Under kurset fokuseres det på deltakernes bevissthet rundt egne kostholdsendringer og hvordan de kan jobbe videre med motivasjon, fra gang til gang. Skogedal understreker at de hele tiden tar tak i de små endringene, fordi det er disse som til sammen utgjør den store forskjellen. Det er viktig at deltakerne også spiller på hverandre, og alle oppfordres til å dele tips og erfaringer. Det gis hjemmeoppgaver mellom hver samling.
- Vi varierer med ulike oppgaver og tilpasser disse etter gruppen. En oppgave kan for eksempel være å finne to små kostholdsendringer man ønsker å jobbe med frem til neste gang. Eller det kan være å tilberede et sunt måltid hjemme, som inneholder noen av anbefalingene man har lært under kurset, forklarer Skogedal.

Tematimer

Kosthold er også en fast post i Frisklivssentralens tematimer som er åpne for alle deltakere. Tematimene arrangeres hver tredje eller fjerde uke.
- Da legger vi opp en teoridel hvor helsedirektoratets kostholdsanbefalinger blir gjennomgått på basisnivå, i tillegg til en praktisk del med f.eks. gruppediskusjoner eller gruppeoppgaver. Eksempelvis kan deltakerne få i oppgave å sammenligne emballasjer på forskjellig matvarer. Dette med mål om at deltakerne skal bli mer bevisst på kaloriinnhold i ulik mat, forteller Skogedal. 

Tiden etterpå

Etter å ha fullført en periode hos Frisklivssentralen er det opp til deltakerne å selv opprettholde endringene. 
- De som har hatt mye kunnskap om kosthold før de begynte, melder ofte at de ikke har lært så mye nytt, men at de er blitt mer bevisste. For eksempel har de begynt å sjekke varedeklarasjon aktivt, de sammenligner matvarer for å finne det sunneste alternativet og mange synes det har vært nyttig å jobbe med egen motivasjon for å gjøre endringer. Vi har også fått tilbakemeldinger på at kostholdstilbudet vårt har bidratt til at folk står i endringene sine over tid og har klart å etablere en sunnere livsstil som varer og at det har gitt dem de ønskede resultatene, avslutter Skogedal.

 

Les andre brukerhistorier

Aleksander sin historie om søvn lek og livsstil
Sammen om livsstilsendring
Et friskere liv
Hvis jeg kan - kan alle!
Nils Fredrik fant balansen i livet og fikk kontroll over sykdommmen
Lines livsstilsendring
Et skriftt i riktig retning
Godt nok! Fikk bedre psykisk helse med fysisk aktivitet

Opprettet: 10.01.2017 19:44