Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Trivselsledere

Amundsen, Ann-Mari Endret:26.10.2016 09:57

Trivselsledere - hva er det?

Trivselsledere er mobbefrie elever på barne- og ungdomsskole som blir nominert av medelever og godkjent av kontaktlærer til å delta i Trivselsprogrammet. De blir nominert og valgt ut på bakgrunn av at de er vennlige og respektfulle mot alle andre elever. Kontaktlærer har mulighet til å utsette elevers kandidat dersom de mener eleven er involvert i mobbing eller utfrysning. Dette gjelder også elever som har mange venner i klassen, men som holder noen utenfor. Nominasjon av Trivselsledere skjer 2 ganger i året og man er med for 6 mnd av gangen.
Trivselsledere leker i snøen

Hva får trivselsledere?

De valgte Trivselslederne får opplæring på kommunale leke- og aktivitetskurs i regi av Trivselsprogrammet. Her lærer de forskjellige leker og aktiviteter, får tips om hvordan de skal lede aktivitet og et foredrag om det å være inkluderende, vennlig og respektfull. Trivselslederene har på egne vester og er derfor lett synlige. De som er trivselsledere får kulturkort som gir dem fri eller rabatterte adganger til ulike kulturelle tiltak.

Hva gjør en trivselsleder?

Jobben deres er så å finne frem utstyr i storefriminuttene, lede aktivitet og forsøke å få med alle som vil delta. 

Hvor mange skoler har trivselslederprogrammet i Eiker?

5 av 6 barneskoler i Øvre Eiker, 3 av 6 barneskoler i Nedre Eiker (4 av 6 fra høsten 2014).

I landet er det 900 skoler (høsten 2013) som er med og de er representert i alle landets fylker og ca 160 kommuner.

Trivselsprogrammets mål er å:

- fremme økt og mer variert lek/aktivitet i storefriminuttene
- legge til rette for at elever skal kunne bygge gode vennskapsrelasjoner
- redusere konflikter blant elever
- fremme verdier som inkludering, vennlighet og respekt

Hver skole har en Trivselsleder- ansvarlig. Dette kan være en lærer, inspektør, sosiallærer eller miljøterapeut. Denne personen har ansvar for alle Trivselslederne på skolen.

Hver kommune har en TL-koordinator. I Øvre Eiker kommune er dette Aktiv Eiker. Koordineringen/arrangementer samkjøres med TL-koordinator i Nedre Eiker. Jobben til koordinator er å sende inn oversikt over alle TL-ledere og bestille kulturkort, planlegge og gjennomføre aktivitetsdager, arrangere takk for innsatsen-dager, fordele kostnadene mellom skolene, arrangere nettverkssamlinger, samt å være kontaktledd mellom Trivselslederteamet og kommunens skoler.

For mer info se www.trivselsleder.no

Opprettet: 10.02.2014 15:42