Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Frisklivsresept - Hvem, hva, hvordan?

Amundsen, Ann-Mari Endret:29.09.2014 08:53

Hvem kan få Frisklivsresept?

De som har helsemessig gevinst av å endre vaner kan få Frisklivsresept eller ta kontakt selv med Frisklivssentralen. Du kan få Frisklivsresept hos fastlege eller fysioterapeut, men det utgjør ingen forskjell i oppfølgingen eller økonomisk. Alle som bor eller jobber i Øvre eller Nedre Eiker kommune kan få oppfølging fra Frisklivssentralen. Se nærmere spesifikasjoner under "Hvem passer tilbudet for" lengre ned.Frisklivsresept

Hva innebærer en frisklivsresept?

Resepten innebærer helsesamtale ved start og slutt, oppfølging i perioden, tilbud om å delta i aktiviteter, tematimer og tilbud om kostholds- og røykesluttveiledning eller kurs.

I første samtale snakker man om hvilke mål den enkelte har og hvordan man kan oppnå disse. Sammen lager man en gjennomførbar plan for reseptperioden. I siste samtale snakker man om hvordan det har gått og veien videre. I mellomtiden har vi samtaler etter behov, vanligvis en midtveis. Sammen prøver vi å finne det tilbudet som passer for deg blant de eksisterende tilbudene i kommunen (frivillig, offentlige eller private tilbud).

Hva kan jeg oppnå med en frisklivsresept?

Målet med oppfølgingen er å bidra til at deltageren blir i bedre stand til å ivareta sine helsevaner på egenhånd.

En nasjonal evaluering av frisklivssentraler viser følgende:
• Ca. 90 % er fornøyd med det tilbudet de får.
• Ca. 70 % gjennomfører hele eller store deler av opplegget.
• Fysisk form bedres med 12 %.
• Gjennomsnittlig aktivitetsnivå øker med drøyt 60 % og holder seg etter ett år.
Kilde: Evaluring av Frisklivssentralene som oppfølging til Grønn Resept, 2008

Hvor lenge varer en resept/oppfølging?

En Frisklivsresept varer i utgangspunktet i 12 uker fra deltageren starter, men noen trenger ikke så lang oppfølging - kanskje en samtale er nok - og noen trenger lengre tid for å endre vaner. Det blir gjort en individuell vurdering av behov og lengde. 

Hva blir registrert?

Dersom du bare trenger litt informasjon om hva som finnes av tilbud i Eiker vil du få dette uten å bli registrert i vårt system.

Dersom du trenger helsehjelp, altså hjelp til å bedre helsen og oppfølging i forhold til din livsstil, vil du bli registert i vårt pasientjournalsystem og journalført etter lov for helsepersonell. Det vil bli sendt rapport til fastlege etter helsesamtalene for alle som er registrert, og til henviser hvis du er henvist og det er en annen enn fastlegen.

Hvem passer tilbudet for?

Tilbudet passer for deg som trenger en starthjelp for å endre livsstil og som på sikt vil kunne klare deg på egenhånd, for eksempel ved å delta i et eksisterende varig tilbud ellers i kommunen eller gjøre avtaler med andre personer (f.eks. likemannsgrupper, treningssenter og bekjente). Oppfølgingen og tilbudene våre er diagnose uavhengig. Spesifikk oppfølging av din diagnose må du få av annet helsepersonell (fastlege, sykehus etc.)

Hva krever det av meg?

For å kunne benytte deg av tilbudet må du kunne:

  • Ta ansvar for din egen helse
  • Gå i ditt eget tempo i minst 20 minutter uten hjelpemidler
  • Komme til oss og kunne benytte deg av tilbud på egenhånd
  • Fungere i en gruppe med andre som ikke har diagnoser
  • Være eller kunne bli motivert til å endre vaner i forhold til fysisk aktivitet, kosthold og tobakk.
  • Kunne gå over i et annet tilbud (frivillig, privat, på egenhånd) innen rimelig tid (ca. 12 uker)

Du har ikke:

  • Behov for et varig tilrettelagt tilbud (kun en midlertidig hjelp for å komme i gang)
  • Behov for en medisinsk avklaring (i så fall må du få det på forhånd av din fastlege eller andre)
  • Behov for et samlet tverrfaglig tilbud (at flere helseprofesjoner vurderer deg samtidig)
  • Mulighet til å benytte deg av andre tilbud (f.eks. private tilbydere)

Du må gjerne følges opp av andre i tillegg til oss (f.eks lege, fysioterapeut, sykehus), men vi kan ikke ha koordineringsansvaret eller delta i tverrfaglige grupper.

 

Hvordan kommer jeg i gang?

​Ta kontakt med oss ved å ringe til 91 57 62 14 (voksne) eller 94 16 77 70 (barn/unge) for å få mer informasjon eller å få satt opp en startsamtale.

Opprettet: 10.02.2014 15:46