Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Fysisk aktivitet

Amundsen, Ann-Mari Endret:26.10.2016 09:40

Fysisk aktivitet er et vidt begrep som omfatter for eksempel lek, friluftsliv, idrett, mosjon, trening, trim, kroppsøving og fysisk arbeid. Alle aktiviteter hvor du beveger deg i hverdagen og bruker kroppen er fysisk aktivitet.

fysisk aktivitet

Regelmessig fysisk aktivitet er viktig for normal vekst og utvikling og har en forebyggende effekt mot en rekke sykdommer. Helsefremmende fysisk aktivitet gir også økt overskudd, virker positivt på humøret, og er en fin mulighet til sosialt samvær.


Daglig fysisk aktivitet er viktig for barn, unge, voksne og eldre. Personer som er fysisk aktive lever i gjennomsnitt lenger enn personer som er lite fysisk aktive. Det finnes god vitenskapelig dokumentasjon for at jevnlig fysisk aktivitet gir en rekke helseeffekter.


Personer som i utgangspunktet har et lavt fysisk aktivitetsnivå, vil få store helsegevinster i form av redusert sykdomsrisiko, bedret livskvalitet og økt funksjonsdyktighet hvis de blir regelmessig fysisk aktive slik at de oppfyller anbefalingene. Fysisk aktivitet er viktig i alle aldre - les mer om aktivitet for eldre.

Anbefalingene:

- Voksne anbefales å være fysisk aktive med moderat intensitet minst 150 minutter i uken eller med høy intensitet minst 75 minutter i uken, eller en kombinasjon av moderat og høy intensitet. I tillegg anbefales hverdagsaktivitet.
- Aktiviteten kan deles opp i mindre bolker, for eksempel 3x10 eller 2x15 minutter.
- Eksempler på aktivitet er rask gange og dans eller andre aktiviteter som er litt anstrengende og hvor du blir andpusten/svett.

En økning i aktivitetsnivået utover dette gir ytterligere helsegevinst. Det er aldri for sent å starte med fysisk aktivitet.

Regelmessig fysisk aktivitet beskytter mot en rekke sykdommer og tilstander. Daglig fysisk aktivitet beskytter mot utvikling av hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk, diabetes type 2, overvekt, fedme, tykktarmskreft og brystkreft. Fysisk aktivitet er også viktig for muskel- skjelett- og leddhelse. Samtidig viser det seg at fysisk inaktivitet øker risikoen for dødelighet og sykelighet og svekker den generelle funksjonsdyktigheten.

Tilrettelegging for fysisk aktivitet er også et viktig virkemiddel i behandling og habilitering/rehabilitering i helsetjenesten. I tillegg er fysisk aktivitet en kilde til avkobling, sosialt samvær, følelse av mestring, glede over å være i god fysisk form. Fysisk aktivitet påvirker humøret, bedrer søvnkvaliteten, gir energi og reduserer stress. Regelmessig fysisk aktivitet gir overskudd og ruster oss til å mestre hverdagens krav og utfordringer.

Du kan lese mer om fysisk aktivitet og helse i Pasienthåndboka på nett og i Aktivitetshåndboka

Opprettet: 10.02.2014 15:59