Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Folkehelseplanen

Amundsen, Ann-Mari Endret:02.08.2017 12:18

​Arbeid med å lage en plan for folkehelsearbeidet i Øvre Eiker

Ikon folkehelseFra denne siden kan du følge arbeidet med å lage en plan for folkehelsearbeidet i Øvre Eiker kommune. Det er Folkehelseloven med forskrift som bestemmer hva kommunen skal legge i dette arbeidet. Alle tjenester i kommune skal får presentere sine satsingsområder inne folkehelsearbeidet. Det er mange som bidrar med viktig og godt arbeid innen dette området. Vi har ambisjon om at planen skal kunne vise dette og hvordan vi skal forankre arbeidet videre og utvikle det. Den blå figuren du ser ved siden av her vil følge prosjektet som folkehelseikon for arbeidet med planen.
Fra disse nettsidene vil du kunne hente informasjon i menyen til høyre. Vi vil legge ut link til bakgrunnsdokumentasjon, egne dokumenter, referater, info om undersøkelser og resultater fra disse.
Vi ønsker at planarbeidet gjennomføres som en prosess hvor alle som ønsker gi innspill til arbeidet trekkes inn i arbeidet.
Folkehelsearbeid er et diffust og litt vanskelig begrep. I vår kommune ønsker vi å understreke at alle som deltar i aktiviteter som virker positivt inn på helsa bidrar i folkehelsearbeidet. Det er viktig for oss å understreke at alle aktiviteter har sin egenverdi og er viktige i seg sjøl. Vi ønsker å fokusere på de tiltak som også kan bidra positivt i arbeidet med å bedre folks helse.
Kommunestyret vedtok 19 juni 2013 hvilke indikatorer vi skal prioritere å arbeide med. Dvs arbeid som kan forbedre disse indikatorene.Indikatorlista finner du ved å trykke på denne lenken.

Vi har gått gjennom planutkastet flere ganger og endret det i 2015 slik at det idag består av en statusrapport for folkehelseutfordringene i Øvre Eiker og en Folkehelsemelding.  Fremdeles gjenstår å sluttføre en handlingsplan for dette arbeidet.

Statusrapporten kan du se her:
Oversikt over folkehelsa

Foreløpig utkast til:
Folkehelsemelding for Øvre Eiker kommune 2015-2019


Disse nettsidene vil vi utvikle etterhvert som prosjektet utvikler seg fra nesten tomt til vi kan legge fram en fullverdig prosess og et plandokument.
Vi ønsker at du som leser dette gir oss tilbakemeldinger i løpet av hele prosessen. Den kan du sende til Einar Braaten som er prosjektleder: Einar Braaten merk meldingen din: "Folkehelseplan"

Spørreundersøkelser

Vi har spurt tjenester, næringer og frivillige organisasjoner om deres folkehelsearbeid idag. Folkehelsearbeid i tjenester,næringer og frivillighetsarbeidet.
Elever fra ungdomsskolene og videregående har svar på spørsmål om folkehelse. Spørreundersøkelse - ungdom og folkehelse

​Disse bidrar i folkehelsearbeidet

Lag og foreninger

Kommunale tjenester
Organisasjonskartet slik det var i 2012. Endringer i 2013 og 14 er ikke med, men tjenestene er omtrent de samme. Vi regner at alle tjenester bidrar til folkehelsa i Øvre Eiker!
Helsenæringer i Øvre Eiker
Kultur og kunstnæringer

 

Opprettet: 28.01.2014 12:57