Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Helsetilbud til flyktninger

Grøner, Cathrine Endret:05.01.2022 08:15

Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen, har rett til nødvendige helse- og velferdstjenester på lik linje med alle andre.

Spesiell oppmerksomhet og oppfølging skal gis til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente fra områder hvor det er høy risiko for bestemte infeksjonssykdommer, eller for eksempel:

  • har vært utsatt for tortur og andre alvorlige traumer
  • ikke har familie/nettverk
  • er mindreårige og kommer alene til Norge
  • er gravide
  • er enslige forsørgere
  • har vært utsatt for voldtekt eller annen seksualisert vold
  • er kjønnslemlestet eller står i fare for å bli det
  • har (tegn på) psykiske problemer

Kriterier

For personer under 18 år er det ikke et vilkår at personen har lovlig opphold. For personer over 18 år som har ulovlig opphold, gir loven bare rett på akutt helsehjelp. 

Pris

Tjenestene er gratis, med mindre det følger av lov eller forskrift at det skal betales vederlag. 

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. 

Opprettet: 16.07.2018 12:09