Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Integreringsavdelingen

Martinsen,Anne Kolseth Endret:12.07.2018 11:19

​​​​​​Flyfoto_Hokksund_Foto_OK.JPGIntegreringsavdelingen i Øvre Eiker kommune er organisert i NAV. Integreringsavdelingen bosetter det antall flyktninger som kommunestyret bestemmer

Det er integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som bestemmer hvem som skal bosettes i Øvre Eiker. Hvis du venter på bosetting og ønsker å bosette deg i Øvre Eiker må du kontakte IMDi for å avklare dette.

På IMDi sine nettsider Om integreringen i Norge er det samlet fakta om hvordan statusen på integreringsarbeidet er i landets ulike kommuner.

Integreringsavdelingen har ansvaret for introduksjonsprogrammet i kommunen. Målet med introduksjonsprogrammet er at nyankomne flyktninger skal få mulighet til å delta aktivt i yrkes- og samfunnslivet, og at de skal bli økonomisk selvhjulpne.

Det er integreringsavdelingen som koordinerer flyktningarbeidet i kommunen og samarbeider med voksenopplæring, skole, barnehage, helsestasjon, tjenestetildeling, Eiker Eiendomsutvikling, lokalt næringsliv og frivillige aktører.

 

English

The Directorate of Integration and Diversity (IMDi) decide where to settle the refugees. If you primarily wish to settle down in Øvre Eiker you have to contact the IMDi. This also if you have arranged your own housing.

Services for refugees ensure settlement for the number of refugees decided by the municipality council. We make sure of the integrationprocess through our introduction programme. We work for equality, and contribute by empowering the refugees to be independent.

We coordinate the work with the refugees through cooperation with other services, the private sector, non governmental organisations(NGO´s) and volunteers. 
 


Opprettet: 04.12.2015 12:14