Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Rusteam / Lavterskeltilbud

  Endret:13.08.2020 13:05

Rusteam:

Kommunens tilbud til personer med rusproblemer, psykososiale utfordringer og psykiske plager knyttet til rus. Dersom du er bekymret for egen eller andres rusbruk, har spørsmål om rusproblematikk eller ønsker hjelp for å håndtere rusrelaterte problemer kan du ta kontakt med oss.  Vi kan bidra med samtaler, råd og veiledning og informasjon om andre tjenester i kommunen som kan være aktuelle for deg og dine behov.  Om du ikke har en kontaktperson i rusteamet, og ønsker det, kan du ta kontakt med Øvre Eiker-hjelpa på telefon 409 12 957.

 

Har du eller noen i din familie behov for noen å snakke med?

Kommunen har flere tjenester du kan snakke med: helsesykepleier, jordmor, psykisk helsetjeneste, rusteam, sykepleier i omsorgstjenestene, familieteam og flere andre. Ring Servicesenteret på tlf. 32 25 10 00, så hjelpder de deg videre. 

 

Generell informasjon om korona:

Vi følger de overordnede anbefalingene og retningslinjene fra Folkehelseinstituttet. Vi holder oss oppdatert når det gjelder smitteverntiltak slik at vi ivaretar våre brukere på en god måte.

  • Individuelle / En til en-samtaler  på kontorene er midlertidig satt på vent. Vi har til tider mange brukere/pasienter og det kan være vanskelig å følge anbefalingene som er gitt sentralt for å unngå smittefare i en individuell samtale. Ta kontakt med din primær om du trenger en samtale eller har andre behov, så vil det gjøres en individuell vurdering i forhold til hva vi kan bistå deg med. Når det gjelder de ambulante tjenestene; Vi reiser ut til de som trenger det om det vurderes forsvarlig og det finnes kapasitet.

 For mer info, råd og veiledning til rusbrukere og deltakere i LAR, kan du gå inn på SERAF sin informasjonsside: SERAF

 

Lavterskel helsetilbud:

I Haugveien finnes et lavterskel helsetilbud for mennesker med rusproblematikk.

Her kan du blant annet få middag, brukerutstyr, sårstell, en varm dusj, graviditetstest og ikke minst en hyggelig samtale.​Tilbudet er åpent mellom kl. 13.00 og kl. 15.00 på tirsdager og torsdager. Telefon: 409 20 249.

 

Generell informasjon om korona:

Vi har gjort følgende tilpasninger for å forebygge spredning av koronasmitte, og for å kunne opprettholde et forsvarlig tjenestetilbud:

  • For tiden tilbys utlevering av mat og brukerutstyr via luke for å unngå smtte. Vi anbefaler at du kontakter lavterskeltilbudet direkte ved spørsmål som omhandler sårstell, samtaler, lån av telefon m.m. for å gjøre en avtale.  

 

Er du pårørende? 

Om du er urolig for dine kjære, ønsker en telefonsamtale eller å dele en bekymring, kan du kontakte oss for en samtale. Vi tilbyr også råd og veiledning. Kontakt oss på 409 12 957.

 

 Tjenester

Kontakt oss

Øvre Eiker-hjelpa
Mobil: 409 12 957

Lavterskel helsetilbud:

Mobil​: 409 20 249 (Haugvn.)
 


Mer informasjon om rus:

  • Piosenteret.no - nasjonal landsdekkende rådgivningstelefon
  • Pårørendesenteret.no - landsdekkende nettsted for pårørende
  • Ivareta.no - en organisasjon av og for pårørende. Tlf. 800 40 567 hverdager kl. 09.00 - 15.00
  • A-larm.no - bruker- og pårørendeorganisasjon
  • Jdn.no - tilbud om veiledning, støttegrupper og likemannsarbeid
  • Barweb.no - for barn av rusavhengige
  • BaRsnakk.no - chattetjeneste for barn av rusavhengige
  • FFP.no - for pårørende til innsatte i fengsel


 

Opprettet: 07.11.2013 12:08