Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Tannhelse

  Endret:14.01.2022 14:58

Viktig informasjon om koronavirus og tannhelse

For å redusere smittespredning med koronavirus vil det kunne forekomme endringer i ordinære tannlegetimer/avtaler hos tannhelseklinikker i Viken fylkeskommune. Klikk her for å lese mer om dette

Informasjon om tannhelsetjenesten

Fylkeskommunen har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten og tilbyr gratis behandling til prioriterte grupper.

I tillegg får 19- og 20-åringer tilbud om behandling til 25 % av offentlige takster. Eldre over 75 år får dekket deler av utgiftene til tannhelsekontroller.

Haster det?

Les mer om tannlegevakta på Kongsberg.

Målgruppe

Den offentlige tannhelsetjenesten skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til disse prioriterte gruppene:

·         Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år

·         Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon

·         Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie

·         Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret

I tillegg har rusmiddelavhengige/-misbrukere under kommunal rusomsorg rett til gratis tannbehandling.

Eldre over 75 år får stønad på inntil 800 kroner annethvert år.

Søknadsveiledning

Faller du inn under en av de prioriterte gruppene, trenger du ikke søke om tjenesten. Fylkeskommunen skal være oppsøkende. Gi melding hvis du eller barna dine ikke blir fulgt opp.

Ta kontakt med kommunen for støtte til tannbehandling etter pasient- og brukerrettighetsloven

Du kan lese mer om tannhelse på Viken fylkeskommunens hjemmesider.Opprettet: 31.05.2018 11:28