Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Ergo- og fysioterapi

  Endret:06.04.2022 09:19

Ergo- og fysioterapitjenesten for voksne er en del av den kommunale helsetjenesten, og er organisert i Forvaltning, helse og samordning, under Helse- og velferdsseksjonen.

Tjenesten er lokalisert på Eikertun og har sitt arbeidsområde både på institusjoner og hjemme hos innbyggerne i samarbeid med andre tjenester. 

Helsetjenesten har noen lovpålagte helseoppgaver som innebærer både rehabilitering og forebyggende arbeid. Tjenesten er behovsprøvd. 

Eksempler på oppgaver:

 - Rehabilitering av pasienter inne på kommunal rehabiliteringsavdeling
 - Oppfølging av personer som har behov for å opprettholde eller forbedre sitt funksjonsnivå.
 - Formidling og kartlegging av behov for hjelpemidler
 - Bistår som kontaktpersoner i forhold til syn og hørsel.
 - Oppfølging av tverrfaglig team
 - Deltar i tverrfaglige vurderinger i nært samarbeid med saksbehandlere i tildeling av helse- og velferdstjenester
 - Tilrettelegging av bolig
 - Fallforebyggende treningsgrupper
 - Veiledning og rådgivning til samarbeidspartnere, pasienter, pårørende

Fysioterapitjeneste til barn er organisert sammen med Familiesenteret under seksjon for Oppvekst.
Tlf. til tjenesten er 32 25 12 70

Selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter

Øvre Eiker kommune har driftsavtale med flere selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter i kommunen.

Klikk her for å se oversikt og kontaktinformasjon.

Fysioterapeuter med kommunal driftsavtale har avtale om refusjon fra Helfo og du som pasient betaler kun egenandel for behandlingen du får, inntil frikortets grense. Du trenger ingen henvisning fra lege for å få en time hos en selvstendig næringsdrivende fysioterapeut, men kan ta direkte kontakt selv. Du kan velge hvilken fysioterapeut du vil bruke. Fysioterapeutene har ulik kompetanse innen fagfeltet, og du kan finne mer informasjon om dette i dokumentet.

 Skjema

Henvisning ergo- fysioterapi

 

Kontakt oss

 Tlf. 32 70 18 00

Opprettet: 27.11.2013 11:14