Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Hjemmehjelp- og pleie

  Endret:27.07.2018 13:25

Du kan søke om hjemmehjelp dersom du trenger praktisk hjelp til rengjøring i hjemmet, eller trenger bistand til å bestille dagligvarer.

Ambulerende vaktmester kan bidra med hjelp til montering av tekniske hjelpemidler anskaffet via kommunens hjelpeapparat, eller installering av trygghetsalarm

Det er kommunen som, i samarbeid med deg, bestemmer hvilke tjenester som skal gis. Målet er at du skal være i stand til å bo hjemme.

Har du sterkt nedsatt funksjonsevne og har behov for praktisk og personlig hjelp i dagliglivet, kan du søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie gir pleie og omsorg i eget hjem til personer med nedsatt funksjonsevne. Tjenesten blir utført av sykepleiere eller andre helsearbeidere.

Hverdagsrehabilitering

Øvre Eiker kommune fikk i 2013 midler fra Helsedirektoratet til gjennomføring av prosjektet Hverdagsrehabilitering. Hverdagsrehabilitering er en arbeidsmetode med fokus på egenmestring for hjemmeboende brukere. Hverdagsrehabilitering starter med spørsmålet: Hva er viktig for deg nå? Og for mange dreier det seg om å mestre hverdagsaktiviteter.

 Hverdagsrehabilitering er basert på en intensiv innsats i oppstarten, med gradvis tilpasning av tiltak etter hvert som funksjonsnivået bedres. Prosjektet Hverdagsrehabilitering iverksettes i Øvre Eiker kommune for å skape endrede arbeidsmetoder og holdninger til hva som er en kvalitativ god måte å yte tjenester på i hjemmetjenesten. Fokuset er på rehabilitering og forebygging, med brukers ressurser i sentrum.

I prosjektperioden utarbeides en modell for Hverdagsrehabilitering som prøves ut i en av sonene i hjemmetjenesten i en avgrenset periode. Disse erfaringene vil være med å danne grunnlag for implementering av hverdagsrehabilitering som en arbeidsmetode i hele Helse- og omsorgsseksjonen.


Opprettet: 07.10.2013 09:05