Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Tjenester i hjemmet

  Endret:29.05.2020 12:09

Omsorgstjenestene legger vekt på å sette den enkelte bruker i stand til å mestre hverdagen ut fra egne ressurser. 

Koronavirus

Helse- og omsorgstjenesten arbeider hardt for å møte en utfordrende situasjon som følge av koronavirus. Bemanningen må prioriteres. Klikk her for å lese mer om koronavirus.

Tjenestetildeling i hjemmet

Kommunen har et mangfold av hjelpetilbud. Vår oppgave, i samarbeid med den enkelte og pårørende, er å finne fram til de tilbud som passer best.

Etter søknad tildeles tjenester etter de anvisninger Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester gir.

Tildeling skjer etter en helhetsvurdering av den enkeltes situasjon og de ressurser kommunen har til rådighet. Alle får skriftlig melding om tildelt tjeneste og har rett til å klage.

Kommunens helse- og omsorgstjenester skal bidra til et verdig liv for de som på grunn av sykdom eller nedsatt funksjonsevne har behov for hjelp. Vi jobber for å opprettholde og utvikle helse, trivsel og egenfunksjon og at de eldre og funksjonshemmede kan bo i eget hjem så lenge som mulig. Trygghet, verdighet og omsorg er viktig begrep i omsorgsarbeidet. Gjennom samarbeid skapes nettverk og møteplasser som gir trygghet og trivsel for alle.

 

Opprettet: 11.09.2013 15:49