Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Tjenester i hjemmet

  Endret:17.03.2020 13:26

Omsorgstjenestene legger vekt på å sette den enkelte bruker i stand til å mestre hverdagen ut fra egne ressurser. 

Koronavirus mars 2020

Helse- og omsorgstjenesten arbeider hardt for å møte en utfordrende situasjon som følge av koronavirus. Bemanningen må prioriteres. Hjemmehjelp som ikke er helt nødvendig av helsemessige grunner er avlyst til og med 26. mars. Alle dette gjelder har blitt kontaktet. Klikk her for å lese mer om koronavirus.

Tjenestetildeling i hjemmet

Kommunen har et mangfold av hjelpetilbud. Vår oppgave, i samarbeid med den enkelte og pårørende, er å finne fram til de tilbud som passer best.

Etter søknad tildeles tjenester etter de anvisninger Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester gir.

Tildeling skjer etter en helhetsvurdering av den enkeltes situasjon og de ressurser kommunen har til rådighet. Alle får skriftlig melding om tildelt tjeneste og har rett til å klage.

Kommunens helse- og omsorgstjenester skal bidra til et verdig liv for de som på grunn av sykdom eller nedsatt funksjonsevne har behov for hjelp. Vi jobber for å opprettholde og utvikle helse, trivsel og egenfunksjon og at de eldre og funksjonshemmede kan bo i eget hjem så lenge som mulig. Trygghet, verdighet og omsorg er viktig begrep i omsorgsarbeidet. Gjennom samarbeid skapes nettverk og møteplasser som gir trygghet og trivsel for alle.

 

Opprettet: 11.09.2013 15:49