Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Tjenestetildeling og samordning

  Endret:25.09.2020 09:25

Vi tildeler tjenester innenfor helse- og omsorgstjenesteloven, kommunale boliger, parkeringskort og TT-kort (egne lenker).

I tillegg til skjema for egensøknad som ligger som lenke på denne hjemmesiden, finnes det også nasjonalt utarbeidede egensøknader.  

Signert søknad sendes til: Øvre Eiker kommune, Postboks 76, 3301 Hokksund.

Hvilke tjenester du kan søke om:

 • Hjemmesykepleie - helsetjenester i hjemmet
 • Praktisk bistand - f.eks. rengjøring i hjemmet
 • Praktisk bistand og opplæring - herunder brukerstyrt personlig assistanse
 • Avlastning til de som utfører særdeles tyngende omsorgsoppgaver
 • Omsorgsstønad - stønad til de som utfører særlig tyngende omsorgsoppgaver
 • Fritids- / støttekontakt
 • Dagtilbud 1-5 dager (trivsels- og mestringssenter fra høst 2018)
 • Sykehjem - institusjon (langtidsopphold, korttidsopphold, avlastningsopphold og rullerende opphold)
 • Trygghetsalarm
 • Omsorgsbolig - tilrettelagte boliger for eldre og funksjonshemmede
 • Boliger med heldøgns omsorg
 • Kommunale boliger - boliger med kommunal tildelingsrett
 • TT-kort
 • Parkeringskort for funksjonshemmede

Øvre Eiker Hjelpa er et lavterskeltilbud for personer med psykiske utfordringer og rusproblematikk.  De har betjent telefon fra 09:00 - 14:00, se egen side.

I tillegg består Tjenestetildeling og samordning av fysio- og ergoterapitjenester, hjelpemiddelutlån (egen nettside for mer informasjon), samt kreftkoordinator, koordinerende enhet og systemansvarlig individuell plan.

Det er mange søknader og noen søknader/henvendelser må vente.  Søknader besvares som hovedregel i henhold til alminnelige forvaltningsregler.

Noen av tjenestene er betalingstjenester.  Les mer om kommunale gebyrer her.

Opprettet: 27.01.2014 11:22