Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Tjenestetildeling og samordning

Amundsen, Ann-Mari Endret:06.03.2017 10:02

Eldeomsorg_handihand_Foto_OK.JPGØvre Eiker kommune ved Tjenestetildeling og samordning har som mål å sikre at alle innbyggere, uavhengig av alder og tjenestebehov, skal få lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Du som bruker

Alle som har behov for helse- og omsorgstjenester kan ta kontakt med tjenestetildeling og samordning. Her vil vi svare på spørsmål, gi veiledning og ta imot søknader om helse- og omsorgstjenester. Fagpersonell behandler søknaden, og fatter vedtak om tildeling av hjelp eller avslag på hjelp. Søknaden du skal bruke finner du som link på siden. Dette blir kalt en egensøknad og saksbehandlingen innebærer blant annet innhenting av opplysninger fra deg, dine pårørende eller andre instanser. Samtykke til å innhente opplysninger blir innhentet fra deg. Hver søknad vurderes individuelt. Dersom ditt behov for hjelp endres vesentlig vil tjenestetildeling vurdere tjenesten på nytt.

Samarbeid med tjenestene 

Når tjenestetildeling har innvilget og vedtatt hvilke tjenester du tilbys, går bestillingen til de som skal utføre tjenesten. Disse tjenestene er blant annet hjemmetjenester, hjemmesykepleie, sykehjem, psykisk helsehjelp og tjenester for funksjonshemmede. Tjenestetildeling samarbeider med de som utfører tjenestene.

Tjenestetildeling saksbehandler også omsorgslønn, Brukerstyrt personlig assistent (BPA), avlastning og støttekontakt. Vi behandler også klagesaker i forbindelse med vedtaket ditt. Videre er vi også instansen å henvende seg til ved behov for fysio- og ergotjenester, som er en del av det vi kaller samordning hvor også det koordinerende ansvar for habilitering og rehabilitering blir ivaretatt.

 

Opprettet: 27.01.2014 11:22