Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Søke om kommunale helsetjenester

  Endret:13.01.2021 13:04

Disse tjenestene kan du kan søke om:

 • Hjemmesykepleie - helsetjenester i hjemmet
 • Praktisk bistand - f.eks. rengjøring i hjemmet
 • Praktisk bistand og opplæring - herunder brukerstyrt personlig assistanse
 • Avlastning til de som utfører særdeles tyngende omsorgsoppgaver
 • Omsorgsstønad - stønad til de som utfører særlig tyngende omsorgsoppgaver
 • Fritids- / støttekontakt
 • Dagtilbud 1-5 dager (trivsels- og mestringssenter fra høst 2018)
 • Sykehjem - institusjon (langtidsopphold, korttidsopphold, avlastningsopphold og rullerende opphold)
 • Trygghetsalarm
 • Omsorgsbolig - tilrettelagte boliger for eldre og funksjonshemmede
 • Boliger med heldøgns omsorg
 • Kommunale boliger - boliger med kommunal tildelingsrett
 • Parkeringskort for funksjonshemmede

Signert søknad sendes til: Øvre Eiker kommune, Postboks 76, 3301 Hokksund. Du finner søknadsskjemaer og relatert informasjon på høyre side (PC) eller lenger ned (mobil) på denne siden.

Kommunen mottar mange søknader, og noen søknader/henvendelser må vente. Søknader besvares som hovedregel i henhold til alminnelige forvaltningsregler.

Pris

Noen av tjenestene er betalingstjenester.  Les mer om kommunale gebyrer her.

Om tjenestestedet

Avdeling Tjenestetildeling og samordning i tildeler tjenester innenfor helse- og omsorgstjenesteloven, kommunale boliger og parkeringskort.

I tillegg består Tjenestetildeling og samordning av fysio- og ergoterapitjenester, hjelpemiddelutlån, samt kreftkoordinator, koordinerende enhet og systemansvarlig individuell plan.

Lavtersketilbud

Øvre Eiker-Hjelpa er et lavterskeltilbud for personer med psykiske utfordringer og rusproblematikk. De har betjent telefon fra 09:00 - 14:00, klikk her for å lese mer.

Kontaktinfo

Resepsjon Eikertun: tlf. 32 70 18 00

Søknadsskjemaer

For å søke om de fleste helse- og omsorgstjenester, bruk følgende skjema: Søknadsskjema Helse og omsorg

Henvisningsskjema

Søknad om parkeringstillatelse eller TT-kort

Informasjon

Opprettet: 27.01.2014 11:22