Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Søke om kommunale helsetjenester

  Endret:20.02.2023 14:11

Disse tjenestene kan du kan søke om:

 • Hjemmesykepleie - helsetjenester i hjemmet
 • Praktisk bistand - f.eks. rengjøring i hjemmet
 • Praktisk bistand og opplæring - herunder brukerstyrt personlig assistanse
 • Avlastning til de som utfører særdeles tyngende omsorgsoppgaver
 • Omsorgsstønad - stønad til de som utfører særlig tyngende omsorgsoppgaver
 • Fritids- / støttekontakt
 • Dagtilbud 1-5 dager (trivsels- og mestringssenter fra høst 2018)
 • Sykehjem - institusjon (langtidsopphold, korttidsopphold, avlastningsopphold og rullerende opphold)
 • Trygghetsalarm
 • Omsorgsbolig - tilrettelagte boliger for eldre og funksjonshemmede
 • Boliger med heldøgns omsorg
 • Kommunale boliger - boliger med kommunal tildelingsrett
 • Parkeringskort for funksjonshemmede

Søknadskjema finnes på hjemmesiden vår. For digital utfylling og innlevering, velg digital søknad.  De av våre innbyggere som ikke kan levere digital søknad, kan skrive ut skjemaet (velg PDF til å skrive ut). Dette må fylles ut og signeres og sendes til Øvre Eiker kommune, Postboks 76, 3301 Hokksund. Du finner søknadsskjemaer og relatert informasjon på høyre side (PC) eller lenger ned (mobil) på denne siden.

Kommunen mottar mange søknader, og noen søknader/henvendelser må vente. Søknader behandles etter alminnelige forvaltningsregler.

Pris

Noen av tjenestene er betalingstjenester.  Les mer om kommunale gebyrer her.

Om virksomheten

Forvaltning, helse og omsorg har ansvar for å behandle søknader om helse- og omsorgstjenester samt boliger (kommunale og omsorg), ansvar for fysio- og ergoterapitjenesten inkludert hjelpemiddelutlån - også private driftstilskudd, administrativt ansvar for fastlegeordning/hjemler, ansvar for noen helseberedskapsoppgaver og parkeringskort. 

I tillegg består virksomheten av overgripende fagordninger som kreftkoordinator, koordinerende enhet, systemansvarlig individuell plan, velferdsteknologi og fagprogram. 

Lavtersketilbud

Øvre Eiker-Hjelpa er et lavterskeltilbud for personer med psykiske utfordringer og rusproblematikk. klikk her for å lese mer.

Kontaktinfo

Resepsjon Eikertun: tlf. 32 70 18 00

Søknadsskjemaer

Søknadsskjema for de fleste helse- og omsorgstjenester finner du i søknadsportalen - klikk her. Hvis du ikke finner skjemaet der, se listen under.

Fullmakt

Henvisningsskjema

Søknad om TT-kort

Informasjon om tjenestene

Opprettet: 27.01.2014 11:22