Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Koronavirus / Coronavirus: informasjon fra kommunen

Grøner, Cathrine Endret:15.06.2021 08:54

For information about coronavirus in english, click here.

For informasjon om koronavirus på flere språk, klikk her.

    Hva finner du på denne siden?

Dette er Øvre Eiker kommune sin samleside for informasjon om koronavirus på norsk. Her finner du informasjon om antall smittede, smittevernregler, hvordan du tester deg for koronavirus og mye mer. Klikk på en av de grå boksene for å lese mer om temaet. 

Klikk her for å bestille koronatest (logg inn på Helsenorge.no)

Bilde med oppsummering av nåværende tiltak. Finnes i fullstendig versjon i ren tekst lenger ned (i boksen Anbefalinger...)

Bildet over viser en kort oppsummering av hvilke tiltak som gjelder i Øvre Eiker nå. For en fullstendig oversikt over hvilke råd og regler som gjelder, klikk på boksen "Anbefalinger og påbud..." litt lenger ned på denne siden.


   Vaksine mot Covid-19 / koronavaksine

Registrer deg for om du vil ha koronavaksine

Alle som bor i Øvre Eiker må registrere seg via kommunens hjemmeside for å stå på den samlede listen over de som vil ha vaksine.

Les mer på samlesiden for koronavaksine
Via lenken under finner du mer informasjon om hvordan du registrerer deg for vaksine, samt status for vaksinasjon i Øvre Eiker, koronasertifikat, ofte stilte spørsmål, mulige bivirkninger og mye mer.

Klikk her for å lese mer om registrering og den nye koronavaksinen


Grafisk oppsummering av vaksineinfo. Klikk på lenken over for samme info i ren tekst.


   Anbefalinger og påbud - lokale og nasjonale råd og regler

I Øvre Eiker kommune gjelder nasjonale tiltak (råd og regler fastsatt av regjeringen). De nasjonale tiltakene er oppdatert 27. mai. I tillegg til de nasjonale tiltakene har kommuneoverlegen gitt noen anbefalinger som gjelder spesielt for Øvre Eiker. Disse anbefalingene er merket med fet tekst i oversikten nedenfor. Kommunen følger smitteutviklingen nøye, og står klar til å innføre lokal forskrift igjen hvis det er nødvendig. Bla forbi bildet under for å se detaljert oversikt over alle råd og regler som gjelder nå.

Unntak for vaksinerte
Er du vaksinert, må du følge de samme rådene og reglene som resten av befolkningen (se oversikt under), med noen unntak. Klikk her for å lese mer om dette på Helsenorge.no

Bilde med forenklet oppsummering av tiltak. Tiltakene er beskrevet fullt ut i ren tekst under bildet.


Ankomst Norge
 • Grensen er i praksis stengt for utlendinger som ikke er bosatt i Norge.
 • Alle innreisende til Norge må teste seg på grensen, og må fremvise negativ test tatt senest 24 timer før innreise til Norge.
 • Alle innreisende til Norge må registrere seg før de krysser grensen.
 • Alle innreisende til Norge må i karantene på egnet sted eller på karantenehotell. Unntak for karantene for de som bare har vært i land/områder med lavt smittepress i EØS/Schengen og Storbritannia ("gule" land/områder).
 • Innreisende fra land/områder i EØS/Schengen og Storbritannia med høyt smittepress må være på karantenehotell, men kan teste seg ut av karantenehotell tidligst på døgn 3 eller døgn 7, avhengig av smittepress.
 • Alle innreisende fra andre land enn EØS/Schengen og Storbritannia må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell.
 • Klikk her for informasjon om karantenehotell for unntak og presiseringer (regjeringen.no).

Sosial kontakt

 • Maks ti gjester, oppfordring til å møtes utendørs.
 • Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand.
 • Hold 1 meter avstand til andre der det er mulig, bortsett fra dem du bor med, kjæresten din eller 1-2 faste kontakter om du bor alene. Dette gjelder ikke for helsetjenesten, barnehager og skoler, eller andre tjenester for sårbare grupper der det kan hindre normal drift av tjenestene.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.
 • Ved besøk hjemme regnes ikke beskyttede (fullvaksinerte, de med 1 dose vaksine etter tre uker, de som har hatt covid-19 siste 6 måneder) med i antallsbegrensningen, men det må fortsatt være mulig å holde avstand.

Butikker

Alle kjøpesentre og butikker skal fastsette hvor mange personer som maksimalt kan være til stede i lokalene. Om nødvendig må de benytte vakthold for å sikre at dette følges.

Restauranter, kafeer, barer

 • Skjenkestopp kl. 24.00.
 • Minst 1 meters avstand mellom gjester utenfor samme husstand.
 • Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

Reiser

 • Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.
 • Innenlandsreiser kan gjennomføres. De som ikke er beskyttet (fullvaksinerte, de med 1 dose vaksine etter tre uker, de som har hatt covid-19 siste 6 måneder) bør være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittepress.
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig. Dette gjelder ikke personer som er beskyttet.
Skoler og barnehage
 • Barnehagene og skolene følger trafikklysmodellen om grønt, gult eller rødt tiltaksnivå etter lokale vurderinger av den enkelte kommune. Det er ikke lenger besluttet nasjonalt at alle barnehager og skoler må være på gult nivå. I Øvre Eiker forblir barnehager og skoler på gult nivå inntil videre. 

Høyere utdanning

 • Mer fysisk undervisning og økt bruk av jevnlig testing. 
 • Registrere hvem som er til stede og deres seteplassering for å lette smittesporing. 

Arbeidsplasser

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet og/eller fleksibel arbeidstid.

Arrangementer
Ikke oppsøk arrangementer i en annen kommune dersom du bor i en kommune med høyt smittenivå. Planlegg deltakelsen på arrangementet godt, slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder.

Reglene for arrangementer er som følger:
 • Maks 20 personer på private sammenkomster utenom i eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Maks 30 personer utendørs.
 • Maks 50 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 100 personer på innendørs arrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune.
 • Maks 200 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.

Klikk her for mer info om hva som regnes som arrangement og annen veiledning rundt dette.

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om én meters avstand. Dersom barn og unge trener/øver med et lag, en forening eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det. Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.
 • Lag fra små kommuner som ikke har andre motstandere i kommunen, kan reise til nabokommunen for å konkurrere såfremt kommunene har samme smittenivå.
 • Voksne over 20 år kan drive organisert trening og øvrig aktivitet innendørs i grupper på inntil 20 personer, og utendørs i grupper på inntil 30 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.

Toppidrett

 • Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.
 • Det åpnes for treningskamper i serier i toppidretten som det hittil ikke er åpnet for. Det åpnes for seriekamper fra 17. juni dersom smittesituasjonen og erfaringene fra treningskampene tilsier det.

Unntak for vaksinerte
Er du vaksinert, må du følge de samme rådene og reglene som resten av befolkningen, med noen unntak. Klikk her for å lese mer om dette på Helsenorge.no

Koronasertifikat
Klikk her for å lese mer om koronasertifikat. 

Lurer du på noe? Kanskje finner du svaret i boksen "Ofte stilte spørsmål"  litt lenger ned på denne siden.

   Testing for koronavirus

  Klikk her for å bestille test (krever innlogging på Helsenorge.no)

Dersom du mistenker at du er smittet av koronavirus, bør du teste deg. Følgende kan teste seg:

 • alle med akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19 (feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans etc.)
 • alle som kan ha blitt smittet med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise utlandet de siste 10 dagene Obs! Si fra under testing at du har vært i utlandet så testen kan merkes med dette. Slik er det enklere å oppdage muterte kronavirus raskt
 • helsepersonell
Dersom du er usikker på om du/barnet ditt bør testes, bla nedover i dette avsnittet for å se flytskjema for smitte hos barn og voksne, eller klikk her for å lese om symptomer på koronavirus vs forkjølelse.

Slik foregår testingen
Bestilling gjøres via Helsenorge eller telefon
Du kan bestille test digitalt på Helsenorge.no. Dersom du enten ikke har mulighet til å komme deg til teststasjonen selv, eller det er stor sannsynlighet for at du er smittet med koronavirus, kan du ringe til teststasjonen på tlf. 32 86 68 10 for å bestille tid for testing. Teststasjonen vil vurdere om du skal testes hjemme av kommunens ambulante testteam. Testtelefonen er bemannet mandag til fredag fra 09.00-11.00 og 12.00-15.00. På grunn av stor pågang kan det være lang ventetid på telefonen, og vi ber om at de som har mulighet til det, bestiller digitalt.

Testing foregår på teststasjonen i Kongsberg
Testingen foregår ved teststasjon i Numedalsveien 80, Kongsberg. Veien til teststasjonen er skiltet inn mot Kongsberg. Etter at du har testet deg, må du holde deg hjemme inntil du har fått svar på prøven. Teststasjonen har varierende åpningstid etter behov, men er åpen alle hverdager, samt i helgene dersom det er spesielt behov for det.

Prøvesvar kommer på Helsenorge
Prøvesvaret finner du ved å logge inn på Helsenorge.noPrøvesvaret kan også komme i helga. Dersom prøven viser at du er smittet med koronavirus, skal du i hjemmeisolasjon - les mer om dette i avsnittet "Avstand, karantene og isolering". Kommunen vil kontakte deg direkte for smitteoppsporing.

Dersom prøven viser at du ikke er smittet, skal du holde deg hjemme til du er symptomfri. Et negativt prøvesvar forkorter ikke karantenetiden dersom du har vært i utlandet og har fått pålagt innreisekarante

Er du på besøk i Øvre Eiker og har testet deg her?
Frem til du har fått svar på prøven, må du må oppholde deg på overnattingsstedet, helst isolert fra andre. Felles sanitæranlegg, restaurant, oppholdsrom o.l. skal ikke brukes - gi beskjed til overnattingsstedet dersom det ikke finnes andre muligheter, slik at de kan foreta smittevernvask etter at du har benyttet fasilitetene.

Dersom prøven viser at du er smittet med koronavirus, anbefales det at du reiser hjem - helst ved hjelp av egen bil. Kollektivtransport skal ikke benyttes. Når du har kommet hjem, skal du i hjemmeisolasjon - les mer om dette i avsnittet "Avstand, karantene og isolering". Kommuneoverlegen i kommunen du er bosatt i vil få beskjed om smittetilfellet, og følge deg opp videre for smitteoppsporing.

Les også: Forkjøla eller korona?

Flytskjema fra Folkehelseinstituttet - når skal ungdom/voksne holde seg hjemme?


Flytskjema fra Folkehelseinstituttet - når skal barn holdes hjemme?

   Status for smitte i Øvre Eiker (400 tilfeller)

Hittil har 400 personer testet positivt for Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker kommune. 195 personer har blitt smittet i 2021, med de siste bekreftede tilfellene 15. juni 2021.

Kommunen har i alle tilfeller utført smitteoppsporing og tatt kontakt med nærkontakter til de som er bekreftet smittet. Øvre Eiker kommune er for tiden på risikonivå N2 målt i antall nye tilfeller og andel positive tester. Klikk her for å lese mer om risikonivåene (Folkehelseinstituttet).

Oversikt over alle smittetilfeller
Listen under viser en oversikt over alle nyheter som er publisert om smittetilfellene i Øvre Eiker i 2021. Listen oppdateres for hvert nye bekreftede smittetilfelle, og du finner utfyllende informasjon om alle tilfellene i lista under (med nyeste smittetilfelle nederst).

2021
Smittetilfeller i 2020
Totalt 205 bekreftede tilfeller i 2020. Vil du lese mer? 
Klikk her for å finne alle nyhetsartikler om korona.

Friskmelding
Det er fastlegene (og i noen tilfeller, sykehusene) som følger opp hver enkelt person som har blitt smittet. Friskmelding innebærer en avklaring mellom behandlende lege og pasient, og denne informasjonen har kommunen i utgangspunktet ikke oversikt over. Derfor vil det ikke bli publisert oversikt over antall friskmeldte. 

Se også avsnittene "Testing for koronavirus", "Har du symptomer på luftveisinfeksjon?" og "Ofte stilte spørsmål".


   Ofte stilte spørsmål

Her har vi samlet en del vanlige spørsmål om koronavirus og den pågående situasjonen. Dette avsnittet oppdateres fortløpende. Savner du informasjon her, kan du legge igjen en tilbakemelding nederst på denne nettsiden. Du finner også andre nyhetsartikler om koronavirus på våre Aktuelt-sider, og oppdaterte åpningstider på denne siden. Du finner ofte stilte spørsmål om vaksine på samlesiden for koronavaksine.

Folkehelse og smitte

Jeg lurer på noe om koronasertifikatet mitt, hvor kan jeg finne info?
Klikk her for informasjon om koronasertifikat. Om du har fått vaksine, oppfordrer vi deg til å logge inn på Helsenorge.no og sjekke at infoen i koronasertifikatet ditt stemmer.

Hvilke regler gjelder i Øvre Eiker nå?
Nå er det kun nasjonale tiltak som gjelder i Øvre Eiker. Gå til boksen "Anbefalinger og påbud..." litt lenger opp på denne siden for å lese mer.

Gjelder andre regler for personer som har fått koronavaksine?
Er du vaksinert, må du følge de samme rådene og reglene som resten av befolkningen, med noen unntak. Les mer om unntakene på Helsenorge.no

Jeg er ensom. Hva kan jeg gjøre? / Jeg ønsker å bidra som frivillig. Hva kan jeg gjøre?
Øvre Eiker Røde Kors kan hjelpe deg som vil bli besøksvenn eller som trenger en besøksvenn. Ta kontakt med dem for å melde deg som frivillig, eller få mer informasjon.

Bør jeg vaksinere meg mot sesonginfluensa?
Vi råder personer i risikogruppene, samt helsepersonell med pasientkontakt, til å ta influensavaksine. Ta kontakt med fastlegen din for å bestille tid. Du kan lese mer om risikogruppene og influensavaksine ved å klikke her.

Hvordan skiller jeg mellom forkjølelse og koronavirus?
Dette er ikke så enkelt å avgjøre, og flere faktorer spiller inn. Kommuneoverlegen i Øvre Eiker gir noen råd til deg som er usikker på om du bør holde deg hjemme, teste deg eller se an situasjonen i denne artikkelen.

Hvordan bestiller jeg test for koronavirus?
Vil du bestille test, gå til nettsidene til Helsenorge.no og logg inn. Se også boksen "Testing for koronavirus". 

Når og hvordan får jeg prøvesvar etter at jeg har testet meg for koronavirus?
Du får prøvesvaret etter noen dager ved å logge deg inn på Helsenorge.no. Prøvesvaret kan komme også i helga.

Hvor mange av de som er smittet i Øvre Eiker, har blitt friskmeldt?
Det er fastlegene (og i noen tilfeller, sykehusene) som følger opp hver enkelt person som har blitt smittet. Friskmelding innebærer en avklaring mellom behandlende lege og pasient, og denne informasjonen har kommunen i utgangspunktet ikke oversikt over. Den generelle regelen for friskmelding/opphevelse av isolasjon er 3 dager symptomfrihet, minst 8 dager etter symptomstart.

Hva er reglene for hjemmekarantene? Hva er lov og ikke?
Hjemmekarantene/innreisekarantene er aktuelt for deg som er bekreftet smittet med koronavirus, og/eller har symptomer på luftveisinfeksjon og/eller har ankommet Norge fra utlandet siste 10 dagene. Du finner siste oppdaterte oversikt over råd til personer i hjemmekarantene på Folkehelseinstituttet sine nettsider - du kan også bla nedover
denne siden til avsnittet "Avstand, karantene og isolering".

Kan jeg bruke visir i stedet for munnbind?
FHI anbefaler ikke å bruke visir i stedet for munnbind. Effekten av visir er ikke tilstrekkelig dokumentert, og dekker ikke nese og øyne godt nok for beskyttelse mot dråpesmitte. Når det ikke er mulig å holde avstand bør munnbind benyttes for beskyttelse av munn og nese. For helsetjenesten gjelder både munnbind og visir.

Kultur, idrett og fritid
Hva gjelder for barnebursdager og liknende?
Barn kan ha besøk av andre barn fra sin egen barnehage- eller skolekohort hjemme. Det er ingen øvre begrensning på antall, men det skal være et tilstrekkelig antall voksne tilstede for å tilrettelegge for smittevern. Om det er snakk om barn fra forskjellige steder, er regelen (for privat sammenkomst utenfor hjemmet) maks 10 personer innendørs og 20 personer utendørs.

Hvordan skal man tolke det de nasjonale reglene sier om arrangementer?
Det kan du lese mer om ved å klikke på denne lenken.

Har kommunen noe ansvar i forhold til smittevern i butikker, spisesteder og arrangementer?
Øvre Eiker kommune har rutiner for smittevern kontroll med serveringssteder, skjenkesteder, butikker og arrangementer. Kontrollene gjennomføres regelmessig. Kommunen er opptatt av å ha en god dialog med alle aktører. Kriseledelsen i kommunen kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i lokal forskrift om Covid-19 (se info øverst i denne artikkelen), jf. smittevernloven § 4-1 tredje ledd.

Har Øvre Eiker kommune et karantenehotell?
Kommunen har avtale med et hotell for personer som skal i isolasjon fordi de er smittet med korona. Dette gjelder kun hvis isolasjonen ikke kan gjennomføres der de bor til vanlig. Vi har ikke et karantenehotell for innreisende fra utlandet.

Kan jeg ta buss eller tog?
Ja, men dersom du bruker kollektivtransport i forbindelse med forflytning til innreisekarantene eller liknende, må du bruke munnbind. Sjekk retningslinjene til kollektivselskapet du skal bruke, og sjekk også med kommunen du skal ta buss/tog inn i - det kan hende de har lokale regler og retningslinjer som du må følge. 

Kan jeg besøke/overnatte hos kjæresten, eller omvendt - også hvis kjæresten bor i et annet land?
Ja, hvis begge to bor i Norge og såfremt du/kjæresten ikke er syke og/eller i karantene eller isolasjon. Regjeringen har innført kraftige innstramminger i utlendingers adgang til innreise til Norge, som betyr at blant andre kjærester ikke lenger kan komme på besøk. Les mer om dette på regjeringens nettsider. Folkehelseinstituttet anbefaler at man unngår håndhilsing, klemming og kyssing med andre enn fast partner/personer i egen husstand. Om du skal besøke noen i en annen kommune, sjekk med denne kommunen for lokale regler/restriksjoner først. 

Kan jeg dra på hytta?
Ja, innenfor visse rammerRegjeringen anbefaler at alle i størst mulig grad holder seg hjemme og begrenser sosial kontakt med andre, og også at man begrenser unødvendige reiser, både innenlands og utenlands. Et unntak er å reise til hytta/fritidseiendom der du unngår kontakt med andre enn dine nærmeste på turen. Dersom du er syk, bør du holde deg hjemme. Om du er i karantene eller isolasjon, enten du har symptomer eller føler deg frisk, skal du heller ikke reise på hytta - det eneste unntaket for dette, er dersom du bor med en person som er syk med koronavirus, og opphold på hytta er den eneste måten å unngå nærkontakt på. Ikke foreta reiser eller aktiviteter som gir økt risiko for at du får behov for redningstjenesten eller helsetjenesten.

Kan jeg drive med idrett/trene andre i en idrett?
Det kommer an på hvor gammel du/den du skal trene er, og om dere er inne eller ute. Gå til boksen "Anbefalinger og påbud..." litt lenger opp på denne siden for å lese mer.

Kan jeg reise ut av kommunen og besøke andre/overnatte hos andre?
Det er ikke forbudt å reise ut av kommunen eller besøke andre/ha besøk, men regjeringen anbefaler at alle i størst mulig grad holder seg hjemme og begrenser sosial kontakt med andre mennesker. Dersom du er syk, i karantene eller isolasjon skal du selvfølgelig holde deg hjemme. Les mer i boksen "Anbefalinger og påbud" litt lenger opp på denne siden.

Beredskap og varsling
Jeg har ikke fått sms-varsling, men naboen har fått det. Hvorfor?
Systemet som brukes til å sende ut sms- og telefonvarslinger, henter informasjon fra ulike registre. Nå henter systemet kontaktinfo fra Altinn og det du har registrert der, og ventes fremover å være mer treffsikkert. 

Helse og omsorg
Hvilke råd og regler gjelder for besøk på/hjemreise fra institusjon og sykehjem?
Dette finner du mer informasjon om i boksen "Helseinstitusjoner" lenger ned på denne siden.

Jeg har utdannelse/erfaring innen helse, og ønsker å bidra. Hva gjør jeg?
Behovet er stort for helsepersonell, også i Øvre Eiker. Vi trenger deg som er frisk, og enten har helsefaglig utdanning, eller erfaring innen helsesektoren. Ta kontakt med Ingebjørg Gustavsen på e-postadressen ingebjorg.gustavsen@oeiker.no, eller på telefon 479 02 887, om du kan bidra. Du kan også klikke her for å sjekke oversikten over ledige stillinger.

Holder Dagsenteret åpent?
Dagtilbudet ved Trivsels- og mestringssenteret på Eikertun opprettholder en redusert drift i sine lokaler adskilt fra beboerne på helsehuset.

Kan jeg dra til tannlegen?
Viken fylkeskommune, som er ansvarlig for den offentlige tannhelsetjenesten i Viken fylkeskommune, skriver på sine nettsider at tannklinikkene har åpent, men med skjerpede rutiner. Klikk her for å lese mer om dette, og sjekk nettsiden til din tannlege (eller ta kontakt med klinikken direkte) for gjeldende lokale retningslinjer, før du møter til timen.

Går timer og avtaler på Helsestasjonen som normalt?
​Delvis. Det er igangsatt forebyggende smitteverntiltak på Helsestasjonen. Ta kontakt med Helsestasjonen for å avtale tid for oppmøte. 

Vielser, begravelser, dåp og liknende
Vil vielser på rådhuset gå som normalt?
Kommunale vielser som er avtalt, går foreløpig som normalt, med et begrenset antall gjester. Brudeparet får tilsendt praktisk informasjon i forkant som gjør at smittevern kan ivaretas. Rådhuset er åpent for publikum mellom kl 09 og 14 på hverdager, men publikum må ha avtale før de møter opp. Se også boksen "Anbefalinger og påbud" litt lenger opp.

Hva skjer med dåp, begravelser, gudstjenester og andre aktiviteter i kirka?
De fleste aktiviteter i kirken foregår nå som normalt, men det kan forekomme lokale variasjoner i tilfeller av f.eks. økt lokal smittespredning. Hold deg oppdatert på den nyeste informasjonen på kirken sine nettsider ved å klikke her. Der finner du også kontaktinformasjon til kirken.

Skole og barnehage

Du finner mer informasjon under avsnittet "Barnehager og skoler".

Hvorfor stenger ikke skoler og barnehager forebyggende når smitten øker?
Det er kommunelegen som beslutter om barnehager eller skoler skal gå fra gult til rødt nivå. Vurderingene pågår løpende. Per nå er det svært få barn/elever som er smittet. På gult nivå vil det likevel være mange som går i karantene, og det handler om å være føre var og for å hindre smitten som er påvist til å spre seg. Rødt nivå skal ikke benyttes som smitteforebyggende tiltak, til det er for inngripende overfor tilbudet til barn og unge. Dersom vi velger å høyne fra gult til rødt nivå, vil hverdagen for barn og voksne kreve mindre kohorter, men fremdeles fysisk skole. Hjemmeskolen har vi ikke mulighet til å sette inn som forebyggende tiltak for å hindre smitte. Vi kan benytte hjemmeskole dersom vi har problemer med å få tilgang til nok personale i skolene. Myndighetene har bestemt at barn og unge skal få sine tilbud gjennom pandemien. Erfaringen fra nedstengingen i vår viser at dette var uheldig for barn og unge, og mer skadelig for barn enn risikoen for å bli smittet. Et ekspertutvalg i Utdanningsdirektoratet har nylig sett på hvilke konsekvenser et fysisk stengt skole- og barnehagetilbud har for barn, klikk her for å lese rapporten.

Når skal barnet/eleven holdes hjemme fra barnehage/skole/fritidsaktiviteter?
Det er ikke alltid så lett å skille mellom vanlig forkjølelse og koronavirus. Folkehelseinstituttet har laget et flytskjema som kan gjøre det enklere for foreldre å vurdere hva de bør gjøre i hvilke situasjoner, som du finner under dette spørsmålet. Klikk her for å lese mer informasjon om smitte hos barn og unge på Folkehelseinstituttet sin nettside.

Flytskjema fra Folkehelseinstituttet - når skal barn/unge være hjemme?


   Råd til personer i risikogrupper

 

​De fleste som blir smittet av koronavirus, får lette symptomer og blir helt friske. Noen grupper har økt risiko for alvorlig forløp av sykdommen, selv om de fleste også i risikogrupper får milde symptomer.

Kommunelegen i Øvre Eiker oppfordrer alle i risikogruppen å ta vanlig influensavaksine. Kontakt din fastlege for bestilling av influensavaksine. Klikk her for å lese mer om risikogruppene og sesonginfluensavaksine.

Personer i risikogruppen er prioritert for vaksinasjon mot Covid-19. Klikk her for å lese mer om koronavaksinasjon i Øvre Eiker kommune


   Barnehager og skoler

Grunnskolene og barnehagene i Øvre Eiker er på gult smittenivå. (Gult nivå opprettholdes også etter 27. mai, da regjeringen åpner for at skolene kan gå over på grønt.)

Det blir foretatt jevnlig smittevernvask av områdene der barna oppholder seg mens de er i bruk. Alle de ansatte i barnehagene og skolene har fått opplæring i smittevern, slik at dette kan ivaretas best mulig. Kommunen oppfordrer barnehager og skoler til å la barn og elever være mye ute, og spre aktiviteten mest mulig i byggene som brukes.

Når skal barnet/eleven være hjemme fra barnehage/skole?
Smittespredningen av koronavirus i Norge er for tiden på et økende nivå, og dugnaden er ikke over. Det skal lite til før det oppstår lokale utbrudd. Klikk her for å lese om hvilke retningslinjer som gjelder for å holde barn/elever hjemme fra barnehage/skole.

Det er ikke alltid så lett å skille mellom vanlig forkjølelse og koronavirus. Folkehelseinstituttet har laget et flytskjema som kan gjøre det enklere for foreldre å vurdere hva de bør gjøre i hvilke situasjoner. Klikk her for å gå til informasjonen på Folkehelseinstituttet sin nettside.

Hvorfor er nivået på barneskoler og grunnskoler gult i Øvre Eiker nå?
Per nå er det få barn/elever som er smittet i Øvre Eiker. Oslo og Drammen har et betydelig høyere smittenivå enn oss. Vurderingene om vi skal gå fra gult til rødt nivå i ungdomsskolene pågår løpende, men foreløpig er det ikke er nødvendig ut fra smitteomfanget. Når vi får tilfeller med smitte i skolene følger vi situasjonen nøye, med kartlegging av nærkontakter og massetesting av klasser og ansatte hvis det er nødvendig for å få oversikt over situasjonen. På gult nivå vil det likevel være mange som går i karantene, og det handler om å være føre var, og for å hindre smitten å spre se videre.

Rødt nivå skal ikke benyttes som smitteforebyggende tiltak, til det er det for inngripende overfor tilbudet til barn og unge. Dersom vi velger å høyne fra gult til rødt nivå, vil hverdagen for barn og voksne kreve mindre kohorter, men fremdeles fysisk skole. Hjemmeskolen har vi ikke mulighet til å sette inn som forebyggende tiltak for å hindre smitte. Myndighetene har bestemt at barn og unge skal få sine tilbud gjennom pandemien. Erfaringen fra nedstengingen i vår viser at dette var uheldig for mange barn og unge. Et ekspertutvalg i Utdanningsdirektoratet har nylig sett på hvilke konsekvenser et fysisk stengt skole- og barnehagetilbud har for barn, klikk her for å lese den.

 

Se også avsnittet "Ofte stilte spørsmål" og "Kultur og fritid".

Flytskjema fra Folkehelseinstituttet - når skal barn/unge være hjemme?

   Kultur, idrett og fritid 

Nasjonale tiltak i Øvre Eiker kommune
Nå gjelder kun nasjonale tiltak i Øvre Eiker kommune. I tillegg har kommuneoverlegen gitt noen anbefalinger spesielt for Øvre Eiker. Gå til boksen "Anbefalinger og påbud..." litt lenger opp på denne siden for å lese mer om dette.

Arrangementer
Klikk her for å lese om veiledning for arrangementer.

Koronaserfikat
Klikk her for å lese mer om koronasertifikat.

Se også avsnittet "Reiser i Norge og utlandet", Ofte stilte spørsmål" og "Slik kan du forebygge smitte".

   Reiser i Norge og utlandet

Skal du reise i Norge?
Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres. Innenlandsreiser kan gjennomføres. De som ikke er beskyttet bør være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittepress. Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig. Dette gjelder ikke personer som er beskyttet (Lovdata). 

Har du vært i på reise i utlandet? / Skal du besøke Norge fra et annet land? 
De fleste personer som returnerer til Norge etter utenlandsreiser må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell dersom smittesituasjonen i landet man returnerer fra tilsier det, med enkelte unntak for fullvaksinerte (klikk her for å lese mer om dette på Helsenorge.no). Klikk her for å lese mer om innreisekarantene på UDI.noNorske studenter får dekket karantehotelloppholdet. Det er krav om koronatesting ved innreise til Norge, med enkelte unntak

Alle som reiser inn i landet må teste seg på grensen. Alle innreisende til Norge må sette seg inn i viktig informasjon om innreiseregistrering, innreisekarantene, testplikt og karantenehotell. Innreiseregistreringen skal fylles ut før man kommer til grensen. Alle innreisende til Norge må i karantene på egnet sted eller på karantenehotell. Unntak for karantene for de som bare har vært i land/områder med lavt smittepress i EØS/Schengen og Storbritannia ("gule" land/områder).

Innreisende fra land/områder i EØS/Schengen og Storbritannia med høyt smittepress må være på karantenehotell, men kan teste seg ut av karantenehotell tidligst på døgn 3 eller døgn 7, avhengig av smittepress.
Alle innreisende fra andre land enn EØS/Schengen og Storbritannia må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell. 

Les alle reiseråd på Helsenorge.no

Strengere regler for utenlandske arbeidstakere
Regjeringen har innført kraftige innstramminger i utlendingers adgang til innreise til Norge. Det betyr at blant andre gjestearbeidere fra land utenfor EØS som gis oppholdstillatelse i forbindelse med sesongarbeid får ikke lenger adgang. Les mer på regjeringen sine nettsider.

Innreisende som ikke har fast bopel i Norge (eid eller leid) må fremvise bekreftelse på egnet oppholdssted for gjennomføring av karantene ved ankomst til Norge. Bekreftelsen skal fylles ut av den som stiller oppholdsstedet til rådighet, eksempelvis arbeidsgiver eller slekt. Den som stiller egnet oppholdssted til må sørge for at den reisende har mottatt bekreftelsen før ankomst Norge. Skjemaene under kan benyttes, men myndighetene vil også akseptere f. eks. eposter som bekrefter egnet oppholdssted. Det er meget viktig å få med seg at det stilles strengere krav til arbeidstakere som kommer til Norge enn andre. Les mer på regjeringen sine nettsider.

Klikk her for generelle reiseråd på Folkehelseinstituttet sine nettsider.

Råd, regler og unntak for beskyttede/vaksinerte
Er du vaksinert, må du følge de samme rådene og reglene som resten av befolkningen, med noen unntak. Klikk her for å lese mer om dette på Helsenorge.no.

Koronasertifikat
Klikk her for informasjon om koronasertifikat.

Se også avsnittene "Ofte stilte spørsmål" og "Testing for smitte".


 

   Helseinstitusjoner

 


Vaksineringen mot Covid-19 er godt i gang, og ettersom de fleste beboerne på Eikertun er ferdig vaksinert, er noen av de strengeste besøksrestriksjonene fjernet.

​Samtidig må besøksrutinene ta hensyn til at det også er beboere og pasienter som ikke er vaksinert.

Eikertun Helsehus forholder seg til nasjonale smitteverntiltak, og Folkehelseinstituttet sine anbefalinger for besøk i sykehjem. I tillegg tilpasses rutinene ut fra smittesituasjonen i kommunen. Under finner du reglene som gjelder nå. 

Munnbind
Det er nå mindre smitte og stadig flere har fått vaksine. Vi reduserer derfor noe på de strengeste smittevernrutinene i kommunens helse- og omsorgstjenester. Hvis både ansatt og innbygger er vaksinert er det ikke lenger fast rutine å benytte munnbind. Den ansatte skal uansett vurderer hver situasjon nøye og følge retningslinjer gitt av Folkehelseinstituttet.

Besøk

 • Pasienter kan ha flere besøkende
 • Pasientene kan klemme/ha ansikt til ansikt-kontakt med andre som er fullvaksinert.
 • Hver pasient kan i tillegg peke ut noen få personer som ikke er fullvaksinert som de kan ha nær kontakt med. Vi tolker slik nærkontakt som eksempelvis å gå arm i arm, men ikke klemming/ansikt til ansiktskontakt
 • Besøk foregår fortrinnsvis i besøksrommene.
 • Alle fysiske besøk må avtales med avdelingen for hver gang. 
 • Som hovedregel skal besøk tilrettelegges innenfor følgende tidsrom: 1200-1300, 1330-1430, 1700-1800. 
 • Avdelingene må fortsatt føre lister over hvem som kommer på besøk, slik at smittesporing kan gjøres dersom dette blir et behov.
 • Besøkende skal ikke oppholde seg i avdelingens fellesarealer. Ansatte sørger for å vise pasient og besøkende til besøksrommet.
 • Basale smittevernregler må overholdes, det vil si krav til avstand håndhygiene, samt god hostehygiene.
 • Besøkende skal informeres må gi avdelingen beskjed dersom de får luftveissymptomer i løpet av de neste 48 timer, eller testes for covid-19 i etterkant av besøket.
 • Det skal føres besøksprotokoll med tidspunkt for besøk, navn på besøkende og telefonnummer. 

Mat og drikke
Besøkende kan ha med mat og drikke. Håndhygiene skal utføres før mat og drikke serveres og inntas. Pårørende må selv ha med engangsservise og engangsbestikk, og må rydde dette etter besøket. Det er ikke mulig å benytte avdelingskjøkken. Avdelingen har ikke mulighet for å servere mat eller drikke til besøkende.

Gaver og annet
Pasienten kan motta gaver, blomster e.l. Det er ikke behov for spesielle forhåndsregler i forbindelse med dette. Det er likevel viktig å følge generelle råd for håndhygiene da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.

Hvem kan ikke komme på besøk?

 • Besøkende som er bekreftet eller sannsynlig bekreftet med Covid-19 kan ikke komme på besøk.
 • Besøkende som har luftveissymptomer eller sitter i hjemmekarantene kan som hovedregel ikke komme på besøk, men unntak kan i noen tilfeller vurderes.
 • Personer som har vært i utlandet, eller andre steder med fare for smittespredning oppfordres til å ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst. 

Råd til risikogrupper og pårørende
Klikk her for å lese om råd til risikogrupper og pårørende på Folkehelseinstituttet sine nettsider.

Se også boksen"Ofte stilte spørsmål".

   Slik kan du forebygge smitte

Klikk her for å se 8 enkle tips til forebygging av smitte fra Folkehelseinstituttet.

Ved å øke avstanden mellom mennesker forsinkes utbruddet av koronavirus. Sykdommen smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte. Jo mer sannsynlig det er at du er smittsom, jo større avstand må du holde til andre. Når det ikke er mulig å holde to meters avstand til andre utenfor egen husstand, skal du bruke munnbind. Les mer om dette øverst på denne siden, i "Plikt til bruk av munnbind" under lokale smittevernregler.

For å hindre smitte bør man helst hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå), eller i albuen. God håndhygiene er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Dersom hendene er synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann. Unngå håndhilsing og klemming utenfor nærmeste familie. Er du usikker på om du er forkjølet eller har covid-19-infeksjon, klikk her for å lese mer om hva du bør gjøre.

Slik smitter viruset
Sykdommen smitter på samme måte som ved forkjølelse og influensa, ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person. Dette kan skje på tre måter:

 • Gjennom luften, ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten.
 • Ved direkte kontakt, når den syke har fått viruset på hendene, og overfører det ved kontakt med andre.
 • Ved indirekte kontakt, når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander gjennom nys/host, eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene, og andre kommer i kontakt med gjenstanden.

Inkubasjonstid
Foreløpig vet vi ikke hvor lang tid det tar fra man blir smittet, til man eventuelt blir syk. Denne perioden kalles inkubasjonstid. Folkehelseinstituttet anslår at inkubasjonstiden er 5-6 dager, men den kan også variere fra 0-14 dager. 

Se også avsnittet "Ofte stilte spørsmål".

Bilde av person som hoster i papirlommetørkle og albue, og vasker/desinfiserer hendene ofte (FHI)


   Har du symptomer på luftveisinfeksjon?

Dersom du har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, bør du holde deg hjemme. Det gjelder også hvis du har lette symptomer som for eksempel forkjølelse eller vondt i halsen. Egne retningslinjer gjelder for helsepersonell (se mer lenger ned i teksten). Er du usikker på om du er forkjøla eller smittet med koronavirus, kan du lese om forskjellene i denne artikkelenDersom du tror at du er smittet med koronavirus, bestill time for testing ved å klikke her. Du kan lese mer om testing i boksen "Testing for koronavirus" lenger opp på denne siden. 

Nå kan gå tilbake på jobb/skole når du er symptomfri. Mens du er hjemme, skal du være nøye med hånd- og hostehygiene for å unngå å smitte andre i husstanden.

Dine husstandsmedlemmer kan leve som vanlig og trenger ikke å være i karantene, men de bør være oppmerksomme på om de utvikler egne symptomer. Det betyr at helsepersonell kan gå på jobb som normalt, selv om de har husstandsmedlemmer med luftveisinfeksjon som ikke er testet for covid-19.

Se også "Avstand, karantene og isolering og "Ofte stilte spørsmål".

Flytskjema for vurdering av når voksne/unge skal være hjemme. Samme info er publisert i ren tekst på denne siden


Flytskjema for vurdering av når barn skal være hjemme. Samme info er publisert i ren tekst på denne siden


 

   Avstand, karantene og isolering

Ved å øke avstanden mellom mennesker forsinkes utbruddet av koronavirus.

 

Sykdommen smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte. Jo mer sannsynlig det er at du er smittsom, jo større avstand må du holde til andre. I enkelte situasjoner der det er umulig å holde to meters avstand til andre, anbefales munnbind som et tilleggstiltak for å hindre smitte fra personer med covid-19 uten symptomer når det er økende smittespredning. Klikk her for å lese mer om dette på Folkehelseinstituttet sine nettsider. 

Råd til alle i befolkningen

 
 • Husk god hånd- og hostehygiene.
 • Du og de du bor med kan omgås normalt. "De du bor med” inkluderer også en kjæreste. Hvis du bor alene, kan du ha to-tre nære venner som du kan være fysisk nær. Det bør være de samme over tid!
 • Hold økt avstand til andre enn dine nærmeste. Begrens antall nærkontakter. Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming. Det bør minst være to meter mellom dere. (Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Hvis man står rygg til rygg, eller etter hverandre som i kø, er det mindre risiko for smitte.) Når du sitter ved siden av noen, bør det være to meters avstand fra din skulder til den andres skulder.  
Minst to meter avstand er anbefalt når du skal være ekstra forsiktig, for eksempel hvis du er i en situasjon der du:   
 • er i kontakt med personer som har covid-19 (personer som er i isolering) 
 • er i kontakt med personer i risikogrupper, når det er mye smitte i samfunnet 
 •  deltar på aktivitet med kraftig pusting (synging, trening med høy intensitet osv.)   
Flere nasjonale anbefalinger og påbud som er rettet mot å ha færre kontakter finner du her på Folkehelseinstituttet sine nettsider. 

Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme til ett døgn etter symptomfrihet. 

Har du symptomer på covid-19, bør du testes. Ta kontakt med teststasjonen for å avtale tid for testing (se egen boks om testing lenger opp på denne siden). Klikk her for å lese mer om forskjell mellom vanlig forkjølelse og covid-19-infeksjon.

Råd, regler og unntak for koronavaksinerte
Er du vaksinert, må du følge de samme rådene og reglene som resten av befolkningen, med noen unntak. Klikk her for å lese mer om dette på Helsenorge.no

Råd til risikogrupper og pårørende
Klikk her for å lese om råd til risikogrupper og pårørende på Folkehelseinstituttet sine nettsider.

Råd til nærkontakter
Nærkontakter (til noen med bekreftet smitte) er i utgangspunktet friske, men har vært i en situasjon der de kan ha blitt smittet. De fleste nærkontakter blir ikke syke, men de må likevel følges opp i 10 dager fra siste eksponering for å hindre at de som blir syke, smitter andre før de selv merker det.

Det skilles mellom "hustandsmedlemmer og tilsvarende nære kontakter" som skal i karantene, og "andre nærkontakter" som følges opp med test og råd. Eksempler på hvem som kan ha hatt like omfattende eller fysisk nær kontakt som i en husstand, er kjæreste, nærmeste kollega i kontorfellesskap, samme kohort i barnehage eller skole til og med 4. trinn, eller en som har pleiet den syke uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr. Den som er ansvarlig for smitteoppsporingen, avgjør hvilken kategori den enkelte nærkontakt hører hjemme i etter en helhetsvurdering av smitterisiko.

Klikk her for å lese om definisjoner av tilfelle og nærkontant på Folkehelseinstituttet sine nettsider

Nærkontakter som utvikler symptomer, skal isoleres som om de var syke
Nå innføres det krav til at de som er i karantene og utvikler symptomer må isolere seg umiddelbart frem til et eventuelt negativt prøveresultat foreligger. Karantenetiden på 10 døgn skal gjennomføres fullt ut, selv om man får negativt svar på testen. Regjeringen endrer reglene om smittekarantene for å tydeliggjøre dette. Å isolere seg innebærer å oppholde seg i eget hjem eller på et annet egnet oppholdssted isolert fra andre så langt det lar seg gjøre.

Nærkontakter til den smittede anbefales å teste seg
Alle som har vært nærkontakter til en smittet, er pålagt å være i smittekarantene. De anbefales nå å teste seg. Det gjør det mulig å isolere smittede og sette husstandsmedlemmer i karantene raskere. Karantenetiden på 10 døgn skal gjennomføres fullt ut, selv om man får negativt svar på testen.

Voksne i samme husstand som er i karantene samtidig bør holde avstand til hverandre
Voksne i samme husstand som er i karantene samtidig bør så langt som mulig holde avstand til hverandre. Rådet gjelder mellom voksne husstandsmedlemmer og skal ikke hindre kontakt mellom barn og foreldre.


For alle nærkontakter gjelder:

 • Begrens antall nære kontakter, unngå større forsamlinger og trengsel.
 • Du kan omgås de du bor med som normalt.
 • De du bor med er ikke i karantene.
 • Hvis du får symptomer på luftveisinfeksjon, skal du isolere deg og testes.
 • Negativ test forkorter ikke tiden i karantene eller oppfølging.
 • Ved positiv test skal du over i «hjemmeisolering».

For «husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter» som skal i karantene i 10 dager etter siste eksponering gjelder:

 • Du kan omgås de du bor sammen med som normalt, men unngå besøk.
 • Du skal ikke gå på skole eller jobb.
 • Du skal ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands.
 • Du skal ikke ta offentlig transport.
 • Du bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand.
 • Du bør som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kaféer. Ved mangel på alternativer kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek – men sørg for å holde tilstrekkelig avstand (minst 1 meter) til andre og unngå kø.
 • Du kan gå tur ute, men hold minst 1 meter avstand til andre.
 • Vær årvåken på egne symptomer. Dersom du har feber eller luftveissymptomer, bør du isolere deg så snart som mulig.

For «andre nærkontakter» som skal følges opp i 10 dager gjelder:

 • Du kan gå på skole eller jobb
 • Sjekk daglig for symptomer på luftveisinfeksjon, eller om du føler deg syk.
 • Du skal testes så snart som mulig og ta ny test 2-3 dager etter første test.
 • Hvis du er helsepersonell og jobber pasientnært, bør arbeidsgiver informeres og vurdere om du kan jobbe

Innreisekarantene
De fleste personer som returnerer til Norge etter utenlandsreiser må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell dersom smittesituasjonen i landet man returnerer fra tilsier det, med enkelte unntak for fullvaksinerte (klikk her for å lese mer om dette på Helsenorge.no). Klikk her for å lese mer om innreisekarantene på UDI.noNorske studenter får dekket karantehotelloppholdet. Det er krav om koronatesting ved innreise til Norge, med enkelte unntak

Alle innreisende må i karantene i ti dager. Innreisende som ikke har fast bopel i Norge (eid eller leid) må fremvise bekreftelse på egnet oppholdssted for gjennomføring av karantene ved ankomst til Norge. Bekreftelsen skal fylles ut av den som stiller oppholdsstedet til rådighet, eksempelvis arbeidsgiver eller slekt. Den som stiller egnet oppholdssted til må sørge for at den reisende har mottatt bekreftelsen før ankomst Norge. Les mer på regjeringen sine nettsider.

For deg som er smittet med koronavirus og skal i hjemmeisolering
Dersom du har sannsynlig eller påvist covid-19 (koronavirus), må du isoleres, enten hjemme, i helseinstitusjon eller et annet sted. Hjemmeisolering er for deg som har sannsynlig eller påvist covid-19, men som ikke trenger å ligge på sykehus.

Dette gjelder for hjemmeisolering: 

 • Du skal ikke gå ut av hjemmet, men kan oppholde deg i egen hage eller på egen balkong.
 • Du må få hjelp av andre til å gjøre nødvendige ærend.
 • Hold minst 1 meter avstand til de du bor sammen med når det er mulig.
 • Hvis mulig, ha eget rom og bad. Bruk egne baderomsartikler, som for eksempel håndkle.
 • Avtal med legen din hvordan du skal følge med på egen helsetilstand.
 • Ring helsevesenet hvis du har behov for legehjelp fordi sykdommen din forverres (for eksempel ved pustevansker) eller av andre årsaker. Fortell at du har covid-19 når du ringer. Da kan de iverksette tiltak for å hindre at andre blir smittet. Du bør ikke benytte offentlig transport.
 • Rengjør hjemmet hyppig og særlig overflater slik som baderomservant, toalett, dørhåndtak og kjøkkenbenk. Vanlige rengjøringsmidler kan benyttes. Brukte tekstiler og sengetøy legges rett i vaskemaskin og vaskes på minimum 60 grader.
 • De du bor sammen med, skal være i karantene.
 • De du bor sammen med, må være nøye med håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann. Husk særlig å vaske eller desinfisere hendene når du forlater rommet hvor den som er hjemmeisolert oppholder seg, og etter kontakt med den som er hjemmeisolert eller utstyr vedkommende har brukt, og før du skal ut av huset.
 • Isoleringen varer til 3 døgn etter at du er helt frisk og minst 8 dager etter at du ble syk.

Litt, mye eller helt avstand? Ilustrasjon med tekst med samme info som over i artikkelen (FHI)

   Trenger du noen å snakke med?

Publikumstelefon fra Helsedirektoratet
Helsedirektoratet har opprettet en publikumstelefon for koronavirus: 815 55 015 (hverdager mellom kl. 08:00 og 15:30).

Psykisk helse og rus - "Mestringstelefonen"
Kontakt Servicesenteret (32 25 10 00, kl. 08-15:00) og be om å bli satt over. Dersom ingen er tilgjengelige når du tar kontakt, kan du be om å bli ringt opp igjen senere. Klikk her for å lese mer om Øvre Eiker-Hjelpa.

Helse og omsorg
Leter du etter informasjon om generelle helse- og omsorgstjenester, klikk her. Kontaktinformasjon til de ulike enhetene innenfor helse og omsorg finner du på denne siden. Har du generelle spørsmål om koronavirus, ber vi deg ta kontakt med Helsedirektoratet sin publikumstelefon på 815 55 015 (hverdager mellom kl. 08:00 og 15:30).

Familiesenteret - for barn, unge, gravide og foreldre
Er du gravid, barn, ungdom eller forelder i Øvre Eiker og har behov for noen å snakke med? Jordmortjenesten, helsestasjon, helsesykepleier i skolen, HFU –Helsestasjon for Ungdom og Familieteamet kan nås via Servicesenteret i Øvre Eiker (tlf. 32 25 10 00, 08-15:00). 

Alarmtelefon for barn og unge
Alarmtelefonen for barn og unge har nå døgnåpent. Ring 116 111 eller klikk her for å besøke nettsiden.

Krisesenteret i Kongsberg
Kongsberg krisesenter har alltid et tilbud til personer som er utsatt for vold i nære relasjoner. Krisesenteret har muligheter for veiledningssamtaler over telefon, samt fysiske møtepunkter dersom behovet for beskyttelse er tilstede.
Døgnåpnen vakttelefon er 32 73 64 00. Klikk her for å gå til krisesenterets nettsider.

Flere vakt- og hjelpetelefoner
Klikk her for en oversikt over flere vakt- og hjelpetelefoner. 

Se også avsnittet "Ofte stilte spørsmål".

   Nyhetsarkiv om koronaviruset

Klikk her for å vise alle nyheter om koronavirus fra Øvre Eiker kommune. Søket inkluderer ikke samleartikkelen du leser nå.

PS: leter du etter informasjon om bekreftede smittetilfeller, se eget avsnitt lenger opp på denne siden.

Noen av de eldste artiklene kan ha blitt slettet eller forandret etter publisering for å unngå misforståelser etter endringer av restriksjoner osv. Listen viser artiklene slik de er publisert, i kronologisk rekkefølge.


 

 

Opprettet: 31.10.2019 18:20