Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Koronavirus / Coronavirus: informasjon fra kommunen

Grøner, Cathrine Endret:16.01.2021 11:15

For information about coronavirus in english, click here.

For informasjon om koronavirus på flere språk, klikk her.


    Hva finner du på denne siden?

Dette er Øvre Eiker kommune sin samleside for informasjon om koronavirus på norsk. Her finner du informasjon om antall smittede, lokale og nasjonale smittevernregler, hvordan du tester deg for koronavirus og mye mer.

Klikk på en av de grå boksene for å lese mer om temaet. Hjelp oss gjerne med å forbedre informasjonen ved å gi en tilbakemelding via "Fant du det du lette etter?" nederst på siden. Takk!

   Vaksine mot Covid-19 - registrer deg nå

Kommunen oppfordrer alle sine innbyggere til å registrere seg for om de ønsker å bli vaksinert mot Covid-19 eller ikke.

Klikk her for å lese mer om registrering og den nye koronavaksinen


   Nasjonale og kommunale smitteverntiltak

Anbefalinger og påbud i hele landet
Regjeringen har innført en rekke nasjonale tiltak for å redusere smittespredning. Den 3. januar ble det innført en del nye nasjonale regler og anbefalinger. I de tilfellene der de nasjonale reglene er strengere enn den kommunale forskriften som følger under, er det de nasjonale reglene som gjelder. Klikk her for å se de nye nasjonale reglene.

Anbefalinger og påbud i Øvre Eiker kommune
Kommunestyret i Øvre Eiker har vedtatt en forskrift for smitteverntiltak lokalt. I de tilfellene der de nasjonale reglene er strengere enn den kommunale forskriften som følger under, er det de nasjonale reglene som gjelder. Klikk her for å se de nye nasjonale reglene. Formannskapet har senere gjort noen justeringer i forskriften. Siste justering ble gjort 16. desember 2020, og forskriften planlegges justert igjen i løpet av uke 1. Lenke til den oppdaterte forskriften finner du nedenfor listen over tiltak. Leter du etter råd og anbefalinger for besøk på sykehjem og institusjon, finner du dette i den grå boksen "Helseinstitusjoner". 

Disse tiltakene gjelder i Øvre Eiker nå (der nasjonale regler er strengere, er det de som gjelder):

1. Kollektivreiser
Unngå bruk av kollektivtransport i rushtiden og avganger med stor trafikk. Dersom kollektivtransport likevel benyttes, følg nasjonale smittevernregler. Bruk munnbind både om bord på tog/buss og på stasjonsområdet (gjelder ikke barn under 12 år og andre som av medisinske eller andre tungtveiende årsaker ikke kan bruke munnbind). Ved bruk av offentlig transport som skoleskyss, bør elevene holde avstand til andre. Elever fra samme husholdning eller samme kohort kan sitte sammen. Ungdomsskoleelever oppfordres til å bruke munnbind på skolebuss når de ikke sitter sammen med familie eller andre fra egen kohort. 

2. Serverings- og skjenkesteder
Serverings- og skjenkesteder kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift med smitteverntiltak, men regjeringen har stoppet all alkoholservering. Ansatte skal bruke munnbind når de er i områder med gjester. Gjester skal benytte munnbind når de ikke kan opprettholde en meters avstand til andre. Serveringsstedene skal registrere samtlige besøkende (og slette informasjonen etter 10 dager).

3. Plikt til å bruke munnbind
Bruk munnbind i situasjoner når det ikke er mulig å holde en meters avstand. Dette gjelder for eksempel for kunder i butikker, hos frisør og tilsvarende, i fellesarealene på kjøpesentre, på serverings- og skjenkesteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. Plikten gjelder også på tilsvarende steder der folk ferdes og kunder behandles. Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke de som utøver fysisk aktivitet.

Ansatte skal også bruke munnbind på steder hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand fra besøkende (gjelder ikke der det er andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l.). 

Det er påbudt med munnbind både for sjåfør og passasjer i taxi.

(Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre tungtveiende årsaker ikke kan bruke munnbind.)

4. Karantene
Innbyggere og besøkende i Øvre Eiker kommune skal følge de gjeldende nasjonale karantenereglene. Overnattingssteder skal tilrettelegge for å kunne ivareta gjester i karantene.

5. Hjemmekontor og møtevirksomhet
Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere må også kunne dokumentere at de ansatte har fått beskjed om hvordan dette skal gjennomføres. Nasjonale smittevernregler gjelder på arbeidsplasser, i møter, og på kurs, seminarer o.l.

6. Private sammenkomster
Private sammenkomster kan ikke ha mer enn fem deltakere til stede. Dette gjelder sammenkomster utendørs og innendørs, på offentlig sted, i leide/lånte lokaler og i private hjem. Lokalene må uansett være dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde en meters avstand. Dette gjelder også i private hjem. Forbudet gjelder ikke private sammenkomster der alle er fra samme husstand. I private hjem kan man være inntil 10 deltakere til stede.

7. Gjennomføring av arrangementer
Det er ikke tillatt å gjennomføre innendørs arrangementer, med unntak av juridiske og religiøse seremonier som bryllup og begravelser. For slike arrangementer er det tillatt med inntil 10 personer uten fast seteplassering, og inntil 50 personer med fast seteplassering under hele arrangementet. Det er ikke tillatt å gjennomføre utendørs arrangementer med flere enn 200 personer til stede. Arrangøren skal sørge for at alle overholder en meter avstand til andre som ikke er i samme husstand. For begravelser er det tillatt med inntil 50 personer uten fast seteplassering.

Som arrangement regnes ikke nødvendige møter i kommunale råd og folkevalgte organer, eller nødvendige møter med brukere av kommunal tjeneste, samt nødvendige møter på arbeidsplassen. Slike møter kan bare gjennomføres når det er mulig å opprettholde 2 meter avstand mellom deltakerne, og smittevernregler for øvrig er fulgt.

8. Stenging av visse typer aktiviteter, virksomheter og lokaler
De følgende virksomhetene og lokalene skal være stengt:
• treningssentre
• tros- og livssynshus
• kulturhus, forsamlingshus og grendehus
• kinoer og teatre
• bingohaller eller liknende
• idrettshaller eller liknende
• svømmehaller og spaanlegg. Følgende tilbud kan likevel holde åpent:
   - Skolesvømming, svømmekurs og svømmetrening for psykisk utviklingshemmede og svømming for profesjonelle utøvere.
   - Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
   - Annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.

Følgende aktiviteter er likevel tillatt på slike steder:

a) Organiserte fritidsaktiviteter for psykisk utviklingshemmete.
b) Egenorganisert aktivitet for psykisk utviklingshemmete. Det er en forutsetning at det ikke er flere til stede enn at alle kan holde 2 meters avstand i alle deler av anlegget, at alle som er i lokalet blir registrert med navn og telefonnummer for å sikre smittesporing, og at øvrige smittevernregler følges. Barn, unge og psykisk utviklingshemmete kan følges av voksne i samme husstand eller tjenesteytere som bistår dem.
c) Utdeling av mat, utstyr eller liknende veldedig arbeid; sjelesorg og individuelle samtaler, individuell refleksjon og ettertanke i tros- og livssynshus. Det er en forutsetning at det ikke er flere til stede enn fem stykker og at alle kan holde 2 meters avstand i alle deler av anlegget, at alle som er i lokalet blir registrert med navn og telefonnummer for å sikre smittesporing og at øvrige smittevernregler følges.
d) Fritidsklubber for barn og ungdom.
e) Biblioteker og utstyrssentraler.
f) Gallerier og annet utsalg av kunst.
g) Aktiviteter for utøvere innen toppidretten og profesjonelle kulturaktører. Forbudet mot innendørs arrangementer i § 7 gjelder imidlertid. Konkurranser for toppidrett og profesjonelle kan gjennomføres uten publikum.
h) Rehabilitering og opptrening som ledd i behandlingsopplegg fra autorisert behandler på treningssentre og lignende steder.
i) Aktivitetstilbud for sårbare grupper innen psykisk helse, rus eller tilsvarende. Det er en forutsetning at det ikke er flere til stede enn fem stykker og at alle kan holde 2 meters avstand i alle deler av anlegget, at alle som er i lokalet blir registrert med navn og telefonnummer for å sikre smittesporing og at øvrige smittevernregler følges.
j) Utendørs trening

Unntakene gjelder kun for deltakere med bosted i Øvre Eiker, samt instruktører, trenere og liknende.

9. Ansvar
Øvre Eiker kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

10. Dispensasjon
I spesielle tilfeller kan kommunedirektøren gi dispensasjon fra forskriften etter dialog med ordfører.

11. Ikrafttredelse og varighet
Forskriften gjelder inntil videre. 

Klikk her for å lese forskriften i sin helhet (sist revidert i Formannskapet 5. januar 2021).


   Testing for koronavirus

Klikk her for å bestille test (logg inn på Helsenorge.no)

Dersom du mistenker at du er smittet av koronavirus, bør du teste deg. Følgende kan teste seg:

- alle med akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19 (feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans etc.)
- alle som kan ha blitt smittet med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise utlandet de siste 10 dagene Obs! Si fra under testing at du har vært i utlandet så testen kan merkes med dette. Slik er det enklere å oppdage muterte kronavirus raskt. 

- helsepersonell

Dersom du er usikker på om du/barnet ditt bør testes, bla nedover i dette avsnittet for å se flytskjema for smitte hos barn og voksne, eller klikk her for å lese om symptomer på koronavirus vs forkjølelse.

Testing for deg som bor i Øvre Eiker

Bestilling
Du kan bestille test digitalt på Helsenorge.no. Dersom du enten ikke har mulighet til å komme deg til teststasjonen selv, eller det er stor sannsynlighet for at du er smittet med koronavirus, kan du ringe til teststasjonen på tlf. 32 86 68 10 for å bestille tid for testing. Teststasjonen vil vurdere om du skal testes hjemme av kommunens ambulante testteam. Testtelefonen er bemannet mandag til fredag fra 09.00-11.00 og 12.00-15.00. Avvikende åpningstider 23. desember - 4. januar ser du under.  På grunn av stor pågang kan det være lang ventetid på telefonen, og vi ber om at de som har mulighet til det, bestiller digitalt.

Testing
Testingen foregår ved teststasjon i Numedalsveien 80, Kongsberg. Veien til teststasjonen er skiltet inn mot Kongsberg. Etter at du har testet deg, må du holde deg hjemme inntil du har fått svar på prøven. 

Prøvesvar
Prøvesvaret finner du ved å logge inn på Helsenorge.no - klikk her for å lese mer. Prøvesvaret kan også komme i helga. Dersom prøven viser at du er smittet med koronavirus, skal du i hjemmeisolasjon - les mer om dette i avsnittet "Avstand, karantene og isolering". Kommunen vil kontakte deg direkte for smitteoppsporing.

Dersom prøven viser at du ikke er smittet, skal du holde deg hjemme til du er symptomfri. Et negativt prøvesvar forkorter ikke karantenetiden dersom du har vært i utlandet og har fått pålagt innreisekarante.

Les også "Viktig informasjon om koronatesting"

Testing for deg som er på besøk i Øvre Eiker

Bestilling
Dersom du er på besøk i Øvre Eiker og ønsker å teste deg her, kan du bestille testing på Helsenorge.no. Dersom du ikke kan bestille test digitalt, kan du ringe teststasjonen på tlf. 32 86 68 10 for å bestille tid for testing. Denne telefonen er bemannet mandag til fredag fra 09.00-11.00 og 12.00-15.00 (se avvikende åpningstider 23. des - 4. jan over). På grunn av stor pågang kan det være lang ventetid på telefonen, og vi ber om at de som har mulighet til det, bestiller digitalt.

Testing
Testingen foregår ved teststasjon i Numedalsveien 80, Kongsberg. Veien til teststasjonen er skiltet inn mot Kongsberg. Dersom du er bosatt i Norge, finner du prøvesvaret ved å logge inn på Helsenorge.no - klikk her for å lese mer. Prøvesvaret kan også komme i helga.

Prøvesvar
Frem til du har fått svar på prøven, må du må oppholde deg på overnattingsstedet, helst isolert fra andre. Felles sanitæranlegg, restaurant, oppholdsrom o.l. skal ikke brukes - gi beskjed til overnattingsstedet dersom det ikke finnes andre muligheter, slik at de kan foreta smittevernvask etter at du har benyttet fasilitetene.

Dersom prøven viser at du er smittet med koronavirus, anbefales det at du reiser hjem - helst ved hjelp av egen bil. Kollektivtransport skal ikke benyttes. Når du har kommet hjem, skal du i hjemmeisolasjon - les mer om dette i avsnittet "Avstand, karantene og isolering". Kommuneoverlegen i kommunen du er bosatt i vil få beskjed om smittetilfellet, og følge deg opp videre for smitteoppsporing.

Dersom prøven viser at du ikke er smittet, skal du holde deg hjemme til du er symptomfri. Et negativt prøvesvar forkorter ikke karantenetiden dersom du har vært i utlandet og har fått pålagt innreisekarante.

Les også: Forkjøla eller korona?

Flytskjema fra Folkehelseinstituttet - når skal ungdom/voksne holde seg hjemme?


Flytskjema fra Folkehelseinstituttet - når skal barn holdes hjemme?

   Status for smittetilfeller i Øvre Eiker (224)

Hittil har 226 personer testet positivt for Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker kommune, med de siste bekreftede tilfellene 16. januar 2021. 

187 av smittetilfellene i Øvre Eiker har oppstått i siste halvdel av 2020, og 21 har blitt bekreftet i 2021. Kommunen har i alle tilfeller utført smitteoppsporing og tatt kontakt med nærkontakter til de som er bekreftet smittet.

Denne oversikten oppdateres for hvert nye bekreftede smittetilfelle, og du finner utfyllende informasjon om alle tilfellene i lista under (med nyeste smittetilfelle nederst).

Nyheter som er publisert om alle smittetilfellene i Øvre Eiker:

2020

2021
Friskmelding
Det er fastlegene (og i noen tilfeller, sykehusene) som følger opp hver enkelt person som har blitt smittet. Friskmelding innebærer en avklaring mellom behandlende lege og pasient, og denne informasjonen har kommunen i utgangspunktet ikke oversikt over. Derfor vil det ikke bli publisert oversikt over antall friskmeldte. 

Se også avsnittene "Testing for koronavirus", "Har du symptomer på luftveisinfeksjon?" og "Ofte stilte spørsmål".


   Ofte stilte spørsmål

Her har vi samlet en del vanlige spørsmål om koronavirus og den pågående situasjonen. Dette avsnittet oppdateres fortløpende. Savner du informasjon her, kan du legge igjen en tilbakemelding nederst på denne nettsiden. Du finner også andre nyhetsartikler om koronavirus på våre Aktuelt-sider, og oppdaterte åpningstider på denne siden.

Folkehelse og smitte

Jeg er ensom. Hva kan jeg gjøre? / Jeg ønsker å bidra som frivillig. Hva kan jeg gjøre?
Øvre Eiker Røde Kors kan hjelpe deg som vil bli besøksvenn eller som trenger en besøksvenn. Ta kontakt med dem for å melde deg som frivillig, eller få mer informasjon.

Er det egne regler i Øvre Eiker om hva som er lov og ikke?
Ja, fra 10. november blir det innført lokale smitteverntiltak som gjelder inntil videre. Disse finner du oversikt over øverst på denne siden.

Bør jeg vaksinere meg mot årets sesonginfluensa?
Vi råder personer i risikogruppene, samt helsepersonell med pasientkontakt, til å ta årets influensavaksine. Ta kontakt med fastlegen din for å bestille tid. Du kan lese mer om risikogruppene og årets influensavaksine ved å klikke her.

Hvordan skiller jeg mellom forkjølelse og koronavirus?
Dette er ikke så enkelt å avgjøre, og flere faktorer spiller inn. Kommuneoverlegen i Øvre Eiker gir noen råd til deg som er usikker på om du bør holde deg hjemme, teste deg eller se an situasjonen i denne artikkelen.

Hva er anbefalingene for bruk av munnbind?
Kort oppsummert: når en meters avstand til andre folk utenfor egen husstand ikke er mulig, skal man bruke munnbind. Dette sier den nye lokale forskriften i Øvre Eiker om plikt for bruk av munnbind: Når det ikke er mulig å holde en meters avstand, skal kunder bruke munnbind i for eksempel butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter osv. Dette gjelder også i forbindelse med kollektivtransport. Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke de som utøver fysisk aktivitet. Ansatte skal også bruke munnbind på steder hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand fra besøkende (gjelder ikke der det er andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l.). Det er påbudt med munnbind både for sjåfør og passasjer i taxi. (Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre tungtveiende årsaker ikke kan bruke munnbind.).

Hvordan bruker jeg munnbind riktig?
Vi har laget en informasjonsartikkel med forklaringer i tekst, bilder og video med korrekt bruk av munnbind som du finner ved å klikke her.

Hvordan bestiller jeg test for koronavirus?
Vil du bestille test, klikk her. Du får svar på bestillingen din senest neste virkedag (hverdag). Se også boksen "Testing for koronavirus". 

Når og hvordan får jeg prøvesvar etter at jeg har testet meg for koronavirus?
Du får prøvesvaret etter noen dager ved å logge deg inn på Helsenorge.no. Prøvesvaret kan komme også i helga.

Hvor mange av de som er smittet i Øvre Eiker, har blitt friskmeldt?
Det er fastlegene (og i noen tilfeller, sykehusene) som følger opp hver enkelt person som har blitt smittet. Friskmelding innebærer en avklaring mellom behandlende lege og pasient, og denne informasjonen har kommunen i utgangspunktet ikke oversikt over. Den generelle regelen for friskmelding/opphevelse av isolasjon er 3 dager symptomfrihet, minst 8 dager etter symptomstart.

Hva er reglene for hjemmekarantene? Hva er lov og ikke?
Hjemmekarantene/innreisekarantene er aktuelt for deg som er bekreftet smittet med koronavirus, og/eller har symptomer på luftveisinfeksjon og/eller har ankommet Norge fra de fleste andre land de siste 14 dagene. Hvilke land som er aktuelle for innreisekarantene, kan endres ca. hver 14. dag - oversikt og mer info finner du på Helsenorge sine nettsider. Du finner siste oppdaterte oversikt over råd til personer i hjemmekarantene på Folkehelseinstituttet sine nettsider - du kan også bla nedover
denne siden til avsnittet "Avstand, karantene og isolering".

Kultur og fritid

Har kommunen noe ansvar i forhold til smittevern i butikker, spisesteder og arrangementer?
Øvre Eiker kommune har rutiner for smittevern kontroll med serveringssteder, skjenkesteder, butikker og arrangementer. Kontrollene gjennomføres regelmessig. Kommunen er opptatt av å ha en god dialog med alle aktører. Kriseledelsen i kommunen kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i lokal forskrift om Covid-19 (se info øverst i denne artikkelen), jf. smittevernloven § 4-1 tredje ledd.

Hvor er det lov å reise?
Nasjonale myndigheter fraråder nå alle reiser som ikke anses som nødvendige, både innenlands og utenlands. Se også avsnittet "Retningslinjer for arrangementer, reiser, kultur og idrett" og "Avstand, karantene og isolasjon".

Har Øvre Eiker kommune et karantenehotell?
Kommunen har avtale med et hotell for personer som skal i isolasjon fordi de er smittet med korona. Dette gjelder kun hvis isolasjonen ikke kan gjennomføres der de bor til vanlig. Vi har ikke et karantenehotell for innreisende fra utlandet.

Kan jeg ha fest, holde barnebursdag, bryllup eller dra på besøk til venner?
I Øvre Eiker gjelder regelen om maks 10 deltakere i private sammenkomster fra 10. november.
Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn fem gjester eller være flere enn 10 deltakere i private sammenkomster, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter. Maks antall deltakere på 10 personer gjelder sammenkomster utendørs og innendørs, på offentlig sted, i leide/lånte lokaler og i private hjem. Selv om antallet deltakere er 10 eller færre, må lokaler være dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde en meters avstand. Forbudet gjelder ikke private sammenkomster der alle er fra samme husstand. Regjeringen anbefaler at man i private hjem, hager eller hytter ikke bør ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn. Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn fem gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter. Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen, unntas fra avstandskravet på arrangementer. Regjeringen anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke. 

Kan jeg på konsert, fotballkamp eller andre større arrangementer?
I Øvre Eiker er det fra 10. november ikke tillatt å gjennomføre innendørs arrangementer, med unntak av juridiske og religiøse seremonier som bryllup og begravelser. For slike arrangementer er det tillatt med inntil 20 personer uten fast seteplassering, og inntil 50 personer med fast seteplassering under hele arrangementet. Det er ikke tillatt å gjennomføre utendørs arrangementer med flere enn 200 personer til stede. Arrangøren skal sørge for at alle overholder en meter avstand til andre som ikke er i samme husstand.

Kan jeg ta buss eller tog?
Dette sier den nye lokale forskriften i Øvre Eiker om kollektivtransport: Unngå bruk av kollektivtransport i rushtiden og avganger med stor trafikk. Dersom kollektivtransport likevel benyttes, følg nasjonale smittevernregler. Bruk munnbind både om bord på tog/buss og på stasjonsområdet (gjelder ikke barn under 12 år og andre som av medisinske eller andre tungtveiende årsaker ikke kan bruke munnbind).

Kan jeg besøke/overnatte hos kjæresten, eller omvendt - også hvis kjæresten bor i et annet land?
Ja, såfremt du/kjæresten ikke er syke og/eller i karantene eller isolasjon. Det er innreisekarantene til Norge fra alle "røde" land. For ektefeller/samboere/kjærester fra andre land gjelder egne regler - les mer på UDI sine nettsider. Folkehelseinstituttet anbefaler at man unngår håndhilsing, klemming og kyssing med andre enn fast partner/personer i egen husstand. Om du skal besøke noen i en annen kommune, sjekk med denne kommunen for lokale regler/restriksjoner først. 

Kan jeg dra på hytta?
Ja, innenfor visse rammer. Dersom du er syk, bør du holde deg hjemme. Om du er i karantene eller isolasjon, enten du har symptomer eller føler deg frisk, skal du heller ikke reise på hytta - det eneste unntaket for dette, er dersom du bor med en person som er syk med koronavirus, og opphold på hytta er den eneste måten å unngå nærkontakt på. Ikke foreta reiser eller aktiviteter som gir økt risiko for at du får behov for redningstjenesten eller helsetjenesten.

Kan jeg drive med idrett/trene andre i en idrett?
Fra 10. november er det i Øvre Eiker kommune ikke ikke tillatt med organisert trening innen breddeidrett for personer over 20 år, og ikke tillatt med konkurranser innen breddeidrett generelt. Utover dette stenges innendørs trenings-, kultur- og fritidsaktiviteter for personer over 20 år. En del tilbud til barn og andre sårbare grupper er unntatt. Du kan lese mer om dette i boksen øverst på denne siden.

Kan jeg reise ut av kommunen og besøke andre/overnatte hos andre?
Det er ikke forbudt å reise ut av kommunen eller besøke andre/ha besøk, men regjeringen anbefaler at alle i størst mulig grad holder seg hjemme og begrenser sosial kontakt med andre mennesker de kommende ukene. Dette skyldes at vi er inne i en andre smittebølge. Dersom du er syk, i karantene eller isolasjon skal du selvfølgelig holde deg hjemme. Les mer i boksen "Kultur og fritid".

Kan jeg dra på hytta?
Regjeringen anbefaler at alle i størst mulig grad holder seg hjemme og begrenser sosial kontakt med andre mennesker de kommende ukene, og også at man begrenser unødvendige reiser, både innenlands og utenlands. Et unntak er å reise til hytta/fritidseiendom der du unngår kontakt med andre enn dine nærmeste på turen.

Beredskap og varsling
Jeg har ikke fått sms-varsling, men naboen har fått det. Hvorfor?
Systemet som brukes til å sende ut sms- og telefonvarslinger, henter informasjon fra ulike registre. Nå henter systemet kontaktinfo fra Altinn og det du har registrert der, og ventes fremover å være mer treffsikkert. 

Helse og omsorg
Hvilke råd og regler gjelder for besøk på/hjemreise fra institusjon og sykehjem i jula?
Dette finner du mer informasjon om ved å klikke her, eller ved å bla deg ned til boksen "Helseinstitusjoner" på denne siden.

Jeg har utdannelse/erfaring innen helse, og ønsker å bidra. Hva gjør jeg?
Behovet er stort for helsepersonell, også i Øvre Eiker. Vi trenger deg som er frisk, og enten har helsefaglig utdanning, eller erfaring innen helsesektoren. Ta kontakt med Ingebjørg Gustavsen på e-postadressen ingebjorg.gustavsen@oeiker.no, eller på telefon 479 02 887, om du kan bidra.

Holder Dagsenteret åpent?
Dagtilbudet ved Trivsels- og mestringssenteret på Eikertun opprettholder en redusert drift i sine lokaler adskilt fra beboerne på helsehuset.

Kan jeg dra til tannlegen?
Viken fylkeskommune, som er ansvarlig for den offentlige tannhelsetjenesten i Viken fylkeskommune, skriver på sine nettsider at tannklinikkene har åpent, men med skjerpede rutiner. Klikk her for å lese mer om dette, og sjekk nettsiden til din tannlege (eller ta kontakt med klinikken direkte) for gjeldende lokale retningslinjer, før du møter til timen.

Går timer og avtaler på Helsestasjonen som normalt?
​Delvis. Det er igangsatt forebyggende smitteverntiltak på Helsestasjonen. Ta kontakt med Helsestasjonen for å avtale tid for oppmøte. 

Vielser, begravelser, dåp og liknende
Vil vielser på rådhuset gå som normalt?
Kommunale vielser som er avtalt, går foreløpig som normalt, med et begrenset antall gjester. Brudeparet får tilsendt praktisk informasjon i forkant som gjør at smittevern kan ivaretas. Rådhuset er fra 26. oktober åpent for publikum mellom kl 09 og 14 på hverdager, men publikum må ha avtale før de møter opp. Se også "Kan jeg ha fest, holde barnebursdag eller dra på besøk til venner?" under "Kultur og fritid" litt lenger opp.

Hva skjer med dåp, begravelser, gudstjenester og andre aktiviteter i kirka?
De fleste aktiviteter i kirken foregår nå som normalt, men det kan forekomme lokale variasjoner i tilfeller av f.eks. økt lokal smittespredning. Hold deg oppdatert på den nyeste informasjonen på kirken sine nettsider ved å klikke her. Der finner du også kontaktinformasjon til kirken.

Arbeid og næring
Jeg er negldesigner/hudpleier/fotterapeut (eller liknende). Må jeg stenge virksomheten som følge av de nye smittevernreglene fra medio november?
Nei. Dersom du driver en virksomhet som på en eller annen måte inkluderer bad (f.eks. et spa), kan det hende du må stenge. Se paragraf 8 i forskriften lenger opp på denne siden for å finne ut av om det gjelder din virksomhet.


Skole og barnehage

Du finner mer informasjon under avsnittet "Barnehager og skoler".

Hvorfor stenger ikke skoler og barnehager forebyggende når smitten øker?
Det er kommunelegen som beslutter om barnehager eller skoler skal gå fra gult til rødt nivå. Vurderingene pågår løpende, men vurderingene i dag er at det ikke er nødvendig ut fra smitteomfanget i barnehager og skoler. Per nå er det svært få barn/elever som er smittet. På gult nivå vil det likevel være mange som går i karantene, og det handler om å være føre var og for å hindre smitten som er påvist til å spre seg. Rødt nivå skal ikke benyttes som smitteforebyggende tiltak, til det er for inngripende overfor tilbudet til barn og unge. Dersom vi velger å høyne fra gult til rødt nivå, vil hverdagen for barn og voksne kreve mindre kohorter, men fremdeles fysisk skole. Hjemmeskolen har vi ikke mulighet til å sette inn som forebyggende tiltak for å hindre smitte. Vi kan benytte hjemmeskole dersom vi har problemer med å få tilgang til nok personale i skolene. Myndighetene har bestemt at barn og unge skal få sine tilbud gjennom pandemien. Erfaringen fra nedstengingen i vår viser at dette var uheldig for barn og unge, og mer skadelig for barn enn risikoen for å bli smittet. Et ekspertutvalg i Utdanningsdirektoratet har nylig sett på hvilke konsekvenser et fysisk stengt skole- og barnehagetilbud har for barn, klikk her for å lese rapporten.

Når skal barnet/eleven holdes hjemme fra barnehage/skole/fritidsaktiviteter?
Det er ikke alltid så lett å skille mellom vanlig forkjølelse og koronavirus. Folkehelseinstituttet har laget et flytskjema som kan gjøre det enklere for foreldre å vurdere hva de bør gjøre i hvilke situasjoner, som du finner under dette spørsmålet. Klikk her for å lese mer informasjon om smitte hos barn og unge på Folkehelseinstituttet sin nettside.

Flytskjema fra Folkehelseinstituttet - når skal barn/unge være hjemme?


   Råd til personer i risikogrupper

​De fleste som blir smittet av koronavirus, får lette symptomer og blir helt friske. Noen grupper har økt risiko for alvorlig forløp av sykdommen, selv om de fleste også i risikogrupper får milde symptomer.

Kommunelegen i Øvre Eiker oppfordrer alle i risikogruppen å ta influensavaksine i år. Kontakt din fastlege for bestilling av influensavaksine. Klikk her for å lese mer om risikogruppene og årets sesonginfluensavaksine.


   Barnehager og skoler

Grunnskolene og barnehagene i Øvre Eiker er på gult smittenivå. De videregående skolene er på rødt nivå.

Det blir foretatt jevnlig smittevernvask av områdene der barna oppholder seg mens de er i bruk. Alle de ansatte i barnehagene og skolene har fått opplæring i smittevern, slik at dette kan ivaretas best mulig. Kommunen oppfordrer barnehager og skoler til å la barn og elever være mye ute, og spre aktiviteten mest mulig i byggene som brukes.

Når skal barnet/eleven være hjemme fra barnehage/skole?
Smittespredningen av koronavirus i Norge er for tiden på et økende nivå, og dugnaden er ikke over. Det skal lite til før det oppstår lokale utbrudd. Klikk her for å lese om hvilke retningslinjer som gjelder for å holde barn/elever hjemme fra barnehage/skole.

Det er ikke alltid så lett å skille mellom vanlig forkjølelse og koronavirus. Folkehelseinstituttet har laget et flytskjema som kan gjøre det enklere for foreldre å vurdere hva de bør gjøre i hvilke situasjoner. Klikk her for å gå til informasjonen på Folkehelseinstituttet sin nettside.

Hvorfor er nivået på grunnskoler og barnehager gult i Øvre Eiker nå?
Per nå er det få barn/elever som er smittet i Øvre Eiker. Oslo og Drammen har et betydelig høyere smittenivå enn oss. Vurderingene om vi skal gå fra gult til rødt nivå i ungdomsskolene pågår løpende, men foreløpig er det ikke er nødvendig ut fra smitteomfanget. Når vi får tilfeller med smitte i skolene følger vi situasjonen nøye, med kartlegging av nærkontakter og massetesting av klasser og ansatte hvis det er nødvendig for å få oversikt over situasjonen. På gult nivå vil det likevel være mange som går i karantene, og det handler om å være føre var, og for å hindre smitten å spre se videre.

Rødt nivå skal ikke benyttes som smitteforebyggende tiltak, til det er det for inngripende overfor tilbudet til barn og unge. Dersom vi velger å høyne fra gult til rødt nivå, vil hverdagen for barn og voksne kreve mindre kohorter, men fremdeles fysisk skole. Hjemmeskolen har vi ikke mulighet til å sette inn som forebyggende tiltak for å hindre smitte. Myndighetene har bestemt at barn og unge skal få sine tilbud gjennom pandemien. Erfaringen fra nedstengingen i vår viser at dette var uheldig for mange barn og unge. Et ekspertutvalg i Utdanningsdirektoratet har nylig sett på hvilke konsekvenser et fysisk stengt skole- og barnehagetilbud har for barn, klikk her for å lese den.

Se også avsnittet "Ofte stilte spørsmål" og "Kultur og fritid".

Flytskjema fra Folkehelseinstituttet - når skal barn/unge være hjemme?

   Kultur, idrett og fritid

Anbefalinger og påbud i hele landet
Regjeringen har innført en rekke nasjonale tiltak for å redusere smittespredning. Den 3. januar ble det innført en del nye nasjonale regler og anbefalinger. I de tilfellene der de nasjonale reglene er strengere enn de kommunale reglene som følger under, er det de nasjonale reglene som gjelder. Klikk her for å se de nye nasjonale reglene.

Private sammenkomster - nye lokale regler fra 10. november
Fra 10. november gjelder nye regler i Øvre Eiker kommune: Private sammenkomster kan ikke ha mer enn 10 deltakere til stede. Dette gjelder sammenkomster utendørs og innendørs, på offentlig sted, i leide/lånte lokaler og i private hjem. Selv om antallet deltakere er 10 eller færre, må lokaler være dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde en meters avstand. Forbudet gjelder ikke private sammenkomster der alle er fra samme husstand. 

I tillegg gjelder de nasjonale reglene:

 • Regjeringen anbefaler at alle i størst mulig grad holder seg hjemme og begrenser sosial kontakt med andre mennesker de kommende ukene.

 • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.

 • Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn fem gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter. Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen, unntas fra avstandskravet på arrangementer.

 • Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen. 

 • Reglene kan være strengere i kommuner med stor lokal smittespredning (f.eks. Oslo) - skal du reise på besøk til noen i en annen kommune, sjekk reglene der.

Spisesteder, kultur, idrett og fritid  - nye lokale regler fra 10. november
Arrangementer
Fra 10. november er ikke tillatt å gjennomføre innendørs arrangementer i Øvre Eiker kommune, med unntak av juridiske og religiøse seremonier som bryllup og begravelser. For slike arrangementer er det tillatt med inntil 20 personer uten fast seteplassering, og inntil 50 personer med fast seteplassering under hele arrangementet. Det er ikke tillatt å gjennomføre utendørs arrangementer med flere enn 200 personer til stede. Arrangøren skal sørge for at alle overholder en meter avstand til andre som ikke er i samme husstand.

Idrett og fritidsaktiviteter
Fra 10. november skal følgende virksomheter og lokaler i Øvre Eiker kommune være stengt:

• treningssentre
• kulturhus, forsamlingshus og grendehus
• kinoer og teatre
• svømmehaller
• bingohaller eller liknende
• andre innendørs kultur- og fritidsaktiviteter for personer over 20 år

Unntatt er biblioteker, skolesvømming, svømmetrening og andre organiserte fritidsaktiviteter for barn, unge og psykisk utviklingshemmede. Slike aktiviteter kan finne sted i ellers stengte lokaler, men da bare for innbyggere i Øvre Eiker. Det er ikke tillatt med organisert trening innen breddeidrett for personer over 20 år. Det er ikke tillatt med konkurranser innen breddeidrett generelt.

Plikt til å bruke munnbind
Fra 10. november gjelder følgende i Øvre Eiker: når det ikke er mulig å holde en meters avstand, skal kunder bruke munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke de som utøver fysisk aktivitet.

Ansatte skal også bruke munnbind på steder hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand fra besøkende (gjelder ikke der det er andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l.). 
Det er påbudt med munnbind både for sjåfør og passasjer i taxi.

(Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre tungtveiende årsaker ikke kan bruke munnbind.)

Restauranter, cafeer og uteliv
Fra 10. november kan serverings- og skjenkesteder holde åpent i Øvre Eiker kommune dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift med smitteverntiltak. Alkoholservering stopper kl. 22:00, og gjester kan slippes inn frem til kl. 21:30. Ansatte skal bruke munnbind når de er i områder med gjester. Gjester skal benytte munnbind når de ikke kan opprettholde en meters avstand til andre. Serveringsstedene skal registrere samtlige besøkende. 

Øvre Eiker kommune har rutiner for smittevern kontroll med serveringssteder, skjenkesteder, butikker og arrangementer. Kontrollene gjennomføres regelmessig. Kommunen er opptatt av å ha en god dialog med alle aktører.

Se også avsnittet "Reiser i Norge og utlandet", Ofte stilte spørsmål" og "Slik kan du forebygge smitte".


   Reiser i Norge og utlandet

Skal du reise i Norge?

Gjeldende råd fra helsemyndighetene er at nordmenn bør unngå alle unødvendige reiser, både innenlands og utenlands. Arbeidsreiser som vurderes som nødvendige, og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre, er unntatt.

Kollektivreiser
Fra 10. november anbefaler Øvre Eiker kommune å unngå bruk av kollektivtransport i rushtiden og avganger med stor trafikk. Dersom kollektivtransport likevel benyttes, følg nasjonale smittevernregler. Bruk munnbind både om bord på tog/buss og på stasjonsområdet (gjelder ikke barn under 12 år og andre som av medisinske eller andre tungtveiende årsaker ikke kan bruke munnbind). Reisende i taxi skal også bruke munnbind. Ulike kommuner kan ha ulike regler for bruk av munnbind, avhengig av smittepress. Sett deg inn i gjeldende regler for kommunen du skal reise til, og kollektivselskapet du skal reise med.

Har du vært i på reise i utlandet? / Skal du besøke Norge fra et annet land?
Dersom du har vært i Storbritannia de siste 14 dagene, bør du ha lav terskel for å teste deg for koronavirus. Det er oppdaget en ny og mer smittsom variant av viruset som har større utbredelse der. Klikk her for å lese mer om dette.

Dersom du har vært i, eller kommer fra, et land som har en smittestatus som krever innreisekarantene til Norge, må du oppholde deg i karantene i 10 dager ved ankomst.  Enkelte europeiske land og regioner kan i perioder være fritatt plikt om innreisekarantene. Klikk her for å se fullstendig oversikt.

Det er påbud om 10 dager innreisekarantene ved ankomst fra de fleste land

Enkelte europeiske land og regioner kan i perioder være fritatt kravet om innreisekarantene. Vær oppmerksom på at dette kan endre seg raskt og på kort varsel. Reisende til og fra disse områdene skal være friske, ikke i karantene/isolasjon og må følge med på egen helse. Det er også nødvendig å oppdatere seg på de ulike landene/regionene sine regler for innreise og opphold. Klikk her for å lese mer. 

Dersom du har vært i et land som ikke hadde krav om innreisekarantene ved retur til Norge, men som har endret status i løpet av oppholdet ditt, må du i innreisekarantene ved retur til Norge. Det er da ekstra viktig å følge med på symptomer på koronavirus, holde avstand til andre og vaske hendene - og teste deg dersom du utvikler symptomer på luftveisinfeksjon. Les mer om dette under overskriften "Har du vært på reise i/skal du reise til Norge fra et "gult" eller "rødt" land?" litt lenger ned i dette avsnittet. For helsepersonell gjelder egne regler, ta kontakt med din arbeidsgiver for mer informasjon.

Ved mellomlanding med fly i et land/region som har krav om innreisekarantene (også dersom man har oppholdt seg i et land som ikke krever innreisekarantene), utløser dette karantekrav ved ankomst til Norge. Dette gjelder ikke dersom man kjører bil gjennom et land/region med krav om innreisekarantene, med kun nødvendige stopp (tanking/lading av bilkorte kjørepauser).

Evt. innreisekarantene gjelder også om du ikke har symptomer på sykdom. Dette omfatter å ikke gå på jobb eller skole, unngå reiser, ikke ta offentlig transport, og unngå andre steder der man lett kommer nær andre. Dersom du er arbeidspendlende til Sverige, gjelder fortsatt regelen om hjemmekarantene på fritiden inntil videre. Les mer om karantene i avsnittet "Avstand, karantene og isolering".

Testing etter utenlandsopphold
Norske helsemyndigheter anbefaler at de som har symptomer, eller mistenker at de har vært i kontakt med smitte, og de som har vært  i røde land, lar seg teste for koronavirus når de kommer til Norge. Testen er frivillig, og gratis for den som testes. For helsepersonell gjelder egne regler, ta kontakt med din arbeidsgiver for mer informasjon.

Dersom du får symptomer som akutt luftveisinfeksjon/forkjølelse, i tillegg til ett eller flere av følgende symptomer: feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans (eller andre symptomer som lege mistenker skyldes covid-19), bør du teste deg for koronavirus. Les mer om dette i avsnittet "Testing for smitte".

Testingen skjer ved testsenter på ankomststedet. Du kan være smittet selv om testen er negativ. Derfor gjelder karantenereglene uansett. Dersom du kommer fra land der det kreves karantene, må du altså være i karantene selv om du tar testen. Svar på testen vil foreligge senest innen 3 dager. Dersom testen viser at du har covid-19, vil du bli kontaktet og fulgt opp av helsetjenesten i kommunen hvor du bor, eller oppholder deg som turist. Derfor er det nødvendig at du oppgir bo- eller oppholdssted med adresse og telefonnummer. Vi har ikke kapasitet til å gi ut alle negative prøvesvar. Dersom du ikke har hørt noe fra oss i løpet av tre dager, betyr dette at testen din er negativ. De som er fast bosatt i Norge kan likevel finne testsvaret ved å logge inn på Helsenorge.no.

Strengere regler for utenlandske arbeidstakere
Nå skjerpes reglene for personer som jobber i Norge, men er bosatt i et annet land. Klikk her for å lese mer om dette på regjeringens nettsider, og ta kontakt med din arbeidsgiver dersom dette gjelder deg.

Personer som kommer til Norge må ha fast bopel i landet, eller arbeids- eller oppdragsgiver må gi garanti for egnet oppholdssted ved ankomst til Norge. Personer, inkludert turister og besøkende, som verken har egen bopel eller arbeids- eller oppdragsgiver i Norge må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i karanteneperioden (Øvre Eiker kommune har ikke eget karantenehotell). Dette gjelder også familiemedlemmer som kommer for å besøke slekt i Norge. Helsedirektoratet gis i oppdrag å utrede hvordan disse kravene kan innføres. Frem til dette er etablert, forsterkes grensekontrollen etter eksisterende regelverk.

Klikk her for generelle reiseråd på Folkehelseinstituttet sine nettsider.

Se også avsnittene "Ofte stilte spørsmål" og "Testing for smitte".


   Helseinstitusjoner

Pårørende og andre kan besøke pasienter på Eikertun Helsehus og andre institusjoner. Besøk skal avtales på forhånd. 

Det er en krevende tid for både innbyggere og helsetjenester. Myndighetene oppfordrer oss til å være hjemme, holde avstand og ha kontakt med så få som mulig. I Øvre Eiker er det økende antall smittede innbyggere nå, og på bakgrunn av dette har vi skjerpet inn rutiner for besøk for pasienter på alle avdelinger på Eikertun en tid fremover.

Det gjøres tilpassinger i spesielle situasjoner, men hovedregler for besøk er nå:

 • Å ta med mat og drikke er ikke lov

 • Besøk begrenses til 1 time per gang og 1-2 personer på besøk om gangen for den enkelte pasient.

 • Hver pasient kan ha besøk 2 ganger i uka. De nærmeste prioriteres.

 • Besøkende må ha munnbind dersom de skal inn i sykehjemmet, eller ikke kan holde nødvendig avstand. Besøkende må ha med munnbind selv.

 • Munnbind i besøksrom er ikke nødvendig så lenge avstand holdes.

 • Besøk skal foregå på Eikertun og vi oppfordrer på det sterkeste til at pårørende ikke tar med pasienter hjem. Permisjoner frarådes også.

 • Ta kontakt med avdelingen i forkant av besøk og avtal med personalet.

Vi forstår at dette kan være vanskelig for noen, men tiltakene skal bidra til at vi fortsatt kan holde Eikertun åpent for besøkende fremover. Besøksrutinen ble evaluert i uke 49. Rutinen opprettholdes fremover. Situasjonen avventes til kommunen har vurdert lokal forskrift, og vi ser hvordan smittetrykket på sykehjemmet utvikler seg før den evalueres på nytt. Vårt håp er fremdeles at julen kan bli en god tid for besøk, innenfor gjeldende smitteverntiltak  

Nasjonale smittevernanbefalinger skal også følges:
 • Antall besøkende må ikke være flere enn at 1 meter avstand til andre kan opprettholdes. Det kan tilrettelegges for unntak ved spesielle anledninger, dette avtales nærmere med avdelingen.  
 • God håndhygiene
  Syke personer og personer i karantene kan ikke komme på besøk
 • Avdelingene fører besøkslogg over alle besøkende for rask smitteoppsporing ved behov.
 • Hvis du får symptomer på covid 19-sykdom eller blir syk etter at du har vært på besøk, skal du si ifra til avdelingen. 

Besøksrutinene evalueres og justeres i forhold til smittesituasjonen i kommunen, og kan endres på kort varsel. 

Råd til risikogrupper og pårørende
Klikk her for å lese om råd til risikogrupper og pårørende på Folkehelseinstituttet sine nettsider.

Se også boksen"Ofte stilte spørsmål".

   Slik kan du forebygge smitte

Klikk her for å se 8 enkle tips til forebygging av smitte fra Folkehelseinstituttet.

Ved å øke avstanden mellom mennesker forsinkes utbruddet av koronavirus. Sykdommen smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte. Jo mer sannsynlig det er at du er smittsom, jo større avstand må du holde til andre. Når det ikke er mulig å holde en meters avstand til andre utenfor egen husstand, skal du bruke munnbind. Les mer om dette øverst på denne siden, i pkt. 3 "Plikt til bruk av munnbind" under lokale smittevernregler.

For å hindre smitte bør man helst hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå), eller i albuen. God håndhygiene er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Dersom hendene er synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann. Unngå håndhilsing og klemming utenfor nærmeste familie. Er du usikker på om du er forkjølet eller har covid-19-infeksjon, klikk her for å lese mer om hva du bør gjøre.

Slik smitter viruset
Sykdommen smitter på samme måte som ved forkjølelse og influensa, ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person. Dette kan skje på tre måter:

 • Gjennom luften, ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten.
 • Ved direkte kontakt, når den syke har fått viruset på hendene, og overfører det ved kontakt med andre.
 • Ved indirekte kontakt, når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander gjennom nys/host, eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene, og andre kommer i kontakt med gjenstanden.

Inkubasjonstid
Foreløpig vet vi ikke hvor lang tid det tar fra man blir smittet, til man eventuelt blir syk. Denne perioden kalles inkubasjonstid. Folkehelseinstituttet anslår at inkubasjonstiden er 5-6 dager, men den kan også variere fra 0-14 dager. 

Se også avsnittet "Ofte stilte spørsmål".

Bilde av person som hoster i papirlommetørkle og albue, og vasker/desinfiserer hendene ofte (FHI)


   Har du symptomer på luftveisinfeksjon?

Dersom du har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, bør du holde deg hjemme. Det gjelder også hvis du har lette symptomer som for eksempel forkjølelse eller vondt i halsen. Egne retningslinjer gjelder for helsepersonell (se mer lenger ned i teksten). Er du usikker på om du er forkjøla eller smittet med koronavirus, kan du lese om forskjellene i denne artikkelenDersom du tror at du er smittet med koronavirus, bestill time for testing ved å klikke her. Du kan lese mer om testing i boksen "Testing for koronavirus" lenger opp på denne siden. 

Nå kan gå tilbake på jobb/skole når du er symptomfri. Mens du er hjemme, skal du være nøye med hånd- og hostehygiene for å unngå å smitte andre i husstanden.

Dine husstandsmedlemmer kan leve som vanlig og trenger ikke å være i karantene, men de bør være oppmerksomme på om de utvikler egne symptomer. Det betyr at helsepersonell kan gå på jobb som normalt, selv om de har husstandsmedlemmer med luftveisinfeksjon som ikke er testet for covid-19.

Se også "Avstand, karantene og isolering og "Ofte stilte spørsmål".

Flytskjema for vurdering av når voksne/unge skal være hjemme. Samme info er publisert i ren tekst på denne siden


Flytskjema for vurdering av når barn skal være hjemme. Samme info er publisert i ren tekst på denne siden


   Avstand, karantene og isolering

Ved å øke avstanden mellom mennesker forsinkes utbruddet av koronavirus.

Sykdommen smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte. Jo mer sannsynlig det er at du er smittsom, jo større avstand må du holde til andre. I enkelte situasjoner der det er umulig å holde 1 meter avstand til andre, anbefales munnbind som et tilleggstiltak for å hindre smitte fra personer med covid-19 uten symptomer når det er økende smittespredning. Klikk her for å lese mer om dette på Folkehelseinstituttet sine nettsider.

Råd til alle i befolkningen

 • Husk god hånd- og hostehygiene.
 • Du og dine nærmeste kan omgås normalt. Hvem som er «dine nærmeste» bestemmer du selv, men det bør ikke være for mange og det bør være de samme over tid!
 • Hold økt avstand til andre enn dine nærmeste. Begrens antall nærkontakter. Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming. Det bør minst være en meter mellom dere. (Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Hvis man står rygg til rygg, eller etter hverandre som i kø, er det mindre risiko for smitte.)
Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme til ett døgn etter symptomfrihet. 

Har du symptomer på covid-19, bør du testes. Ta kontakt med teststasjonen for å avtale tid for testing (se egen boks om testing lenger opp på denne siden). Klikk her for å lese mer om forskjell mellom vanlig forkjølelse og covid-19-infeksjon.

Råd til risikogrupper og pårørende
Klikk her for å lese om råd til risikogrupper og pårørende på Folkehelseinstituttet sine nettsider.

Råd til nærkontakter

Nærkontakter (til noen med bekreftet smitte) er i utgangspunktet friske, men har vært i en situasjon der de kan ha blitt smittet. De fleste nærkontakter blir ikke syke, men de må likevel følges opp i 10 dager fra siste eksponering for å hindre at de som blir syke, smitter andre før de selv merker det.

Det skilles mellom "hustandsmedlemmer og tilsvarende nære kontakter" som skal i karantene, og "andre nærkontakter" som følges opp med test og råd. Eksempler på hvem som kan ha hatt like omfattende eller fysisk nær kontakt som i en husstand, er kjæreste, nærmeste kollega i kontorfellesskap, samme kohort i barnehage eller skole til og med 4. trinn, eller en som har pleiet den syke uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr. Den som er ansvarlig for smitteoppsporingen, avgjør hvilken kategori den enkelte nærkontakt hører hjemme i etter en helhetsvurdering av smitterisiko.

Klikk her for å lese om definisjoner av tilfelle og nærkontant på Folkehelseinstituttet sine nettsider

Nærkontakter som utvikler symptomer, skal isoleres som om de var syke
Nå innføres det krav til at de som er i karantene og utvikler symptomer må isolere seg umiddelbart frem til et eventuelt negativt prøveresultat foreligger. Karantenetiden på 10 døgn skal gjennomføres fullt ut, selv om man får negativt svar på testen. Regjeringen endrer reglene om smittekarantene for å tydeliggjøre dette. Å isolere seg innebærer å oppholde seg i eget hjem eller på et annet egnet oppholdssted isolert fra andre så langt det lar seg gjøre.

Nærkontakter til den smittede anbefales å teste seg
Alle som har vært nærkontakter til en smittet, er pålagt å være i smittekarantene. De anbefales nå å teste seg. Det gjør det mulig å isolere smittede og sette husstandsmedlemmer i karantene raskere. Karantenetiden på 10 døgn skal gjennomføres fullt ut, selv om man får negativt svar på testen.

Voksne i samme husstand som er i karantene samtidig bør holde avstand til hverandre
Voksne i samme husstand som er i karantene samtidig bør så langt som mulig holde avstand til hverandre. Rådet gjelder mellom voksne husstandsmedlemmer og skal ikke hindre kontakt mellom barn og foreldre.


For alle nærkontakter gjelder:

 • Begrens antall nære kontakter, unngå større forsamlinger og trengsel.
 • Du kan omgås de du bor med som normalt.
 • De du bor med er ikke i karantene.
 • Hvis du får symptomer på luftveisinfeksjon, skal du isolere deg og testes.
 • Negativ test forkorter ikke tiden i karantene eller oppfølging.
 • Ved positiv test skal du over i «hjemmeisolering».

For «husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter» som skal i karantene i 10 dager etter siste eksponering gjelder:

 • Du kan omgås de du bor sammen med som normalt, men unngå besøk.
 • Du skal ikke gå på skole eller jobb.
 • Du skal ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands.
 • Du skal ikke ta offentlig transport.
 • Du bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand.
 • Du bør som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kaféer. Ved mangel på alternativer kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek – men sørg for å holde tilstrekkelig avstand (minst 1 meter) til andre og unngå kø.
 • Du kan gå tur ute, men hold minst 1 meter avstand til andre.
 • Vær årvåken på egne symptomer. Dersom du har feber eller luftveissymptomer, bør du isolere deg så snart som mulig.

For «andre nærkontakter» som skal følges opp i 10 dager gjelder:

 • Du kan gå på skole eller jobb
 • Sjekk daglig for symptomer på luftveisinfeksjon, eller om du føler deg syk.
 • Du skal testes så snart som mulig og ta ny test 2-3 dager etter første test.
 • Hvis du er helsepersonell og jobber pasientnært, bør arbeidsgiver informeres og vurdere om du kan jobbe

Innreisekarantene

Dersom du har vært i Storbritannia de siste 14 dagene, bør du ha lav terskel for å teste deg for koronavirus. Det er oppdaget en ny og mer smittsom variant av viruset som har større utbredelse der.

Reglene for personer som jobber i Norge, men er bosatt i et annet land, er skjerpet ytterligere. Klikk her for å lese mer om dette på regjeringens nettsider, og ta kontakt med din arbeidsgiver dersom dette gjelder deg. 

Personer som kommer til Norge må ha fast bopel i landet, eller arbeids- eller oppdragsgiver må gi garanti for egnet oppholdssted ved ankomst til Norge. Personer, inkludert turister og besøkende, som verken har egen bopel eller arbeids- eller oppdragsgiver i Norge må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i karanteneperioden (Øvre Eiker kommune har ikke eget karantenehotell). Dette gjelder også familiemedlemmer som kommer for å besøke slekt i Norge. Helsedirektoratet gis i oppdrag å utrede hvordan disse kravene kan innføres. Frem til dette er etablert, forsterkes grensekontrollen etter eksisterende regelverk.

Dersom du har vært i utlandet, og spesifikt i "røde" land, skal du i hjemmekarantene i 10 dager. Les mer om dette i avsnittene "Har du vært på reise i utlandet?" og "Skal du reise til utlandet?", eller klikk her for å lese mer på regjeringen sine nettsider.

For deg som er smittet med koronavirus og skal i hjemmeisolering

Dersom du har sannsynlig eller påvist covid-19 (koronavirus), må du isoleres, enten hjemme, i helseinstitusjon eller et annet sted. Hjemmeisolering er for deg som har sannsynlig eller påvist covid-19, men som ikke trenger å ligge på sykehus.

Dette gjelder for hjemmeisolering: 

 • Du skal ikke gå ut av hjemmet, men kan oppholde deg i egen hage eller på egen balkong.
 • Du må få hjelp av andre til å gjøre nødvendige ærend.
 • Hold minst 1 meter avstand til de du bor sammen med når det er mulig.
 • Hvis mulig, ha eget rom og bad. Bruk egne baderomsartikler, som for eksempel håndkle.
 • Avtal med legen din hvordan du skal følge med på egen helsetilstand.
 • Ring helsevesenet hvis du har behov for legehjelp fordi sykdommen din forverres (for eksempel ved pustevansker) eller av andre årsaker. Fortell at du har covid-19 når du ringer. Da kan de iverksette tiltak for å hindre at andre blir smittet. Du bør ikke benytte offentlig transport.
 • Rengjør hjemmet hyppig og særlig overflater slik som baderomservant, toalett, dørhåndtak og kjøkkenbenk. Vanlige rengjøringsmidler kan benyttes. Brukte tekstiler og sengetøy legges rett i vaskemaskin og vaskes på minimum 60 grader.
 • De du bor sammen med, skal være i karantene.
 • De du bor sammen med, må være nøye med håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann. Husk særlig å vaske eller desinfisere hendene når du forlater rommet hvor den som er hjemmeisolert oppholder seg, og etter kontakt med den som er hjemmeisolert eller utstyr vedkommende har brukt, og før du skal ut av huset.
 • Isoleringen varer til 3 døgn etter at du er helt frisk og minst 8 dager etter at du ble syk.

Litt, mye eller helt avstand? Ilustrasjon med tekst med samme info som over i artikkelen (FHI)

   Trenger du noen å snakke med?

Publikumstelefon fra Helsedirektoratet
Helsedirektoratet har opprettet en publikumstelefon for koronavirus: 815 55 015 (hverdager mellom kl. 08:00 og 15:30).

Psykisk helse og rus - "Mestringstelefonen"
Kontakt Servicesenteret (32 25 10 00, kl. 08-15:00) og be om å bli satt over. Dersom ingen er tilgjengelige når du tar kontakt, kan du be om å bli ringt opp igjen senere. Klikk her for å lese mer om Øvre Eiker-Hjelpa.

Helse og omsorg
Leter du etter informasjon om generelle helse- og omsorgstjenester, klikk her. Kontaktinformasjon til de ulike enhetene innenfor helse og omsorg finner du på denne siden. Har du generelle spørsmål om koronavirus, ber vi deg ta kontakt med Helsedirektoratet sin publikumstelefon på 815 55 015 (hverdager mellom kl. 08:00 og 15:30).

Familiesenteret - for barn, unge, gravide og foreldre
Er du gravid, barn, ungdom eller forelder i Øvre Eiker og har behov for noen å snakke med? Jordmortjenesten, helsestasjon, helsesykepleier i skolen, HFU –Helsestasjon for Ungdom og Familieteamet kan nås via Servicesenteret i Øvre Eiker (tlf. 32 25 10 00, 08-15:00). 

Alarmtelefon for barn og unge
Alarmtelefonen for barn og unge har nå døgnåpent. Ring 116 111 eller klikk her for å besøke nettsiden.

Krisesenteret i Kongsberg
Kongsberg krisesenter har alltid et tilbud til personer som er utsatt for vold i nære relasjoner. Krisesenteret har muligheter for veiledningssamtaler over telefon, samt fysiske møtepunkter dersom behovet for beskyttelse er tilstede.
Døgnåpnen vakttelefon er 32 73 64 00. Klikk her for å gå til krisesenterets nettsider.

Flere vakt- og hjelpetelefoner
Klikk her for en oversikt over flere vakt- og hjelpetelefoner. 

Se også avsnittet "Ofte stilte spørsmål".

   Nyhetsarkiv om koronaviruset

Klikk her for å vise alle nyheter om koronavirus fra Øvre Eiker kommune. Søket inkluderer ikke samleartikkelen du leser nå.

PS: leter du etter informasjon om bekreftede smittetilfeller, se eget avsnitt lenger opp på denne siden.

Noen av de eldste artiklene kan ha blitt slettet eller forandret etter publisering for å unngå misforståelser etter endringer av restriksjoner osv. Listen viser artiklene slik de er publisert, i kronologisk rekkefølge.


Opprettet: 31.10.2019 18:20