Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Koronavirus / Coronavirus: informasjon fra kommunen

Grøner, Cathrine Endret:12.04.2021 12:06

For information about coronavirus in english, click here.

For informasjon om koronavirus på flere språk, klikk her.

    Hva finner du på denne siden?

Dette er Øvre Eiker kommune sin samleside for informasjon om koronavirus på norsk. Her finner du informasjon om antall smittede, smittevernregler, hvordan du tester deg for koronavirus og mye mer. Klikk på en av de grå boksene for å lese mer om temaet. 

Leter du etter informasjon om koronavaksine? Klikk her for å gå til samlesiden for vaksine mot Covid-19.

Informasjon om lokale og nasjonale regler og anbefalinger finner du i ved å klikke på boksen "Anbefalinger og påbud" litt lenger ned på denne siden.

Klikk her for å bestille koronatest (logg inn på Helsenorge.no)

   Vaksine mot Covid-19 / koronavaksine

Registrer deg for om du vil ha koronavaksine

Alle som bor i Øvre Eiker må registrere seg via kommunens hjemmeside for å stå på den samlede listen over de som vil ha vaksine.

Les mer på samlesiden for koronavaksine
Via lenken under finner du mer informasjon om hvordan du registrerer deg for vaksine, samt status for vaksinasjon i Øvre Eiker, ofte stilte spørsmål, mulige bivirkninger og mye mer.

 Klikk her for å lese mer om registrering og den nye koronavaksinen


   Anbefalinger og påbud - lokale og nasjonale råd og regler (nytt fra 12. april)

Nasjonale råd og regler og lokale tiltaksnivåer
Regjeringen har innført nasjonale tiltak for å håndtere koronapandemien. Disse tiltakene gjelder hele landet. I tillegg har statsforvalteren (tidligere fylkesmannen) bestemt at Øvre Eiker kommune skal ha egne regler og anbefalinger utover de nasjonale. I Øvre Eiker er det tiltaksnivå B som gjelder fra 12. april.

De nasjonale tiltakene gjelder fra 25. mars, og vil revurderes før den 14. april. Der det er forskjell på nasjonale tiltak og lokale tiltak, er alltid den strengeste regelen eller anbefalingen som gjelder. Dette merket spesielt i teksten som følger etter illustrasjonsgrafikken under.

Kort oppsummering av reglene i bildeformat

Oversikt over regler og anbefalinger som gjelder fra 12. april (tiltaksnivå B)

Barnehager, skoler, universiteter, høyskoler og fagskoler
 • Gult tiltaksnivå i tråd med trafikklysmodellen gjelder for skoler og barnehager som for resten av landet. Det må gjøres lokale vurderinger i tråd med smittesituasjonen, det vil si at kommunen som smittevernmyndighet kan beslutte at det skal være rødt nivå der det er nødvendig ut fra en smittevernfaglig vurdering. Regjeringen vil likevel kunne gi nasjonale anbefalinger om rødt tiltaksnivå om situasjonen tilsier det.
 • I Øvre Eiker forblir barnehager og grunnskoler på gult nivå. Videregående skoler settes til rødt nivå fra 17. mars.
 • Lokalene ved universiteter, høyskoler og fagskoler holder stengt. Ansatte følger reglene for arbeidslivet for øvrig. Undervisningen gjøres digitalt.
 • Universiteter, høyskoler og fagskoler kan gjøre unntak fra kravet om å holde lokalene stengt dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av å utføre forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet.
 • Institusjonene kan holde lokalene åpne dersom det er avgjørende for studenter som er avhengig av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet.

Arrangementer
 • Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av livssynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, bisettelser, dåp og konfirmasjon.
 • På arrangement i tros- og livssynshus kan det ikke være mer enn 20 personer til stede når alle i publikum har faste, tilviste sitteplasser. På begravelse eller bisettelse gjelder de nasjonale reglene om antall.
 • Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.

Idretts- og fritidsaktiviteter
 • Kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år. Det er ikke tillatt å organisere innendørs idrettsaktivitet for personer som er 20 år eller eldre. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Innendørs organisert trening for toppidrettsutøvere er likevel tillatt. 
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og liknende åpner for skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for de under 20 år og svømming for toppidrettsutøvere, og for rehabilitering, opptrening og individuell behandling.

Arbeidsplasser
 • Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte. Reise til arbeid må anses som strengt nødvendig. Likevel vil krav om hjemmekontor gjelde for de som har mulighet for dette.
 
Butikker og tjenester
 • Butikker kan holde åpent.
 • En-til-en tjenester, som frisør mv. kan holde åpent.

Restauranter, kafeer, barer og hoteller
 • Nasjonal anbefaling: Skjenkestopp i hele landet

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:
 • Treningssentre, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:

  • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.

  • individuell trening og behandling som det kan bestilles time til. Individuell trening kan være timer med personlig trener, både én-til-én timer og én-til-to timer (såkalte duotimer). Behandling kan være time hos for eksempel en massør eller fysioterapeut i treningssenteret. 

 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng o.l. stenges, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:

  • Skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personder under 20 år og svømming for toppidrettsutøvere

  • Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør

  • Annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen

 • Fornøyelsesparker, bindohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.

 • Museer.

 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.

 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

 • Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år, utendørs aktiviteter for voksne og organisert trening innendørs og utendørs for toppidrettsutøvere, likevel slik at det ikke skal pågå fritidsaktiviteter for andre på slike steder.


Anbefalinger:
 • Nasjonal anbefaling: Du bør ikke ha ha besøk av flere enn to gjester i tillegg til de du allerede bor med. Dette gjelder både innendørs og utendørs.
 • Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer ut over nødvendige kontakter i jobbsammenheng, husstandsmedlemmer og barnehage- og skolekohorter.
 • Det bør holdes 2 meter avstand i møte med andre personer i risikogrupper, og i situasjoner der smitterisikoen antas å være høyere (f.eks. ved fysisk aktivitet med høy intensitet, synging eller roping).
 • Nasjonal anbefaling: Alle reiser som ikke er nødvendige bør utsettes, med disse unntakene: 
  • Reiser til arbeid når det ikke er mulig med hjemmekontor
  • Reiser hjem til familien for studenter uten familie der de studerer
  • Reiser til hytte sammen med egen husstand 
  • Nasjonal anbefaling: Bosatte i kommunen anbefales å benytte lokale kjøpesentre/varehus.
  • Bosatte i kommunen kan dra til fritidsbolig, men bare sammen med personer i egen husstand. Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur. Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem. Ikke ta imot besøk. Se FHIs råd for bruk av alpinanlegg her.
  • Kommunene og fylkeskommunene bør innføre forsterkede tiltak i kollektivtransporten, dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet.
  • Personer med høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet av koronavirus, bør leve mer skjermet.
  • Én-til-én virksomheter, som for eksempel frisører, bør innføre forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde to meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær kontakt ansikt-til-ansikt.
  • Testing og oppfølging av nærkontakter og husstandsmedlemmer:
   • personer som er i smittekarantene anbefales å teste seg på dag 7-10 i karantenetiden.
   • nærkontaktene som er knyttet til et utbrudd av det muterte koronaviruset, testes med PCR-test både ved inngang til karantenen (med en gang de er definert som nærkontakt) og utgang av karantenen (tidligst dag 7).
   • husstandsmedlemmer av nærkontakter bør være i karantene frem til første PCR-test foreligger for nærkontakten. Dette gjelder i utbrudd tilknytning til den engelske virusvarianten.

  Plikt til å bruke munnbind
  • Det er påbud om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.
  • Nasjonal anbefaling: Det er i tillegg anbefalt å bruke munnbind der det ikke er mulig å holde to meters avstand.
  • Nasjonal anbefaling: Det er påbudt å bruke munnbind på vei til karantenested
  • Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.
  • Plikten til å bruke munnbind gjelder også for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst to meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.
  • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

  Lurer du på noe? Sjekk boksen "Ofte stilte spørsmål" litt lenger ned på denne siden.

  Alle kommunene kan innføre strenge råd og regler basert på lokale smittesituasjoner. Det er derfor viktig å følge med på hva som gjelder i egen kommune. Øvre Eiker kommune har for tiden ingen lokale regler utover de nasjonale. Klikk her for å lese om innføring av nye regler i Viken fylke på regjeringens nettsider.


     Testing for koronavirus

    Klikk her for å bestille test (krever innlogging på Helsenorge.no)

  Dersom du mistenker at du er smittet av koronavirus, bør du teste deg. Følgende kan teste seg:

  • alle med akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19 (feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans etc.)
  • alle som kan ha blitt smittet med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise utlandet de siste 10 dagene Obs! Si fra under testing at du har vært i utlandet så testen kan merkes med dette. Slik er det enklere å oppdage muterte kronavirus raskt
  • helsepersonell

  Dersom du er usikker på om du/barnet ditt bør testes, bla nedover i dette avsnittet for å se flytskjema for smitte hos barn og voksne, eller klikk her for å lese om symptomer på koronavirus vs forkjølelse.

  Slik foregår testingen
  Bestilling gjøres via Helsenorge eller telefon
  Du kan bestille test digitalt på Helsenorge.no. Dersom du enten ikke har mulighet til å komme deg til teststasjonen selv, eller det er stor sannsynlighet for at du er smittet med koronavirus, kan du ringe til teststasjonen på tlf. 32 86 68 10 for å bestille tid for testing. Teststasjonen vil vurdere om du skal testes hjemme av kommunens ambulante testteam. Testtelefonen er bemannet mandag til fredag fra 09.00-11.00 og 12.00-15.00. På grunn av stor pågang kan det være lang ventetid på telefonen, og vi ber om at de som har mulighet til det, bestiller digitalt.

  Testing foregår på teststasjonen i Kongsberg
  Testingen foregår ved teststasjon i Numedalsveien 80, Kongsberg. Veien til teststasjonen er skiltet inn mot Kongsberg. Etter at du har testet deg, må du holde deg hjemme inntil du har fått svar på prøven. Teststasjonen har varierende åpningstid etter behov, men er åpen alle hverdager, samt i helgene dersom det er spesielt behov for det.

  Prøvesvar kommer på Helsenorge
  Prøvesvaret finner du ved å logge inn på Helsenorge.noPrøvesvaret kan også komme i helga. Dersom prøven viser at du er smittet med koronavirus, skal du i hjemmeisolasjon - les mer om dette i avsnittet "Avstand, karantene og isolering". Kommunen vil kontakte deg direkte for smitteoppsporing.

  Dersom prøven viser at du ikke er smittet, skal du holde deg hjemme til du er symptomfri. Et negativt prøvesvar forkorter ikke karantenetiden dersom du har vært i utlandet og har fått pålagt innreisekarante

  Er du på besøk i Øvre Eiker og har testet deg her?
  Frem til du har fått svar på prøven, må du må oppholde deg på overnattingsstedet, helst isolert fra andre. Felles sanitæranlegg, restaurant, oppholdsrom o.l. skal ikke brukes - gi beskjed til overnattingsstedet dersom det ikke finnes andre muligheter, slik at de kan foreta smittevernvask etter at du har benyttet fasilitetene.

  Dersom prøven viser at du er smittet med koronavirus, anbefales det at du reiser hjem - helst ved hjelp av egen bil. Kollektivtransport skal ikke benyttes. Når du har kommet hjem, skal du i hjemmeisolasjon - les mer om dette i avsnittet "Avstand, karantene og isolering". Kommuneoverlegen i kommunen du er bosatt i vil få beskjed om smittetilfellet, og følge deg opp videre for smitteoppsporing.

  Les også: Forkjøla eller korona?

  Flytskjema fra Folkehelseinstituttet - når skal ungdom/voksne holde seg hjemme?


  Flytskjema fra Folkehelseinstituttet - når skal barn holdes hjemme?

     Status for smitte i Øvre Eiker (332 tilfeller)

  Hittil har 332 personer testet positivt for Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker kommune. 127 personer har blitt smittet i 2021, med de siste bekreftede tilfellene 11. april 2021.

  Kommunen har i alle tilfeller utført smitteoppsporing og tatt kontakt med nærkontakter til de som er bekreftet smittet. Øvre Eiker kommune er¨for tiden på risikonivå N3 målt i antall nye tilfeller og andel positive tester. Klikk her for å lese mer om risikonivåene (Folkehelseinstituttet).

  Oversikt over alle smittetilfeller
  Listen under viser en oversikt over alle nyheter som er publisert om smittetilfellene i Øvre Eiker siden utbruddet i mars 2020. Listen oppdateres for hvert nye bekreftede smittetilfelle, og du finner utfyllende informasjon om alle tilfellene i lista under (med nyeste smittetilfelle nederst).

  Nyheter som er publisert om alle smittetilfellene i Øvre Eiker:

  2020

  2021
  Friskmelding
  Det er fastlegene (og i noen tilfeller, sykehusene) som følger opp hver enkelt person som har blitt smittet. Friskmelding innebærer en avklaring mellom behandlende lege og pasient, og denne informasjonen har kommunen i utgangspunktet ikke oversikt over. Derfor vil det ikke bli publisert oversikt over antall friskmeldte. 

  Se også avsnittene "Testing for koronavirus", "Har du symptomer på luftveisinfeksjon?" og "Ofte stilte spørsmål".


     Ofte stilte spørsmål

  Her har vi samlet en del vanlige spørsmål om koronavirus og den pågående situasjonen. Dette avsnittet oppdateres fortløpende. Savner du informasjon her, kan du legge igjen en tilbakemelding nederst på denne nettsiden. Du finner også andre nyhetsartikler om koronavirus på våre Aktuelt-sider, og oppdaterte åpningstider på denne siden.

  Nasjonale regler i perioden 16. mars – 11. april

  Hvor finner jeg de nye reglene?
  Øverst på denne siden, i boksen «Anbefalinger og påbud», eller på regjeringen sine nettsider.

  Gjelder alle de nye reglene for Øvre Eiker, eller kan kommunene velge selv?
  Alle de nye reglene og anbefalingene gjelder for alle kommuner i Viken fylke. I noen kommuner, for eksempel Drammen, er det en lokal forskrift i tillegg. Da er det den strengeste regelen som gjelder. Øvre Eiker kommune har ingen lokal forskrift nå, og det er kun de nasjonale reglene som gjelder her.

  Kan jeg ha besøk i hagen hjemme?
  Det er sterkt anbefalt å ikke ha besøk hjemme, i hagen eller på hytta. Det er lov å treffe andre personer ute, men det er fortsatt viktig å huske på å begrense antall nærkontakter, og å holde to meters avstand.

  Kan jeg gå tur sammen med andre nå?
  Ja, det er lov. Hold god avstand, og begrens antall turkamerater. Klikk her hvis du trenger noen turtips.

  Kan jeg handle i lokale butikker?
  Ja, men mange typer butikker skal være stengt (se boksen «Anbefalinger og påbud» for å se hvilke dette gjelder). Butikkene har lov til å levere ut varer i butikken om disse er bestilt og betalt via en nettbutikkløsning først.

  Kan jeg trene på treningssenter hvis jeg har personlig trener, og/eller trener fordi jeg er under rehabilitering?
  Nei, treningssentrene skal være stengt for alle. Fysioterapeuter og tilsvarende kan holde åpent, som et alternativ for de som har behov for rehabilitering.

  Er det tillatt med skolesvømming?
  Nei. Svømmehallene er stengt for alle.

  Hvilket nivå er barnehager og skoler på nå?
  Barnehager og grunnskoler er på gult nivå. Videregående skoler er på rødt nivå. Dette vurderes fortløpende av kommuneoverlegen og kommunens kriseledelse.

  Hvordan er reglene for barnebursdager nå?
  Nåværende regler innebærer er et generelt forbud mot arrangementer, samt innendørs fritidsaktiviteter for barn (utendørs er tillatt med strenge begrensninger). Det står ingenting i Covid-19 – forskriften om unntak for barnebursdager, men i anbefalingene står det «Barn, i tillegg til besøk fra egen barnehage- og barneskolekohort, og unge, kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner». Det er altså vanskelig å finne et sikkert svar på dette. Barn fra samme kohort må vær greit, men kanskje begrense antall unger, og ikke la andre foreldre delta. 

  Folkehelse og smitte

  Hvilke regler gjelder i Øvre Eiker nå?
  Regjeringen har innført strengere regler i Viken fylke, som gjelder fra og med 16. mars 2021. Reglene gjelder i første omgang til og med 11. april 2021. Det er nå tiltaksnivå A som gjelder i Øvre Eiker kommune og Viken fylke generelt. Gå til boksen Anbefalinger og påbud øverst på denne siden, eller klikk her for å se hvilke regler som gjelder nå (bla ned til boksen tiltaksnivå A).

  Jeg er ensom. Hva kan jeg gjøre? / Jeg ønsker å bidra som frivillig. Hva kan jeg gjøre?
  Øvre Eiker Røde Kors kan hjelpe deg som vil bli besøksvenn eller som trenger en besøksvenn. Ta kontakt med dem for å melde deg som frivillig, eller få mer informasjon.

  Er det egne regler i Øvre Eiker om hva som er lov og ikke?
  Nei, den lokale smittevernforskriften ble opphevet i formannskapet 19. januar 2021, så nå er det kun nasjonale råd og regler som gjelder. Ved en evt. lokal smitteøkning kan forskriften bli innført igjen.

  Bør jeg vaksinere meg mot sesonginfluensa?
  Vi råder personer i risikogruppene, samt helsepersonell med pasientkontakt, til å ta influensavaksine. Ta kontakt med fastlegen din for å bestille tid. Du kan lese mer om risikogruppene og influensavaksine ved å klikke her.

  Hvordan skiller jeg mellom forkjølelse og koronavirus?
  Dette er ikke så enkelt å avgjøre, og flere faktorer spiller inn. Kommuneoverlegen i Øvre Eiker gir noen råd til deg som er usikker på om du bør holde deg hjemme, teste deg eller se an situasjonen i denne artikkelen.

  Hvordan bestiller jeg test for koronavirus?
  Vil du bestille test, gå til nettsidene til Helsenorge.no og logg inn. Se også boksen "Testing for koronavirus". 

  Når og hvordan får jeg prøvesvar etter at jeg har testet meg for koronavirus?
  Du får prøvesvaret etter noen dager ved å logge deg inn på Helsenorge.no. Prøvesvaret kan komme også i helga.

  Hvor mange av de som er smittet i Øvre Eiker, har blitt friskmeldt?
  Det er fastlegene (og i noen tilfeller, sykehusene) som følger opp hver enkelt person som har blitt smittet. Friskmelding innebærer en avklaring mellom behandlende lege og pasient, og denne informasjonen har kommunen i utgangspunktet ikke oversikt over. Den generelle regelen for friskmelding/opphevelse av isolasjon er 3 dager symptomfrihet, minst 8 dager etter symptomstart.

  Hva er reglene for hjemmekarantene? Hva er lov og ikke?
  Hjemmekarantene/innreisekarantene er aktuelt for deg som er bekreftet smittet med koronavirus, og/eller har symptomer på luftveisinfeksjon og/eller har ankommet Norge fra utlandet siste 10 dagene. Du finner siste oppdaterte oversikt over råd til personer i hjemmekarantene på Folkehelseinstituttet sine nettsider - du kan også bla nedover
  denne siden til avsnittet "Avstand, karantene og isolering".

  Kultur, idrett og fritid

  Har kommunen noe ansvar i forhold til smittevern i butikker, spisesteder og arrangementer?
  Øvre Eiker kommune har rutiner for smittevern kontroll med serveringssteder, skjenkesteder, butikker og arrangementer. Kontrollene gjennomføres regelmessig. Kommunen er opptatt av å ha en god dialog med alle aktører. Kriseledelsen i kommunen kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i lokal forskrift om Covid-19 (se info øverst i denne artikkelen), jf. smittevernloven § 4-1 tredje ledd.

  Har Øvre Eiker kommune et karantenehotell?
  Kommunen har avtale med et hotell for personer som skal i isolasjon fordi de er smittet med korona. Dette gjelder kun hvis isolasjonen ikke kan gjennomføres der de bor til vanlig. Vi har ikke et karantenehotell for innreisende fra utlandet.

  Kan jeg ta buss eller tog?
  Ja, men dersom du bruker kollektivtransport i forbindelse med forflytning til innreisekarantene eller liknende, må du bruke munnbind. Sjekk retningslinjene til kollektivselskapet du skal bruke, og sjekk også med kommunen du skal ta buss/tog inn i - det kan hende de har lokale regler og retningslinjer som du må følge. 

  Kan jeg besøke/overnatte hos kjæresten, eller omvendt - også hvis kjæresten bor i et annet land?
  Ja, hvis begge to bor i Norge og såfremt du/kjæresten ikke er syke og/eller i karantene eller isolasjon. Hvis kjæresten bor i et annet land da har regjeringen, fra 29. januar, innført kraftige innstramminger i utlendingers adgang til innreise til Norge som betyr at blant andre kjærester ikke lenger kan komme på besøk. Les mer om dette på regjeringens nettsider. 

  Folkehelseinstituttet anbefaler at man unngår håndhilsing, klemming og kyssing med andre enn fast partner/personer i egen husstand. Om du skal besøke noen i en annen kommune, sjekk med denne kommunen for lokale regler/restriksjoner først. 

  Kan jeg dra på hytta?
  Ja, innenfor visse rammerRegjeringen anbefaler at alle i størst mulig grad holder seg hjemme og begrenser sosial kontakt med andre, og også at man begrenser unødvendige reiser, både innenlands og utenlands. Et unntak er å reise til hytta/fritidseiendom der du unngår kontakt med andre enn dine nærmeste på turen. Dersom du er syk, bør du holde deg hjemme. Om du er i karantene eller isolasjon, enten du har symptomer eller føler deg frisk, skal du heller ikke reise på hytta - det eneste unntaket for dette, er dersom du bor med en person som er syk med koronavirus, og opphold på hytta er den eneste måten å unngå nærkontakt på. Ikke foreta reiser eller aktiviteter som gir økt risiko for at du får behov for redningstjenesten eller helsetjenesten.

  Kan jeg drive med idrett/trene andre i en idrett?
  Det kommer an på hvor gammel du/den du skal trene er, og om dere er inne eller ute. Se boksen "Kultur, idrett og fritid" litt lenger ned på denne siden, eller gå til regjeringen.no

  Kan jeg reise ut av kommunen og besøke andre/overnatte hos andre?
  Det er ikke forbudt å reise ut av kommunen eller besøke andre/ha besøk, men regjeringen anbefaler at alle i størst mulig grad holder seg hjemme og begrenser sosial kontakt med andre mennesker. Dersom du er syk, i karantene eller isolasjon skal du selvfølgelig holde deg hjemme. Les mer i boksen "Kultur, idrett og fritid".

  Beredskap og varsling
  Jeg har ikke fått sms-varsling, men naboen har fått det. Hvorfor?
  Systemet som brukes til å sende ut sms- og telefonvarslinger, henter informasjon fra ulike registre. Nå henter systemet kontaktinfo fra Altinn og det du har registrert der, og ventes fremover å være mer treffsikkert. 

  Helse og omsorg
  Hvilke råd og regler gjelder for besøk på/hjemreise fra institusjon og sykehjem?
  Dette finner du mer informasjon om i boksen "Helseinstitusjoner" lenger ned på denne siden.

  Jeg har utdannelse/erfaring innen helse, og ønsker å bidra. Hva gjør jeg?
  Behovet er stort for helsepersonell, også i Øvre Eiker. Vi trenger deg som er frisk, og enten har helsefaglig utdanning, eller erfaring innen helsesektoren. Ta kontakt med Ingebjørg Gustavsen på e-postadressen ingebjorg.gustavsen@oeiker.no, eller på telefon 479 02 887, om du kan bidra.

  Holder Dagsenteret åpent?
  Dagtilbudet ved Trivsels- og mestringssenteret på Eikertun opprettholder en redusert drift i sine lokaler adskilt fra beboerne på helsehuset.

  Kan jeg dra til tannlegen?
  Viken fylkeskommune, som er ansvarlig for den offentlige tannhelsetjenesten i Viken fylkeskommune, skriver på sine nettsider at tannklinikkene har åpent, men med skjerpede rutiner. Klikk her for å lese mer om dette, og sjekk nettsiden til din tannlege (eller ta kontakt med klinikken direkte) for gjeldende lokale retningslinjer, før du møter til timen.

  Går timer og avtaler på Helsestasjonen som normalt?
  ​Delvis. Det er igangsatt forebyggende smitteverntiltak på Helsestasjonen. Ta kontakt med Helsestasjonen for å avtale tid for oppmøte. 

  Vielser, begravelser, dåp og liknende
  Vil vielser på rådhuset gå som normalt?
  Kommunale vielser som er avtalt, går foreløpig som normalt, med et begrenset antall gjester. Brudeparet får tilsendt praktisk informasjon i forkant som gjør at smittevern kan ivaretas. Rådhuset er åpent for publikum mellom kl 09 og 14 på hverdager, men publikum må ha avtale før de møter opp. Se også "Kan jeg ha fest, holde barnebursdag eller dra på besøk til venner?" under "Kultur og fritid" litt lenger opp.

  Hva skjer med dåp, begravelser, gudstjenester og andre aktiviteter i kirka?
  De fleste aktiviteter i kirken foregår nå som normalt, men det kan forekomme lokale variasjoner i tilfeller av f.eks. økt lokal smittespredning. Hold deg oppdatert på den nyeste informasjonen på kirken sine nettsider ved å klikke her. Der finner du også kontaktinformasjon til kirken.

  Skole og barnehage

  Du finner mer informasjon under avsnittet "Barnehager og skoler".

  Hvorfor stenger ikke skoler og barnehager forebyggende når smitten øker?
  Det er kommunelegen som beslutter om barnehager eller skoler skal gå fra gult til rødt nivå. Vurderingene pågår løpende. Per nå er det svært få barn/elever som er smittet. På gult nivå vil det likevel være mange som går i karantene, og det handler om å være føre var og for å hindre smitten som er påvist til å spre seg. Rødt nivå skal ikke benyttes som smitteforebyggende tiltak, til det er for inngripende overfor tilbudet til barn og unge. Dersom vi velger å høyne fra gult til rødt nivå, vil hverdagen for barn og voksne kreve mindre kohorter, men fremdeles fysisk skole. Hjemmeskolen har vi ikke mulighet til å sette inn som forebyggende tiltak for å hindre smitte. Vi kan benytte hjemmeskole dersom vi har problemer med å få tilgang til nok personale i skolene. Myndighetene har bestemt at barn og unge skal få sine tilbud gjennom pandemien. Erfaringen fra nedstengingen i vår viser at dette var uheldig for barn og unge, og mer skadelig for barn enn risikoen for å bli smittet. Et ekspertutvalg i Utdanningsdirektoratet har nylig sett på hvilke konsekvenser et fysisk stengt skole- og barnehagetilbud har for barn, klikk her for å lese rapporten.

  Når skal barnet/eleven holdes hjemme fra barnehage/skole/fritidsaktiviteter?
  Det er ikke alltid så lett å skille mellom vanlig forkjølelse og koronavirus. Folkehelseinstituttet har laget et flytskjema som kan gjøre det enklere for foreldre å vurdere hva de bør gjøre i hvilke situasjoner, som du finner under dette spørsmålet. Klikk her for å lese mer informasjon om smitte hos barn og unge på Folkehelseinstituttet sin nettside.

  Flytskjema fra Folkehelseinstituttet - når skal barn/unge være hjemme?


     Råd til personer i risikogrupper

  ​De fleste som blir smittet av koronavirus, får lette symptomer og blir helt friske. Noen grupper har økt risiko for alvorlig forløp av sykdommen, selv om de fleste også i risikogrupper får milde symptomer.

  Kommunelegen i Øvre Eiker oppfordrer alle i risikogruppen å ta vanlig influensavaksine. Kontakt din fastlege for bestilling av influensavaksine. Klikk her for å lese mer om risikogruppene og sesonginfluensavaksine.

  Personer i risikogruppen er prioritert for vaksinasjon mot Covid-19. Klikk her for å lese mer om koronavaksinasjon i Øvre Eiker kommune


     Barnehager og skoler

  Grunnskolene og barnehagene i Øvre Eiker er nå på gult smittenivå. Videregående skoler er på rødt nivå fra 17. mars. Klikk her for mer informasjon om videregående skole (Viken fylkeskommune).

  Det blir foretatt jevnlig smittevernvask av områdene der barna oppholder seg mens de er i bruk. Alle de ansatte i barnehagene og skolene har fått opplæring i smittevern, slik at dette kan ivaretas best mulig. Kommunen oppfordrer barnehager og skoler til å la barn og elever være mye ute, og spre aktiviteten mest mulig i byggene som brukes.

  Når skal barnet/eleven være hjemme fra barnehage/skole?
  Smittespredningen av koronavirus i Norge er for tiden på et økende nivå, og dugnaden er ikke over. Det skal lite til før det oppstår lokale utbrudd. Klikk her for å lese om hvilke retningslinjer som gjelder for å holde barn/elever hjemme fra barnehage/skole.

  Det er ikke alltid så lett å skille mellom vanlig forkjølelse og koronavirus. Folkehelseinstituttet har laget et flytskjema som kan gjøre det enklere for foreldre å vurdere hva de bør gjøre i hvilke situasjoner. Klikk her for å gå til informasjonen på Folkehelseinstituttet sin nettside.

  Hvorfor er nivået på barneskoler og grunnskoler gult i Øvre Eiker nå?
  Per nå er det få barn/elever som er smittet i Øvre Eiker. Oslo og Drammen har et betydelig høyere smittenivå enn oss. Vurderingene om vi skal gå fra gult til rødt nivå i ungdomsskolene pågår løpende, men foreløpig er det ikke er nødvendig ut fra smitteomfanget. Når vi får tilfeller med smitte i skolene følger vi situasjonen nøye, med kartlegging av nærkontakter og massetesting av klasser og ansatte hvis det er nødvendig for å få oversikt over situasjonen. På gult nivå vil det likevel være mange som går i karantene, og det handler om å være føre var, og for å hindre smitten å spre se videre.

  Rødt nivå skal ikke benyttes som smitteforebyggende tiltak, til det er det for inngripende overfor tilbudet til barn og unge. Dersom vi velger å høyne fra gult til rødt nivå, vil hverdagen for barn og voksne kreve mindre kohorter, men fremdeles fysisk skole. Hjemmeskolen har vi ikke mulighet til å sette inn som forebyggende tiltak for å hindre smitte. Myndighetene har bestemt at barn og unge skal få sine tilbud gjennom pandemien. Erfaringen fra nedstengingen i vår viser at dette var uheldig for mange barn og unge. Et ekspertutvalg i Utdanningsdirektoratet har nylig sett på hvilke konsekvenser et fysisk stengt skole- og barnehagetilbud har for barn, klikk her for å lese den.

  Se også avsnittet "Ofte stilte spørsmål" og "Kultur og fritid".

  Flytskjema fra Folkehelseinstituttet - når skal barn/unge være hjemme?

     Kultur, idrett og fritid 

  Strengere tiltak i Viken kommune fra 16. mars
  Regjeringen har innført strengere regler i Viken fylke, som gjelder fra og med 16. mars 2021. Reglene gjelder i første omgang til og med 11. april 2021. Det er nå tiltaksnivå A som gjelder i Øvre Eiker kommune og Viken fylke generelt. 

  Gå til boksen Anbefalinger og påbud øverst på denne siden for å se oversikt over regler og anbefalinger, eller klikk her for å lese om reglene på regjeringens nettsider (bla ned til boksen tiltaksnivå A).

  Se også avsnittet "Reiser i Norge og utlandet", Ofte stilte spørsmål" og "Slik kan du forebygge smitte".

     Reiser i Norge og utlandet

  Skal du reise i Norge?
  Gjeldende råd fra helsemyndighetene er at nordmenn bør unngå alle unødvendige reiser, både innenlands og utenlands. Arbeidsreiser som vurderes som nødvendige, og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre, er unntatt.

  Har du vært i på reise i utlandet? / Skal du besøke Norge fra et annet land?
  Personer som returnerer til Norge etter unødvendige utenlandsreiser må nå tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell.

  Alle som reiser inn i landet må teste seg på grensen. Alle innreisende til Norge må sette seg inn i viktig informasjon om innreiseregistrering, innreisekarantene, testplikt og karantenehotell. Innreiseregistreringen skal fylles ut før man kommer til grensen. Alle innreisende må i karantene i utgangspunktet i ti dager.   

  Les mer om regjeringens anbefalinger for påsken her. 

  Les alle reiseråd på Helsenorge.no

  Etter regjeringens endringer fra 29. januar er grensen er nå i praksis stengt for utlendinger som ikke er bosatt i Norge (med noen unntak). Norske statsborgere har alltid rett til å komme inn i Norge. Tiltakene varer så lenge det er behov for dem, men regjeringen vil fortløpende vurdere situasjonen. Mer informasjon over nasjonale tiltak finner du på regjeringen sine nettsider.

  Alle innreisende må i karantene i ti dager. Det er mulig å gå ut av karantene etter tidligst dag sju dersom den innreisende tester negativt for covid-19 to ganger etter ankomst. Les mer om karantene i avsnittet "Avstand, karantene og isolering". Fra midnatt natt til 29. mars må personer som har vært på unødvendige utenlandsreiser oppholde seg på karantenehtell hele karanteneperioden.

  Strengere regler for testing og innreisekarantene for å stoppe mutert virus

   Kravet om å fremvise negativ test for SARS-CoV-2 før ankomst til Norge endres fra 72 timer til 24 timer, og alle som har oppholdt seg i Storbritannia, Sør-Afrika, Irland, Nederland, Østerrike, Portugal og Brasil skal testes med PCR- test på grensen. Reglene for karantene skjerpes og gjøres likt for alle land, med færre unntak og økt krav til testing.  Les mer om strengere regler på regjeringens nettside.

  Strengere regler for utenlandske arbeidstakere

  Fra 29. januar har regjeringen innført kraftige innstramminger i utlendingers adgang til innreise til Norge. Det betyr at blant andre gjestearbeidere fra land utenfor EØS som gis oppholdstillatelse i forbindelse med sesongarbeid får ikke lenger adgang. Les mer på regjeringen sine nettsider.

  Innreisende som ikke har fast bopel i Norge (eid eller leid) må fremvise bekreftelse på egnet oppholdssted for gjennomføring av karantene ved ankomst til Norge. Bekreftelsen skal fylles ut av den som stiller oppholdsstedet til rådighet, eksempelvis arbeidsgiver eller slekt. Den som stiller egnet oppholdssted til må sørge for at den reisende har mottatt bekreftelsen før ankomst Norge. Skjemaene under kan benyttes, men myndighetene vil også akseptere f. eks. eposter som bekrefter egnet oppholdssted. Det er meget viktig å få med seg at det stilles strengere krav til arbeidstakere som kommer til Norge enn andre. Les mer på regjeringen sine nettsider.

  Klikk her for generelle reiseråd på Folkehelseinstituttet sine nettsider.

  Se også avsnittene "Ofte stilte spørsmål" og "Testing for smitte".


     Helseinstitusjoner


  Vaksineringen mot Covid-19 er i gang, og ettersom de fleste beboerne på Eikertun er ferdig vaksinert, kan noen av de strengeste besøksrestriksjonene fjernes.

  ​Samtidig må besøksrutinene ta hensyn til at det også er beboere og pasienter som ikke er ferdig vaksinert ennå.

  Eikertun Helsehus forholder seg til nasjonale smitteverntiltak, og Folkehelseinstituttet sine anbefalinger for besøk i sykehjem. I tillegg tilpasses rutinene ut fra smittesituasjonen i kommunen. Under finner du reglene som gjelder nå. 

  Besøk

  • Pasienter kan ha flere besøkende
  • Pasientene kan klemme/ha ansikt til ansikt-kontakt med andre som er fullvaksinert.
  • Hver pasient kan i tillegg peke ut noen få personer som ikke er fullvaksinert som de kan ha nær kontakt med. Vi tolker slik nærkontakt som eksempelvis å gå arm i arm, men ikke klemming/ansikt til ansiktskontakt
  • Besøk foregår fortrinnsvis i besøksrommene.
  • Alle fysiske besøk må avtales med avdelingen for hver gang. 
  • Som hovedregel skal besøk tilrettelegges innenfor følgende tidsrom: 1200-1300, 1330-1430, 1700-1800. 
  • Avdelingene må fortsatt føre lister over hvem som kommer på besøk, slik at smittesporing kan gjøres dersom dette blir et behov.
  • Besøkende skal ikke oppholde seg i avdelingens fellesarealer. Ansatte sørger for å vise pasient og besøkende til besøksrommet.
  • Basale smittevernregler må overholdes, det vil si krav til avstand håndhygiene, samt god hostehygiene.
  • Besøkende skal informeres må gi avdelingen beskjed dersom de får luftveissymptomer i løpet av de neste 48 timer, eller testes for covid-19 i etterkant av besøket.
  • Det skal føres besøksprotokoll med tidspunkt for besøk, navn på besøkende og telefonnummer. 

  Mat og drikke
  Besøkende kan ha med mat og drikke. Håndhygiene skal utføres før mat og drikke serveres og inntas. Pårørende må selv ha med engangsservise og engangsbestikk, og må rydde dette etter besøket. Det er ikke mulig å benytte avdelingskjøkken. Avdelingen har ikke mulighet for å servere mat eller drikke til besøkende.

  Gaver og annet
  Pasienten kan motta gaver, blomster e.l. Det er ikke behov for spesielle forhåndsregler i forbindelse med dette. Det er likevel viktig å følge generelle råd for håndhygiene da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.

  Hvem kan ikke komme på besøk?

  • Besøkende som er bekreftet eller sannsynlig bekreftet med Covid-19 kan ikke komme på besøk.
  • Besøkende som har luftveissymptomer eller sitter i hjemmekarantene kan som hovedregel ikke komme på besøk, men unntak kan i noen tilfeller vurderes.
  • Personer som har vært i utlandet, eller andre steder med fare for smittespredning oppfordres til å ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst. 

  Råd til risikogrupper og pårørende
  Klikk her for å lese om råd til risikogrupper og pårørende på Folkehelseinstituttet sine nettsider.

  Se også boksen"Ofte stilte spørsmål".

     Slik kan du forebygge smitte

  Klikk her for å se 8 enkle tips til forebygging av smitte fra Folkehelseinstituttet.

  Ved å øke avstanden mellom mennesker forsinkes utbruddet av koronavirus. Sykdommen smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte. Jo mer sannsynlig det er at du er smittsom, jo større avstand må du holde til andre. Når det ikke er mulig å holde to meters avstand til andre utenfor egen husstand, skal du bruke munnbind. Les mer om dette øverst på denne siden, i "Plikt til bruk av munnbind" under lokale smittevernregler.

  For å hindre smitte bør man helst hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå), eller i albuen. God håndhygiene er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Dersom hendene er synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann. Unngå håndhilsing og klemming utenfor nærmeste familie. Er du usikker på om du er forkjølet eller har covid-19-infeksjon, klikk her for å lese mer om hva du bør gjøre.

  Slik smitter viruset
  Sykdommen smitter på samme måte som ved forkjølelse og influensa, ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person. Dette kan skje på tre måter:

  • Gjennom luften, ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten.
  • Ved direkte kontakt, når den syke har fått viruset på hendene, og overfører det ved kontakt med andre.
  • Ved indirekte kontakt, når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander gjennom nys/host, eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene, og andre kommer i kontakt med gjenstanden.

  Inkubasjonstid
  Foreløpig vet vi ikke hvor lang tid det tar fra man blir smittet, til man eventuelt blir syk. Denne perioden kalles inkubasjonstid. Folkehelseinstituttet anslår at inkubasjonstiden er 5-6 dager, men den kan også variere fra 0-14 dager. 

  Se også avsnittet "Ofte stilte spørsmål".

  Bilde av person som hoster i papirlommetørkle og albue, og vasker/desinfiserer hendene ofte (FHI)


     Har du symptomer på luftveisinfeksjon?

  Dersom du har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, bør du holde deg hjemme. Det gjelder også hvis du har lette symptomer som for eksempel forkjølelse eller vondt i halsen. Egne retningslinjer gjelder for helsepersonell (se mer lenger ned i teksten). Er du usikker på om du er forkjøla eller smittet med koronavirus, kan du lese om forskjellene i denne artikkelenDersom du tror at du er smittet med koronavirus, bestill time for testing ved å klikke her. Du kan lese mer om testing i boksen "Testing for koronavirus" lenger opp på denne siden. 

  Nå kan gå tilbake på jobb/skole når du er symptomfri. Mens du er hjemme, skal du være nøye med hånd- og hostehygiene for å unngå å smitte andre i husstanden.

  Dine husstandsmedlemmer kan leve som vanlig og trenger ikke å være i karantene, men de bør være oppmerksomme på om de utvikler egne symptomer. Det betyr at helsepersonell kan gå på jobb som normalt, selv om de har husstandsmedlemmer med luftveisinfeksjon som ikke er testet for covid-19.

  Se også "Avstand, karantene og isolering og "Ofte stilte spørsmål".

  Flytskjema for vurdering av når voksne/unge skal være hjemme. Samme info er publisert i ren tekst på denne siden


  Flytskjema for vurdering av når barn skal være hjemme. Samme info er publisert i ren tekst på denne siden


     Avstand, karantene og isolering

  Ved å øke avstanden mellom mennesker forsinkes utbruddet av koronavirus.

  Sykdommen smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte. Jo mer sannsynlig det er at du er smittsom, jo større avstand må du holde til andre. I enkelte situasjoner der det er umulig å holde to meters avstand til andre, anbefales munnbind som et tilleggstiltak for å hindre smitte fra personer med covid-19 uten symptomer når det er økende smittespredning. Klikk her for å lese mer om dette på Folkehelseinstituttet sine nettsider. 

  Råd til alle i befolkningen

  • Husk god hånd- og hostehygiene.
  • Du og de du bor med kan omgås normalt. "De du bor med” inkluderer også en kjæreste. Hvis du bor alene, kan du ha to-tre nære venner som du kan være fysisk nær. Det bør være de samme over tid!
  • Hold økt avstand til andre enn dine nærmeste. Begrens antall nærkontakter. Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming. Det bør minst være to meter mellom dere. (Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Hvis man står rygg til rygg, eller etter hverandre som i kø, er det mindre risiko for smitte.) Når du sitter ved siden av noen, bør det være to meters avstand fra din skulder til den andres skulder.  
  Minst to meter avstand er anbefalt når du skal være ekstra forsiktig, for eksempel hvis du er i en situasjon der du:   
  • er i kontakt med personer som har covid-19 (personer som er i isolering) 
  • er i kontakt med personer i risikogrupper, når det er mye smitte i samfunnet 
  •  deltar på aktivitet med kraftig pusting (synging, trening med høy intensitet osv.)   
  Flere nasjonale anbefalinger og påbud som er rettet mot å ha færre kontakter finner du her på Folkehelseinstituttet sine nettsider. 

  Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme til ett døgn etter symptomfrihet. 

  Har du symptomer på covid-19, bør du testes. Ta kontakt med teststasjonen for å avtale tid for testing (se egen boks om testing lenger opp på denne siden). Klikk her for å lese mer om forskjell mellom vanlig forkjølelse og covid-19-infeksjon.

  Råd til risikogrupper og pårørende
  Klikk her for å lese om råd til risikogrupper og pårørende på Folkehelseinstituttet sine nettsider.

  Råd til nærkontakter
  Nærkontakter (til noen med bekreftet smitte) er i utgangspunktet friske, men har vært i en situasjon der de kan ha blitt smittet. De fleste nærkontakter blir ikke syke, men de må likevel følges opp i 10 dager fra siste eksponering for å hindre at de som blir syke, smitter andre før de selv merker det.

  Det skilles mellom "hustandsmedlemmer og tilsvarende nære kontakter" som skal i karantene, og "andre nærkontakter" som følges opp med test og råd. Eksempler på hvem som kan ha hatt like omfattende eller fysisk nær kontakt som i en husstand, er kjæreste, nærmeste kollega i kontorfellesskap, samme kohort i barnehage eller skole til og med 4. trinn, eller en som har pleiet den syke uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr. Den som er ansvarlig for smitteoppsporingen, avgjør hvilken kategori den enkelte nærkontakt hører hjemme i etter en helhetsvurdering av smitterisiko.

  Klikk her for å lese om definisjoner av tilfelle og nærkontant på Folkehelseinstituttet sine nettsider

  Nærkontakter som utvikler symptomer, skal isoleres som om de var syke
  Nå innføres det krav til at de som er i karantene og utvikler symptomer må isolere seg umiddelbart frem til et eventuelt negativt prøveresultat foreligger. Karantenetiden på 10 døgn skal gjennomføres fullt ut, selv om man får negativt svar på testen. Regjeringen endrer reglene om smittekarantene for å tydeliggjøre dette. Å isolere seg innebærer å oppholde seg i eget hjem eller på et annet egnet oppholdssted isolert fra andre så langt det lar seg gjøre.

  Nærkontakter til den smittede anbefales å teste seg
  Alle som har vært nærkontakter til en smittet, er pålagt å være i smittekarantene. De anbefales nå å teste seg. Det gjør det mulig å isolere smittede og sette husstandsmedlemmer i karantene raskere. Karantenetiden på 10 døgn skal gjennomføres fullt ut, selv om man får negativt svar på testen.

  Voksne i samme husstand som er i karantene samtidig bør holde avstand til hverandre
  Voksne i samme husstand som er i karantene samtidig bør så langt som mulig holde avstand til hverandre. Rådet gjelder mellom voksne husstandsmedlemmer og skal ikke hindre kontakt mellom barn og foreldre.


  For alle nærkontakter gjelder:

  • Begrens antall nære kontakter, unngå større forsamlinger og trengsel.
  • Du kan omgås de du bor med som normalt.
  • De du bor med er ikke i karantene.
  • Hvis du får symptomer på luftveisinfeksjon, skal du isolere deg og testes.
  • Negativ test forkorter ikke tiden i karantene eller oppfølging.
  • Ved positiv test skal du over i «hjemmeisolering».

  For «husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter» som skal i karantene i 10 dager etter siste eksponering gjelder:

  • Du kan omgås de du bor sammen med som normalt, men unngå besøk.
  • Du skal ikke gå på skole eller jobb.
  • Du skal ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands.
  • Du skal ikke ta offentlig transport.
  • Du bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand.
  • Du bør som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kaféer. Ved mangel på alternativer kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek – men sørg for å holde tilstrekkelig avstand (minst 1 meter) til andre og unngå kø.
  • Du kan gå tur ute, men hold minst 1 meter avstand til andre.
  • Vær årvåken på egne symptomer. Dersom du har feber eller luftveissymptomer, bør du isolere deg så snart som mulig.

  For «andre nærkontakter» som skal følges opp i 10 dager gjelder:

  • Du kan gå på skole eller jobb
  • Sjekk daglig for symptomer på luftveisinfeksjon, eller om du føler deg syk.
  • Du skal testes så snart som mulig og ta ny test 2-3 dager etter første test.
  • Hvis du er helsepersonell og jobber pasientnært, bør arbeidsgiver informeres og vurdere om du kan jobbe

  Innreisekarantene
  Personer som returnerer til Norge etter unødvendige utenlandsreiser må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell. Det er krav om koronatesting ved innreise til Norge, med enkelte unntak

  Alle innreisende må i karantene i ti dager. Det er mulig å gå ut av karantene etter tidligst dag sju dersom den innreisende tester negativt for covid-19 to ganger etter ankomst. Innreisende som ikke har fast bopel i Norge (eid eller leid) må fremvise bekreftelse på egnet oppholdssted for gjennomføring av karantene ved ankomst til Norge. Bekreftelsen skal fylles ut av den som stiller oppholdsstedet til rådighet, eksempelvis arbeidsgiver eller slekt. Den som stiller egnet oppholdssted til må sørge for at den reisende har mottatt bekreftelsen før ankomst Norge. Les mer på regjeringen sine nettsider.

  For deg som er smittet med koronavirus og skal i hjemmeisolering
  Dersom du har sannsynlig eller påvist covid-19 (koronavirus), må du isoleres, enten hjemme, i helseinstitusjon eller et annet sted. Hjemmeisolering er for deg som har sannsynlig eller påvist covid-19, men som ikke trenger å ligge på sykehus.

  Dette gjelder for hjemmeisolering: 

  • Du skal ikke gå ut av hjemmet, men kan oppholde deg i egen hage eller på egen balkong.
  • Du må få hjelp av andre til å gjøre nødvendige ærend.
  • Hold minst 1 meter avstand til de du bor sammen med når det er mulig.
  • Hvis mulig, ha eget rom og bad. Bruk egne baderomsartikler, som for eksempel håndkle.
  • Avtal med legen din hvordan du skal følge med på egen helsetilstand.
  • Ring helsevesenet hvis du har behov for legehjelp fordi sykdommen din forverres (for eksempel ved pustevansker) eller av andre årsaker. Fortell at du har covid-19 når du ringer. Da kan de iverksette tiltak for å hindre at andre blir smittet. Du bør ikke benytte offentlig transport.
  • Rengjør hjemmet hyppig og særlig overflater slik som baderomservant, toalett, dørhåndtak og kjøkkenbenk. Vanlige rengjøringsmidler kan benyttes. Brukte tekstiler og sengetøy legges rett i vaskemaskin og vaskes på minimum 60 grader.
  • De du bor sammen med, skal være i karantene.
  • De du bor sammen med, må være nøye med håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann. Husk særlig å vaske eller desinfisere hendene når du forlater rommet hvor den som er hjemmeisolert oppholder seg, og etter kontakt med den som er hjemmeisolert eller utstyr vedkommende har brukt, og før du skal ut av huset.
  • Isoleringen varer til 3 døgn etter at du er helt frisk og minst 8 dager etter at du ble syk.

  Litt, mye eller helt avstand? Ilustrasjon med tekst med samme info som over i artikkelen (FHI)

     Trenger du noen å snakke med?

  Publikumstelefon fra Helsedirektoratet
  Helsedirektoratet har opprettet en publikumstelefon for koronavirus: 815 55 015 (hverdager mellom kl. 08:00 og 15:30).

  Psykisk helse og rus - "Mestringstelefonen"
  Kontakt Servicesenteret (32 25 10 00, kl. 08-15:00) og be om å bli satt over. Dersom ingen er tilgjengelige når du tar kontakt, kan du be om å bli ringt opp igjen senere. Klikk her for å lese mer om Øvre Eiker-Hjelpa.

  Helse og omsorg
  Leter du etter informasjon om generelle helse- og omsorgstjenester, klikk her. Kontaktinformasjon til de ulike enhetene innenfor helse og omsorg finner du på denne siden. Har du generelle spørsmål om koronavirus, ber vi deg ta kontakt med Helsedirektoratet sin publikumstelefon på 815 55 015 (hverdager mellom kl. 08:00 og 15:30).

  Familiesenteret - for barn, unge, gravide og foreldre
  Er du gravid, barn, ungdom eller forelder i Øvre Eiker og har behov for noen å snakke med? Jordmortjenesten, helsestasjon, helsesykepleier i skolen, HFU –Helsestasjon for Ungdom og Familieteamet kan nås via Servicesenteret i Øvre Eiker (tlf. 32 25 10 00, 08-15:00). 

  Alarmtelefon for barn og unge
  Alarmtelefonen for barn og unge har nå døgnåpent. Ring 116 111 eller klikk her for å besøke nettsiden.

  Krisesenteret i Kongsberg
  Kongsberg krisesenter har alltid et tilbud til personer som er utsatt for vold i nære relasjoner. Krisesenteret har muligheter for veiledningssamtaler over telefon, samt fysiske møtepunkter dersom behovet for beskyttelse er tilstede.
  Døgnåpnen vakttelefon er 32 73 64 00. Klikk her for å gå til krisesenterets nettsider.

  Flere vakt- og hjelpetelefoner
  Klikk her for en oversikt over flere vakt- og hjelpetelefoner. 

  Se også avsnittet "Ofte stilte spørsmål".

     Nyhetsarkiv om koronaviruset

  Klikk her for å vise alle nyheter om koronavirus fra Øvre Eiker kommune. Søket inkluderer ikke samleartikkelen du leser nå.

  PS: leter du etter informasjon om bekreftede smittetilfeller, se eget avsnitt lenger opp på denne siden.

  Noen av de eldste artiklene kan ha blitt slettet eller forandret etter publisering for å unngå misforståelser etter endringer av restriksjoner osv. Listen viser artiklene slik de er publisert, i kronologisk rekkefølge.
  Opprettet: 31.10.2019 18:20