Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Koronavirus / Coronavirus: informasjon fra kommunen

Grøner, Cathrine Endret:29.05.2020 15:05

På denne siden finner du informasjon om koronaviruset.​ Det er ni bekreftede tilfeller med smitte av Covid-19/koronavirus i Øvre Eiker kommune, dette kan du lese mer om i boksen "Lokale smittetilfeller og testing for smitte".

Du kan også stille spørsmål til chatboten ved å klikke på skyen nederst/i høyre hjørne. Chatboten bruker Folkehelseinstituttet og Helsenorge som kilder, og svarer derfor ikke på f.eks. spørsmål om hvor mange som er smittet i Øvre Eiker - det finner du svar på i artikkelen under. 

For informasjon om koronavirus på flere språk, klikk her.

For information about coronavirus in english, click here.

   Generell informasjon

Regjeringen har innført en rekke nasjonale tiltak for å redusere smittespredning av koronavirus/Covid-19. Klikk her for å se en full oversikt over tiltakene, samt plan for gjenåpning, på regjeringen sine nettsider.

Bidra i dugnaden mot koronaviruset - last ned Smittestopp-appen
Smittestopp er en app som hjelper helsemyndighetene å begrense spredningen av koronaviruset. Anonymisert informasjon fra appen om bevegelsesmønsteret i befolkningen brukes til å utforme effektive smitteverntiltak. Folkehelseinstituttet ber om at så mange som mulig laster ned appen. Du finner den i App Store og Google Play. Klikk her for å lese mer om appen på Folkehelseinstituttet sine nettsider.
Om det nye koronaviruset
Det nye koronaviruset ble oppdaget i januar 2020. Viruset har etterhvert fått navnet SARS-CoV-2. Det kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker, og denne sykdommen kalles covid-19-infeksjon. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, med lette symptomer som feber, sår hals, hoste og rennende nese. Noen vil få alvorligere sykdom med blant annet lungebetennelse. Det er påvist mange tilfeller av viruset i Norge, men smittespredningen regnes for øyeblikket som lav. Denne artikkelen holdes jevnlig oppdatert med ny informasjon.

Klikk her for å gå til Folkehelseinstituttet sine hjemmesider for å lese mer om koronaviruset

Se informasjonsfilm med spørsmål og svar om koronaviruset

Les svar på ofte stilte spørsmål om koronavirus på Helsenorge.no

   Lokale smittetilfeller og testing for smitte

Hittil har ni personer testet positivt for Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker kommune. Kommunen har i alle tilfeller utført smitteoppsporing og tatt kontakt med nærkontakter til de som er bekreftet smittet. 


Nyheter som er publisert om smittetilfellene i Øvre Eiker:
Friskmelding
Det er fastlegene (og i noen tilfeller, sykehusene) som følger opp hver enkelt person som har blitt smittet. Friskmelding innebærer en avklaring mellom behandlende lege og pasient, og denne informasjonen har kommunen i utgangspunktet ikke oversikt over. Derfor vil det ikke bli publisert oversikt over antall friskmeldte. 

Testing: Flere vil bli testet for koronavirus i tiden fremover

​Nasjonale myndigheter åpner for økt testing for Covid-19 (koronavirus).

Folkehelseinstituttets kriterier for testing av koronavirus har nylig blitt utvidet til å gjelde to nye grupper i befolkningen:

1. De som er ansatt, barn eller elev i en gjenåpnet barnehage, skole eller SFO
2. Alle som har symptomer som kan gi mistanke om koronavirus. Dette gjelder først og fremst ved nyoppståtte forkjølelsessymptomer, hoste og feber, samt dersom legen mistenker koronavirus.

Det er fastlegen eller legevakten som vurderer om noen skal testes. For begge gruppene, er det anbefalt å se an symptomene hjemme i to døgn før testing. Dette gjøres for å sikre at prøvesvaret blir riktig, ettersom testen kan gi usikre resultater helt i starten av en evt. infeksjon med koronavirus. Ta kontakt med fastlegen din dersom du ønsker å teste deg for koronavirus. Se også avsnittet "Har du symptomer på luftveisinfeksjon?" lenger ned på denne siden.

Testkapasiteten økes i kommunene
Alle kommuner har nå fått i oppdrag å øke testkapasiteten, slik at opptil maks 5 % av innbyggerne kan testes for koronavirus hver uke. For Øvre Eiker vil dette si at kommunen skal ha kapasitet til å teste ca. 200 personer daglig ved behov for det, så lenge pandemien varer. Kommunen har nå startet planleggingsarbeidet med å øke testkapasiteten opp til dette nivået. Ettersom flere vil bli testet, vil dette også kunne medføre flere bekreftede tilfeller av smitte i tiden som kommer, både i Øvre Eiker og hele landet generelt

Klikk her for å lese mer om de nye testkriteriene til Folkehelseinstituttet.

Er du usikker på om du bør testes for koronavirus, eller om du bør ta hjemmekarantene? Vi anbefaler å bruke nettsiden Koronasjekk.no for å få svar på dette. Nettsiden oppdateres jevnlig i henhold til nasjonale retningslinjer.

Se også avsnittet "Ofte stilte spørsmål".

   Ofte stilte spørsmål

Her har vi samlet en del vanlige spørsmål om koronavirus og den pågående situasjonen. Dette avsnittet oppdateres fortløpende. Savner du informasjon her, kan du legge igjen en tilbakemelding nederst på denne nettsiden. Du finner også andre nyhetsartikler om koronavirus på våre Aktuelt-sider, og oppdaterte åpningstider på denne siden.

Kultur og fritid

Hva skjer med sommerferien?
Nasjonale myndigheter fraråder de fleste utenlandsreiser frem til og med 20. august 2020. Fra 15. juni vil det trolig bli mulig å reise på fritidsreiser til Danmark, forutsatt at man er frisk og følger med på egen helse. Det vil være ulike regler for ulike regioner i Danmark, og det er viktig at reisende orienterer seg om Danmark sine regler før innreise. Regjeringen vil i løpet av juni og juli vurdere hvorvidt det skal åpnes for å reise på ferie til land i Norden, samt evt. enkelte nærliggende land i Europa. Inntil videre må man i 10 dagers karantene dersom man reiser inntil Norge fra hvilket som helst annet land. Regjeringen anbefaler at folk inntil videre satser på norgesferie i år.

Kan jeg ha fest, dra på sosiale sammenkomster med flere andre osv.?
Nasjonale myndigheter anbefaler at personer som ikke bor sammen, ferdes i grupper på maksimalt 20 personer. Personer (også i gruppe) som ikke bor sammen til vanlig, skal holde minst en meters avstand til hverandre. Det er også tillatt å holde (private) (kultur)arrangementer for inntil 50 deltakereoffentlig sted. Dette forutsetter at arrangementet har en ansvarlig arrangør som både har oversikt over alle deltakere, kan sørge for at minst én meters avstand blir overholdt og kan utføre smitteoppsporing i etterkant dersom dette skulle bli nødvendig. Arrangementer uten ansvarlig arrangør, eller på steder der det ikke er mulig å ha en meters avstand til hverandre, eller på privat grunn (bolighus, fritidsbolig osv.) eller med flere enn 50 deltakere, er ikke tillatt.

Kan jeg ta buss eller tog?
Nasjonale myndigheter anbefaler å unngå dette dersom du kan, men det er ikke ulovlig med mindre du er i karantene eller isolasjon - eller føler deg syk. Da skal du holde deg hjemme.

Kan jeg besøke/overnatte hos kjæresten (også hvis han/hun bor i en annen kommune)?
Ja, såfremt du/kjæresten ikke er syke og/eller i karantene eller isolasjon. Folkehelseinstituttet anbefaler at man unngår håndhilsing, klemming og kyssing med andre enn fast partner/personer i egen husstand. Om du skal besøke noen i en annen kommune, sjekk med denne kommunen for lokale regler/restriksjoner først. 

Kan jeg dra på hytta?
Ja, innenfor visse rammer. Nasjonale myndigheter ber folk som er syke reise hjem/holde seg hjemme. Om du er i karantene eller isolasjon, enten du har symptomer eller føler deg frisk, skal du heller ikke reise på hytta - det eneste unntaket for dette, er dersom du bor med en person som er syk med koronavirus, og opphold på hytta er den eneste måten å unngå nærkontakt på. Ikke foreta reiser eller aktiviteter som gir økt risiko for at du får behov for redningstjenesten eller helsetjenesten.

Kan jeg drive med idrett/trene andre i en idrett?
Det er tillatt å drive med en rekke idretter i grupper på inntil 20 personer. Det er riktignok litt forskjellige regler fra idrett til idrett, ettersom smittepresset er annerledes i f.eks. bryting vs basketball. Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder til de ulike idrettsorganisasjonene, som selv må utvikle retningslinjer ut i fra dette. Ta kontakt med din idrettsorganisasjon for veiledning.

Kan jeg reise ut av kommunen og besøke andre/overnatte hos andre?
Det generelle rådet til deg som er frisk, er at du holder avstand til folk som du ikke bor sammen med. Du kan ha besøk. Dere skal maksimalt være tjue personer i gruppa, med minimum én meters avstand til hverandre. Møt hverandre gjerne ute. Hold deg hjemme hvis du er syk, og ikke foreta reiser eller aktiviteter som gir økt risiko for at du får behov for redningstjenesten eller helsetjenesten.

Kan jeg sove i telt, dra på camping- eller båttur?
Ja, innenfor visse rammer. Noen campingplasser og båthavner kan være midlertidig stengt. Husk på at du må holde minimum én meters avstand til personer du ikke bor sammen med til vanlig om du reiser på tur med andre. Dersom du er syk, i karantene eller isolasjon skal du holde deg hjemme. Hold deg hjemme hvis du er syk, og ikke foreta reiser eller aktiviteter som gir økt risiko for at du får behov for redningstjenesten eller helsetjenesten.

Beredskap og varsling
Jeg har ikke fått sms-varsling, men naboen har fått det. Hvorfor?
Systemet som brukes til å sende ut sms- og telefonvarslinger, henter informasjon fra ulike registre. Nå henter systemet kontaktinfo fra Altinn og det du har registrert der, og ventes fremover å være mer treffsikkert. 

Folkehelse og smitte
Hvem testes for koronavirus?
Alle kan testes, men Folkehelseinstituttet har oppgitt en prioriteringsliste for testing som Øvre Eiker kommune følger. Klikk her for å lese hva som er gjeldende testkriterier akkurat nå. Det er fastlegene som rekvirerer personer til testing, så det er fastlegen du må kontakte dersom du mener du bør testes. Om du er usikker på om du kan ha fått koronavirus selv, besøk Koronasjekk.no

Er det noen i Øvre Eiker som har testet positivt for koronavirus?
Flere personer er testet for koronavirus, og så langt har ni personer testet positivt. Les mer om dette i boksen "Lokale smittetilfeller og testing for smitte".

Hvor mange av de som er smittet i Øvre Eiker, har blitt friskmeldt?
Det er fastlegene (og i noen tilfeller, sykehusene) som følger opp hver enkelt person som har blitt smittet. Friskmelding innebærer en avklaring mellom behandlende lege og pasient, og denne informasjonen har kommunen i utgangspunktet ikke oversikt over. Den generelle regelen for friskmelding/opphevelse av isolasjon er 3 dager symptomfrihet, minst 8 dager etter symptomstart.

Hva er reglene for hjemmekarantene? Hva er lov og ikke?
Hjemmekarantene er aktuelt for deg som er bekreftet smittet med koronavirus, og/eller har symptomer på luftveisinfeksjon og/eller har ankommet Norge fra utlandet de siste 14 dagene. Du finner siste oppdaterte oversikt over råd til personer i hjemmekarantene på Folkehelseinstituttet sine nettsider. Fra 1. juni 2020 kommer det endringer i reglene for hjemmekarantene.

Helse og omsorg
Jeg har utdannelse/erfaring innen helse, og ønsker å bidra. Hva gjør jeg?
Behovet er stort for helsepersonell, også i Øvre Eiker. Vi trenger deg som er frisk, og enten har helsefaglig utdanning, eller erfaring innen helsesektoren. Ta kontakt med Ingebjørg Gustavsen på e-postadressen ingebjorg.gustavsen@oeiker.no, eller på telefon 479 02 887, om du kan bidra.

Holder Dagsenteret åpent?
Dagtilbudet ved Trivsels- og mestringssenteret på Eikertun opprettholder en redusert drift i sine lokaler adskilt fra beboerne på helsehuset.

Kan jeg dra til tannlegen?
Viken fylkeskommune, som er ansvarlig for tannhelsetjenesten, skriver på sine nettsider at tannlegene inntil videre avlyser ordinære avtaler. Dersom du trenger akutt hjelp, ta kontakt med din nærmeste tannhelseklinikk på telefon. Klikk her for å gå til nettsidene til Viken fylkeskommune for siste oppdaterte informasjon om dette.

Går timer og avtaler på Helsestasjonen som normalt?
​Delvis. Det er igangsatt forebyggende smitteverntiltak på Helsestasjonen. Ta kontakt med Helsestasjonen for å avtale tid for oppmøte. 

Vielser, begravelser, dåp og liknende
Vil vielser på rådhuset gå som normalt?
Kommunale vielser som er avtalt, går foreløpig som normalt, men med et begrenset antall gjester. Brudeparet får tilsendt praktisk informasjon i forkant som gjør at smittevern kan ivaretas. Rådhuset er stengt for publikum som ikke har nærmere avtale.

Hva skjer med dåp, begravelser, gudstjenester og andre aktiviteter i kirka?
For å unngå smittespredning, er de fleste aktiviteter i kirken avlyst. Hold deg oppdatert på den nyeste informasjonen på kirken sine nettsider ved å klikke her. Der finner du også kontaktinformasjon til kirken.

Skole og barnehage

Du finner mer informasjon under avsnittet "Gjenåpning av skoler og barnehager".

Hva skjer med fakturaer for SFO- og barnehageplass? Skal disse betales eller ikke?
Regjeringen har bestemt at man skal slippe å betale for stengte barnehage- og SFO-tilbud, men faktura med betalingsfrist 20.3 skal betales, og så vil det bli foretatt en motregning/tilbakebetaling i løpet av vårhalvåret. Fra 14. april blir det foreldrebetaling som vanlig.


Illustrasjon av distansering. Gå til FHI.no for info dersom du ikke kan se dette bildet.

   Vil du hjelpe til?

Vil du bidra som frivillig?
Klikk her for å lese om hvordan.

Har du helsefaglig utdanning, eller erfaring?
Har du helsefaglig bakgrunn, eller erfaring fra arbeid i helsesektoren - og er frisk, så trenger vi din hjelp i Øvre Eiker fremover.

Studenter, tidligere ansatte som har gått av med pensjon og helsepersonell som arbeider i andre stillinger, oppfordres spesielt til å melde seg.

Send din søknad til ingebjorg.gustavsen@oeiker.no, eller ta kontakt på telefon 479 02 887. Kjenner du noen som du tror kan egne seg, tips dem gjerne.


   Gjenåpning av barnehager og skoler

Barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner har gjenåpnet etter nedstengningen i midten av mars 2020. 

Fra 2. juni vil elevene i skolen og barna i barnehagen kunne være sammen i større grupper. Årsaken til dette er at Folkehelseinstituttet vurderer smitterisikoen som lav. Klikk her for å lese mer om dette.

Alle oppholds- og undervisningsbygg har blitt vasket grundig før oppstart, og det vil blir foretatt jevnlig smittevernvask av områdene mens de er i bruk. Alle de ansatte i barnehagene og skolene har fått opplæring i smittevern, slik at dette kan ivaretas best mulig. Kommunen har oppfordret barnehager og skoler til å la barn og elever være mye ute, og spre aktiviteten mest mulig i byggene som brukes.

Fakturering for SFO og barnehager
Regjeringen har bestemt at man skal slippe å betale for stengte barnehage- og SFO-tilbud, men faktura med betalingsfrist 20.3 skal betales, og så vil det bli foretatt en motregning/tilbakebetaling i løpet av vårhalvåret. Regjeringen har besluttet at fra og med 14. april skal fakturaer for barn som er i barnehage/skole/SFO betales. Klikk her for å lese mer.

Se også avsnittet "Ofte stilte spørsmål".

   Idrett, kultur og fritid

I midten av mars 2020 besluttet regjeringen stengning av ulike typer tjeneste- og servicetilbud, samt forbud mot organisert idrett og (kultur)arrangementer. Den 7. mai  la regjeringen frem en plan for gradvis gjenåpning av samfunnet, som også innebærer endringer for idrett, kultur og servicevirksomheter.

Regjeringens plan for gjenåpning
Klikk her for å lese om alle gjenåpningstiltakene og når de inntreffer på regjeringen sine nettsider. Gradvis gjenåpning forutsetter at smittespredningen ikke blomstrer opp igjen.

Gjelder fra 7. mai:

 • Anbefalt størrelse på grupper i private sammenhenger økes fra fem til maksimalt 20 personer, forutsatt at man kan holde minst én meter avstand. Dette innebærer også at treninger og annen organisert idrettsaktivitet kan gjennomføres for inntil 20 personer som holder minst én meter avstand. Her er det Helsedirektoratets anbefalinger og idrettens egne retningslinjer som gjelder. Disse bør følges.
 • Idrettshaller kan åpne. Det er forbud mot bruk av garderober i idrettshaller.
 • Det tillates arrangementer med inntil 50 deltakerne på offentlig sted, der deltakerne kan holde minst én meter avstand til hverandre og der det er en ansvarlig arrangør. Dette gjelder alle typer arrangementer, også idrettsarrangementer som stevner, cuper og kamper. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangement på offentlig sted skal ikke regnes som en del av arrangementet. Deres rolle bør avklares i egne bransjestandarder.

Gjelder fra 11. mai:

 • Det tas sikte på at bingohaller og lignende kan åpne
 • Det publiseres en veileder for idretten, med vekt på barne- og ungdomsidretter som innebærer fysisk kontakt, slik som for eksempel fotball. Målet er at barn og unge i noe større grad kan drive med idretten sin på mer normal måte enn i dag, for eksempel spille kamp mot de andre på laget sitt. Dette skal skje på en smittevernfaglig trygg måte.
Gjelder kanskje fra 1. juni (endringer kan forekomme):
 • Serveringssteder som ikke selger mat kan åpne, så lenge de kan holde regelen om avstand på minst én meter. Det skal stilles krav i forskrift om sitteplasser og bordservering.
 • Fornøyelsesparker kan åpne.
 • Det åpnes for organisert svømming, inkludert skolesvømming. (NB: I Øvre Eiker vil svømmehallene i Vestfossen og Hokksund inntil videre være stengt. Kommunen jobber med løsninger for gjenåpning for publikum.)
 • Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet utarbeider nye fritidsreiseråd senest 15. mai. Rådene skal gjelde fra 1. juni.
Gjelder kanskje fra 15. juni (endringer kan forekomme):
 • Det kan bli mulig for friske folk å reise til Danmark på ferie. Det vil være ulike regler for ulike regioner i Danmark, og det er viktig at reisende orienterer seg om Danmark sine regler før innreise.
 • Intensjon om å åpne treningssentre, forutsatt at helsemyndighetene i samarbeid med bransjen har kommet fram til forsvarlige smitteverntiltak.
 • Det åpnes for arrangementer med opptil 200 personer.
 • Intensjon om å åpne badeland og svømmehaller generelt for publikum, forutsatt at helsemyndighetene i samarbeid med bransjen har kommet fram til forsvarlige smitteverntiltak.
 • Seriespill i toppfotballen blir tillatt fra 16. juni, etter unntak i covid-19-forskriften.
 • Endringer i reiserådene (for reiser til utlandet) kan forekomme
Gjelder kanskje fra 20. juli
 • Endringer i reiserådene og karantebestemmelsene (for reiser til utlandet) kan forekomme

Lokale tiltak
I Øvre Eiker er svømmehallene i Vestfossen og Hokksund inntil videre stengt. Kommunen jobber med løsninger for gjenåpning for publikum. Biblioteket (inkl. filialene) og BUA åpnet igjen den 18. mai 2020 - mens meråpent-tilbudet (selvbetjent bibliotek) fortsatt holder stengt inntil videre.

Se også avsnittet "Ofte stilte spørsmål".


   Restriksjoner for besøk ved helseinstitusjoner 

Helsedirektoratet anmoder om å ikke besøke personer i institusjoner med sårbare grupper (eldre, psykiatri, fengsel osv.).

Er du pårørende? Klikk her for kontaktinfo til helseinstitusjonene i Øvre Eiker.

I tråd med nasjonale tiltak for å unngå smittespredning er det strenge restriksjoner for besøk på Eikertun helsehus. I boliger med bemanning er beboernes mulighet til sosial omgang redusert, og vi ber sårbare grupper være forsiktige i kontakt andre.  

Relaterte artikler på kommunens nettside:Bilde med råd til risikogrupper. Besøk fhi.no og søk på risikogrupper om du ikke kan lese teksten på bildet.

   Slik kan du forebygge smitte

Klikk her for å se 8 enkle tips til forebygging av smitte fra Folkehelseinstituttet.

For å hindre smitte bør personer som er syke unngå å hoste eller nyse direkte på andre. Man bør, når det er mulig, holde  god avstand til personer med luftveissymptomer. Man bør helst hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå), eller i albuen. God håndhygiene er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Dersom hendene er synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann.

Kommunens ansatte unngår å håndhilse og klemme hverandre i tiden fremover. Kommunen oppfordrer også sine innbyggere til å vise forsiktighet med håndhilsing og klemming av smittevernhensyn. 

Slik smitter viruset
Sykdommen smitter på samme måte som ved forkjølelse og influensa, ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person. Dette kan skje på tre måter:

 • Gjennom luften, ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten.
 • Ved direkte kontakt, når den syke har fått viruset på hendene, og overfører det ved kontakt med andre.
 • Ved indirekte kontakt, når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander gjennom nys/host, eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene, og andre kommer i kontakt med gjenstanden.

Inkubasjonstid
Foreløpig vet vi ikke hvor lang tid det tar fra man blir smittet, til man eventuelt blir syk. Denne perioden kalles inkubasjonstid. Folkehelseinstituttet anslår at inkubasjonstiden er 5-6 dager, men den kan også variere fra 0-14 dager. 

Illustrasjonsbilde som viser bruk av papirlommetørkle, nysing/hosting i armen og håndvask/desinfeksjon

Se også avsnittet "Ofte stilte spørsmål".


   Har du symptomer på luftveisinfeksjon?

Dersom du har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, bør du holde deg hjemme. Det gjelder også hvis du har lette symptomer som for eksempel forkjølelse eller vondt i halsen. Egne retningslinjer gjelder for helsepersonell (se mer lenger ned i teksten). Ta kontakt med fastlegen dersom du mener at du bør testes for koronavirus.

Du bør holde deg hjemme ett døgn etter at du er blitt symptomfri. Mens du er hjemme, skal du være nøye med hånd- og hostehygiene for å unngå å smitte andre i husstanden.

Dine husstandsmedlemmer kan leve som vanlig og trenger ikke å være i karantene, men de bør være ekstra oppmerksomme på egne symptomer. Hvis de får symptomer på luftveisinfeksjon, bør de selv holde seg hjemme til ett døgn etter symptomfrihet. Dette gjelder også helsepersonell. Det betyr at helsepersonell kan gå på jobb som normalt, selv om de har husstandsmedlemmer med luftveisinfeksjon som ikke er testet for covid-19.

Har du symptomer på koronasmitte? Registrer deg nå!
Folkehelseinstituttet har sammen med Norsk Helsenett laget en løsning hvor du kan registrere deg hvis du har symptomer på koronasykdom (covid-19). Les mer om hvor du registrerer deg.

Relatert informasjon på kommunens hjemmeside:

Se også avsnittet "Ofte stilte spørsmål".

   Har du vært på reise i utlandet?

Har du vært på reise i utlandet, skal du holde deg hjemme i 10 dager etter hjemkomst. Dette har tilbakevirkende kraft. Dette gjelder også om du har vært i Sverige eller Finland. Arbeidspendlere til/fra disse landene er unntatt. Fra 15. juni kan Danmark være unntatt karanteneplikten, les mer om dette i avsnittet "Skal du reise i Norge eller til utlandet"?

Dette gjelder også om du ikke har symptomer på sykdom. Dette omfatter å ikke gå på jobb eller skole, unngå reiser, ikke ta offentlig transport, og unngå andre steder der man lett kommer nær andre.

Klikk her for å lese mer om hjemmekarantene på Folkehelseinstituttet sine nettsider.

Hvis du har kommet hjem fra et område med vedvarende smittespredning i løpet av de siste 14 dagene, og du får symptomer på luftveisinfeksjon (feber, hoste, brystsmerter eller pustevansker), ber vi deg straks holde deg innendørs og unngå nærkontakt med andre mennesker samt ringe fastlegen, eventuelt legevakta (116 117) og fortelle om din reise og dine symptomer.

Klikk her for å gå til Folkehelseinstituttet sin oversikt over områder med vedvarende spredning av viruset.

Helsedirektoratet har vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av koronavirus. Les mer om tiltakene her.

Se også avsnittet "Ofte stilte spørsmål".

   Skal du reise i Norge eller til utlandet? 

Norske myndigheter fraråder fritidsreiser til utlandet. Fra 15. juni kan Danmark være unntatt denne regelen. Reisende til Danmark skal være friske, ikke i karantene/isolasjon og følge med på egen helse. Det er også nødvendig å oppdatere seg på Danmark sine nasjonale regler for innreise og opphold. Reglene vil være forskjellige for ulike regioner. Klikk her for å lese mer.

Det generelle rådet om å ikke dra på fritidsreiser til utlandet gjelder foreløpig frem til 20. august. Regjeringen har varslet at det kan komme endringer i reiserådene 15. juni og 20. juli. Inntil videre skal alle som som ankommer Norge i 10 dagers hjemmekarantene. Dette har tilbakevirkende kraft. Dette gjelder også deg som ankommer fra Finland eller Sverige. Dersom du pendler til/fra arbeid til Sverige og/eller Finland, gjelder ikke karanteneplikten. 

Du kan reise fritt rundt i Norge.

Klikk her for generelle reiseråd på Folkehelseinstituttet sine nettsider.

Se også avsnittet "Ofte stilte spørsmål".

   Hjemmekarantene og hjemmeisolering

Hjemmekarantene og hjemmeisolering er to forskjellige tiltak for å forebygge smitte. Retningslinjer og regler for hvem som skal være i karantene eller isolasjon, og hvordan dette skal foregå, kan endre seg.

Regjeringen letter på smittekarantenereglene fra 1. juni, etter anbefaling fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Ikke alle nærkontakter til en som er bekreftet smittet med covid-19 må lenger i karantene, det holder at de testes på dag tre og dag syv. Fra 1. juni er det personer i samme husstand med en som er smittet, og personer som har hatt tilsvarende nær fysisk kontakt, som må i karantene. Endringen betyr at færre personer må gå i karantene enn tidligere. Folkehelseinstituttet oppdaterer alle gjeldende råd og tiltak rundt karantene og publiserer disse 1. juni, som de nye reglene gjelder fra.

Følgende regler gjelder ut mai 2020:

Hjemmekarantene
Hjemmekarantene er aktuelt for de som ikke har symptomer på koronavirus, men har hatt nær kontakt med et bekreftet tilfelle, eller som siste 10 dager har vært i utlandet (inkl. Sverige og Finland, med unntak for arbeidspendlere). Du kan gå ut av eget hjem, men anbefales å unngå nær kontakt med andre.

Dette gjelder for de med hjemmekarantene:
- Skal ikke gå på skole eller jobb.
- Dere som bor sammen kan omgås normalt dersom ingen i husstanden er syke
- Skal ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands.
- Skal ikke ta offentlig transport.
- Bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand
- Skal som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kafeer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendig ærender i butikk eller apotek, men du må sørge for holde tilstrekkelig avstand (det vil si 1-2 meter) til andre og unngå kø.
- Kan gå tur ute, men hold minst 1 og helst 2 meters avstand til andre.

Klikk her for å lese mer om hjemmekarantene på Folkehelseinstituttet sine nettsider.

Hjemmeisolering
Hjemmeisolering gjelder for:
- Personer som har fått påvist covid-19, men som ikke trenger innleggelse på sykehus.
- Personer som har symptomer på luftveisinfeksjon og prøvetas for covid-19.
- Personer som er i hjemmekarantene og som utvikler symptomer på luftveisinfeksjon.

Hjemmeisolering betyr at du skal holde deg hjemme. Du skal ikke selv gå i butikk e.l., men må forsøke å finne en praktisk løsning for innkjøp av mat. Avhengig av situasjonen, kan det være via en nabo eller andre, for eksempel hjemmetjenesten.

Isolasjonen varer til legen sier at du er smittefri, normalt 7 dager etter du er helt frisk. I perioden du er syk, bør du følge med på symptomer, begrense kontakt med andre i husstanden og sørge for gode hygienerutiner.

Klikk her for å lese mer om Folkehelseinstituttets råd til personer i hjemmeisolasjon.

Dersom en du bor sammen med er syk med koronavirus regnes du som nærkontakt og skal være i hjemmekarantene. Nærkontakter behøver ikke å bruke beskyttelsesutstyr i hjemmet, men hvis mulig anbefales det å begrense nær kontakt med personen som er hjemmeisolert.

Klikk her for å lese mer om råd til deg som bor sammen med en person i hjemmeisolasjon på Folkehelseinstituttet sine nettsider.

Illustrasjon av distansering. Gå til FHI.no for info dersom du ikke kan tyde dette bildet.

   Trenger du noen å snakke med?

Publikumstelefon fra Helsedirektoratet
Helsedirektoratet har opprettet en publikumstelefon for koronavirus: 815 55 015 (hverdager mellom kl. 08:00 og 15:30).

Psykisk helse og rus - "Mestringstelefonen"
Kontakt Servicesenteret (32 25 10 00, kl. 08-15:00) og be om å bli satt over. Dersom ingen er tilgjengelige når du tar kontakt, kan du be om å bli ringt opp igjen senere. Klikk her for å lese mer om Øvre Eiker-Hjelpa.

Helse og omsorg
Kontakt Servicesenteret (32 25 10 00, kl. 08-15:00) og be om å bli satt over til en sykepleier. Servicesenteret har også noe åpent i påsken, klikk her for å se åpningstider. Dersom ingen er tilgjengelige når du tar kontakt, kan du be om å bli ringt opp igjen senere. OBS: har du generelle spørsmål om korona, ber vi deg ta kontakt med Helsedirektoratet sin publikumstelefon (se lenger opp i dette avsnittet). 

Familiesenteret - for barn, unge, gravide og foreldre
Er du gravid, barn, ungdom eller forelder i Øvre Eiker og har behov for noen å snakke med? Jordmortjenesten, helsestasjon, helsesykepleier i skolen, HFU –Helsestasjon for Ungdom og Familieteamet kan nås via Servicesenteret i Øvre Eiker.

Ta kontakt med Servicesenteret i Øvre Eiker på telefonnr. 32 25 10 00 (08-15). Servicesenteret har også noe åpent i påsken, klikk her for å se åpningstider.

Alarmtelefon for barn og unge
Alarmtelefonen for barn og unge har nå døgnåpent. Ring 116 111 eller klikk her for å besøke nettsiden.

Krisesenteret i Kongsberg
Kongsberg krisesenter har alltid et tilbud til personer som er utsatt for vold i nære relasjoner. Krisesenteret har muligheter for veiledningssamtaler over telefon, samt fysiske møtepunkter dersom behovet for beskyttelse er tilstede.
Døgnåpnen vakttelefon er 32 73 64 00. Klikk her for å gå til krisesenterets nettsider.

Flere vakt- og hjelpetelefoner
Klikk her for en oversikt over flere vakt- og hjelpetelefoner.

Slik snakker du med barn og unge om koronaviruset
Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus. Helsedirektoratet har laget en informasjonsfilm der Hege (13) stiller legen Helen spørsmål om det hun lurer på. Klikk her hvis du vil se videoen på YouTube i stedet for i videoruten under

Se også avsnittet "Ofte stilte spørsmål".

 


   Nyhetsarkiv om koronaviruset

Klikk her for å vise alle nyheter om koronavirus fra Øvre Eiker kommune. Søket inkluderer ikke samleartikkelen du leser nå.

PS: leter du etter informasjon om bekreftede smittetilfeller, se eget avsnitt lenger opp på denne siden.

Noen av de eldste artiklene kan ha blitt slettet eller forandret etter publisering for å unngå misforståelser etter endringer av restriksjoner osv. Listen viser artiklene slik de er publisert, i kronologisk rekkefølge.Opprettet: 31.10.2019 18:20