Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Vaksine mot Covid-19 / Covid-19 vaccine

Grøner, Cathrine Endret:29.04.2022 18:39

​På denne siden finner du informasjon om koronavaksinasjon i Øvre Eiker kommune. Informasjon på andre språk finnes nederst på denne siden. Information in other languages available in the last box on this page.

Denne siden inneholder kun info om koronavaksineKlikk her om du heller vil gå til samlet info om koronavirus

   Bestilling av vaksinasjon

Du kan bestille time til vaksinering selv, ved å klikke på en av lenkene litt lenger ned på denne siden.
Apotekene har nå daglige vaksinetilbud i Øvre Eiker, mens på Eikertun settes vaksine en dag per uke til enkelte grupper. Les mer om dette under.

Oppfriskningsdose / vaksinedose 4

To grupper kan få oppfriskningsdose/vaksinedose 4: personer med alvorlig svekket immunforsvar, og personer over 80 år. Les mer om dette i egen boks (under følgende bestillingsinfo).

Bestilling av vaksinasjon på apotek
Øvre Eiker kommune har inngått avtale med Apotek 1 Eikersenteret og Torvet Apotek i Hokksund sentrum om å gi koronavaksine til innbyggere i Øvre Eiker kommune over 16 år. Du kan få både dose 1, 2 og 3 (oppfriskningsdose – kun til de over 18 år) på apoteket. Koronavaksineringen er gratis også hos apotekene. Apotekene tilbyr både Pfizer og Moderna, men til ulike dager. Vær obs på dette når du bestiller time: Torvet Apotek tilbyr Pfizer hver dag, med unntak av mandag – da tilbyr de kun Moderna. Apotek 1 på Eikersenteret tilbyr Pfizer hver dag, med unntak av onsdag - da tilbyr de kun Moderna.


Bestilling av vaksinasjon på Eikertun
Enkelte grupper må bestille vaksinasjon på Eikertun. Hvem dette gjelder, ser du i listen under de følgende lenkene. 
Klikk på et av alternativene under for å bestille time for vaksinasjon på Eikertun Helsehus:


Disse gruppene må bestille vaksinasjon på Eikertun Helsehus
  • De som hatt anafylaktisk sjokk, eller andre tilstander som har krevd legetilsyn ved vaksinasjon tidligere
  • Barn 5 – 15 år, hvor det kreves samtykke fra foresatte 
  • De som skal ha vaksinedose 4
  • De som av andre grunner trenger tilrettelagt vaksinering
Vaksinasjonen vil foregå i Festsalen på Eikertun sykehjem. Det er reservert parkering ved inngang D – på kortsiden mot Sundmoen. Da det er begrenset parkeringskapasitet her, oppfordrer vi alle til å møte presist til timen. Er du usikker om du tilhører en av disse gruppene, eller har spørsmål, ring Servicesenteret på tlf. 32 25 10 00 (hverdager 08-15:00).

Om vaksinetypene
Personer over 18 år kan velge mellom Pfizer og Moderna (Folkehelseinstituttet anbefaler at personer under 30 år velger Pfizer). Barn og unge under 18 år kan kun få Pfizer-vaksinen. Det er trygt å blande vaksinetyper. 

Trenger du hjelp med å bestille vaksine, eller har du spørsmål?
Du må ha BankID for å bestille time digitalt. Ring Servicesenteret på tlf. 32 25 10 00 (hverdager 08-15:00) dersom du trenger hjelp med bestillingen.

Du kan også ta direkte kontakt med apotekene:
  • Apotek 1, Eikersenteret: Telefon: 32256065 - åpningstid 10.00-20.00 (18.00)
  • Torvet apotek, Hokksund: Telefon: 32759470 - åpningstid 9.00 – 17.00 (13.30)

   Oppfriskningsdose / vaksinedose 4

To grupper kan få oppfriskningsdose/vaksinedose 4: personer med alvorlig svekket immunforsvar, og personer over 80 år som har tre vaksinedoser fra før (og som ikke har fått Covid-19 etter å ha fått vaksinedose 3).

Dose 4 til personer over 80 år
Det åpnes nå for at personer 80 år og eldre som har fått 3 doser og ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette, kan få en ny oppfriskningsdose hvis de selv ønsker det. Dosen kan gis tidligst 4 måneder etter siste oppfriskningsdose.

Vaksine til personer 80 år og eldre ikke er en generell anbefaling, men kan være nyttig dersom man skal reise til land med høyt smittetrykk. Vaksinen settes primært på apotek. Dersom det er behov for legetilsyn ved vaksinering eller annen tilrettelegging, settes vaksine på Eikertun. For bestilling av time, se informasjon øverst på denne siden.

Dose 4 til personer med alvorlig svekket immunforsvar
Personer med alvorlig svekket immunforsvar har ofte dårligere respons på vaksiner sammenliknet med friske personer.  De anbefales derfor 3 doser koronavaksine som grunnvaksinasjon og i tillegg én oppfriskningsdose tre måneder etter dose 3. I denne pasientgruppen er det fortsatt mange som ikke har tatt den oppfriskningsdosen som er anbefalt (dose 4). Det er derfor viktig at flere gjør det, for å minske risikoen for alvorlig koronasykdom. Oppfriskningsdosen kan tas selv om det har gått mer enn 3 måneder siden forrige vaksinedose.

Anbefaling om en 4. dose (oppfriskningsdose) gjelder hvis du har

  • Alvorlig svekket immunforsvar grunnet sykdom

eller

  • Bruker immundempende medisiner

Du trenger ikke å ta oppfriskningsdose dersom du har gjennomgått koronainfeksjon etter at du har tatt tre vaksinedoser.

Vaksinen settes på Eikertun helsehus – se info under Bestilling av vaksine lengst opp på denne siden.


   Vaksinasjon av barn i alderen 5-15 år

Regjeringen har etter en anbefaling fra Folkehelseinstituttet besluttet å åpne for koronavaksine til barn i alderen 5-11 år, og andre dose til 12-15-åringer. Risiko for alvorlig sykdom i denne alderen er liten, og behovet for vaksine for barn og unge er begrenset. Folkehelseinstituttet mener likevel at det er riktig at det gis mulighet for vaksinering til de som ønsker det. Det pekes også på at immunitet gjennom infeksjon kan gi bred og varig beskyttelse hos barn og unge.

For å bestille time for vaksinasjon til ditt barn, klikk her eller les mer øverst på denne siden. Bestilling er foreløpig åpen for barn over 12 år (les mer om bestilling av vaksine til barn under 12 år i avsnittet under).

Vaksinasjon av barn 5-11 år
Barn i årskull 2016-2010, og de i årskull 2017 som har fylt 5 år, kan nå vaksineres dersom de foresatte ønsker det. Tilbudet er mest aktuelt for barn med kroniske sykdommer, barn i kontakt med sårbare personer, og barn som skal oppholde seg eller flytte til land med høy smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester. Barnet skal ha en dose Pfizer, i en konsentrasjon godkjent for barnevaksinering. Dersom barnet har gjennomgått koronainfeksjon, skal de som hovedregel ikke ha vaksine. 
Det må foreligge skriftlig samtykke fra begge foresatte før vaksinering – se nærmere info litt lenger ned på denne siden.

Slik bestiller du vaksine til ditt barn i alderen 5-11 år
For å få bestilt time, må du først registrere barnet ditt i Helseboka, Øvre Eiker. Klikk her for å gå til registreringen.
Ring deretter til Servicesenteret på tlf. 32 25 10 00 (hverdager 08-15:00) for å bestilte time.

Unge i alderen 12 – 15 år
Fra september 2021 har 12-15-åringer hatt tilbud om koronavaksinasjon. Barn og unge tilhørende årskull 2006-2009 som hittil kun har fått tilbud om én vaksinedose, kan vaksineres med andre vaksinedose dersom de og deres foresatte ønsker det. Barn født i 2010 og som nå har fylt 12 år, kan også få to doser. Intervallet mellom dose en og to er 8 – 12 uker. Det anbefales 12 uker for å minske risiko for bivirkninger.  Dersom barnet har gjennomgått koronainfeksjon, bør det gå minimum 12 uker før vaksine, og de har da bare behov for en dose. Har barnet fått en dose og senere hatt koronainfeksjon, skal de som hovedregel ikke ha dose 2. Det må foreligge skriftlig samtykke fra begge foresatte før vaksinering – se nærmer info litt lenger ned på denne siden. Bestilling av vaksine til unge over 12 år gjøres ved å klikke på Pfizer-knappen øverst på denne siden.

Samtykkeskjema
Det må foreligge skriftlig samtykke fra begge foresatte før vaksinering. Samtykkeskjema laster du ned ved å klikke her. Skjemaet kan skrives under og medbringes til vaksinasjonstimen. Dersom barnet er vaksinert på Vaksinesenteret på Loe tidligere og allerede har levert samtykkeskjema der, trengs det ikke å leveres på nytt for dose 2.

Samtidig vaksinering med andre vaksiner
Flere av vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammets gis i samme aldersgrupper. På grunn av mangel på kunnskap om samvaksinering med koronavaksine og vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet anbefales det ut ifra et føre-var prinsipp at det går minst en uke mellom koronavaksine og andre vaksiner. Vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet skal prioriteres. 

Om vaksinene
Pfizer- og Moderna er mRNA-vaksiner. De inneholder ikke levende virus og kan ikke gi koronainfeksjon. Koronavaksinen som tilbys, er godkjent fra 12 år og oppover. Vaksinasjonen tilbys til årskull 2006 – 2008, samt alle fra årskull 2009 så snart de har fylt 12 år.  Vaksinasjonen skal bestå av én dose i første omgang. Ungdom i alderen 12-15 år har generelt svært god effekt av vaksinasjon. 

Bivirkninger hos unge
De aller fleste bivirkningene oppstår 1-2 dager etter vaksinasjon, er milde/moderate og går over etter noen dager. For 
noen vil symptomene kunne være mer kraftige. Disse vaksinene ser ut til å gi mer av de vanlige bivirkningene enn det 
man er vant til for andre vaksiner. Vanlige bivirkninger er smerter og hevelse på injeksjonsstedet, tretthet, hodepine, 
muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber. Allergiske reaksjoner forekommer hos enkelte. Det er god kunnskap om 
vanlige bivirkninger etter vaksinasjon, men sjeldne bivirkninger kan ikke utelukkes. 

Betennelse i hjertemuskelen (myokarditt) kan i sjeldne tilfeller oppstå etter vaksinasjon med mRNA-vaksine. Tilstanden 
oppstår oftest etter andre vaksinedose. Tilstanden er forbigående slik at de fleste blir friske innen én måned. Tilstanden gir brystsmerter, tungpust, hjertebank og feber. Ved slike symptomer må lege oppsøkes og ungdommen undersøkes. Norske hjerteleger har vurdert at covid-19 sykdom kan gi mer alvorlig hjertepåvirkning hos enkelte, enn det som kan oppstå etter vaksinen, og at denne bivirkningen ikke bør hindre barn og ungdom i å få tilbud om vaksine.

Mer informasjon om vaksinasjon av barn og unge
Gå til Folkehelseinstituttets nettside for mer info.


   Om selve vaksinasjonen samt mulige bivirkninger

Koronavaksinen settes i en muskel. For personer over 16 år som ikke har vært dokumentert smittet med Covid-19, settes vaksinen settes i to (2) doser med minst 21 dagers mellomrom for Pfizer og minst 28 dager for Moderna (uavhengig av hvilken type man får som dose to). For personer 12-16 år eller som har vært smittet med Covid-19 settes én vaksinedose. Enkelte grupper får tilbud om en tredje oppfriskningsdose (se egen boks med info om dette).

På samme måte som de fleste andre vaksiner, kan den gi følgende bivirkninger:
• Smerter på injeksjonsstedet
• Tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter, feber

Bivirkningene oppstår 1-3 dager etter vaksinasjon, og er kortvarige. De fleste bivirkninger er milde/moderate. Et mindre antall vaksinerte får mer kraftige lokale og generelle bivirkninger. Det er god kunnskap om vanlige og mindre vanlige bivirkninger, men man kan ikke utelukke sjeldne bivirkninger, eller bivirkninger som først kommer til syne lang tid etter vaksinering.

Hva gjør jeg hvis jeg får bivirkninger?
Dersom du opplever uventede, kraftige eller langvarige symptomer som du tror skyldes vaksinen, bør du kontakte lege eller annet helsepersonell for vurdering og råd. Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige eller ukjente reaksjoner som de mistenker skyldes vaksine. Du kan også selv sende inn melding via skjema på helsenorge.no. Under kan du lese mer om vanlige bivirkninger av de ulike vaksinene som er i bruk i Norge nå.

Bivirkninger COVID-19 Vaccine Comirnaty (BioNTech og Pfizer)

Fra studiene som er gjort har vi god kunnskap om vanlige og mindre vanlige bivirkninger hos de vaksinerte. Vi kan ikke utelukke sjeldne bivirkninger eller bivirkninger som først kommer til syne lang tid etter vaksinering. De fleste bivirkningene oppsto de første dagene etter vaksinasjon, og gikk over i løpet av et par dager:

• De fleste vaksinerte får smerter på stikkstedet.
• Andre vanlige bivirkninger er tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber. Disse bivirkningene er vanligere etter dose 2.
• Bivirkninger er sjeldnere blant eldre enn hos yngre voksne.

I de aller fleste tilfellene var bivirkningene milde eller moderate. Under 5% fikk mer plagsomme bivirkninger som var ufarlige, men som påvirket dagliglivet de få dagene det varte. Dette var vanligere etter dose 2 og blant yngre personer. 
Les mer her.


Bivirkninger - COVID-19 Vaccine Moderna

 Fra studiene som er gjort har vi god kunnskap om vanlige og mindre vanlige bivirkninger hos de vaksinerte. Vi kan ikke utelukke sjeldne bivirkninger eller bivirkninger som først kommer til syne lang tid etter vaksinering. De fleste bivirkningene oppsto de første dagene etter vaksinasjon, og gikk over i løpet av et par dager: 

• De fleste vaksinerte får smerter og hevelse på stikkstedet.
• Andre vanlige bivirkninger er tretthet, hodepine, muskel- og leddsmerter, frysninger, kvalme/oppkast, hovne og ømme lymfekjertler i armhulen, feber. Disse bivirkningene er vanligere etter dose 2.
• Bivirkninger er sjeldnere blant eldre enn hos yngre voksne. 

I de aller fleste tilfellene var bivirkningene milde eller moderate. Under 10% fikk mer plagsomme bivirkninger som var ufarlige, men som påvirket dagliglivet de få dagene det varte. Dette var vanligere etter dose 2 og blant yngre personer. Les mer her.

Se også Ofte stilte spørsmål i boksen rett under.

   Ofte stilte spørsmål

I denne seksjonen finner du svar på generelle spørsmål som blir stilt ofte. Spørsmålene er delt inn i kategorier. Nye spørsmål blir lagt til jevnlig, øverst i hver kategori.

Vaksinasjon av personer som har hatt Covid-19 - infeksjon
Jeg har hatt Covid-19, (når) kan jeg få vaksine?
Vaksinen bør ikke settes før tidligst tre måneder etter gjennomgått sykdom. 

Vaksinasjon av gravide
Jeg er gravid, (når) bør jeg vaksinere meg?
Folkehelseinsituttet anbefa
ler gravide å ta vaksine mot Covid-19 i 2. og 3. trimester. Les mer om vaksinasjon for gravide her.

Vaksinedose 2 og 3
Tidspunkt for vaksinering passer ikke, kan jeg flytte timen?
Vi oppfordrer alle til å møte opp til den vaksinetimen de har fått tildelt. Passer ikke tidspunktet i det hele tatt, ring Servicesenteret på tlf. 32 25 10 00 (hverdager 08-15:00) for å avbestille eller flytte timen.

Kan jeg velge en annen vaksinetype for dose 3 enn jeg fikk som dose 2 eller 1?
Ja, Folkehelseinstituttet melder at dette er uproblemtatisk. Dette er en mulighet ved drop in vaksinasjon, se egen boks med mer info om dette lenger ned på denne siden.

Jeg har flyttet til Øvre Eiker etter at jeg fikk forrige vaksinedose, hva gjør jeg nå?
Hvis du er nyinnflytter i Øvre Eiker, og har fått dose 1 og/eller eller 2 et annet sted, har du rett til å få dose 2 og/eller 3 i Øvre Eiker. Bestill vaksine ved å klikke på en av knappene øverst på denne siden. Du må kunne dokumentere når du har fått dose 1 og/eller 2, for eksempel ved hjelp av koronasertifikatet som du finner på Helsenorge.no.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke vil blande vaksinetyper?
Folkehelseinstituttet oppfordrer alle til å ta den vaksinen man får, det er helt trygt. Kommunen må bruke de vaksinene vi får, vi vet ikke hvor mye vi får av henholdsvis Pfizer og Moderna framover. Hvis du ikke vil blande vaksiner, kan vi prøve å hjelpe deg (ring vaksinetelefonen vår - se kontaktinfo lenger ned på denne siden), men du risikerer å ikke få tatt dose to og dermed ikke bli fullvaksinert om du takker nei til å blande vaksinetyper.

Status og fremdrift vaksinasjon
Hvorfor er antallet vaksinerte personer annerledes på kommunens hjemmesider og i SYSVAK hos Folkehelseinstituttet?
SYSVAK/FHI opererer med antall vaksinerte innbyggere/antall tilsendte doser. Tallet som er oppgitt på hjemmesiden, sier noe om hvor mange vaksinedoser som Øvre Eiker kommune har satt, eller planlegger å sette. Derfor kan ikke disse oversiktene sammenliknes direkte. Statistikken på kommunens hjemmeside inkluderer også helsepersonell som jobber, men ikke nødvendigvis er bosatt, i Øvre Eiker kommune. Disse tallene er heller ikke med i SYSVAK/på FHI sine nettsider. Utover dette har kommunen også en del doser med AstraZeneca (som er pauset) stående på lager. Det hender også at vi får tatt ut ekstra vaksinedoser av hetteglassene vi mottar fra Pfizer og Moderna, som heller ikke er oppgitt i SYSVAK.

Hvorfor er det avvik mellom antall satte vaksiner og antall vaksinerte innbyggere?
Det vil være et avvik mellom antall doser som er distribuert til kommunen og antall personer (innbyggere) som er vaksinert kommunen. Dette skyldes at kommunen, i tillegg til innbyggere, har vaksinert helsepersonell som jobber i kommunen, og at fastlegene i kommunen vaksinerer gjestepasienter (fra andre kommuner) i tillegg til egne listeinnbyggere.

Medisiner og koronavaksine

Jeg går på faste medisiner, er dette et problem i forhold til vaksinen?
Nei, det er ikke et problem. Vi ønsker å vite om du står på blodfortynnende medisiner som marevan eller pradaxa/eliquis/xarelto eller lignende. Du kan fortsatt få vaksinen. Hvis du er usikker kan du ta med medisinlisten og evt. marevankort til vaksinasjonsstedet. Vi oppfordrer deg til å kontakte din fastlege dersom du er usikker på noe vedrørende vaksinasjonen. Ta gjerne med deg egenerklæringsskjema og sjekkliste når du skal vaksineres. Dette kan du fylle ut når du registrerer deg for vaksine, eller klikke her for å finne og skrive ut fra Folkehelseinstituttet sine nettsider.

Selve vaksinasjonen
Hvem setter vaksinene og hva slags opplæring har de fått? Jeg har lest i avisen at mange setter vaksinen feil.

Det er sykepleiere og helsesykepleiere som setter vaksinen.  Dette er helsepersonell som setter vaksiner og andre injeksjoner i sitt daglige arbeid og har god erfaring og kunnskap om dette.

Jeg lurer på om vi kan være helt sikre på at vaksinen blir gitt riktig og med riktig nål. Vi ser på tv at veldig mange drar ut huden før de stikker, ikke strammer slik de skal.
Ja, det kan innbyggerne være sikre på. Vaksinen skal settes i muskelen, og vi har riktig teknikk for dette.

Bosted og folkeregistrering
Jeg er bosatt i Øvre Eiker, men folkeregistrert i en annen kommune lenger unna. Kan jeg bli vaksinert i Øvre Eiker?
Hovedregelen er at du skal få tilbud om vaksine i kommunen du oppholder deg i. Bor du i Øvre Eiker, kan du registrere deg for vaksine på denne siden. Bla opp til toppen av denne siden for mer informasjon om hvordan du registrerer deg. 

Jeg er student, hvor(dan) skal jeg få vaksine?
Om du skal flytte for å studere i en annen kommune til høsten, oppfordres du til å ta i mot tilbud om første vaksinedose i kommunen du er folkeregistrerti, og andre vaksinedose i kommunen du skal flytte til. Folkehelseinstituttet oppfordrer alle studenter til å benytte seg av tilbud om første dose koronavaksine i den kommunen de er folkeregistrert, selv om det innebærer reise. Dette er den raskeste måten å få første vaksinedose på. For å få tilbud om vaksine i Øvre Eiker kommune, må du registrere deg. Gå til toppen av denne siden for å finne info om registrering i Øvre Eiker. For best mulig beskyttelse, må du ta begge vaksinedosene. Når du har registrert deg for vaksine i Øvre Eiker, sjekk med kommunen du skal flytte til/studere i hva du må gjøre for å få tilbud om vaksinedose to der. Som regel vil du finne denne informasjonen på kommunens nettsider.

Ferdig vaksinert
Jeg har fått vaksine i en annen kommune, men får fortsatt melding med tilbud om vaksine av Øvre Eiker kommune. Hva gjør jeg?
Om du har blitt vaksinert i en annen kommune, kan du klikke på registreringsknappen øverst på denne siden og takke nei til vaksine i Helseboka. Da vil du ikke få flere meldinger angående vaksinasjon av Øvre Eiker kommune.

Jeg lurer på noe om koronasertifikatet mitt, hvor kan jeg finne info?
Klikk her for informasjon om koronasertifikat. Hvis du er ferdig vaksinert, bør du sjekke at informasjonen i sertifikatet stemmer.

Hvilke råd og regler gjelder for meg som har fått vaksine?
Er du vaksinert, må du følge de samme rådene og reglene som resten av befolkningen, med noen unntak. Klikk her for å lese mer om dette på Helsenorge.no

Vaksinasjon til helsepersonell
Hvilke regler gjelder for vaksinasjon av helsepersonell?
Når helsepersonell er anbefalt vaksinasjon i kraft av sitt yrke og i henhold til et nasjonalt vaksinasjonsprogram, er det kommunen hvor helsepersonellet utfører sitt arbeid som skal tilby dette. Det er i kommunens interesse å sørge for at helsepersonell som yter helsetjenester til kommunens innbyggere tilbys vaksinasjon. Dette ansvaret er uavhengig av hvem som har arbeidsgiver-ansvaret for helsepersonellet, om det er kommunen selv, om de er privat ansatte, med eller uten driftsavtale med kommunen, eller om de er  fylkeskommunalt ansatte. Det vil være kommunen hvor også fylkeskommunalt ansatte helsepersonell utfører sitt virke som har ansvaret for å tilby vaksinasjon, selv om de fylkeskommunalt ansatte yter helsetjenester til andre enn kommunens innbyggere. Unntaket er helsepersonell ansatt i et helseforetak, eller som har driftsavtale med et helseforetak. For disse er det helseforetaket som vil være ansvarlig for å gjennomføre vaksinasjon. Les mer her.

   Vaksinepass / koronasertifikat

Når du har fått vaksine, bør du logge inn på Helsenorge.no og sjekke at informasjonen i koronasertifikatet ditt stemmer. Vi anbefaler at du sjekker din vaksinestatus på Helsenorge.no noen dager etter vaksinering. Dersom du oppdager feil, og er vaksinert i Øvre Eiker, meld fra til Servicesenteret på tlf. 32 25 10 00 (hverdager 08-15:00)

Bemerk at det kan ta noen dager før informasjonen er oppdatert etter vaksinasjon eller testing for Covid-19. Tjenesten er tilgjengelig for deg om er bosatt i Norge.

Skal du reise?
Sjekk innreisereglene til det landet du skal reise til i god tid! Du finner en oversikt over EU-land ved å klikke her.

Dersom du trenger oppfriskingsdose for reise i EU:
Du har i de fleste landene gyldig koronasertifikat i inntil 180 dager (ca. 6 måneder) etter gjennomgått infeksjon med gyldig, registrert test. Det bør gå så lang tid som mulig mellom infeksjon og oppfriskningsdose, helst 3 måneder. Mer informasjon om koronasertifikat finner du på FHIs hjemmeside. 

Utskrift av koronasertifikat
Du finner koronasertifikatet ditt på Helsenorge.no. Kommunen eller Helfo kan skrive ut en kopi av koronasertifikatet til ikke-digitale brukere. Klikk her for å lese mer om dette.

Ved feilregistrering av vaksine eller testresultat i koronasertifikatet
Dersom informasjon om vaksine ikke stemmer, ta kontakt med den instansen du har fått vaksinen av. Har du fått vaksine på Loe bruk eller en institusjon eller arbeidsplass i Øvre Eiker, ta kontakt med Øvre Eiker kommune (f.eks. via Servicesenteret på tlf. 32 25 10 00, hverdager 08-15:00). Dersom du har fått vaksine i en annen kommune, ta kontakt med den aktuelle kommunen. Har du fått vaksine av din fastlege, kontakt fastlegen. Husk at det tar noen dager før registrering er lagt inn.

Dersom du har feil registrering av testresultatet for Covid-19, kontakt teststasjonen på Kongsberg (tlf. 32 86 68 10) om du har testet deg der.

Informasjon om koronasertifikat finner du på FHIs hjemmeside. 

Les mer om innreiseregler til de enkelte land i EU mm.

Se også boksen Ofte stilte spørsmål litt lenger ned på denne siden.

   Lurer du på noe? Ring oss

Har du spørsmål om koronavaksinen som du ikke finner svar på her, kan du ringe Servicesenteret på tlf. 32 25 10 00 (hverdager 08-15:00). Åpningstidene kan avvike rundt høytider og fellesferie - klikk her for spesielle åpningstider.

Se også Ofte stilte spørsmål i egen boks over denne.

   Mer informasjon om koronavaksinen

Vaksinasjon er en av de mest effektive formene for forebygging av smittsomme sykdommer. Hensikten med vaksinasjon er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere, uten å bli utsatt for alvorlig bivirkninger. 

Hovedmålet med koronavaksinen er å beskytte liv og helse for dem som er mest utsatt for å bli alvorlig syke med Covid-19. Vaksinasjon i Norge er frivillig, og den nye vaksinen mot Covid-19 er gratis. Vi anbefaler deg å ta vaksinen når du får tilbud om det.

Hensikten med å vaksinere, er å:
Redusere risiko for død
Redusere risiko for alvorlig sykdom
Opprettholde essensielle tjenester og kritisk infrastruktur
Beskytte sysselsetning
Gjenåpne samfunnet

Klikk her for å lese mer om koronavaksinasjonsprogrammet på Folkehelseinstituttets nettside.

Se også Ofte stilte spørsmål i egen boks litt lenger opp på siden

   Mer informasjon om koronavirus

Les om lokale smitteverntiltak, testing og symptomer med mer på samlesiden for koronavirus. Klikk her for å lese mer.

   Information in other languages / informasjon på andre språk

Engelsk / English
Information from the Municipality of Øvre Eiker about the Covid-19 vaccine


Tigrinya / ትግርኛ: የኮሮናቫይረስ ክትባት
Coronavirus vaccine: ሓበሬታ ካብ ምምሕዳር ከተማ ኦቭረ ኣይከር ብዛዕባ ክትባት ኮቪድ-19 


Swahili / Kiswahili
Chanjo ya virusi vya korona - Coronavirus vaccine: Informasjon kutoka Manispaa ya Øvre Eiker kuhusu chanjo ya Covid-19

Polsk / Polski
Koronawirus szczepionka - Coronavirus vaccine: Informacja od gminy Øvre Eiker o szczepionce Covid-19

Thai / ไทย
วัคซีนไวรัสโคโรน่า - Coronavirus vaccine: Informasjon จากเทศบาลØvre Eiker เกี่ยวกับวัคซีน Covid-19


Litauisk / Lietuviu kalba
Skiepas nuo koronaviruso - Coronavirus vaccine: Informasjonas iš Øvre Eiker savivaldybės apie Covid-19 vakciną

Somali / Soomaaliya
Talaalka fayruuska Corona - Coronavirus vaccine: Informasjon oo ka socda degmada Øvre Eiker oo ku saabsan tallaalka Covid-19

Persisk / Parsi/Farsi/Dari
اطالعات ازیییکمون Eiker Øvre دری موردی واکسنییکوید-۱۹


Arabisk /  العربية اللغة
قاح فيروس كورونا - Coronavirus vaccine: معلومات من بلدية أوفرا أيكر Øvre Eiker حول مطعوم كوفيد – ١


For more information about coronavirus in english, click here.

For more informasjon om koronavirus på flere språk, klikk her.
Opprettet: 18.12.2020 17:53