Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Vaksine mot Covid-19

Grøner, Cathrine Endret:25.01.2021 11:02

​På denne siden finner du informasjon om registrering for vaksinasjon, hvor vaksinasjonen foregår, hvem som vaksineres først, mulige bivirkninger med mer. Klikk på en av de grå boksene under for å lese mer om temaet.

Registrering
Vi oppfordrer alle innbyggere over 18 år til å registrere seg i vår digitale løsning for vaksinering 
uavhengig av om du ønsker vaksinen eller ikke. Registrer deg gjerne også om du er i en prioritert gruppe over 65 år. Vi ønsker at alle over 75 år registrerer seg før 1. februar 2021.

Klikk på boksen under for å gå til registreringen. Du trenger BankID kodebrikke eller BankID på mobil. Obs! Når du har registrert deg ferdig, ikke klikk deg videre i systemet. Da kommet du til appen hvor det er mulig å kjøpe tjenester. Dette er ikke en del av registreringen, og ikke nødvendig.

Klikk her for å registrere om du vil ha vaksine eller ikke


   Mer om registering

Trenger du hjelp med registreringen?
Trenger du hjelp med registreringen, ring vår vaksinetelefon på tlf. 906 83 432. Du kan også be en pårørende registrere deg for deg. Den som skal hjelpe deg, må logge seg inn med BankID eller kodebrikke, og deretter legge inn relevante opplysninger om deg. Dersom du har registrert at du ønsker tilbud om vaksinen, bruker vi telefonnummeret som er registrert på deg til informasjon om den videre vaksinasjonsprosessen. Dersom du selv ikke har mobiltelefon, må du registrere mobiltelefonnummeret til den som kan informere deg om time til vaksinasjon når dosene er klare, og det blir din tur til å vaksineres.

Hva skjer når jeg har registrert meg?

Når du har registrert deg, mottar du en tekstmelding til telefonnummeret du registrerte, med en bekreftelse på registreringen. Det vil ta tid å få time for vaksinering om du har takket ja, og på grunn av kort holdbarhet for vaksinen, kan innkalling også skje på kort varsel. Du vil senere få en ny tekstmelding med tilbud om vaksinasjon, dersom du har takket ja til dette. Tekstmeldingen inneholder en lenke til et timebestillingssystem, som du må klikke på å bestille tidspunkt for din første vaksinasjonsdose. Vaksinen består av to doser som må settes med et bestemt antall ukers mellomrom. Når du har bestilt time til den første vaksinasjonsdosen, vil det automatisk opprettes en ny timeavtale til deg for den andre dosen. 


   Hvor og hvordan foregår vaksineringen i Øvre Eiker?

Øvre Eiker kommune startet med lokal vaksinasjon 7. januar. Nasjonale myndigheter har bestemt hvilke grupper som skal vaksineres først. Kommunen tar kontakt med personer i de høyest prioriterte gruppene. For de andre risikogruppene kommer det oppdatert informasjon her på kommunenes hjemmeside etter hvert som vi får levert flere vaksinedoser utover i januar og februar. Du finner informasjon om status og fremdrift for vaksineringen i boksen "Status for vaksinasjon".

Vi oppfordrer alle innbyggere til å registrere seg for for om de ønsker å ta vaksinen eller ikke (se informasjon lenger opp på denne siden). Dersom du har registrert at du ønsker å bli vaksinert, vil du etterhvert motta tilbud om dette. Du trenger ikke å kontakte kommunen for å bestille vaksinering på noen annen måte.

Vaksinasjonssted
Vaksinering foregår i hovedsak på Loe bruk nr. 9 på Loesmoen i Hokksund, i de tidligere kontorlokalene til Bergans. Klikk her for å åpne kart på Gule sider

Se også boksene "Status for vaksinasjon" og "Ofte stilte spørsmål"  lengre ned på denne siden.

   Hvem blir vaksinert først?

Etterspørselen etter den nye koronavaksinen er stor. Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har derfor gjort en prioritering av hvem som skal få vaksinen først. Du finner informasjon om status og fremdrift for vaksineringen i boksen "Status for vaksinasjon".

Dette er prioriteringsrekkefølgen per nå: 
1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper #
2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper #
3. Alder 75-84 år 
4. Alder 65-74 år 
OG personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen under)  
5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen under)  
6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 
7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 
8. Alder 55-64 år 
9. Alder 45-54 år 

# Folkehelseinstituttet vurderer at det ved årsskiftet 2020/2021 er betydelig fare for mange nye lokale utbrudd og regional økning de fire neste ukene. Utvalgte grupper av helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten prioriteres derfor sammen med beboere i sykehjem og personer 85 år og eldre. Kunnskap om den enkelte godkjente vaksines sikkerhet og effekt samt status for smittesituasjonen i landet, vil avgjøre en eventuell utvidelse av denne anbefalingen for helsepersonell.

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper:
 • Organtransplantasjon*  
 • Immunsvikt*  
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)*  
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  
 • Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.
*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre.

Klikk her for å lese mer om begrunnelsen for rekkefølgen på Folkehelseinstituttet sine nettsider.

Uavhengig av om du tilhører en av disse gruppene eller ikke, oppfordrer vi deg til å registrere om du ønsker å ta vaksinen eller ikke. Dersom du takker ja til vaksinering, vil vi kontakte deg når det er din tur for vaksinasjon. Se informasjon lenger opp på denne siden.

Vaksinasjon av personer i karantene
Er du i karantene, har du økt risiko for å være smittet med koronavirus, og vi anbefalesr deg å vente med vaksinasjon til karantenen er fullført. Du behøver ikke å ta koronatest før vaksinasjon så lenge du ikke utvikler symptomer på covid-19.

Vaksinasjon av personer i isolasjon
Er du i isolasjon på grunn av påvist Covid-19-infeksjon, anbefaler vi deg å vente med vaksinasjon til minst tre uker etter at isolasjonsperioden er over og du er symptomfri. Du skal ikke teste seg for korona på nytt før vaksinasjon.

Se også boksene "Status for vaksinasjon" og "Ofte stilte spørsmål"  lengre ned på denne siden.


   Status for vaksinasjon

Under finner du informasjon om status for vaksinasjon etter ukenummer. Se også boksen "Ofte stilte spørsmål".

​Ukenummer for vaksinasjon
​Hvem
​Totalt antall doser
​Hvorav andre dose
​Sted for vaksinasjon (første dose)
​Vaksinetype
​Uke 1
Beboere på Eikertun og Villa Skaar
​72
​...
Eikertun, Villa Skaar
Comirnaty fra BioNTech og Pfizer
​Uke 2
Beboere på Eikertun, helsepersonell
​54
​...
Eikertun, Loe bruk
Comirnaty fra BioNTech og Pfizer
​Uke 3
Beboere på boliger med bemanning (Sundmoen og Grevlingsstien), helsepersonell
​42
​...
På institusjonene
Comirnaty fra BioNTech og Pfizer
​Uke 4
Beboere på Eikertun, helsepersonell og innbyggere over 85 år
​168
​72
Eikertun, Loe bruk
Comirnaty fra BioNTech og Pfizer
​Uke 5
​Info kommer
​162
​54
Loe bruk
Comirnaty fra BioNTech og Pfizer

Se også boksen "Ofte stilte spørsmål" lenger ned på siden.

   Derfor er vaksinen mot koronavirus viktig

Vaksinasjon er en av de mest effektive formene for forebygging av smittsomme sykdommer. Hensikten med vaksinasjon er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere, uten å bli utsatt for alvorlig bivirkninger. 

Hovedmålet med koronavaksinen er å beskytte liv og helse for dem som er mest utsatt for å bli alvorlig syke med Covid-19. Vaksinasjon i Norge er frivillig, og den nye vaksinen mot Covid-19 er gratis. Vi anbefaler deg å ta vaksinen når du får tilbud om det.

Hensikten med å vaksinere, er å:
Redusere risiko for død
Redusere risiko for alvorlig sykdom
Opprettholde essensielle tjenester og kritisk infrastruktur
Beskytte sysselsetning
Gjenåpne samfunnet

Se også Ofte stilte spørsmål i egen boks lengre ned på denne siden

   Om den nye koronavaksinen

Koronavaksinen Comirnaty fra BioNTech og Pfizer er den første koronavaksinen som har fått betinget (midlertidig) godkjenning i EU/EØS, inkludert Norge. Vaksinen er testet ut i store studier hvor flere tusen personer har fått vaksinen. Studiene er gjennomført på samme måte som for andre vaksiner, men observasjonstiden er kortere. Betinget godkjenning betyr at det foreligger nok data til å vurdere at nytten av vaksinen er langt større enn risikoen, men at vaksineprodusenten må fortsette studiene og fortløpende gi legemiddelmyndighetene data som kommer til etter hvert. Vaksinen er beregnet på personer over 18 år. 

Se også Ofte stilte spørsmål i egen boks lengre ned på denne siden

   Om selve vaksinasjonen

Koronavaksinen settes i en muskel. Vaksinen settes i to (2) doser med minst 21 dagers mellomrom. Vaksinen gir beskyttelse ca. 7 dager etter 2. dose.

På samme måte som de fleste andre vaksiner, kan den gi følgende bivirkninger:
Smerter på injeksjonsstedet
Tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter, feber

Bivirkningene oppstår 1-3 dager etter vaksinasjon, og er kortvarige. De fleste bivirkninger er milde/moderate. Et mindre antall vaksinerte får mer kraftige lokale og generelle bivirkninger. Det er god kunnskap om vanlige og mindre vanlige bivirkninger, men man kan ikke utelukke sjeldne bivirkninger, eller bivirkninger som først kommer til syne lang tid etter vaksinering.

Se også Ofte stilte spørsmål i egen boks lengre ned på denne siden

   Ofte stilte spørsmål

I denne seksjonen finner du svar på generelle spørsmål som blir stilt ofte. Spørsmålene er delt inn i kategorier.

Status vaksinasjon
Hvor langt har Øvre Eiker kommune kommet med vaksineringen?

Dette finner du informasjon om i boksen "Status for vaksinasjon" litt lenger opp på denne siden.

Risikogrupper
Jeg er i risikogruppa. Hvordan vet kommunen at jeg skal prioriteres?
Kommunen får tilsendt oversikt over hvem som er i risikogruppene fra fastlegene. Dersom du tror at denne informasjonen ikke er registrert hos din fastlege, eller du har fastlege i en annen kommune enn Øvre Eiker, se de neste to spørsmålene for mer informasjon om hva du må foreta deg.

Jeg tror jeg er i risikogruppa, men det er kanskje ikke registrert hos min fastlege. Hva må jeg gjøre for å bli prioritert for vaksinasjon?
Kommunen skal få oversendt lister fra fastlegene med oversikt over personer mellom 18 og 64 år i risikogruppen. Da er det viktig at det er registrert hos fastlegen. Ta kontakt med fastlege(-kontoret) og sjekk om dette er registrert i din journal. Hvis du er over 65 år trenger du ikke det, da vil du uansett få prioritert vaksinasjon basert på alder

Jeg er i risikogruppa, er bosatt i Øvre Eiker, men har fastlege i en annen kommune. Må jeg foreta meg noe spesielt for å bli prioritert?
Avklar først med din fastlege hvilken risikogruppe du tilhører. Deretter kan du ta kontakt med kommunens vaksinetelefonen. Kommunen vil registrere ditt navn, hvem som er din fastlege og hvilken risikogruppe du tilhører. I tillegg må du registrere deg for vaksine via lenken på hjemmesiden.

Bosted og folkeregistrering
Jeg er bosatt i Øvre Eiker, men folkeregistrert i en annen kommune lenger unna. Kan jeg bli vaksinert i Øvre Eiker?
Hovedregelen er at du skal få tilbud om vaksine i kommunen du oppholder deg i. Bor du i Øvre Eiker, kan du registrere deg for vaksine her (lenke). 


   Lurer du på noe? Ring vaksinetelefonen

Har du spørsmål om koronavaksinen som du ikke finner svar på her, kan du ringe til kommunens vaksinetelefon på tlf. 906 83 432. Telefonlinjen er betjent mandag til fredag fra kl. 08:00-15:00 (stengt på helligdager og i helgene).

Se også Ofte stilte spørsmål i egen boks over denne

  Mer informasjon om koronavaksinen

Klikk her for å lese mer om koronavaksinasjonsprogrammet på Folkehelseinstituttets nettside.

Se også Ofte stilte spørsmål i egen boks litt lenger opp på siden

   Mer informasjon om koronavirus

Les om lokale smitteverntiltak, testing og symptomer med mer på samlesiden for koronavirus. Klikk her for å lese mer.
Opprettet: 18.12.2020 17:53