Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Vaksine mot Covid-19 / Covid-19 vaccine

Grøner, Cathrine Endret:04.10.2022 10:20

​På denne siden finner du informasjon om koronavaksinasjon i Øvre Eiker kommune. Informasjon på andre språk finnes nederst på denne siden. Information in other languages available in the last box on this page.

Denne siden inneholder kun info om koronavaksineKlikk her om du heller vil gå til samlet info om koronavirus

   Om koronavaksinasjon i Øvre Eiker

All koronavaksinasjon foregår nå på Eikertun Helsehus (Chr. IVs vei 25, Hokksund). Følg skilting ved ankomst.

Grupper som tilbys andre oppfriskningsdose (dose 4) på Eikertun nå:
 • 65 +
 • 18 – 64 år med alvorlig underliggende sykdommer (se liste i egen boks under)
 • unge 12 – 17 år med alvorlig underliggende sykdommer (se liste i egen boks under)
 • gravide i 2. og 3. trimester

Trenger du hjelp med å bestille vaksine, eller har du spørsmål?
Dersom du ikke får til å bestille, avbestille eller endre vaksinasjon ved hjelp av informasjon og lenker i boksene under, eller du har andre spørsmål som du ikke finner svar på på denne siden, ring Servicesenteret på tlf. 32 25 10 00 (hverdager 08-15:00).

   Liste over tilstander som oppfyller kravet til oppfriskningsdose 2 (dose 4)

Her finner du oversikt over hvilke tilstander som gir rett til oppfriskningsdose 2 (dose 4). Legg merke til at det er to forskjellige lister, en for 18-64 (øverst) og en for 12-17 år (nederst). Info om bestilling av vaksine finner du øverst på denne siden.

Liste over tilstander som oppfyller kravet til oppfriskningsdose 2 (dose 4) for 18-64 år:
Personer i aldersgruppen 18-64 år med følgende sykdommer/helsetilstander vurderes å ha en økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19:
 • organtransplanterte
 • alvorlig og moderat immunsvikt
 • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt
 • immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).
 • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt, kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • demens
 • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • hjerneslag
 • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner.
 • ungdom i aldersgruppen 12 til 17 år med alvorlig grunnsykdom - se egen liste over tilstander i egen boks (vaksinasjon av barn) litt lenger ned på denne siden.
 • (gravide i 2. og 3. trimester)

Liste over tilstander som oppfyller kravet til oppfriskningsdose 2 (dose 4) for 12-17 år:
 • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sykdom/«Fontan-barn»)
 • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

   Bestille koronavaksinasjon på apotek (over 16 år)

Øvre Eiker kommune har inngått avtale med Apotek 1 Eikersenteret og Torvet Apotek i Hokksund. De tilbyr både Pfizer og Moderna. Torvet apotek vaksinerer bare på mandager med Moderna, og Pfizer tirsdag til fredag. Koronavaksinen er gratis.


Dersom du har hatt koronainfeksjon nylig, vent minst tre uker med å vaksinere deg etter at du har blitt frisk.

Timebestilling via telefon:
 • Apotek 1 Eikersenteret: Telefon: 32256065 - åpningstid 10.00-20.00 (18.00)
 • Torvet apotek, Hokksund: Telefon: 32759470 - åpningstid 9.00 – 17.00 (13.30)

Informasjon om oppdatert vaksine fra Pfizer
Nå har det kommet en ny, oppdatert vaksine fra Pfizer/BioNTech ved navn Comirnaty/Omicron BA. 1. Den er, som navnet indikerer, oppdatert for å være bedre tilpasset variantene av SARS-Cov-2 - viruset som sirkulerer. Vaksinen vil også være tilgjengelig på apotekene.

Har du nylig tatt vaksinedose 4 (andre oppfriskningsdose)?
Personer i de anbefalte målgruppene (65+) som nylig er vaksinert med oppfriskningsdose med opprinnelig vaksine, har allerede gjennom denne dosen fått styrket sin immunitet mot alvorlig sykdom og trenger derfor ikke ytterligere ny dose med oppdatert vaksine nå. Beskyttelsen mot alvorlig sykdom antas å være lik for de opprinnelige mRNA-vaksinene og den nye, oppdaterte vaksinen.

Trenger du hjelp med å bestille vaksine, eller har du spørsmål?
Ring Servicesenteret på tlf. 32 25 10 00 (hverdager 08-15:00) dersom du trenger hjelp med bestilling eller avbestilling.

   Vaksinasjon av barn i alderen 5-15 år

Regjeringen har etter en anbefaling fra Folkehelseinstituttet besluttet å åpne for koronavaksine til barn i alderen 5-11 år, og andre dose til 12-15-åringer. Risiko for alvorlig sykdom i denne alderen er liten, og behovet for vaksine for barn og unge er begrenset. Folkehelseinstituttet mener likevel at det er riktig at det gis mulighet for vaksinering til de som ønsker det. Det pekes også på at immunitet gjennom infeksjon kan gi bred og varig beskyttelse hos barn og unge.

Dersom du ønsker vaksine til barn 5 – 15 år, ring 468 62 594 (hverdager, kl. 13-15) for å bestille.

Oppfriskningsdose til ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
Ungdom med alvorlig grunnsykdom er en sårbar gruppe som det er viktig å beskytte mot infeksjon som kan være mer alvorlig for dem eller forstyrre/forsinke annen behandling. Det er lenge siden denne gruppen fikk forrige dose, og det er usikkert hvor lenge beskyttelsen varer. Folkehelseinstituttet anbefaler derfor at ungdom i alderen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom nå bør tilbys en oppfriskningsdose. Anbefalingen gjelder ungdom 12-17 år med de alvorlige grunnsykdommene nevnt i egen boks litt lenger opp på denne siden. Mer info om bestilling av vaksine finner du litt lenger opp på denne siden.

Vaksinasjon av barn 5-11 år
Barn i årskull 2016-2010, og de i årskull 2017 som har fylt 5 år, kan nå vaksineres dersom de foresatte ønsker det. Tilbudet er mest aktuelt for barn med kroniske sykdommer, barn i kontakt med sårbare personer, og barn som skal oppholde seg eller flytte til land med høy smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester. Barnet skal ha en dose Pfizer, i en konsentrasjon godkjent for barnevaksinering. Dersom barnet har gjennomgått koronainfeksjon, skal de som hovedregel ikke ha vaksine. 
Det må foreligge skriftlig samtykke fra begge foresatte før vaksinering – se nærmere info litt lenger ned på denne siden.

Slik bestiller du vaksine til ditt barn i alderen 5-11 år
For å få bestilt time, må du først registrere barnet ditt i Helseboka, Øvre Eiker. Klikk her for å gå til registreringen.
Ring deretter til Servicesenteret på tlf. 32 25 10 00 (hverdager 08-15:00) for å bestilte time.

Unge i alderen 12 – 15 år
Fra september 2021 har 12-15-åringer hatt tilbud om koronavaksinasjon. Barn og unge tilhørende årskull 2006-2009 som hittil kun har fått tilbud om én vaksinedose, kan vaksineres med andre vaksinedose dersom de og deres foresatte ønsker det. Barn født i 2010 og som nå har fylt 12 år, kan også få to doser. Intervallet mellom dose en og to er 8 – 12 uker. Det anbefales 12 uker for å minske risiko for bivirkninger.  Dersom barnet har gjennomgått koronainfeksjon, bør det gå minimum 12 uker før vaksine, og de har da bare behov for en dose. Har barnet fått en dose og senere hatt koronainfeksjon, skal de som hovedregel ikke ha dose 2. Det må foreligge skriftlig samtykke fra begge foresatte før vaksinering – se nærmer info litt lenger ned på denne siden. Bestilling av vaksine til unge over 12 år gjøres ved å klikke på Pfizer-knappen øverst på denne siden.

Samtykkeskjema
Det må foreligge skriftlig samtykke fra begge foresatte før vaksinering. Samtykkeskjema laster du ned ved å klikke her. Skjemaet kan skrives under og medbringes til vaksinasjonstimen. Dersom barnet er vaksinert på Vaksinesenteret på Loe tidligere og allerede har levert samtykkeskjema der, trengs det ikke å leveres på nytt for dose 2.

Samtidig vaksinering med andre vaksiner
Flere av vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammets gis i samme aldersgrupper. På grunn av mangel på kunnskap om samvaksinering med koronavaksine og vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet anbefales det ut ifra et føre-var prinsipp at det går minst en uke mellom koronavaksine og andre vaksiner. Vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet skal prioriteres. 

Om vaksinene
Pfizer- og Moderna er mRNA-vaksiner. De inneholder ikke levende virus og kan ikke gi koronainfeksjon. Koronavaksinen som tilbys, er godkjent fra 12 år og oppover. Vaksinasjonen tilbys til årskull 2006 – 2008, samt alle fra årskull 2009 så snart de har fylt 12 år.  Vaksinasjonen skal bestå av én dose i første omgang. Ungdom i alderen 12-15 år har generelt svært god effekt av vaksinasjon. 

Bivirkninger hos unge
De aller fleste bivirkningene oppstår 1-2 dager etter vaksinasjon, er milde/moderate og går over etter noen dager. For 
noen vil symptomene kunne være mer kraftige. Disse vaksinene ser ut til å gi mer av de vanlige bivirkningene enn det 
man er vant til for andre vaksiner. Vanlige bivirkninger er smerter og hevelse på injeksjonsstedet, tretthet, hodepine, 
muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber. Allergiske reaksjoner forekommer hos enkelte. Det er god kunnskap om 
vanlige bivirkninger etter vaksinasjon, men sjeldne bivirkninger kan ikke utelukkes. 

Betennelse i hjertemuskelen (myokarditt) kan i sjeldne tilfeller oppstå etter vaksinasjon med mRNA-vaksine. Tilstanden 
oppstår oftest etter andre vaksinedose. Tilstanden er forbigående slik at de fleste blir friske innen én måned. Tilstanden gir brystsmerter, tungpust, hjertebank og feber. Ved slike symptomer må lege oppsøkes og ungdommen undersøkes. Norske hjerteleger har vurdert at covid-19 sykdom kan gi mer alvorlig hjertepåvirkning hos enkelte, enn det som kan oppstå etter vaksinen, og at denne bivirkningen ikke bør hindre barn og ungdom i å få tilbud om vaksine.

Mer informasjon om vaksinasjon av barn og unge
Gå til Folkehelseinstituttets nettside for mer info.


   Om selve vaksinasjonen samt mulige bivirkninger

Koronavaksinen settes i en muskel. På samme måte som de fleste andre vaksiner, kan den gi bivirkninger.

Bivirkningene oppstår 1-3 dager etter vaksinasjon, og er kortvarige. De fleste bivirkninger er milde/moderate. Et mindre antall vaksinerte får mer kraftige lokale og generelle bivirkninger. Det er god kunnskap om vanlige og mindre vanlige bivirkninger, men man kan ikke utelukke sjeldne bivirkninger, eller bivirkninger som først kommer til syne lang tid etter vaksinering.

Hva gjør jeg hvis jeg får bivirkninger?
Dersom du opplever uventede, kraftige eller langvarige symptomer som du tror skyldes vaksinen, bør du kontakte lege eller annet helsepersonell for vurdering og råd. Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige eller ukjente reaksjoner som de mistenker skyldes vaksine. Du kan også selv sende inn melding via skjema på helsenorge.no. Under kan du lese mer om vanlige bivirkninger av de ulike vaksinene som er i bruk i Norge nå.

Bivirkninger COVID-19 Vaccine Comirnaty (BioNTech og Pfizer)

Fra studiene som er gjort har vi god kunnskap om vanlige og mindre vanlige bivirkninger hos de vaksinerte. Vi kan ikke utelukke sjeldne bivirkninger eller bivirkninger som først kommer til syne lang tid etter vaksinering. De fleste bivirkningene oppsto de første dagene etter vaksinasjon, og gikk over i løpet av et par dager:

• De fleste vaksinerte får smerter på stikkstedet.
• Andre vanlige bivirkninger er tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber. Disse bivirkningene er vanligere etter dose 2.
• Bivirkninger er sjeldnere blant eldre enn hos yngre voksne.

I de aller fleste tilfellene var bivirkningene milde eller moderate. Under 5% fikk mer plagsomme bivirkninger som var ufarlige, men som påvirket dagliglivet de få dagene det varte. Dette var vanligere etter dose 2 og blant yngre personer. 
Les mer her.


Bivirkninger - COVID-19 Vaccine Moderna

 Fra studiene som er gjort har vi god kunnskap om vanlige og mindre vanlige bivirkninger hos de vaksinerte. Vi kan ikke utelukke sjeldne bivirkninger eller bivirkninger som først kommer til syne lang tid etter vaksinering. De fleste bivirkningene oppsto de første dagene etter vaksinasjon, og gikk over i løpet av et par dager: 

• De fleste vaksinerte får smerter og hevelse på stikkstedet.
• Andre vanlige bivirkninger er tretthet, hodepine, muskel- og leddsmerter, frysninger, kvalme/oppkast, hovne og ømme lymfekjertler i armhulen, feber. Disse bivirkningene er vanligere etter dose 2.
• Bivirkninger er sjeldnere blant eldre enn hos yngre voksne. 

I de aller fleste tilfellene var bivirkningene milde eller moderate. Under 10% fikk mer plagsomme bivirkninger som var ufarlige, men som påvirket dagliglivet de få dagene det varte. Dette var vanligere etter dose 2 og blant yngre personer. Les mer her.

Se også Ofte stilte spørsmål i boksen rett under.

   Vaksinepass / koronasertifikat

Når du har fått vaksine, bør du logge inn på Helsenorge.no og sjekke at informasjonen i koronasertifikatet ditt stemmer. Vi anbefaler at du sjekker din vaksinestatus på Helsenorge.no noen dager etter vaksinering. Dersom du oppdager feil, og er vaksinert i Øvre Eiker, meld fra til Servicesenteret på tlf. 32 25 10 00 (hverdager 08-15:00)

Bemerk at det kan ta noen dager før informasjonen er oppdatert etter vaksinasjon eller testing for Covid-19. Tjenesten er tilgjengelig for deg om er bosatt i Norge.

Skal du reise?
Sjekk innreisereglene til det landet du skal reise til i god tid! Du finner en oversikt over EU-land ved å klikke her.

Dersom du trenger oppfriskingsdose for reise i EU:
Du har i de fleste landene gyldig koronasertifikat i inntil 180 dager (ca. 6 måneder) etter gjennomgått infeksjon med gyldig, registrert test. Det bør gå så lang tid som mulig mellom infeksjon og oppfriskningsdose, helst 3 måneder. Mer informasjon om koronasertifikat finner du på FHIs hjemmeside. 

Utskrift av koronasertifikat
Du finner koronasertifikatet ditt på Helsenorge.no. Kommunen eller Helfo kan skrive ut en kopi av koronasertifikatet til ikke-digitale brukere. Klikk her for å lese mer om dette.

Ved feilregistrering av vaksine eller testresultat i koronasertifikatet
Dersom informasjon om vaksine ikke stemmer, ta kontakt med den instansen du har fått vaksinen av. Har du fått vaksine på Loe bruk eller en institusjon eller arbeidsplass i Øvre Eiker, ta kontakt med Øvre Eiker kommune (f.eks. via Servicesenteret på tlf. 32 25 10 00, hverdager 08-15:00). Dersom du har fått vaksine i en annen kommune, ta kontakt med den aktuelle kommunen. Har du fått vaksine av din fastlege, kontakt fastlegen. Husk at det tar noen dager før registrering er lagt inn.

Dersom du har feil registrering av testresultatet for Covid-19, kontakt teststasjonen på Kongsberg (tlf. 32 86 68 10) om du har testet deg der.

Informasjon om koronasertifikat finner du på FHIs hjemmeside. 

Les mer om innreiseregler til de enkelte land i EU mm.

Se også boksen Ofte stilte spørsmål litt lenger ned på denne siden.

   Lurer du på noe? Ring oss

Har du spørsmål om koronavaksinen som du ikke finner svar på her, kan du ringe Servicesenteret på tlf. 32 25 10 00 (hverdager 08-15:00, 10-14:00 i hele juli). Åpningstidene kan avvike rundt høytider og fellesferie - klikk her for spesielle åpningstider.

Se også Ofte stilte spørsmål i egen boks over denne.

   Mer informasjon om koronavaksinen

Vaksinasjon er en av de mest effektive formene for forebygging av smittsomme sykdommer. Hensikten med vaksinasjon er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere, uten å bli utsatt for alvorlig bivirkninger. 

Hovedmålet med koronavaksinen er å beskytte liv og helse for dem som er mest utsatt for å bli alvorlig syke med Covid-19. Vaksinasjon i Norge er frivillig, og den nye vaksinen mot Covid-19 er gratis. Vi anbefaler deg å ta vaksinen når du får tilbud om det.

Hensikten med å vaksinere, er å:
Redusere risiko for død
Redusere risiko for alvorlig sykdom
Opprettholde essensielle tjenester og kritisk infrastruktur
Beskytte sysselsetning
Gjenåpne samfunnet

Klikk her for å lese mer om koronavaksinasjonsprogrammet på Folkehelseinstituttets nettside.

Se også Ofte stilte spørsmål i egen boks litt lenger opp på siden

   Mer informasjon om koronavirus

Les om lokale smitteverntiltak, testing og symptomer med mer på samlesiden for koronavirus. Klikk her for å lese mer.

   Information in other languages / informasjon på andre språk

Engelsk / English
Information from the Municipality of Øvre Eiker about the Covid-19 vaccine


Tigrinya / ትግርኛ: የኮሮናቫይረስ ክትባት
Coronavirus vaccine: ሓበሬታ ካብ ምምሕዳር ከተማ ኦቭረ ኣይከር ብዛዕባ ክትባት ኮቪድ-19 


Swahili / Kiswahili
Chanjo ya virusi vya korona - Coronavirus vaccine: Informasjon kutoka Manispaa ya Øvre Eiker kuhusu chanjo ya Covid-19

Polsk / Polski
Koronawirus szczepionka - Coronavirus vaccine: Informacja od gminy Øvre Eiker o szczepionce Covid-19

Thai / ไทย
วัคซีนไวรัสโคโรน่า - Coronavirus vaccine: Informasjon จากเทศบาลØvre Eiker เกี่ยวกับวัคซีน Covid-19


Litauisk / Lietuviu kalba
Skiepas nuo koronaviruso - Coronavirus vaccine: Informasjonas iš Øvre Eiker savivaldybės apie Covid-19 vakciną

Somali / Soomaaliya
Talaalka fayruuska Corona - Coronavirus vaccine: Informasjon oo ka socda degmada Øvre Eiker oo ku saabsan tallaalka Covid-19

Persisk / Parsi/Farsi/Dari
اطالعات ازیییکمون Eiker Øvre دری موردی واکسنییکوید-۱۹


Arabisk /  العربية اللغة
قاح فيروس كورونا - Coronavirus vaccine: معلومات من بلدية أوفرا أيكر Øvre Eiker حول مطعوم كوفيد – ١


For more information about coronavirus in english, click here.

For more informasjon om koronavirus på flere språk, klikk her.
Opprettet: 18.12.2020 17:53