Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kultur og helse

  Endret:27.07.2018 15:59

Vår livsstil, ubevisste holdninger og sosiale sammenhenger har innvirkning på helsa vår. Det er viktig å fokusere på de positive faktorene som har innvirkning på helse og drive helsefremmende arbeid gjennom bevisstgjøring og kunnskap.

Selv om deltagelse i idrett er økende, kan det ikke veie opp for nedgangen av fysisk aktivitet forbundet med dagliglivets gjøremål. Manglende aktivitet er en trussel for helsen og kan medføre vektøkning, dårlig motorikk og ulike
livsstilssykdommer. Involvering av befolkningen i kulturaktiviteter, både kunst, kultur og idrett, er viktig. Gode opplevelser ved å være publikum og aktiv deltakelse i kulturaktivitetene øker vår livskvalitet. Kultur har egen verdi, men bærer med seg også en sterkt forebyggende og helsefremmende verdi.​ (Kommuneplan for Øvre Eiker 2010-22)

Seksjonen for kultur og livskraft ser på folkehelsen som en naturlig og viktig del av sitt arbeidsfelt. "Aktiv Eiker" er navnet på frisklivssatsingen i Øvre Eiker og Nedre Eiker kommuner, der målene er fysisk aktivitet, kosthold og forebyggende arbeid mot rusmidler. Dette arbeidet ledes av kommunelegen, men vår seksjon er representert i styringsgruppa. Vi er spesielt engasjert i arbeidet med å gi et godt tilbud om fysisk aktivitet for barn og unge i skole og fritid. Les mer på hjemmesiden til Aktiv Eiker.

Øvre Eiker kommune er også medlem av NA-KU-HEL (Natur-Kultur-Helse), som arbeider for å fremme natur- og kulturopplevelser på en slik måte at det gir en helsemessig gevinst. I Øvre Eiker drives dette arbeidet av Frivillighetssentralen i samarbeid med vår seksjon.

I tillegg til alle de tradisjonelle tilbudene og aktivitetene innenfor kultur, har Øvre Eiker kommune følgende tilbud:

  • Kultur i omsorg
  • Kunstkilden
  • Onsdagsklubben
  • Spiller ingen rolle
Opprettet: 04.12.2013 14:39