Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kultur og helse

  Endret:07.02.2022 08:57

Vår livsstil, ubevisste holdninger og sosiale sammenhenger har innvirkning på helsa vår. Det er viktig å fokusere på de positive faktorene som har innvirkning på helse og drive helsefremmende arbeid gjennom bevisstgjøring og kunnskap.

Seksjonen for kultur og livskraft ser på folkehelsen som en naturlig og viktig del av sitt arbeidsfelt. Selv om deltagelse i idrett er økende, kan det ikke veie opp for nedgangen av fysisk aktivitet forbundet med dagliglivets gjøremål. Manglende aktivitet er en trussel for helsen og kan medføre vektøkning, dårlig motorikk og ulike livsstilssykdommer. Involvering av befolkningen i kulturaktiviteter, både kunst, kultur og idrett, er viktig. Gode opplevelser ved å være publikum og aktiv deltakelse i kulturaktivitetene øker vår livskvalitet. Kultur har egen verdi, men bærer med seg også en sterkt forebyggende og helsefremmende verdi.​ (Kommuneplan for Øvre Eiker 2010-22).

Øvre Eiker kommune er medlem av NA-KU-HEL (Natur-Kultur-Helse), som arbeider for å fremme natur- og kulturopplevelser på en slik måte at det gir en helsemessig gevinst. I Øvre Eiker drives dette arbeidet av Frivillighetssentralen i samarbeid med vår seksjon.

I tillegg til alle de tradisjonelle tilbudene og aktivitetene innenfor kultur, har Øvre Eiker kommune følgende tilbud:

  • Kultur i omsorg
  • Kunstkilden
  • Onsdagsklubben
  • Spiller ingen rolle
Opprettet: 04.12.2013 14:39