Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Lån og leie av lokaler

Bye, Ane Frederikke Endret:15.04.2021 15:13

Vi ønsker at kommunale bygg skal være i aktiv bruk. Alle kan søke om å leie kommunale lokaler til treninger, møter, konferanser, konserter, ideelle og kommersielle arrangement og private sammenkomster. 

I kommunalt eide lokaler skal det som hovedregel betales husleie for alle aktiviteter. Se priser her.
Det er noen unntak:

  • Lokale politiske partier og ungdomspartier
  • Grendeutvalgene
  • FAU-møter, SU-møter, elevråd, kommunale råd, foreldrerådsmøter, arrangementer i kommunens regi, klassefester i foreldre- eller skoleregi, aktivitet som frivillige utfører innenfor kommunale tjenester og lignende arrangementer som er en del av det kommunen driver med
  • Aktiviteter på Arbeideren
  • Aktiviteter på biblioteket som kan gjennomføres uten tilpasning av lokalet og uten sjenanse for andre brukere, hvis det er plass og biblioteksjefen har godkjent det. Aktiviteter på biblioteket før fremme offentlig samtale og debatt.
  • Aktiviteter på Trivsels- og mestringssenteret på Eikertun
  • Kurs med tilskudd etter voksenopplæringsloven – se egen side om gratis lokaler
  • Noen organisasjoner kan ha samarbeidsavtaler hvor kommunen gir gratis lokaler i bytte mot noe annet
  • Stat og fylke kan noen ganger få lov til å bruke kommunale lokaler gratis

Frivillige lag og foreninger kan ha krav på husleiestøtte.

Frister

Du kan finne lokaler hele året på Bookup.no Har du faste aktiviteter, bør du bli med i sesongbookingen (se lenger nede) før 15. mars hvert år. Da blir du med på fordeling av tider for neste skoleår.


Er det noe som ikke er tillatt?

Alkoholservering i skolelokaler og barnehager er normalt ikke tillatt. Privatpersoner kan heller ikke servere alkohol i Rådhuset. Arrangementer som bryter med norsk lov er ikke tillatt. Øvre Eiker kommune har nulltoleranse for rasistiske eller nazistiske ytringer, og arrangementer som legger til rette for dette er ikke tillatt. Klikk her for å lese hele utleiereglementet.


Hvordan leier man lokaler?

Vi skiller mellom strøbooking og sesongbooking. Strøbooking er enkelbestillinger, og etter at faste aktiviteter er planlagt åpner vi opp for strøbookinger. Ønsker du å leie lokaler til faste aktiviteter så bruker du sesongbooking. Felles for begge ordningene er at man må lage en brukerprofil på www.bookup.no. Privatpersoner registrerer e-post og personnummer, mens lag/forening/bedrift bruker e-post og organisasjonsnummer. For å bekrefte din konto må du følge linken systemet sender ut til e-posten du har registrert. Systemet stiller krav til hvilken nettleser du kan bruke, vi anbefaler Chrome eller Firefox. Dette gjelder for all aktivitet knyttet til BookUp.

Slik fungerer strøbooking:

Når du har registrert og bekreftet brukerprofilen kan du gå inn på www.bookup.no. Skriv "Øvre Eiker" i søkefeltet for å se alle lokalene kommunen leier ut. 

I margen til høyre på denne siden finner du en brukerveiledning som tar for seg registering av brukerprofil og hvordan du gjennomfører en strøbooking. 

Når du har sendt inn en forespørsel så må kommunen godkjenne. Tilbakemelding får du i din brukerprofil på bookup.no


Slik fungerer booking til faste aktiviteter og gratis lokaler etter voksenopplæringsloven:

Kommunen planlegger faste aktiviteter for ett skoleår av gangen. Alle som ønsker gratis lokaler etter voksenopplæringsloven eller vil bli prioritert til faste aktiviteter for skoleåret 21/22 må gi beskjed til booking@oeiker.no i god tid før 15. mars.  Kommunen sender ut en e-post med link til søknadside i BookUp. På denne søknadsiden legger lag og foreninger inn ønsker for tidspunkt og lokaler til sine aktiviteter. 

Slik registrerer du deg på Bookup:

 


Hva gjør vi med søknaden?

Etter fristen 15. mars går kommunen gjennom alle søknadene i BookUP. Er det flere som ønsker samme lokale til samme tidspunkt brukes “Retningslinjer for støtte til kulturliv og frivillighet” som veileder for prioriteringene som gjøres. Fordelingen skal skje i samråd med relevante paraplyorganisasjoner.

Av og til kan du bli bedt på forhånd om å flytte til et annet lokale fordi kommunen har egen aktivitet som trenger lokalet.

Når sesongbooking for 2021/22 er ferdigstilt, får du beskjed gjennom BookUP.


Hva må du gjøre hvis du får tildelt tid?

Du må passe på å følge reglene som gjelder for lokalene.

Hvis du ikke kan bruke tildelt tid må du si fra med én gang. Hvis du glemmer å si fra eller bryter reglene for lokalene risikerer du i verste fall å bli utestengt fra videre bruk.

Den tildelte tiden må brukes til formålet det ble søkt om. 
Frister


Kontaktinformasjon

Bookingansvarlig
Lenke for leie av lokaler

www.bookup.no

Kontaktinformasjon

Bookingansvarlig
Opprettet: 26.08.2020 13:07