Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Lån og leie av lokaler

Bye, Ane Frederikke Endret:17.01.2023 10:06
Øvre Eiker bruker en selvbetjent web-portal til utleie og lån av kommunale lokaler - www.bookup.no. Der booker du dine lokaler, finner informasjon om hvilke lokaler som leies ut, når de er tilgjengelige og hva det koster. 

Vi skiller mellom sesongbooking og strøbooking:
Sesongbooking er leie av lokaler til faste aktiviteter og har førsteprioritet. Frist for innmelding av behov for kommende skoleår er 15. mars.
Strøbooking er booking som fordeles etter «første mann til mølla»-prinsippet etter at faste aktiviteter er fordelt.

Slik registrerer du deg i Bookup:
 


For strøbooking:

1. Gå inn på www.bookup.no
2. Søk opp Øvre Eiker
3. Velg ønsket lokale.
4. Finn riktig dato i kalenderen.
5. Klikk på ønsket klokkeslett.
6. I dialogboksen velger ønsket tidspunkt og fyller inn hva du skal bruke lokalet til, for. eks. MØTE. Trykk på BEKREFT VALG
7. Da har reservasjonen lagt seg i "handlekurven" - klikk NESTE STEG. Sjekk at informasjonen stemmer og hak av for at du har godkjent og lest betingelsene, trykk FULLFØR BOOKING
8. Første gang du booker blir du bedt om å lage en bruker. Følg anvisningen systemet gir deg.

Vi ønsker at kommunale bygg skal være i aktiv bruk. Alle kan søke om å leie kommunale lokaler til treninger, møter, konferanser, konserter, ideelle og kommersielle arrangementer og private sammenkomster. 


For sesongbooking: 

Kommunen planlegger faste aktiviteter for ett skoleår av gangen. Søknadsfrist for påfølgende skoleår er 15. mars. Alle som ønsker å bli prioritert til faste aktiviteter for skoleåret 21/22 må gi beskjed til servicesenteret@ovre-eiker.kommune.no i god tid før fristen.  Kommunen sender ut en e-post med link til søknadside i BookUp. På denne søknadsiden legger lag og foreninger inn ønsker for tidspunkt og lokaler til sine aktiviteter. 

Hva gjør vi med søknaden?

Etter fristen går kommunen gjennom alle søknadene i BookUP. Er det flere som ønsker samme lokale til samme tidspunkt, brukes “Retningslinjer for støtte til kulturliv og frivillighet” som veileder i prioriteringene som gjøres. Fordelingen skal skje i samråd med relevante paraplyorganisasjoner.

Av og til kan du bli bedt på forhånd om å flytte til et annet lokale fordi kommunen har egen aktivitet som trenger lokalet.
Når sesongbooking for 2021/22 er ferdigstilt, får du beskjed gjennom BookUp.

Hva må du gjøre hvis du får tildelt tid?

Du må passe på å følge reglene som gjelder for lokalene.

Hvis du ikke kan bruke tildelt tid, må du si fra med én gang. Hvis du glemmer å si fra eller bryter reglene for lokalene, risikerer du i verste fall å bli utestengt fra videre bruk.

Den tildelte tiden må brukes til formålet det ble søkt om. 


Utleiepriser

I kommunalt eide lokaler skal det som hovedregel betales husleie for alle aktiviteter. Se priser her.

Det er noen unntak:

  • Lokale politiske partier og ungdomspartier
  • Grendeutvalgene
  • FAU-møter, SU-møter, elevråd, kommunale råd, foreldrerådsmøter, arrangementer i kommunens regi, klassefester i foreldre- eller skoleregi, aktivitet som frivillige utfører innenfor kommunale tjenester og lignende arrangementer som er en del av det kommunen driver med
  • Aktiviteter på Arbeideren
  • Aktiviteter på biblioteket som kan gjennomføres uten tilpasning av lokalet og uten sjenanse for andre brukere, hvis det er plass og biblioteksjefen har godkjent det. Aktiviteter på biblioteket før fremme offentlig samtale og debatt.
  • Aktiviteter på Trivsels- og mestringssenteret på Eikertun
  • Kurs med tilskudd etter voksenopplæringsloven – se egen side om gratis lokaler
  • Noen organisasjoner kan ha samarbeidsavtaler hvor kommunen gir gratis lokaler i bytte mot noe annet
  • Stat og fylke kan noen ganger få lov til å bruke kommunale lokaler gratis

Frivillige lag og foreninger kan ha krav på husleiestøtte.


Er det noe som ikke er tillatt?

Alkoholservering i skolelokaler og barnehager er normalt ikke tillatt. Privatpersoner kan heller ikke servere alkohol i rådhuset. Arrangementer som bryter med norsk lov er ikke tillatt. Øvre Eiker kommune har nulltoleranse for rasistiske eller nazistiske ytringer, og arrangementer som legger til rette for dette er ikke tillatt. Klikk her for å lese hele utleiereglementet.


Kontaktinformasjon

Bookingansvarlig

Servicesenteret 

Tlf.: 32 25 10 00Lenke for leie av lokaler

www.bookup.no

Kontaktinformasjon

Bookingansvarlig
Servicesenteret
Tlf: 32 25 10 00
Opprettet: 26.08.2020 13:07