Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Leie av lokaler

Bye, Ane Frederikke Endret:09.09.2020 13:54

Vi ønsker at kommunale bygg skal være i aktiv bruk. Alle kan søke om å leie kommunale lokaler til treninger, møter, konferanser, konserter, ideelle og kommersielle arrangement og private sammenkomster. 

I kommunalt eide lokaler skal det som hovedregel betales husleie for alle aktiviteter som ikke er unntatt i kapitler 2 og 3 i «Retningslinjene for støtte til frivillighet og kulturliv».
15. mars 2021 er siste frist for å søke gratis lokaler etter voksenopplæringsloven og til faste aktiviteter og for skoleåret 21/22.
Noen typer aktiviteter kan kvalifisere til gratis lokaler.
I noen tilfeller kan dere kvalifisere til husleiestøtte.


Er det noe som ikke er tillatt?

Alkoholservering i skolelokaler og barnehager er normalt ikke tillatt. Privatpersoner kan heller ikke servere alkohol i Rådhuset. Arrangementer som bryter med norsk lov er ikke tillatt. Øvre Eiker kommune har nulltoleranse for rasistiske eller nazistiske ytringer, og arrangementer som legger til rette for dette er ikke tillatt.


Hvordan leier man lokaler?

Vi skiller mellom strøbooking og sesongbooking. Strøbooking er enkelbestillinger, og etter at faste aktiviteter er planlagt åpner vi opp for strøbookinger. Ønsker du å leie lokaler til faste aktiviteter så bruker du sesongbooking. Felles for begge ordningene er at man må lage en brukerprofil på www.bookup.no. Privatpersoner registrerer e-post og personnummer, mens lag/forening/bedrift bruker e-post og organisasjonsnummer. For å bekrefte din konto må du følge linken systemet sender ut til e-posten du har registrert. Systemet stiller krav til hvilken nettleser du kan bruke, vi anbefaler Chrome eller Firefox. Dette gjelder for all aktivitet knyttet til BookUp.

Slik fungerer strøbooking:

Når du har registrert og bekreftet brukerprofilen kan du gå inn på www.bookup.no. Skriv "Øvre Eiker" i søkefeltet for å se alle lokalene kommunen leier ut. 

I margen til høyre på denne siden finner du en brukerveiledning som tar for seg registering av brukerprofil og hvordan du gjennomfører en strøbooking. 

Når du har sendt inn en forespørsel så må kommunen godkjenne. Tilbakemelding får du i din brukerprofil på bookup.no


Slik fungerer booking til faste aktiviteter og gratis lokaler etter voksenopplæringsloven:

Kommunen planlegger faste aktiviteter for ett skoleår av gangen. Alle som ønsker gratis lokaler etter voksenopplæringsloven eller vil bli prioritert til faste aktiviteter for skoleåret 21/22 må gi beskjed til booking@oeiker.no i god tid før 15. mars.  Kommunen sender ut en e-post med link til søknadside i BookUp. På denne søknadsiden legger lag og foreninger inn ønsker for tidspunkt og lokaler til sine aktiviteter. 

Hva gjør vi med søknaden?

Etter fristen 15. mars går kommunen gjennom alle søknadene i BookUP. Er det flere som ønsker samme lokale til samme tidspunkt brukes “Retningslinjer for støtte til kulturliv og frivillighet” som veileder for prioriteringene som gjøres. Fordelingen skal skje i samråd med relevante paraplyorganisasjoner.

Av og til kan du bli bedt på forhånd om å flytte til et annet lokale fordi kommunen har egen aktivitet som trenger lokalet.

Når sesongbooking for 2021/22 er ferdigstilt, får du beskjed gjennom BookUP.


Hva må du gjøre hvis du får tildelt tid?

Du må passe på å følge reglene som gjelder for lokalene.

Hvis du ikke kan bruke tildelt tid må du si fra med én gang. Hvis du glemmer å si fra eller bryter reglene for lokalene risikerer du i verste fall å bli utestengt fra videre bruk.

Den tildelte tiden må brukes til formålet det ble søkt om. 


Kontaktinformasjon

Bookingansvarlig
Lenke for leie av lokaler

www.bookup.no

Kontaktinformasjon

Bookingansvarlig
Opprettet: 26.08.2020 13:07