Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Brystkreftforeningen Drammen

  Endret:20.03.2020 10:32

E-post: ambing@lifi.no
Tlf.: 450 66 320

Leder: Ana Maria Bing

 

INFORMASJON:
Brystkreftforeningen - www. brystkreftforeningen.no

Brystkreftforeningen ønsker å være en arena hvor brystkreftberørte kan dele erfaringer, opplevelser og kunnskap.

Brystkreftberørte er alle som er rammet, ektefelle, barn, andre pårørende, familie og venner.

Lokalforeninger er et kjerneelement i oppbyggingen av dette nettverket. Gjennom lokalforeningenes aktiviteter og tilbud kan du komme i kontakt med andre medlemmer i Brystkreftforeningen bosatt i ditt område. Dette er for mange viktige bidrag i rehabilitetsprosessen, med et sosialt fellesskap og mestring av egen livssituasjon. Lokalforeningens oppgave er bl.a. å arrangere temamøter, sosialt samvær, gi informasjon og drive likepersonsarbeid for sine medlemmer.

 

Brystkreftforeningens formål er å gi hjelp og støtte til personer som har fått en brystkreftdiagnose eller fått påvist mutasjon i brystkreftgener og å i vareta deres interesser overfor myndigheter, helseinstitusjoner og proteseforhandlere. Blandt aktivitetene er selvhjelpsgrupper og arbeid i lokalforeningene.

Innmelding- ønsker du å bli medlem - ring 0266 og velg medlemsregister. Husk å si at du ønsker å tilhøre lokalforeningen Drammen. Eller du kan melde deg inn på nettet- søk opp www. brystkreftforeningen.no - Trykk på "Bli medlem" øverst på websiden. 

Lokalforeningen Drammen er navnet for lokalforeningen for Drammen og omegn. 

Du finner oss på Facebook - Brystkreftforeningen Drammen - du må søke om å få tilgang da dette er for å forhindre falske profiler blir medlemmer.

Årets programmet for lokalforeningen blir lagt ut under www.brystkreftforeningen.no  -  velg "lokalforening" og "årets programm"

Opprettet: 09.01.2020 14:12