Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kultur og næring

Riste-Bjørkli, Sunniva Endret:17.01.2023 10:05

I de senere årene har det vært et sterkt fokus på samspillet mellom kultur og næring. Det er et mål for Øvre Eiker kommune at representanter med kunst-/kulturkompetanse og næringsaktører møter hverandre i en atmosfære av gjensidig tillit, slik at det kan utvikles innovasjon og variasjonsrikdom i kontaktfeltet mellom dem.

Det fokuseres på kompetanseutvikling og -deling innenfor kunst-, kultur- og næringsfeltet. Gjennom tilrettelegging og samarbeid med aktører på feltet, er kommunen med på å skape gode modeller ved å koble kunst, kultur og næringsliv.

Øvre Eiker er en kommune i en region med stor attraktivitet og en rekke felles utfordringer. Vårt daglige liv blir mer og mer preget av påvirkninger utenfra, både regionalt, nasjonalt og globalt. Det som skjer i andre samfunn påvirker oss særlig gjennom kommunikasjon og kulturelle impulser, i media, gjennom forbruk og i populærkulturen.
Kulturområdet har i de siste årene utviklet seg betydelig og vil fortsette å gjøre det, som respons på impulser utenfra.


Ringen

Ring of the European Cities of Iron Works (Ringen)Ringen

Øvre Eiker kommune ble i september 2011 medlem av Ring of the European Cities of Iron Works. Ringen består av medlemskommuner fra bl.a. Nederland, Tyskland, Italia, Finland, Østerrike, Tsjekkia, Ukraina, Russland, Polen, Danmark, Spania og Norge. Øvre Eiker er eneste norske medlem. Felles for medlemskommunene er at de historisk og/eller i nåtid har et aktivt forhold til metall, som regel smijern. Ringen arbeider for å styrke samarbeid mellom medlemskommunene for å ta vare på og videreutvikle smedkunst. Den skal være en plattform for forståelse mellom mennesker fra ulike land på grunnleggende områder innen samfunnsutvikling.

Hvert år samles medlemskommunene fra de forskjellige land til en generalforsamling.

Øvre Eiker kommune, med tettstedet Skotselv i spissen, ønsker å profilere seg ved å rette oppmerksomhet mot Hassel jernverk. Jernverkets virksomhet i perioden 1649 til ca 1870, har vært viktig for bygda og var nokså enestående i sin tid. Gjennom Ringen-prosjektet knyttes fortid og nåtid sammen.

I 2006 etablerte Arkadiusz Gawecki sin smie "Hammer Touch Design" i Skotselv. Han tok bl.a. initiativ til at skulpturen "Friendship Rings" ble til gjennom  et samarbeid med femten smedkunstnere fra hele verden.

I "Hammer Touch Design" arbeider også smeden Per Christensen. Smia har vært involvert i flere store,regionale og internasjonale prosjekter. Bruk av jern i moderne design og med gamle teknikker, slik Hammer Touch Design utfører det, gir spennende muligheter innenfor smedkunst.

Opprettet: 23.09.2013 14:01