Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kulturminnevern-planer

Riste-Bjørkli, Sunniva Endret:01.02.2019 13:37
Siden 2007 har Øvre Eiker kommune hatt en generell plan for kulturminnevern som er forankret i kommunens kulturstrategi. I 2017 ble det dessuten vedtatt en kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer.

Generell plan for kulturminnevern

Denne planen definerer generelle utfordringer, mål og prioriteringer på hele kulturminnefeltet. Den omfatter dermed både arkivmateriale og annen lokalhistorisk dokumentasjon, immaterielle kulturminner, gjenstander og faste fysiske kulturminner, samt formidling av kulturarv og lokalhistorie. Planen vedtas av kommunestyret og rulleres hvert fjerde år. Med forankring i denne planen vedtar Øvre Eiker kulturminneråd to-årige handlingsplaner:

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Øvre Eiker ble vedtatt av kommunestyret i desember 2017. Det er en temaplan uten juridisk bindende bestemmelser. Planen omfatter alle automatisk fredede kulturminner samt definerer de mest verneverdige bygningene og andre kulturminner fra nyere tid. Det utpekes dessuten 41 verneverdige kulturmiljøer, som skal ha et spesielt fokus, blant annet i arbeidet med å formidle kommunens kulturarv. I tilknytning til planen er det vedtatt en to-årig handlingsplan. Kommunedelplanen bygger på tre fagrapporter, som inneholder detaljerte oversikt over disse kulturmiljøene og over de enkelte kulturminnene som er vurdert. Planen med alle vedlegg – inkludert fagrapportene - er tilgjengelig på internett:

 

 

Opprettet: 23.09.2013 13:24