Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kulturminnevern-planer

Riste-Bjørkli, Sunniva Endret:27.02.2017 14:10

Siden 2007 har Øvre Eiker kommune hatt en plan for kulturminnevern som er forankret i kommunens kulturstrategi. Denne planen definerer utfordringer, mål og prioriteringer på kulturminnefeltet.

Den nåværende planen gjelder for perioden 2012-2015.

I tilknytning til denne planen er det utarbeidet tre handlingsplaner som konkretiserer mål og virkemidler:

I 1994 utga Øvre Eiker kommune i samarbeid med Nedre Eiker kommune et bokverk i tre bind med tittelen "Eikers historie". Et fjerde og femte bind ble ferdigstilt sommeren 2016, og omhandler Øvre Eikers historie etter 1885. Forfatter er historikeren Jon Skeie.

I 2013 startet Øvre Eiker kommune et samarbeid med Buskerud fylkeskommune om arbeidet med en kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Arbeidet er planlagt ferdig i 2017. I forbindelse med dette er det gjennomført en omfattende registrering og verdivurdering av kulturminner i kommunen. Dette gir et solid grunnlag som formidlingen av lokalhistorie og kulturminner kan bygge på i årene framover. Samtidig blir den et redskap som gjør at hensynet til kulturminnene vil bli ivaretatt når kommunen skal bygges ut videre.

Resultatet av denne registreringsprosessen presenteres i tre rapporter, som er tilgjengelig nedenfor. Det understrekes at dette er foreløpige utgaver, som skal sluttbehandles av arbeidsgruppa for kommunedelplanen i løpet av januar 2017. Innspill og kommentarer kan rettes til Øvre Eiker kommune v/Seksjon for kultur og livskraft.

De tre fagrapportene og et utkast til kommunedelplan vil bli presentert på et folkemøte på Øvre Eiker rådhus den 7. februar.

Fagrapport 1: Arkeologiske kulturminner og kulturmiljøer

Fagrapport 2: Nyere tids kulturminner: Bygninger og bygningsmiljøer

Fagrapport 3: Andre kulturminner fra nyere tid

Vedlegg: Liste over verneverdige kulturminner sortert etter gårds- og bruksnummer

Vedlegg: Liste over verneverdige kulturminner sortert etter verneverdi

Kommunedelplan for kulturminner (versjon 2017-02-15)

 

 

Opprettet: 23.09.2013 13:24