Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kulturarv

Evry-admin2 Endret:21.09.2020 14:44

Øvre Eiker kommune har et aktivt samarbeid med frivillig sektor for å ta vare på kulturarven og stimulere til formidling av den lokale kulturhistorien. Dette samarbeidet skjer i stor grad gjennom Øvre Eiker Kulturminneråd, som er oppnevnt av kommunestyret.

Kommunens kulturminnevernrådgiver er sekretær i Kulturminnerådet og samtidig daglig leder for Eiker Arkiv, som også har en sentral rolle i det kommunale kulturminnevernet.

De lokale museene, grendeutvalgene og de frivillige organisasjonene er også viktige aktører på dette feltet.
Sist men ikke minst forvalter de mange private eierne av verneverdige bygninger og anlegg en viktig del av kommunens kulturarv.

Gjennom et planmessig og langsiktig samarbeid ønsker kommunen å legge til rette for at viktige kulturminner skal bevares og brukes til å formidle lokal historie og kulturarv.

​Kontaktinformasjon

Kulturminnekonsulent
Bent Ek
Mob.: 984 22 480

Lenker:

Øvre Eiker kulturminneråd

Opprettet: 11.09.2013 09:38