Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Hokksund kultursal

  Endret:27.07.2018 16:37

Kultursalen ble en realitet i forbindelse med byggingen av ny ungdomsskole i Hokksund, høsten 2012. Salen er en profesjonell kulturscene med 286 sitteplasser for publikum.

Kultursalen brukes av Hokksund ungdomsskole på dagtid. Salen leies/lånes ut til eksterne aktører på kveldstid og i helger.

Fasiliteter

 • Wifi
 • Prosjektor
 • Enkelt lys- og lydanlegg
 • Mikrofoner
 • Piano

Utleiereglement

 • Øvre Eiker kommune, ved teknisk seksjon, har hovedansvaret for utleie og drift av kultursalen utenom skoletid
 • Det forutsettes at utleie- og ordensreglementet for kultursalen aksepteres og overholdes
 • Søknad om leie av kultursalen sendes på e-post til aktivitetskoordinator Roger Faane
 • Kultursalen kan leies i følgende tidsrom:
  Hverdager kl. 16:30-22:00
  Lør- og søndager kl. 10:00-22:00
  Andre helligdager kl. 12:00-18:00

Leiebetingelser

 • Ved arrangementer som krever renhold utover ordinær renholdsplan, belastes leietaker for ekstra renholdsutgifter
 • Bruk av lyd- og lysutstyr som tilhører kultursalen er ikke beregnet med i pristabellen og diskuteres ved hvert enkelt tilfelle
 • Ved ønske om alkoholservering vises det til alkoholpolitisk handlingsplan og ambulerende skjenkebevilling i Øvre Eiker kommune. Søknadsskjema om skjenkebevilling sendes på e-post til Øvre Eiker kommune
 • Ved brudd på utleie- og/eller ordensreglement kan avtalen sies opp med øyeblikkelig virkning
 • Leietakere av kultursalen kan søke om å benytte salen i en periode på inntil 10 måneder (et skoleår). Utleie utover skoleåret søkes spesielt.
 • Disposisjonsrett til lokalet fordeles gjennom søknad én gang pr. år, med søknadsfrist 15. mars
 • Brukere som ønsker å benytte kultursalen etter søknadsfristens utløp, må sende skriftlig søknad senest èn måned før planlagt arrangement
 • Lokaler som er tildelt skal kun benyttes på det tidspunktet og til det formålet som er innvilget i søknaden
 • Fremleie av lokalet er ikke tillatt

Leiepriser

Leiepriser for Hokksund kultursal

​Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Hokksund Ungdomsskole
Rådhusgata 12
3300 Hokksund

Aktivitetskoordinator
Roger Faane
Mob.:  409 12 959

Opprettet: 04.12.2013 13:52