Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kultursaler

  Endret:22.02.2022 08:29

Øvre Eiker kommune har to flotte kultursaler, en på Hokksund Ungdomsskole og en på Skotselv skole.
Kultursalene brukes aktivt i og utenfor skoletid av kommunens innbyggere, frivillige lag og foreninger.
De kan også leies ut til private aktører til ulike arrangement.
Se www.bookup.no

Hokksund kultursal

Kultursalen ble en realitet i forbindelse med byggingen av ny ungdomsskole i Hokksund, høsten 2012. Salen er en profesjonell kulturscene med 286 sitteplasser for publikum.

Kultursalen brukes av Hokksund ungdomsskole på dagtid. Salen leies/lånes ut til eksterne aktører på kveldstid og i helger.

Besøksadresse:
Hokksund Ungdomsskole
Rådhusgata 12
3300 Hokksund


Skotselv kultursal

skotselv amfi.jpeg

I oktober 2014 åpnet den nye kultursalen i Skotselv, med beliggenhet der den gamle gymnastikksalen på Skotselv skole lå tidligere. Salen er en profesjonell kulturscene med 120 sitteplasser for publikum. I tillegg er det 20 sitteplasser på mesaninen. Ved bordoppdekking er det plass til 100 personer.

Kultursalen brukes av skolen på dagtid og leies ut til eksterne aktører på kveldstid og i helger.

Her kan du blat annet gå på bygdekino. 

Besøksadresse:
Skotselv skole
Dalerveien 12
3330 Skotselv

Skotselv Grendeutvalg har ansvaret for booking og utleie.
Ta kontakt med Tommy Thorud på mob.: 905 43 367


Leiebetingelser

  • Ved arrangementer som krever renhold utover ordinær renholdsplan, belastes leietaker for ekstra renholdsutgifter
  • Bruk av lyd- og lysutstyr som tilhører kultursalen er ikke beregnet med i prisen og diskuteres ved hvert enkelt tilfelle
  • Ved ønske om alkoholservering vises det til alkoholpolitisk handlingsplan og ambulerende skjenkebevilling i Øvre Eiker kommune. Søknadsskjema om skjenkebevilling sendes på e-post til Øvre Eiker kommune
  • Ved brudd på utleie- og/eller ordensreglement kan avtalen sies opp med øyeblikkelig virkning
  • Leietakere av kultursalen kan søke om å benytte salen i en periode på inntil 10 måneder (et skoleår). Utleie utover skoleåret søkes spesielt.
  • Disposisjonsrett til lokalet fordeles gjennom søknad én gang pr. år, med søknadsfrist 15. mars
  • Brukere som ønsker å benytte kultursalen etter søknadsfristens utløp, må sende skriftlig søknad senest èn måned før planlagt arrangement
  • Lokaler som er tildelt skal kun benyttes på det tidspunktet og til det formålet som er innvilget i søknaden
  • Fremleie av lokalet er ikke tillatt


Utleie av kultursaler

www.bookup.no

Opprettet: 05.11.2013 10:45