Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kultursaler

  Endret:20.02.2019 10:06

Øvre Eiker kommune har to flotte kultursaler, en på Hokksund Ungdomsskole og en på Skotselv skole.
Kultursalene brukes aktivt i og utenfor skoletid av kommunens innbyggere, frivillige lag og foreninger.

Hokksund kultursal

Kultursalen ble en realitet i forbindelse med byggingen av ny ungdomsskole i Hokksund, høsten 2012. Salen er en profesjonell kulturscene med 286 sitteplasser for publikum.

Kultursalen brukes av Hokksund ungdomsskole på dagtid. Salen leies/lånes ut til eksterne aktører på kveldstid og i helger.

Fasiliteter

 • Wifi
 • Prosjektor
 • Enkelt lys- og lydanlegg
 • Mikrofoner
 • Piano

Utleiereglement

 • Øvre Eiker kommune, ved teknisk seksjon, har hovedansvaret for utleie og drift av kultursalen utenom skoletid
 • Det forutsettes at utleie- og ordensreglementet for kultursalen aksepteres og overholdes
 • Søknad om leie av kultursalen sendes på e-post til Booking
 • Kultursalen kan leies i følgende tidsrom:
  Hverdager kl. 16:30-22:00
  Lør- og søndager kl. 10:00-22:00
  Andre helligdager kl. 12:00-18:00

Leiebetingelser

 • Ved arrangementer som krever renhold utover ordinær renholdsplan, belastes leietaker for ekstra renholdsutgifter
 • Bruk av lyd- og lysutstyr som tilhører kultursalen er ikke beregnet med i pristabellen og diskuteres ved hvert enkelt tilfelle
 • Ved ønske om alkoholservering vises det til alkoholpolitisk handlingsplan og ambulerende skjenkebevilling i Øvre Eiker kommune. Søknadsskjema om skjenkebevilling sendes på e-post til Øvre Eiker kommune
 • Ved brudd på utleie- og/eller ordensreglement kan avtalen sies opp med øyeblikkelig virkning
 • Leietakere av kultursalen kan søke om å benytte salen i en periode på inntil 10 måneder (et skoleår). Utleie utover skoleåret søkes spesielt.
 • Disposisjonsrett til lokalet fordeles gjennom søknad én gang pr. år, med søknadsfrist 15. mars
 • Brukere som ønsker å benytte kultursalen etter søknadsfristens utløp, må sende skriftlig søknad senest èn måned før planlagt arrangement
 • Lokaler som er tildelt skal kun benyttes på det tidspunktet og til det formålet som er innvilget i søknaden
 • Fremleie av lokalet er ikke tillatt

Leiepriser

Leiepriser for Hokksund kultursal

Skotselv kultursal

I oktober 2014 åpnet den nye kultursalen i Skotselv, med beliggenhet der den gamle gymnastikksalen på Skotselv skole lå tidligere. Salen er en profesjonell kulturscene med 120 sitteplasser for publikum. I tillegg er det 20 sitteplasser på mesaninen. Ved bordoppdekking er det plass til 100 personer.

Kultursalen brukes av skolen på dagtid og leies ut til eksterne aktører på kveldstid og i helger.

Salen driftes av teknisk seksjon, mens Skotselv Grendeutvalg har ansvaret for booking og utleie.

Fasiliteter

 • Wifi
 • Prosjektor
 • Proffesjonell lys- og lydmikser (krav om egen tekniker)
 • Mikrofoner
 • Stor garderobe

Utleiereglement

 

 • Øvre Eiker kommune, ved Teknisk seksjon, har hovedansvaret for drift og vedlikehold av kultursalen
 • Skotselv Grendeutvalg har ansvar for utleie og koordinerer utleie og fakturering med aktivitetskoordinator Øvre Eiker kommune
 • Det forutsettes at utleie- og ordensreglementet for kultursalen aksepteres og overholdes
 • Søknad om leie av kultursalen rettes til Skotselv Grendeutvalg ved Andreas Sveaass
 • Ved spørsmål, ring Andreas Sveaas telefon nr.: 906 62 461 eller aktivitetskoordinator Roger Faane telefon nr.: 409 12 959
  • - Hverdager: 1700 – 22:00
  • Lør- og søndager: 10:00 – 22:00
  • Andre helligdager: 12:00 – 18:00
Ønskes andre tidspunkt, kan dette avtales direkte med utleier.
Ta kontakt for priser og utleiebetingelser.

 

Kontaktinformasjon og besøksadresser


Hokksund kultursal

Hokksund Ungdomsskole
Rådhusgata 12
3300 Hokksund

Aktivitetskoordinator 

Roger Faane
Mob.: 409 12 959


Skotselv kultursal

Skotselv skole
Dalerveien
3330 Skotselv

Skotselv Grendeutvalg
Tommy Thorud
Mob.: 905 43 367

Opprettet: 05.11.2013 10:45