Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kultursaler

  Endret:27.09.2019 14:11

Øvre Eiker kommune har to flotte kultursaler, en på Hokksund Ungdomsskole og en på Skotselv skole.
Kultursalene brukes aktivt i og utenfor skoletid av kommunens innbyggere, frivillige lag og foreninger.

Hokksund kultursal

Kultursalen ble en realitet i forbindelse med byggingen av ny ungdomsskole i Hokksund, høsten 2012. Salen er en profesjonell kulturscene med 286 sitteplasser for publikum.

Kultursalen brukes av Hokksund ungdomsskole på dagtid. Salen leies/lånes ut til eksterne aktører på kveldstid og i helger.

Fasiliteter

 • Wifi
 • Prosjektor
 • Enkelt lys- og lydanlegg
 • Mikrofoner
 • Piano

Utleiereglement

 • Øvre Eiker kommune, ved teknisk seksjon, har hovedansvaret for utleie og drift av kultursalen utenom skoletid
 • Det forutsettes at utleie- og ordensreglementet for kultursalen aksepteres og overholdes
 • Søknad om leie av kultursalen sendes på e-post til Booking
 • Kultursalen kan leies i følgende tidsrom:
  Hverdager kl. 16:30-22:00
  Lør- og søndager kl. 10:00-22:00
  Andre helligdager kl. 12:00-18:00

Leiebetingelser

 • Ved arrangementer som krever renhold utover ordinær renholdsplan, belastes leietaker for ekstra renholdsutgifter
 • Bruk av lyd- og lysutstyr som tilhører kultursalen er ikke beregnet med i pristabellen og diskuteres ved hvert enkelt tilfelle
 • Ved ønske om alkoholservering vises det til alkoholpolitisk handlingsplan og ambulerende skjenkebevilling i Øvre Eiker kommune. Søknadsskjema om skjenkebevilling sendes på e-post til Øvre Eiker kommune
 • Ved brudd på utleie- og/eller ordensreglement kan avtalen sies opp med øyeblikkelig virkning
 • Leietakere av kultursalen kan søke om å benytte salen i en periode på inntil 10 måneder (et skoleår). Utleie utover skoleåret søkes spesielt.
 • Disposisjonsrett til lokalet fordeles gjennom søknad én gang pr. år, med søknadsfrist 15. mars
 • Brukere som ønsker å benytte kultursalen etter søknadsfristens utløp, må sende skriftlig søknad senest èn måned før planlagt arrangement
 • Lokaler som er tildelt skal kun benyttes på det tidspunktet og til det formålet som er innvilget i søknaden
 • Fremleie av lokalet er ikke tillatt

Leiepriser

Leiepriser for Hokksund kultursal

Skotselv kultursal

I oktober 2014 åpnet den nye kultursalen i Skotselv, med beliggenhet der den gamle gymnastikksalen på Skotselv skole lå tidligere. Salen er en profesjonell kulturscene med 120 sitteplasser for publikum. I tillegg er det 20 sitteplasser på mesaninen. Ved bordoppdekking er det plass til 100 personer.

Kultursalen brukes av skolen på dagtid og leies ut til eksterne aktører på kveldstid og i helger.

Salen driftes av teknisk seksjon, mens Skotselv Grendeutvalg har ansvaret for booking og utleie.

Fasiliteter

 • Wifi
 • Prosjektor
 • Proffesjonell lys- og lydmikser (krav om egen tekniker)
 • Mikrofoner
 • Stor garderobe

Utleiereglement

 

 • Øvre Eiker kommune, ved Teknisk seksjon, har hovedansvaret for drift og vedlikehold av kultursalen
 • Skotselv Grendeutvalg har ansvar for utleie og koordinerer utleie og fakturering med aktivitetskoordinator Øvre Eiker kommune
 • Det forutsettes at utleie- og ordensreglementet for kultursalen aksepteres og overholdes
 • Søknad om leie av kultursalen rettes til Skotselv Grendeutvalg ved Andreas Sveaass
 • Ved spørsmål, ring Andreas Sveaas telefon nr.: 906 62 461
  • Hverdager: 1700 – 22:00
  • Lør- og søndager: 10:00 – 22:00
  • Andre helligdager: 12:00 – 18:00
Ønskes andre tidspunkt, kan dette avtales direkte med utleier.
Ta kontakt for priser og utleiebetingelser.

 

Kontaktinformasjon og besøksadresser


Hokksund kultursal

Hokksund Ungdomsskole
Rådhusgata 12
3300 Hokksund

Skotselv kultursal

Skotselv skole
Dalerveien
3330 Skotselv

Skotselv Grendeutvalg
Tommy Thorud
Mob.: 905 43 367

Opprettet: 05.11.2013 10:45