Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Spillemidler

  Endret:17.01.2023 10:07

Spillemidler til idrettsformål skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet, både i regi av den frivillige, medlemsbaserte idretten og gjennom muligheten for egenorganisert aktivitet.

Kommunen gir veiledning og behandler søknader om statlige spillemidler til anlegg og områder for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Søknader leveres elektronisk via anleggsregisteret
Her finner du også all informasjon om søknadsprosessen.

Det er viktig med en god prosess for å levere en best mulig søknad. Ta tidlig kontakt med kommunen når du planlegger et nytt anlegg/tiltak eller rehabilitering av eldre anlegg.

Søknadsfrist til ko
mmunen er 15.oktober. Se saksgang ved spillemiddelsøknader i Øvre Eiker for nærmere informasjon, samt aktuelle lenker til høyre.

Det kan søkes om tilskudd til:

  • bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet eller egenorganisert aktivitet, og som ikke er underlagt kommersielle interesser
  • kjøp og innredning av eksisterende anlegg
  • universell utforming av eldre idrettsanlegg

Opprettet: 11.10.2018 13:57