Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Arrangementsstøtte

Bye, Ane Frederikke Endret:11.10.2018 16:53
Har du lyst til å lage et arrangement i Øvre Eiker? Da kan du kanskje få pengestøtte av oss. 

Hva kan du få støtte til?

Du kan få støtte til det meste, så lenge det er et åpent arrangement og du ikke alt har fått penger til det på annen måte. 

Her er noen eksempler:
 • Festivaler
 • Konserter 
 • Aktivitetsdager
 • Folkefester
NB: Konserter “av høy kunstnerisk kvalitet” kan i stedet kvalifisere til konsertstøtte.


Når kan du søke?

Du må søke før 1. desember året før arrangementet. Hvis vi har ledige midler etter den fristen lyser vi ut restmidler uten egen frist.

Hvem kan søke?

Alle, unntatt privatpersoner og kommunale tjenester. Kommunale tjenester kan være med å arrangere, men kan ikke stå som søker. Privatpersoner kan søke gjennom enkeltpersonforetak.

Hva får du ikke støtte til?

 • Lukkete arrangementer (f.eks. bare for medlemmer)
 • Arrangementer som får konsertstøtte kan ikke få av denne ordningen her.
 • Hvis dere får driftsstøtte gjennom andre ordninger får du ikke arrangementsstøtte til ting dere vanligvis driver med. 
Eksempler på ting vi tenker du vanligvis driver med:
 • Politiske partier: Partimøter, seminarer, konferanser (du kan ta kontakt med oss hvis du tenker det er et unntak her)
 • Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn: Seremonier, musikk under gudstjenester, trosopplæring
 • Frivillige organisasjoner: Medlemsmøter, korpskonserter, cup.

Hvordan søker du?

Fyll ut søknadsskjemaet her (link legges ut så fort skjemaet er klar til å publiseres).

Du bør ha disse tingene klart:
 • Organisasjonsnummer
 • Bankkontonummer
 • Foreløpig program
 • Foreløpig budsjett
 • Eventuell sluttrapport og regnskap fra forrige gang.
I løpet av søknaden vil du få informasjon om ting som du må ettersende til tilskudd@ovre-eiker.kommune.no. De kan du samle opp og sende i en egen e-post, som du merker med navn på arrangementet og dato for arrangementet.

Hva gjør vi med søknaden?

Vi prioriterer mellom søknadene på den måten som står i søknadsskjemaet, i tillegg til at vi prioriterer arrangementer registrert i Buskerud kommunes eventapp Bizzy for ungdom. Vi legger budsjettet til grunn når vi vurderer tildeling, så lag et realistisk budsjett.

Når vi har behandlet søknaden får du et vedtaksbrev i Altinn og eventuelt tilskudd blir utbetalt. Det er mulig å klage på vedtaket. Det står det mer om i brevet. 

Hva må du gjøre hvis du får penger?

Du må passe på å bruke pengene på det som var tenkt. Hvis ting endrer seg veldig, så ta kontakt med oss på forhånd, sånn at vi kan gi deg beskjed om det er greit å bruke pengene annerledes.

Eksempler på endringer du ikke bør gjøre:
 • Begynne å ta betalt for noe som skulle være gratis
 • Gå vekk fra å være et familiearrangement til å bli et voksenarrangement
 • Ombestemme deg og begynne å servere alkohol
 • Avlyse arrangementet og bruke pengene på noe helt annet
Denne typen endringer kan føre til at vi må be deg betale tilbake pengene. 

Du må sende inn sluttrapport og regnskap til oss på tilskudd@ovre-eiker.kommune.no senest ett år etter du har gjennomført arrangementet hvis ikke du søker på nytt. Glemmer du å gjøre dette, kan du risikere at vi ber deg betale tilbake pengene. 

Hvor kan jeg lese mer?

Retningslinjene for arrangementsstøtte
Generelle regler for saksbehandling, kontroll og tilbakebetaling

Opprettet: 11.10.2018 14:45