Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Arrangementsstøtte

Bye, Ane Frederikke Endret:11.05.2020 12:53
Har du lyst til å lage et arrangement i Øvre Eiker? Da kan du kanskje få pengestøtte av oss. 

Hva kan du få støtte til?

Du kan få støtte til det meste, så lenge det er et åpent arrangement og du ikke alt har fått penger til det på annen måte. 

Her er noen eksempler:
 • Festivaler
 • Konserter 
 • Aktivitetsdager
 • Folkefester
NB: Konserter “av høy kunstnerisk kvalitet” kan i stedet kvalifisere til konsertstøtte.


Hvor mye kan vi få?

Maksimal tildeling er ¼ av rammen for ordningen.

Når kan du søke?

Du må søke før 1. desember året før arrangementet. Hvis vi har ledige midler etter den fristen lyser vi ut restmidler uten egen frist.


Hvem kan søke?

Alle, unntatt privatpersoner og kommunale tjenester. Kommunale tjenester kan være med å arrangere eller søke som vertskap for frivillige i tjenestene eller frivilligsentralen. Privatpersoner kan søke gjennom enkeltpersonforetak.


Hva får du ikke støtte til?

 • Lukkete arrangementer (f.eks. bare for medlemmer)
 • Arrangementer som får konsertstøtte kan ikke få av denne ordningen her.
 • Hvis dere får driftsstøtte gjennom andre ordninger får du ikke arrangementsstøtte til ting dere vanligvis driver med. 
Eksempler på ting vi tenker du vanligvis driver med:
 • Politiske partier: Partimøter, seminarer, konferanser (du kan ta kontakt med oss hvis du tenker det er et unntak her)
 • Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn: Seremonier, musikk under gudstjenester, trosopplæring
 • Frivillige organisasjoner: Medlemsmøter, korpskonserter, cup.

Arrangementer hvor dere serverer alkohol kan få støtte, men blir prioritert til sist. Som regel kan dere derfor ikke regne med at dere får støtte hvis dere serverer alkohol.


Hvordan søker du?

Fyll ut søknadsskjemaet på arrangementsstøtte her.

Du bør ha disse tingene klart:
 • Organisasjonsnummer
 • Bankkontonummer
 • Foreløpig program
 • Foreløpig budsjett
 • Eventuell sluttrapport og regnskap fra forrige gang.
I løpet av søknaden vil du få informasjon om ting som du må ettersende til tilskudd@oeiker.no. De kan du samle opp og sende i en egen e-post, som du merker med navn på arrangementet og dato for arrangementet.

Hva gjør vi med søknaden?

Vi prioriterer mellom søknadene på den måten som står i søknadsskjemaet, i tillegg til at vi prioriterer arrangementer registrert i Buskerud kommunes eventapp Bizzy for ungdom. Vi legger budsjettet til grunn når vi vurderer tildeling, så lag et realistisk budsjett.

Når vi har behandlet søknaden får du et vedtaksbrev i Altinn og eventuelt tilskudd blir utbetalt. Det er mulig å klage på vedtaket. Det står det mer om i brevet. 

Hva må du gjøre hvis du får penger?

Hvis du ikke søker på nytt neste år må du sende inn sluttrapport på maksimalt 1 A4-side og regnskap til oss på tilskudd@oeiker.no senest ett år etter du har gjennomført arrangementet. Glemmer du å gjøre dette, kan du risikere at vi ber deg betale tilbake pengene. Søker du på nytt sender du inn slik rapport og regnskap sammen med søknaden neste år. 


Hvor kan jeg lese mer?

Retningslinjene for arrangementsstøtte
Generelle regler for saksbehandling, kontroll og tilbakebetaling

Tildelinger for 2020

I 2020 var rammen til fordeling kr 58 460,-.
Maksimal tildeling til et enkelt arrangement var kr 14 615,- (det ble ved en feil opplyst maks sats kr 17 490,-).
Søknadsfristen for 2020 var 1. desember 2019. 
Vi fordelte tilskudd delvis 11. desember 2019 og ferdigstilte det 06.01.2020.

I tabellen under ser du rangeringen av søkere og tildelingen.
Denne tabellen kan gi deg litt informasjon om hva det er realistisk å få.


Søknad nr
Søker
Arrangement
Kategori
Bizzy?
Alkohol-servering?
Utelukket av formelle grunner?
Søknads-sum
Innvilget sum
Merknad
​2
​Fiskum IL
​Vintermorro
​1 Barne-, ungdoms- og familie-arrangementer eller arrangementer for psykisk utviklings-hemmete, åpne for alle og gratis
​Ja
​Nei
​Nei
​10 000
​10 000
​3
​Fiskum IL
​Aktivitetshelg
​1 Barne-, ungdoms- og familie-arrangementer eller arrangementer for psykisk utviklings-hemmete, åpne for alle og gratis
​Ja
​Nei
​Nei
10 000​10 000
​4
​Hokksund byutvalg
​Sankthansfeiring
​1 Barne-, ungdoms- og familie-arrangementer eller arrangementer for psykisk utviklings-hemmete, åpne for alle og gratis
​Ja
​Nei
​Nei
​35 000
17 490
​Budsjettert med 30 000
​1
​Hokksund by- og laksefestival
​Hokksund by- og laksefestival
​1 Barne-, ungdoms- og familie-arrangementer eller arrangementer for psykisk utviklings-hemmete, åpne for alle og gratis
​Ja
​Ja
​Nei
​15 000
15 000
​Mangler beskrivelse av skillet mellom alkoholarealer. Tilskudd på vilkår om at dette beskrives tilfredsstillende i søknad om skjenkebevilling. 
Beskrivelse ettersendt og godkjent  
06.01.2020
Totalt
​70 000
​52 490
Tildelinger for 2019

I 2019 var rammen til fordeling kr 54 460,-.
Søknadsfristen for 2019 var 1. desember 2018. 
Vi fordelte tilskudd 13. desember 2018.

I tabellen under ser du rangeringen av søkere og tildelingen.
Denne tabellen kan gi deg litt informasjon om hva det er realistisk å få.

Søknad nr
SøkerArrangementKategoriBizzy?Alkohol-servering?Utelukket av formelle grunner?Søknads-sumInnvilget sumMerknad
12Vestfossen IFVestfossen Marken3 - Åpne gratis-arrangementer for alleJaNeiNei100 000  13 460
11Skotselv grendeutvalgRockekonsert for barn 
og ungdom
1 - Barne-, ungdoms- og familie-arrangementer, åpne for alle og gratisJaNeiNei  15 000  15 000
13Gimle ForlagGimle Vikingmarked1 - Barne-, ungdoms- og familie-arrangementer, åpne for alle og gratisNeiNeiNei    6 000    6 000
15Fiskum idrettslagAktivitetshelg1 - Barne-, ungdoms- og familie-arrangementer, åpne for alle og gratisJaNeiNei  10 000  10 000
17Vestfossen IFDiskotek for barneskoleelever1 - Barne-, ungdoms- og familie-arrangementer, åpne for alle og gratisJaNeiNei10 00010 000
9Fiskum idrettslagFiskum Fotball Cup5 - Åpne barne-, ungdoms- og familie-arrangementer, men som tar mer betaltJaNeiJa15 0000Omfattet av driftsstøtte
19Ormåsen grendeutvalgFagkveld7 - Åpne arrangementer med aldersgrenseJaNeiNei10 0000
18Barbro Djupvik ProduksjonerPoetry of Space6 - Andre åpne arrangementer for alle som tar mer betaltNeiNeiNei80 0000
3Hokksund by- og laksefestivalHokksund by- og laksefestival1 - Barne-, ungdoms- og familie-arrangementer, åpne for alle og gratisJaJaNei15 0000Behandlet under ett med nr 2
2Hokksund by- og laksefestivalHokksund by- og laksefestival1 - Barne-, ungdoms- og familie-arrangementer, åpne for alle og gratisJaJaNei10 0000Behandlet under ett med nr 3
14Øvre Eiker kommune Seksjon Helse og omsorgFrivillighetskorpset/
kultur i omsorg
3 - Åpne gratis-arrangementer for alleNeiNeiJa90 0000Manglet budsjett, men det påvirket ikke tildelingen denne gangen.
1Dagfinn KolbergTrollelgen 20195 - Åpne barne-, ungdoms- og familie-arrangementer, men som tar mer betaltJaNeiNei40 0000
5Fiskum IFFiskumrittet 20196 - Andre åpne arrangementer for alle som tar mer betaltJaNeiNei15 0000
10VertavofestivalenVertavofestivalen6 - Andre åpne arrangementer for alle som tar mer betaltJaJaNei40 0000
Totalt456 00054 460


Opprettet: 11.10.2018 14:45