Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Booking av lokaler til faste aktiviteter

Bye, Ane Frederikke Endret:26.10.2019 02:11

Vi ønsker at kommunale bygg skal være i aktiv bruk. Her kan du lese om leie av kommunale lokaler.

Noen typer aktiviteter kan kvalifisere til gratis lokaler.

I noen tilfeller kan dere kvalifisere til husleiestøtte.

Hva kan du leie lokaler til?

Du kan leie kommunale lokaler til møter, konferanser, konserter, ideelle og kommersielle arrangementer og private sammenkomster.

Når kan du søke?

Hvis du skal ha faste aktiviteter bør du søke om dette senest 15. mars før neste skoleår. Da kan vi ta hensyn til det ved fordeling av tider.

Utover dette kan du fra 15. april søke om leie ut skoleåret det gjelder ved å sende e-post til booking@oeiker.no.

Hvem kan søke?

Alle kan søke om å leie kommunale lokaler.

Er det noe som ikke er tillatt?

Alkoholservering i skolelokaler er normalt ikke tillatt.

Arrangementer som bryter med norsk lov er ikke tillatt.

Øvre Eiker kommune har nulltoleranse for rasistiske eller nazistiske ytringer, og arrangementer som legger til rette for dette er ikke tillatt.

Hvordan søker du?

Fyll ut søknadsskjemaet for booking av lokaler til faste aktiviteter her.

Du bør ha disse tingene klart:

  • Kontaktinformasjonen deres
  • Tittel på arrangementet som gjør det mulig å forstå hva dere skal gjøre
  • Hvilket lokale dere ønsker dere
  • Hvilke behov dere har med tanke på antall som kan være i lokalet, akustikk, størrelse, banemerking, hjelpemidler, tilgjengelighet og lignende
  • Tid og varighet, inkludert start og stopp for faste aktiviteter

Hva gjør vi med søknaden?

For søknader som kommer til hovedfristen 15. mars fordeler vi tid ut fra ledig kapasitet.

Gratis lokaler etter voksenopplæringsloven blir fordelt først, og så fordeler vi resten av tida i samråd med idrettsråd, musikkråd og teaterråd. Vi prioriterer aktiviteter for psykisk utviklingshemmete, barn og unge under 19 år og aktører fra Øvre Eiker.

Ellers prøver vi å sørge for at folk får de best egna lokalene som er ledige.

Når faste aktiviteter har fått tid er det løpende tildeling til andre søknader.

Av og til kan du bli bedt på forhånd om å flytte til et annet lokale fordi kommunen har egen aktivitet som trenger lokalet.

Når søknaden er behandlet får du svar med et brev i Altinn. Det er mulig å klage på vedtaket. Det står det mer om i brevet. Der får du også informasjon om eventuelle avtaler du må skrive under på om bruk av lokalet og om andre retningslinjer for bruk av lokalet.

Hva må du gjøre hvis du får tildelt tid?

Du må passe på å følge reglene som gjelder for lokalene.

Hvis du ikke kan bruke tildelt tid må du si fra med én gang. Hvis du glemmer å si fra eller bryter reglene for lokalene risikerer du i verste fall å bli utestengt fra videre bruk.

Du må også passe på å gjøre omtrent det dere sa dere skulle gjøre. Annen bruk kan i verste fall føre til at dere blir utestengt eller at dere må betale leie likevel. I noen tilfeller kan du få krav om å betale leie som om du var kommersiell aktør.


Hvor kan jeg lese mer?
Retningslinjene for lokaler
Generelle regler for saksbehandling, kontroll og tilbakebetaling.

Opprettet: 13.12.2018 22:13