Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Driftsstøtteordninger til lag og foreninger

Bye, Ane Frederikke Endret:26.10.2019 01:42

Driver du frivillig lag eller forening i Øvre Eiker? Da kan du kanskje få pengestøtte til driften.

Hva kan du få støtte til?

Du kan få støtte til nesten alle typer frivillige organisasjoner til å jobbe for formålet deres.

Vi skiller mellom barn og unge under 19 år og andre. Barn og unge er det satt av mer penger til.


Hvor mye kan vi få?

Den totale summen til fordeling blir fordelt på alle medlemmene det søkes for. Dere får et tilskudd per tellende medlem. Se nederst for hva vi tildelte i 2019.


Når kan du søke?

Du må søke før 15. mai for å få penger.


Hvem kan søke?

Frivillige lag og foreninger som er registrert i Enhetsregisteret som er i minst én av disse gruppene:

 • Paraplyorganisasjon som har samarbeidsavtale med kommunen. Det vil si:
  • Øvre Eiker idrettsråd
  • Øvre Eiker musikkråd
  • Øvre Eiker teaterråd
 • Demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner med minst 10 tellende medlemmer under 19 år. Enten må flertallet av de tellende medlemmene være under 15 år, eller så må medlemmer under 26 år ha flertall i styre eller årsmøte.
 • Andre demokratiske lag og foreninger med minst 100 tellende medlemmer.

Er din forening medlem av en av de nevnte paraplyorganisasjonene kan dere ikke søke selv – da er det paraplyorganisasjonen som søker på vegne av dere.

Hvis ikke dere kvalifiserer til driftsstøtte kan dere kanskje få oppstartsstøtte.

Hva er et tellende medlem?

Vi teller bare med medlemmer som har meldt seg inn frivillig og kan bekrefte det selv og som faktisk bor i Øvre Eiker.

Medlemmene må stå i medlemsregisteret per 31. desember året før du søker. De må stå med fødselsdato og bostedsadresse.

Medlemmene må ha fulle demokratiske rettigheter, inkludert å kunne velges. Er de under 15 år er det nok at foreldrene har disse rettighetene, men barn under 15 år må kunne bli hørt og delta etter sin alder og modenhet.

Hvis medlemmet er under 19 år må de ha betalt minst 50,- i kontingent for året før du søker. Andre medlemmer må ha betalt minst 200,- i kontingent året før du søker.

Familiemedlemmer kan telle med, men alle må kunne bekrefte selv at de er frivillig innmeldt. Summen av kontingenten for familien må også være større enn minstekravene over.

Eksempel: Familie med 2 voksne og 2 barn: Minstekontingent 500,- for familiemedlemskap. (200 + 200 + 50 + 50).

Familie med 1 voksen og 3 barn: Minstekontingent 350,- (200 + 50 + 50 + 50).

Hva får du ikke støtte til?

 • Foreninger og andre som skal ivareta medlemmenes økonomiske interesser. Eksempler: Arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsgiverorganisasjoner, samvirkeforetak, næringsdrivende.
 • Kirker, tros- og livssynssamfunn som får driftsstøtte fra stat og/eller kommune
 • Politiske partier som får driftsstøtte fra stat og/eller kommune

Hvordan søker du?

Fyll ut søknadsskjemaet på driftsstøtte her.

Du bør ha disse tingene klart:

 • Organisasjonsnummer
 • Bankkontonummer
 • Antall tellende medlemmer over 19 år per 31.12. året før
 • Antall tellende medlemmer under 19 år per 31.12. året før
 • Årsrapport fra året før
 • Årsregnskap fra året før

Hva gjør vi med søknaden?

Vi skiller mellom medlemmer over og under 19 år. Innenfor hver kategori legger vi sammen antallet tellende medlemmer og så deler vi pengene til hver gruppe på disse. Så deler vi ut den summen vi da får per medlem.

Hva må du gjøre hvis du får penger?

Du må passe på at dere bruker pengene på det dere skal drive med etter formålet.

Hvis dere får penger til barn og unge under 19 år må dere passe på at pengene kommer dem til gode.

Hvis dere bruker pengene på ting dere ikke skal, risikerer dere at vi krever pengene tilbake. Det risikerer dere også hvis dere har jukset eller slurvet med medlemstallene deres.

Eksempler på ting dere ikke bør gjøre:

 • Gi bort alle pengene eller veldig mye av dem til noen andre. Veldedighet som er dekket av formålet deres kan likevel vanligvis være greit.
 • Personlig forbruk for enkeltpersoner i foreningen
 • Endre formål til å bli næringsdrivende, politisk parti, trossamfunn, fagforening eller arbeidsgiverorganisasjon
 • Fjerne demokratiske rettigheter for medlemmer i organisasjonen

Hvis dere legger ned, må dere sende beskjed om det til tilskudd@oeiker.no så fort som mulig, og sende inn regnskap og årsrapport for den perioden dere var i drift til samme adresse. Glemmer du å gjøre dette, kan du risikere at vi ber deg betale tilbake pengene.

Hvor kan jeg lese mer?

Retningslinjene for driftsstøtteordninger for lag og foreninger
Generelle regler for saksbehandling, kontroll og tilbakebetaling


Tildelinger for 2019

I 2019 var rammen til fordeling kr 1 042 909,- for barn og ungdom og kr 522 816,- til voksne.
Søknadsfristen for 2019 var 15. mars 2019. 
Vi fordelte tilskuddet 5. april 2019.

I tabellen under ser du alle søkere og tildelinger.
Denne tabellen kan gi deg litt informasjon om hva det er realistisk å få.

Fordeling av driftsstøtte til lag og foreninger 2019
SøkerTil barn og ungeTil andreTotalt
Øvre Eiker Teaterråd kr        48 072,61  kr    28 791,69  kr        76 864,30
Hokksund Pensjonistforening kr                     -    kr    18 724,38  kr        18 724,38
HLF EIKER kr                     -    kr  168 912,20  kr      168 912,20
Øvre Eiker Musikkråd kr      136 579,26  kr    57 231,68  kr      193 810,94
Diabetesforbundet Øvre Eiker kr                     -    kr    18 200,62  kr        18 200,62
Eiker 4H Nemd kr        29 378,67  kr      1 702,22  kr        31 080,89
Øvre Eiker Idrettsråd kr   1 048 687,16  kr  339 444,53  kr   1 388 131,68
Totalt kr  1 262 717,70  kr  633 007,30  kr  1 895 725,00


Opprettet: 13.12.2018 12:48