Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Driftsstøtteordninger til lag og foreninger

Bye, Ane Frederikke Endret:25.03.2022 12:35

Driver du frivillig lag eller forening i Øvre Eiker? Da kan du kanskje få pengestøtte til driften.

Hva kan du få støtte til?

Du kan få støtte til nesten alle typer frivillige organisasjoner til å jobbe for formålet deres.

Vi skiller mellom barn og unge under 19 år og andre. Barn og unge er det satt av mer penger til.


Hvor mye kan vi få?

Den totale summen til fordeling blir fordelt på alle medlemmene det søkes for. Dere får et tilskudd per tellende medlem. Se nederst for tidligere tildelinger.


Når kan du søke?

Du må søke før 15. mai for å få penger.


Hvem kan søke?

Frivillige lag og foreninger som er registrert i Enhetsregisteret som er i minst én av disse gruppene:

 • Paraplyorganisasjon som har samarbeidsavtale med kommunen. Det vil si:
  • Øvre Eiker idrettsråd
  • Øvre Eiker musikkråd
  • Øvre Eiker teaterråd
 • Demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner med minst 5 tellende medlemmer under 19 år. Enten må flertallet av de tellende medlemmene være under 15 år, eller så må medlemmer under 26 år ha flertall i styre eller årsmøte.
 • Andre demokratiske lag og foreninger med minst 20 tellende medlemmer.

Er din forening medlem av en av de nevnte paraplyorganisasjonene kan dere ikke søke selv – da er det paraplyorganisasjonen som søker på vegne av dere.


Hva er et tellende medlem?

Vi teller bare med medlemmer som har meldt seg inn frivillig og kan bekrefte det selv og som faktisk bor i Øvre Eiker.

Medlemmene må stå i medlemsregisteret per 31. desember året før du søker. De må stå med fødselsdato og bostedsadresse.

Medlemmene må ha fulle demokratiske rettigheter, inkludert å kunne velges. Er de under 15 år er det nok at foreldrene har disse rettighetene, men barn under 15 år må kunne bli hørt og delta etter sin alder og modenhet.

Hvis medlemmet er under 19 år må de ha betalt minst 10,- i kontingent for året før du søker. Andre medlemmer må ha betalt minst 50,- i kontingent året før du søker.

Familie- og husstandsmedlemmer kan telle med, men alle må kunne bekrefte selv at de er frivillig innmeldt. Summen av kontingenten for familien må også være større enn minstekravene over.

Eksempel: Familie med 2 voksne og 2 barn: Minstekontingent 120,- for familiemedlemskap. (50 + 50 + 10 + 10).

Familie med 1 voksen og 3 barn: Minstekontingent 80,- (50 + 10 + 10 + 10).

Hva får du ikke støtte til?

 • Foreninger og andre som skal ivareta medlemmenes økonomiske interesser. Eksempler: Arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsgiverorganisasjoner, samvirkeforetak, næringsdrivende.
 • Kirker, tros- og livssynssamfunn som får driftsstøtte fra stat og/eller kommune
 • Politiske partier som får driftsstøtte fra stat og/eller kommune

Hvordan søker du?

Søknadsskjema finner du her.

Du bør ha disse tingene klart:

 • Organisasjonsnummer
 • Bankkontonummer
 • Antall tellende medlemmer over 19 år per 31.12. året før
 • Antall tellende medlemmer under 19 år per 31.12. året før

Hva gjør vi med søknaden?

Vi skiller mellom medlemmer over og under 19 år. Innenfor hver kategori legger vi sammen antallet tellende medlemmer og så deler vi pengene til hver gruppe på disse. Så deler vi ut den summen vi da får per medlem.

Hva må du gjøre hvis du får penger?

Du må passe på at dere bruker pengene på det dere skal drive med etter formålet.

Hvis dere får penger til barn og unge under 19 år må dere passe på at pengene kommer dem til gode.

Hvis dere bruker pengene på ting dere ikke skal, risikerer dere at vi krever pengene tilbake. Det risikerer dere også hvis dere har jukset eller slurvet med medlemstallene deres.

Eksempler på ting dere ikke bør gjøre:

 • Gi bort alle pengene eller veldig mye av dem til noen andre. Veldedighet som er dekket av formålet deres kan likevel vanligvis være greit.
 • Personlig forbruk for enkeltpersoner i foreningen
 • Endre formål til å bli næringsdrivende, politisk parti, trossamfunn, fagforening eller arbeidsgiverorganisasjon
 • Fjerne demokratiske rettigheter for medlemmer i organisasjonen


Hvor kan jeg lese mer?

Retningslinjer for tilskuddsordninger for lag og foreninger


Tildelinger for 2021


​Fordelig av driftsstøtte til lag og foreninger 2021
​Søker
Sum
​Østsiden vel
​kr. 15.746,04
​Øvre Eiker Teaterråd
kr. 79.054,78​
Fiskum Sanitetsforening​
​kr. 9.136,59
​HLF Eiker 
​kr. 67.844,03
​Diabetesforbundet Øvre Eiker
kr. 31.686,47​
​Vestfossen Pensjonistforening
kr. 26.243,39​
​Eiker 4H Nemd
kr. 30.401,42​
​Hokksund pensjonistforening
kr. 56.957,88​
​Øvre Eiker idrettsråd
kr. 1.511.380,44​
​Øvre Eiker musikkråd
kr. 97.508,96​


Tildelinger for 2020

Potten til fordeling skal fordeles på antallet godkjente tellende medlemmer innenfor hver kategori. For å bli godkjent som medlemmer som får høy sats (altså til barn og unge), er det krav til at organisasjonen er en barne- og ungdomsorganisasjon. Diabetesforbundets 10 medlemmer i aldersgruppa er derfor ved beregning av tilskuddssats talt med i gruppa for lav sats.

Tilskuddssatsene for 2020 er etter dette kr 436,24 per medlem for høy sats og kr 194,15 per medlem for lav sats.

Søknadsfristen for 2020 var 15. mai 2020. 
Vi fordelte tilskuddet 22. mai 2020.

I tabellene under ser du alle søkere og tildelinger.
Disse tabellene kan gi deg litt informasjon om hva det er realistisk å få.

Fordeling av driftsstøtte til lag og foreninger 2020
SøkerTil barn og ungeTil andreTotalt
HLF EIKER
 kr                    -
 kr     72 416,16
 kr        72 416,16
Hokksund Pensjonistforening
 kr                    - 
 kr     54 166,51
 kr        54 166,51
Diabetesforbundet Øvre Eiker
 kr                    - 
 kr     28 345,20
 kr        28 345,20
Øvre Eiker Teaterråd
 kr        31 409,02
 kr     23 879,86
 kr        55 288,88
Øvre Eiker Idrettsråd
 kr   1 121 127,65
 kr   366 740,30
 kr   1 487 867,95
1. Hokksund Speidergruppe
 kr          8 724,73
 kr       3 106,32
 kr        11 831,05
Eiker 4H Nemd
 kr        37 516,33
 kr       1 359,02
 kr        38 875,35
​Øvre Eiker Musikkråd
​ kr        55 838,26
​ kr     51 642,63
​ kr      107 480,89
Totalt kr   1 254 616,00
 kr   601 656,00
 kr   1 856 272,00 


Tildelinger for 2019

I 2019 var rammen til fordeling kr 1 042 909,- for barn og ungdom og kr 522 816,- til voksne.
Søknadsfristen for 2019 var 15. mars 2019. 
Vi fordelte tilskuddet 5. april 2019.

Fordeling av driftsstøtte til lag og foreninger 2019
SøkerTil barn og ungeTil andreTotalt
Øvre Eiker Teaterråd kr        48 072,61  kr    28 791,69  kr        76 864,30
Hokksund Pensjonistforening kr                     -    kr    18 724,38  kr        18 724,38
HLF EIKER kr                     -    kr  168 912,20  kr      168 912,20
Øvre Eiker Musikkråd kr      136 579,26  kr    57 231,68  kr      193 810,94
Diabetesforbundet Øvre Eiker kr                     -    kr    18 200,62  kr        18 200,62
Eiker 4H Nemd kr        29 378,67  kr      1 702,22  kr        31 080,89
Øvre Eiker Idrettsråd kr   1 048 687,16  kr  339 444,53  kr   1 388 131,68
Totalt kr  1 262 717,70  kr  633 007,30  kr  1 895 725,00


Opprettet: 13.12.2018 12:48