Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Husleiestøtte

Bye, Ane Frederikke Endret:11.04.2019 13:44

Hvis du har faste aktiviteter i frivillig regi kan du kvalifisere til husleiestøtte fra kommunen.

Hva kan du få støtte til?

Du kan få støtte til faste aktiviteter, hovedsakelig for barn og ungdom. Aktiviteter som skjer én eller noen få ganger i året er også faste, hvis de skjer hvert år.

Når kan du søke?

Du må søke om støtte til faste aktiviteter i neste skoleår senest 1. april.

Hvis det skulle være penger igjen etter dette åpner vi for løpende søknad ut kalenderåret. Siste frist for søknader er da 31. desember.

Hvem kan søke?

 • Paraplyorganisasjoner med samarbeidsavtale med kommunen. For tida er dette:
  • Øvre Eiker idrettsråd
  • Øvre Eiker musikkråd
  • Øvre Eiker idrettsråd
 • Frivillige lag og foreninger som ikke er med i en av paraplyorganisasjonene over.
 • Andre som lager faste aktiviteter i frivillig regi og som ikke er frivillig organisasjon.

Hva får du ikke støtte til?

 • Næringsvirksomhet
 • Aktiviteter som ikke er gratis for deltakerne
 • Privatpersoner får ikke støtte

Hvordan søker du?

Fyll ut søknadsskjemaet på husleiestøtte her.

Du bør ha disse tingene klart:

 • Kontaktinformasjon til søker
 • Kontonummer til søker
 • Det antall timer faste aktiviteter dere skal gjennomføre neste skoleår, uansett hvor
 • Årsregnskap for fjoråret hvis du ikke alt har levert det til oss

I løpet av søknaden kan du få informasjon om ting som du må ettersende til tilskudd@ovre-eiker.kommune.no. De kan du samle opp og sende i en egen e-post, som du merker med navn på søker.

Hva gjør vi med søknaden?

Vi fordeler først timer til trening for barn og unge, øvelser for kor, korps og amatørteater for barn og unge og andre plasskrevende innendørstilbud til barn og unge etter en fordelingsnøkkel. Her fordeler vi først og fremst til medlemmer i idrettsrådet, musikkrådet og teaterrådet.

Hvis det er ledige timer igjen fordeler vi disse til andre som søker for aktiviteter for barn og unge under 19 år.

Er det fortsatt timer igjen fordeler vi disse til voksnes aktiviteter.

Så beregner vi en støtte basert på en timesats som kommunestyret har fastsatt.

Søkere fra Øvre Eiker blir prioritert.

Når vi har behandlet søknaden får du et vedtaksbrev i Altinn og eventuelt tilskudd blir utbetalt. Det er mulig å klage på vedtaket. Det står det mer om i brevet.

Hva må du gjøre hvis du får penger?

Dere kan bruke pengene på egnes eller andres lokaler, også lokaler som andre enn kommunen eier. Hvis du skal bruke dem på egne lokaler må du stille dem gratis til disposisjon for aktiviteter i minst like mange timer som kommunen har tildelt penger til.

Når du leverer årsregnskap må du passe på at det viser hvor mye penger dere har brukt på leie av lokaler eller drift av egne lokaler. Er dere en paraplyorganisasjon må dere kunne vise fram hvor mye dere har viderefordelt til medlemmene og hvor store utgifter medlemmene og dere har hatt til sammen til leie og drift av lokaler.

Dere risikerer ikke å måtte betale tilbake hvis dere ikke har brukt pengene på lokaler, men det kan føre til at bevilgningene blir lavere senere år.

Hvor kan jeg lese mer?

Retningslinjene for husleiestøtte
Generelle regler for saksbehandling, kontroll og tilbakebetaling


Tildelinger for 2019

Søknadsfristen for 2019/2020 var 1. april 2019. 
Vi fordelte tilskuddet 5. april 2019.

I tabellen under ser du alle søkere og tildelinger.
Denne tabellen kan gi deg litt informasjon om hva det er realistisk å få.

SøkerTildeling
Øvre Eiker idrettsråd kr   374 479,33
Øvre Eiker musikkråd kr      90 137,26
Øvre Eiker teaterråd kr      97 102,41
1. Hokksund speidergruppe av NSF kr      28 880,00
Lions Club Øvre Eiker kr                          -  
Fotballutvikling Norge kr                          -  
Totalt
 kr   590 599,00


Opprettet: 13.12.2018 12:51