Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Husleiestøtte

Bye, Ane Frederikke Endret:12.04.2023 13:08

Hvis du har faste aktiviteter i frivillig regi kan du kvalifisere til husleiestøtte fra kommunen.

Hva kan du få støtte til?

Du kan få støtte til faste aktiviteter, hovedsakelig for barn, ungdom og psykisk utviklingshemmete. Det er også noe penger til voksne. Aktiviteter som skjer én eller noen få ganger i året er også faste, hvis de skjer hvert år.

Når kan du søke?

Du må søke om støtte til faste aktiviteter i neste skoleår senest 15. mai.

Hvis det skulle være penger igjen etter dette åpner vi for løpende søknad ut kalenderåret. Siste frist for søknader er da 31. desember.

Hvem kan søke?

 • Paraplyorganisasjoner med samarbeidsavtale med kommunen. For tida er dette:
  • Øvre Eiker idrettsråd
  • Øvre Eiker musikkråd
  • Øvre Eiker idrettsråd
 • Frivillige lag og foreninger som ikke er med i en av paraplyorganisasjonene over.
 • Andre som lager faste aktiviteter i frivillig regi og som ikke er frivillig organisasjon.

Hva får du ikke støtte til?

 • Næringsvirksomhet

Hva gjør vi med søknaden?

Vi fordeler penger etter en sats. Antall timer til fordeling avhenger av hvor mye penger som er i potten. Timene fordeles etter en fordelingsnøkkel:

 • Idrett for psykisk utviklingshemmete og barn og unge under 19 år i idrettshaller og –anlegg for idretten: Inntil 80 % av timene.
 • Kor, korps og amatørteater for psykisk utviklingshemmete og barn og unge under 19 år: Inntil 8 % av timene.
 • Andre fritids- og aktivitetstilbud for psykisk utviklingshemmete og barn og unge under 19 år som er plasskrevende og må foregå innendørs: Inntil 3 % av timene.
 • Andre aktiviteter for psykisk utviklingshemmete og barn og unge under 19 år: Inntil 1 % av timene.
 • Voksnes aktiviteter: Inntil 8 % av timene.

Timer til overs i en kategori omfordeles til de andre kategoriene.

Søkere fra Øvre Eiker blir prioritert.

Når vi har behandlet søknaden får du et vedtaksbrev i Altinn og eventuelt tilskudd blir utbetalt. Det er mulig å klage på vedtaket. Det står det mer om i brevet.

Hva må du gjøre hvis du får penger?

Dere kan bruke pengene på egnes eller andres lokaler, også lokaler som andre enn kommunen eier. 

Hvor kan jeg lese mer?

Retningslinjene for husleiestøtteOpprettet: 13.12.2018 12:51