Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Husleiestøtte

Bye, Ane Frederikke Endret:25.03.2022 11:37

Hvis du har faste aktiviteter i frivillig regi kan du kvalifisere til husleiestøtte fra kommunen.

Hva kan du få støtte til?

Du kan få støtte til faste aktiviteter, hovedsakelig for barn, ungdom og psykisk utviklingshemmete. Det er også noe penger til voksne. Aktiviteter som skjer én eller noen få ganger i året er også faste, hvis de skjer hvert år.

Når kan du søke?

Du må søke om støtte til faste aktiviteter i neste skoleår senest 15. mai.

Hvis det skulle være penger igjen etter dette åpner vi for løpende søknad ut kalenderåret. Siste frist for søknader er da 31. desember.

Hvem kan søke?

 • Paraplyorganisasjoner med samarbeidsavtale med kommunen. For tida er dette:
  • Øvre Eiker idrettsråd
  • Øvre Eiker musikkråd
  • Øvre Eiker idrettsråd
 • Frivillige lag og foreninger som ikke er med i en av paraplyorganisasjonene over.
 • Andre som lager faste aktiviteter i frivillig regi og som ikke er frivillig organisasjon.

Hva får du ikke støtte til?

 • Næringsvirksomhet

Hvordan søker du?

Søknadsskjema finner du her.

Du bør ha disse tingene klart:

 • Kontaktinformasjon til søker
 • Kontonummer til søker
 • Det antall timer faste aktiviteter dere skal gjennomføre neste skoleår, uansett hvor

Hva gjør vi med søknaden?

Vi fordeler penger etter en sats (for 2022 er dette kr 185,- per time). Antall timer til fordeling avhenger av hvor mye penger som er i potten. Timene fordeles etter en fordelingsnøkkel:

 • Idrett for psykisk utviklingshemmete og barn og unge under 19 år i idrettshaller og –anlegg for idretten: Inntil 80 % av timene.
 • Kor, korps og amatørteater for psykisk utviklingshemmete og barn og unge under 19 år: Inntil 8 % av timene.
 • Andre fritids- og aktivitetstilbud for psykisk utviklingshemmete og barn og unge under 19 år som er plasskrevende og må foregå innendørs: Inntil 3 % av timene.
 • Andre aktiviteter for psykisk utviklingshemmete og barn og unge under 19 år: Inntil 1 % av timene.
 • Voksnes aktiviteter: Inntil 8 % av timene.

Timer til overs i en kategori omfordeles til de andre kategoriene.

Søkere fra Øvre Eiker blir prioritert.

Når vi har behandlet søknaden får du et vedtaksbrev i Altinn og eventuelt tilskudd blir utbetalt. Det er mulig å klage på vedtaket. Det står det mer om i brevet.

Hva må du gjøre hvis du får penger?

Dere kan bruke pengene på egnes eller andres lokaler, også lokaler som andre enn kommunen eier. 

Hvor kan jeg lese mer?

Retningslinjene for husleiestøtte


Tildelinger for 2021

Søknadsfristen for 2020/2021 var 15. mai 2020.

I tabellene under ser du alle søkere og tildelinger.
Disse tabellene kan gi deg litt informasjon om hva det er realistisk å få.

Søker
Tildeling
HLF Eiker4.691,08
Øvre Eiker teaterråd83.420,09
Øvre Eiker idrettsråd1.570.965,21
Øvre Eiker musikkråd89.435,61
Totalt1.748.512


Tildelinger for 2020

Søknadsfristen for 2020/2021 var 15. mai 2020.
Vi fordelte tilskuddet 22. mai 2020.

I tabellene under ser du alle søkere og tildelinger.
Disse tabellene kan gi deg litt informasjon om hva det er realistisk å få.

SøkerTildeling
HLF Eiker
 kr           6 102,70
Hokksund pensjonistforening kr              490,40
Øvre Eiker teaterråd kr      119 602,04
​Øvre Eiker idrettsråd kr    1 870 914,40
Eiker 4H nemd kr         18 720,00
Øvre Eiker musikkråd kr         ​80 370,47 
Totalt
 kr    2 096 200,00


Tildelinger for 2019

Søknadsfristen for 2019/2020 var 1. april 2019.
Vi fordelte tilskuddet 5. april 2019.
Kommunestyret vedtok i juni å gi en tilleggsbevilgning. Denne ble utbetalt i oktober.

SøkerTildeling
Øvre Eiker idrettsråd
 kr   1 685 568,76
Øvre Eiker musikkråd kr      167 200,00
Øvre Eiker teaterråd kr      180 120,00
1. Hokksund speidergruppe av NSF kr        28 880,00
Lions Club Øvre Eiker kr                        -  
Fotballutvikling Norge kr                        -  
Totalt
 kr   2 061 768,75


Opprettet: 13.12.2018 12:51