Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Tilskudd til kulturminnevern - forsterkningsordning og formidlingsordning

Bye, Ane Frederikke Endret:23.06.2020 12:47

Hvis du eier et kulturminne og har fått tilskudd fra stat eller fylke kan du kanskje få forsterkning av oss. Det kan også hende vi har penger til formidling av Øvre Eikers kulturarv.

Hva kan du få støtte til?

Eier du en bygning eller et anlegg som er et kulturminne og har fått penger fra staten eller fylkeskommunen til å sette dem i stand kan du få forsterkning fra oss.

Har vi penger igjen i ordningen kan du få penger til formidling av lokal kulturarv fra Øvre Eiker.

Hvor mye kan vi få?

Vi har ikke noen maksimal tildeling innenfor rammene.

Når kan du søke?

Søknader om forsterkning av statlige og fylkeskommunale tilskudd må du søke om innen 15. august etter at du fikk innvilget tilskudd fra stat eller fylke.

Er det penger igjen etter dette lyser vi ut støtte til formidling av kulturarv. Det må du søke om innen 15. oktober for tiltak som skal gjøres i løpet av året etter.

Hvem kan søke?

Alle som eier kulturminner i Øvre Eiker og alle som vil formidle Øvre Eikers kulturarv.

Hva får du ikke støtte til?

Vi gir ikke støtte på forhånd til utvikling av søknader eller støtte til istandsetting av kulturminner som ikke har fått annen støtte. 

Hvordan søker du?

Klikk her for å fylle ut søknadsskjema for forsterkningsordningen.

Du bør ha disse tingene klart for forsterkningsordningen:

  • Din kontaktinformasjon
  • Bankkontonummer
  • Tilsagnsbrev fra statlige/regionale myndigheter
  • Eventuell oppdatering av faktiske kostnader

Klikk her for å fylle ut søknadsskjema for kulturarv-formidlingsordningen.

Du bør ha disse tingene klart for formidlingsordningen:

  • Kontaktinformasjon
  • Bankkontonummer
  • Kort prosjektplan
  • Enkelt budsjett
  • Hvem er målgruppe for tiltaket?
  • Hva regner dere med å få til?

I løpet av søknaden vil du få informasjon om ting som du må ettersende til tilskudd@oeiker.no. De kan du samle opp og sende i en egen e-post, som du merker med navn på søker eller tiltaket.

Hva gjør vi med søknaden?

Har du søkt om forsterkning av statlig eller fylkeskommunalt tilskudd fordeler vi tilgjengelige midler likt på alle som er kvalifisert og har søkt.

Du kan ikke få mer av oss enn halvparten av det du har fått fra stat og fylke, og ikke mer enn 50.000,- eller mer enn du har hatt av faktiske kostnader.

I formidlingsordningen skal vi prioritere tiltak mot barn og unge og nyskapende tiltak.

Når vi har behandlet søknaden får du et vedtaksbrev i Altinn og eventuelt tilskudd blir utbetalt. Det er mulig å klage på vedtaket. Det står det mer om i brevet.

Hva må du gjøre hvis du får penger?

Du må bruke pengene på det som var tenkt. Har du hatt kostnadene før du søkte er det tilstrekkelig.

Hvis du ikke skal gjennomføre tiltaket eller kostnadene blir lavere enn mottatte tilskudd må du melde fra på tilskudd@oeiker.no så fort som mulig og senest innen 3 måneder. Hvis ikke du melder fra kan du måtte betale tilbake pengene.

Hvor kan jeg lese mer?

Retningslinjene for tilskudd til kulturminnevern
Generelle regler for saksbehandling, kontroll og tilbakebetaling


Tildelinger for 2019

Disse har fått tilskudd til kulturminnevern - formidling i 2019:

Søknad nr

OrganisasjonStøtte tilTildelt beløp
​1
Hokksund Rotary
Bygdebokprosjektet
25 000
​2
Eiker historielag
Bokprosjektet om Fossesholm​25 000


Opprettet: 13.12.2018 12:52