Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kunstnerstipend

Løken, Line Therese Endret:17.08.2022 15:49

Øvre Eiker kommune oppretter et årlig kunstnerstipend på kr 60.000,-.


Retningslinjer


Stipendet har følgende retningslinjer:

 • For å bidra til et levende og aktivt visuelt kunstmiljø i Øvre Eiker, har kommunen et årlig kunstnerstipend, som kan deles ut til én individuell kunstner hvert år.

 • Kunstnere som ønsker stipendet, må søke om dette på fastsatt skjema innen 14. september 2022. Søknaden må henvise til en nettside hvor kunstnerens verker er tilgjengelige for vurdering.

 • Søkere må være visuelle kunstnere aktive i Øvre Eiker, enten med atelier eller fast utstillingslokale. Ingen kan få stipendet mer enn én gang. 

 • Administrasjonen i kommunen tar i mot søknader og siler ut de som ikke har søkt på riktig måte eller ikke kan søke, og tilrettelegger for at fagjury og kulturprisutvalg kan gjennomføre sin bedømming.

 • Søknadene blir vurdert av en fagjury bestående av siste tre års stipendvinnere. De skal sette opp 3 begrunnete forslag til prisvinnere, som kulturprisutvalget deretter velger stipendvinner blant. Vinneren skal offentliggjøres innen 15. juni.

 • I vurderingen av søknadene skal fagjury og kulturprisutvalg legge vekt på det følgende: 
  1. Kunstneren skal produsere visuell kunst av høy kvalitet
  2. Kunstnerens verker skal bidra til å få nye perspektiver og synspunkter inn i den offentlige samtalen
  3. Over tid skal stipendet bidra til mer mangfoldige kunstuttrykk produsert i Øvre Eiker

 • Vinneren av stipendet forplikter seg til:
  1. å arrangere en åpen og gratis formidlingsdag i sitt atelier/verksted innen ett år etter offentliggjøring av stipendet
  2. å holde en åpen og gratis forelesning/presentasjon/framvisning om sitt kunstnerskap og det å være kunstner på egnet arena i kommunen innen ett år etter offentliggjøring av stipendet
  3. å delta i fagjuryen for kunstnerstipendet for de tre påfølgende år 

 • De første årene skal fagjuryen bli satt sammen av kommunedirektøren etter forslag fra kunstnermiljøene i kommunen for de plassene som det ikke ennå foreligger stipendvinnere til å fylle. Kommunedirektørens myndighet kan delegeres.

Hvordan søker du?

Du søker ved å fylle ut skjemaet.


Opprettet: 25.03.2021 12:26