Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Prosjektstøtte til nyskapende tiltak

Bye, Ane Frederikke Endret:11.05.2020 12:57

Har du en spennende idé du gjerne vil sette ut i livet? Da kan du kanskje få litt engangs prosjektstøtte fra oss.

Hva kan du få støtte til?

Vi gir støtte til nyskapende tiltak innenfor Øvre Eiker kommunes grenser. Det kan være støtte til investeringer eller oppstart av drift.

Hvor mye kan vi få?

Den totale summen til fordeling er 186 560,-.
Maksimal tildeling til ett enkelt prosjekt er halvparten av rammen for støtteordningen. Det er førstemann til mølla.

Når kan du søke?

Det er løpende søknadsfrist fram til 1. november.
Ordningen åpner for søknader 1. januar.

Hvem kan søke?

Alle som ønsker å gjennomføre et nyskapende tiltak i Øvre Eiker kommune kan søke, bortsett fra kommunen alene.

Hva får dere ikke støtte til?

Dere får ikke støtte til vanlig drift eller prosjekter som er vanlige for dere. Det dere gjør må tilføre noe nytt til lokalsamfunnet.

Vi gir støtte i denne ordningen bare én gang til samme formål.

Støtteordningen er heller ikke en vanlig nærings- eller gründerordning. Prosjekter kan likevel ta sikte på å utvikle kommersielt levedyktige løsninger.

Hvordan søker du?

Fyll ut søknadsskjemaet for prosjektstøtte til nyskapende tilak her.

Disse tingene bør du ha klart:

  • Kontaktinformasjon til søker og eventuelle partnere
  • Bankkontonummer
  • En enkel prosjektplan med fremdriftsplan, kort risikoanalyse, kort gevinstanalyse og kort plan for spredning
  • En enkel finansieringsplan
  • Deres vurdering av forventet nyskaping og innovasjon i prosjektet

I løpet av søknaden vil du få informasjon om ting som du må ettersende til tilskudd@oeiker.no. De kan du samle opp og sende i en egen e-post, som du merker med navn på prosjektet.

Hva gjør vi med søknaden?

Administrasjonen går inn og vurderer prosjektet etter følgende kriterier:

  • Grad av forventet nyskaping og innovasjon i prosjektet
  • Risiko i prosjektet
  • Gevinster ved prosjektet
  • Planer for deling

Så foreslår administrasjonen en prioritering ut fra dette. Kommunestyrets relevante utvalg vurderer forslaget og kommer med en innstilling til kommunestyret, som gjør endelig vedtak.

Det vil derfor kunne ta mellom 1 og 4 måneder å få svar på søknaden, avhengig av når på året dere søker.

Når vi har behandlet søknaden får du et vedtaksbrev i Altinn og eventuelt tilskudd blir utbetalt. Det er mulig å klage på vedtaket. Det står det mer om i brevet.

Hva må du gjøre hvis du får penger?

Dere må bruke pengene på det dere tenkte å gjøre. Vi har forståelse for at ting kan ta en litt annen retning enn opprinnelig planlagt og at dere kan ende opp med å mislykkes. Så lenge dere kan dokumentere at dere har gjort endringer fordi dere har lært underveis og forsøkt å forbedre prosjektet er det greit med endringer.

Hvis dere vil gjøre så store endringer at dette blir et helt annet prosjekt må dere ta kontakt med oss på tilskudd@oeiker.no og søke om tillatelse til å bruke pengene på dette.

Bruker dere pengene på vanlig drift, personlig forbruk eller andre prosjekter uten tillatelse vil dere måtte betale tilbake pengene.

Når det har gått ett år siden dere fikk støtte må dere levere en enkel rapport om hva dere har gjort og hvordan dere vurderer det dere har gjort, samt et enkelt regnskap på epost til tilskudd@oeiker.no.

Hvor kan jeg lese mer?

Retningslinjene for prosjektstøtte til nyskapende tiltak
Generelle regler for saksbehandling, kontroll og tilbakebetaling


Opprettet: 26.10.2019 00:55