Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Oppstartsstøtte for lag og foreninger

Bye, Ane Frederikke Endret:02.07.2019 13:15

Starter dere opp frivillig lag eller forening i Øvre Eiker? Da kan dere kanskje få pengestøtte til oppstarten.

Hva kan dere få støtte til?

Dere kan få støtte til nesten alle typer frivillige organisasjoner til å starte opp med å jobbe for formålet deres.

Vi skiller mellom barn og unge under 19 år og andre. Barn og unge er det satt av mer penger til.

Hvor mye kan vi få?

Den totale summen til fordeling er kr 46 291,-.
Kommunen skal gi søkerne det maksimalt mulige tilskudd innenfor begrensningene nevnt i Retningslinjene for tilskudd § 7-4 Utmåling av tilskudd. Ingen søker skal tildeles mer enn 10.000,- i én tildeling.


Når kan du søke?

Det er løpende søknadsfrist.

Hvem kan søke?

Frivillige lag og foreninger som er registrert i Frivilligregisteret som er ny eller starter opp igjen etter å ha ligget nede, og som ikke mottar annen driftsstøtte.

Foreningen må være demokratisk. Den må også ha minst 5 tellende medlemmer under 19 år eller minst 10 tellende medlemmer over 18 år.

Hva er et tellende medlem?

Vi teller bare med medlemmer som har meldt seg inn frivillig og kan bekrefte det selv og som faktisk bor i Øvre Eiker.

Medlemmene må stå i medlemsregisteret når du søker. De må stå med fødselsdato og bostedsadresse.

Medlemmene må ha fulle demokratiske rettigheter, inkludert å kunne velges. Er de under 15 år er det nok at foreldrene har disse rettighetene, men barn under 15 år må kunne bli hørt og delta etter sin alder og modenhet.

Hvis medlemmet er under 19 år må de ha betalt minst 50,- i kontingent. Andre medlemmer må ha betalt minst 200,- i kontingent.

Familiemedlemmer kan telle med, men alle må kunne bekrefte selv at de er frivillig innmeldt. Summen av kontingenten for familien må også være større enn minstekravene over.

Eksempel: Familie med 2 voksne og 2 barn: Minstekontingent 500,- for familiemedlemskap. (200 + 200 + 50 + 50).

Familie med 1 voksen og 3 barn: Minstekontingent 350,- (200 + 50 + 50 + 50).

Hva får du ikke støtte til?

 • Foreninger og andre som skal ivareta medlemmenes økonomiske interesser. Eksempler: Arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsgiverorganisasjoner, samvirkeforetak, næringsdrivende.
 • Kirker, tros- og livssynssamfunn som får driftsstøtte fra stat og/eller kommune
 • Politiske partier som får driftsstøtte fra stat og/eller kommune
 • Foreninger som får kommunal støtte gjennom Øvre Eiker idrettsråd, Øvre Eiker musikkråd eller Øvre Eiker teaterråd.
 • Foreninger som har fått oppstartsstøtte eller driftsstøtte for mindre enn tre år siden.

Hvordan søker du?

Fyll ut søknadsskjemaet på oppstartsstøtte til lag og foreninger her.

Du bør ha disse tingene klart:

 • Organisasjonsnummer
 • Bankkontonummer
 • Antall tellende medlemmer over 19 år
 • Antall tellende medlemmer under 19 år
 • Antall funksjonshemmede medlemmer over 19 år
 • Antall funksjonshemmede medlemmer under 19 år
 • Årsrapport fra året før hvis dere har det
 • Årsregnskap fra året før hvis dere har det

Hva gjør vi med søknaden?

Vi behandler søknader i den rekkefølgen de kommer inn til det er tomt for penger.

Vi gir ikke mer enn 10.000,-, og maksimalt 2/3 av det man får per medlem i ordningen for driftsstøtte.

Barne- og ungdomsorganisasjoner med flertallet av medlemmene under 15 eller flertall i styret eller årsmøtet av medlemmer under 26 er prioritert. De kan også få mer penger mer medlem.

Funksjonshemmede medlemmer teller 4 ganger så mye som andre når det gjelder hvor mye støtte man kan få.

Hva må du gjøre hvis du får penger?

Du må passe på at dere bruker pengene på det dere skal drive med etter formålet.

Hvis dere får penger til barn og unge under 19 år må dere passe på at pengene kommer dem til gode.

Hvis dere bruker pengene på ting dere ikke skal, risikerer dere at vi krever pengene tilbake. Det risikerer dere også hvis dere har jukset eller slurvet med medlemstallene deres.

Eksempler på ting dere ikke bør gjøre:

 • Gi bort alle pengene eller veldig mye av dem til noen andre. Veldedighet som er dekket av formålet deres kan likevel vanligvis være greit.
 • Personlig forbruk for enkeltpersoner i foreningen
 • Endre formål til å bli næringsdrivende, politisk parti, trossamfunn, fagforening eller arbeidsgiverorganisasjon
 • Fjerne demokratiske rettigheter for medlemmer i organisasjonen

Hvis dere legger ned, må dere sende beskjed om det til tilskudd@ovre-eiker.kommune.no så fort som mulig, og sende inn regnskap og årsrapport for den perioden dere var i drift til samme adresse. Glemmer du å gjøre dette, kan du risikere at vi ber deg betale tilbake pengene.

Hvor kan jeg lese mer?

Retningslinjene for oppstartsstøtte
Generelle regler for saksbehandling, kontroll og tilbakebetaling


Tildelinger for 2019

Disse har fått oppstartsstøtte så langt i år:

​Søknad nrOrganisasjonDato for tildelingTildelt beløp
​1Eiker Innovators & Makers28. juni 2019960,23
Opprettet: 13.12.2018 10:24